Zagen kan heel simpel zijn. Ontdek het op de grandioze SACHS-DOLMAR kettingzagen show-demonstratie al v.a. f.343 I de 'jumbo" onder de mini's een bril doet veel. 9.999,- ZATERDAG 20 NOV. A.S. Tuincentrum Renesse de kettingzaag specialisten Laone 20 Tel. 01116 -1820 p. BOER CONCERT holiday on ice Veiling Haamstede Zierikzeesche Nieuwsbode Koopt bij onze adverteerders! OOSTERLAND 6369 Zierikzees Kamerkoor Ideens dekbedden betaalbaar slaapkomfort voor iedereen. DOE-HET-ZELF VAN ZOEST 4)^1 KOM U VERBAZEN OP DE GRANDIOZE INTRODUCTIE-SHOW VAN MAANDAG 15 T/M ZATERDAG 20 NOVEMBER 8/J. Automobielbedrijf W. C. Ista Zn, veiim @©v©if©im I ELEKTRISCHE BENZINEMOTOR BENZINEMOTOR BENZINEMOTOR DOLMAR KETTINGZAAG TYPE 270 35 cm DOLMAR KETTINGZAAG TYPE 108 35 cm DOLMAR KETTINGZAAG TYPE 112 38 cm DOLMAR KETTINGZAAG TYPE 120 45 cm Bekijkt u gelijk eens de aanbiedingen op het gebied van beplantingen OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op vrijdag 26 november 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel „Bom" aan de Noordstraat 2 te Haamstede, krachtens artikel 1223 B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: Het woonhuis met houten schuurtje, erf, tuin en verder toebehoren aan de Kamperfoelieweg 16 te Haamstede, gemeente Westerschouwen, kad. bek. gem. Westerschouwen sectie C nummer 777, groot 6.24 aren. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van de ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling van koopsom welke uiter lijk 24 december 1982 dient te worden voldaan. Beta ling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging op maandag 15 november en dinsdag 23 november 1982 telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. (Tel. OU 10-5051). Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I i I Naam: 1 1 i Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zferfksee U behoeft geen postzegel te plakken) Hsooeoeooeeooeooooeosooooo VERKOOP BIJ INSCHRIJVING NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens ter verzoeke van de heer J. A. van der Weele bij inschrijving te verkopen: de geheel vrijstaande bungalow met garage, schuurtje, erf en tuin aan de Molenweg 47 te Oosterland, kad. bek. gem. Duiveland sectie B no. 416 groot 5.97 are. Woning en garage zijn voorzien van c.v. (vloerver warming) en dubbele beglazing. Het in uitstekende staat van onderhoud verkerende pand kan direct in eigen gebruik worden opgeleverd. Zakelijke lasten vanaf 1 januari 1983 voor rekening van de koper. Betaling van koopsom en kosten (volgens notariëel veilingtarief) uiterlijk op 28 december 1982. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en worden aldaar ingewacht uiterlijk op 30 november 1982 om 12.00 uur In geslo ten envelop (voorzien van het motto „inschrijving Oosterland"). Nadere informatie verkrijgbaar ten notariskantore, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. 01110-6451. Uitslag trekking van de loterij ten behoeve van de Stichting Dorpshuis te Burgh-Haamstede gehouden op 15 november 1982 t.o.v. notaris Mr. D. van Eek te Zierikzee: le prijs lot nr. 1293 2e prijs lot nr. 1522 3e prijs lot nr. 4251 4e prijs lot nr. 5e prijs lot nr. 1034 6e prijs lot nr. 4465 7e prijs lot nr. 5832 8e prijs lot nr. 7213 9e prijs lot nr. 2265 10e prijs lot nr. 2583 Prijzen af te halen bij P. M. Kuzee, Sluispad 46, Burgh-Haamstede. (Tel. 01115-2221) door het o.l.v. Riet van den Dungen Soliste: Liesbeth Franken, alt m.m.v. strijkersensemble Lasagna Werken van o.a. Schütz, Monteverdi en Distier Zaterdag 27 november 1982, 20.30 uur, R.K. kerk Zie rikzee Kaarten aan de kerk 7,50 Studerenden en 65 5,— Daar staat-ie dan.- de Subaru Mini Jumbo met z'n enorme plussen. Een mini? Ja, qua prijs maar niet qua uitvoering. Hier staat een volwassen auto alle mini's een minder waardigheidscomplex te bezorgen. Groots wat de ingenieuze Subaru- constructeurs ook met dit model hebben bereikt Zij hebben er 20 jaar mini-ervaring en al hun technische vernuft ingestopt Stap in en verbaas u! De Subaru Mini Jumbo is de ideale auto voor de actieve vrouw, voor de sportieve man, voor elk gezin. Alles en iedereen kan erin, vader, moeder, de kinderen, de hond en alle bagage. De Subaru Mini Jumbo is bere kend op Europeanen die niet opgevouwen willen zitten. En die - weer of geen weer - veilig, probleemloos en zuinig willen rijden. Een paar enorme plussen ruim - zelfs voor 4 volwassen Europeanen 5 deuren - voor optimale toeganke lijkheid zuinig -1 op 30 bij 60 km/h, normale benzine (1 op 19.6 bij 90 kmih, en 1 op (6.4 in de stad volgens ECE-normi pittig - met een top van 125 échte km/h veilig - voorwielaandrijving en onafhankelijke venng compleet - zoals elke Subaru degelijk - 3 jaar garantie op carrosse- ne tegen doorroesten van binnenuit e Subam-kwaliteit - dus onderhoudsarm sensationele pnjs - Mini Jumbo Super de Luxef 10.999.- (oa. inclusief radiot) Vanaf 30 november 1982 zijn wij 's middags om half 6 GESLOTEN St. Domusstraat 43, Zierikzee, tel. 01110-3395 Mini Jumbo LUXE eenvoudig uniek importeur: Subaru Nederland. Lakenblekerstraat 56.143) GE Aalsmeer, tel 02977-40906 Prijzen incl BTW Wij/'tfingen m constructie, urtvoenng en pnp» voorbehouden Si. Joostdijk 41, Oosterland, Tel. 01114-1495. per „van oeveren" touringcar naar de spektakulaire ijsshow in Rotterdam, Ahoy - op zaterdag 27 november a.s. voorstelling om 15.30 uur vertrek Zierikzee, 14.00 uur prijs p.p. I 40,- (Inklusief zitplaats stalles 1e ring) kinderen t/m 15 jaar en 65+ prijs f 32,- deelnemers op SchouwenDuiveland worden opgehaald en thuisgebracht. Voor nadar* Informatie en opgeve: iit^ r.'C=Tiïi pr>»tbi(« 18 4300 mm Ifrém r«*r«birro -• M ?1 "|111f fotrrmqt *ri»edfijf

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13