DE NIEUWE PEUGEOT 305: ZELFS DE ASBAK IS NIEUW VERTON'S SCHOENEN BROEKENMAAND VERSEPUT MODES DE NIEUWE STROMING: PEUGEOT 305. SCHOENEN Radio Weltevreden BV Zierikzee 10 gulden korting VERKOOP BIJ EXECUTIE UW VIDEO SPECIAALZAAK SCHOUWEN-DUIVELAND VEILING NIEUWERKERK Het eerste wat opvalt aan deze Peugeot 305 is de nieuwe aërodynamische lijn. Tel de voordelen van 'n schuinere grill, ontbrekende regengootjes bij voorstijlen, gestroom lijnde koplampen en bodem bij elkaar en u komt uit op 'n brandstofbezuiniging van gemiddeld 5%. Bovendien hebben de SR-uitvoeringen nieuwe wieldoppen en een spoiler op de achterkant. De nieuwe Peugeot 305 loopt 1 op 18,5 bij 90 km/u en 113,0 bij 120 km/u en stadsverkeer. Zodra u achter het stuur zit valt er nog veel meer op. Ook het interieur is nieuw. Van dashboard tot asbak. Van ventilatieroosters tot stoelen. Peugeot introduceert voor deze 305 ook 'n nieuwe voorwielophanging. Dit betekent o.a. 5 cm grotere spoorbreedte, voor een nog betere wegligging. Met de dieseluitvoeringen schrijft Peugeot geschiedenis. Er zit 'n totaal nieuw ontwikkelde dieselmotor in van 1905 cm3,65 DIN pk, die goed is voor 'n top van 152 km/u. Het geluidsniveau is minimaal. Het ver bruik ook. Met 5-bak 120,4 bij 90 km/u konstant, 114,5 bij 120 km/u en 113,5 in stadsverkeer. De nieuwe Peugeot's 305 staan klaar bij uw dealer. Leverbaar in 5 sedan-en 4 breakversies. Prijzen vanaf f 18.300,- incl. BTW. m Tegen inlevering van deze Tegen inlevering van deze Sint Nicolaas-waardebon Sint Nicolaas-waardebon 1 op 1 paar op 1 paar tot f 150,- MO,-korting tot/100,- f 10,-korting i van f 150,- tot f 250,- van f 100,- tot f 150,- f 20,- korting f 20,- korting j Extra korting VIERGEVER ANTENNEDIENST A.T.D. November is VERSEPUT MODES Kinderbroeken 7,50 korting 14 Op maandag, tweeëntwintig november 1982, des voormiddags te 9.00 uur, zullen in het pand Venkel no 12 te Zierikzee, ten laste van M. D. Korstanje enige meubilaire goederen (w.o. televise, schilderijen, radio) in het openbaar worden verkocht. De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewij zing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betaling, zonder opgeld. De deurwaarder van de Reinigingsdienst te Schouwen-Duiveland L. A. A. VAN DIJK Oe „Succes-recorders" Panasonic NV 333 E van f 2477,- voor f 1997,- Saba VR 6010 van f 2398,-voor f 1898,- Akai VS 2 van 2530,- voor 1 1998,- VHS: Hel meest verkochte videosysteem ter wereld Verhuur van VHS-videofilms Keuze uit 160 fiim-titeis Software aanbieding: Video - 3 uurs banden: 3 stuks nu f 120,— Eigen technische dienst K. St. Janstraat 12 - Telefoon (01110) 2805 De notarissen Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee en Mr J. A. P. M. PETERS te Geldrop zijn voornemens op woensdag 8 december 1982 des namiddags om half drie in „Hotel de Meebaal" aan de Hoge Kerkstraat 32 te Nieuwerkerk over te gaan tot de openbare verkoping bij opbod krachtens art. 1223 lid 2 B.W. van kavel 1: een perceel bouwrijpe grond aan de Merellaan te Nieuwerkerk, groot ong. 7.03 are, kavel 2: idem, groot ong. 7.92 are, kavel 3: idem, groot ong. 9.41 are, kavel 4: idem, groot ong. 7.62 are, kavel 5: idem, groot ong. 12.30 are. Aan iedere kavel wordt toegevoegd een onverdeeld aandeel in de weg (Merellaan). De kavels worden afzonderlijk en de massa geveild. Een bouwvergunning is verleend voor vijf vrijstaan de landhuizen met inpandige garages. Unieke gelegenheid om uw eigen woonwensen te verwezenlijken. Uitsluitend bestemd voor permanente bewoning. Betaling koopsom uiterlijk 5 januari 1983 en kosten uiterlijk 15 december 1982. Nadere informatie verkrijgbaar ten kantore van no taris KLAASSEN, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. (01110) 6451. PEUGEOT ZIERIKZEE, De Nobelpoort, Oude weg 2-6. I I i i i i DAMES- i KINDER- i SCHOENEN j i GELDIG T/M ZATERDAG 4 DECEMBER 1 1 i I GELDIG T/M ZATERDAG 4 DECEMBER l i i i i i. Havenplein 13 - Zierikzee - Telefoon 01110-2488 Vanaf heden tot 5 december op rookstandaards pijpen en aanstekers Havenpark 42 - Z'zee fr'.Brii plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM bij daarom krijgt u op alle broeken In de maand november profiteer ervan! LANGE REKE 11 - RENESSE - TELEFOON 01116-1221 looooooooooooooooooftoonoootaoonooooo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14