DEURLOO VOOR KAMERBREED: KRUISWERK dealles"kunner" Wintersport., maar waar? RADEMAKER NOTENSHOP- CHOCOLATERIE li GELD 20% KORTING H. VAN DUKE f 50,— korting HESE TWEEWIELERS INRUILAUTO'S Uw Discobar Radio Weltevreden B.V. ÖIKOF^ tsaa T A Fid TEN GORDIJNEN VITRAGES Complete verhuizingen A 250 gram GEMENGDE NOTEN voor 3.95 HET adres voor eetbare gezelligheid en leuke kadootjes: APPELMARKT 5 ZIERIKZEE Uniek aanbod mMS^SÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊ GOEDKOPE AUTOVERZEKERING Algemene ledenvergadering Gemeente Westerschouwen ZIERIKZEE 10 i HAAMSTEDE zu> i h i( |IIBp Advies Verpakken Takelen Transport s Vraag vrijblijvend onze offerte VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN Zandweg 20 Haamstede Telefoon 01115-1237 Het wordt weer makkelijk kiezen voor Sint uit onze fijne kollektie kadootjes! Voor elke beurs wat wils: LEUKE NOTEN-PRESENTJES MOOI „AANGEKLEDE" FLESSEN WIJN DROSTE LETTERS FIJNE PRALINÉ-LETTERS EIGEN FABRIKAAT BORSTPLAAT EN MARSE PEIN PEPERBOLLEN EN KRUIDNOOTJES enz. enz. Loop eens binnen en vraag advies: Wij maken zelfs van een pot jam of honing nog een mooi kado. ONZE WEEKEND-REKLAME: Thans 5 kennismakingslessen bij manege „De Korenzolder" i te Bruin isse 5 rittenkaart voor ponyrijden normaal f 60,—nu f45, I i 5 rittenkaart paardrijden normaal f75,—nuf60, Bel voor informatie 01113-1968 of kom even langs op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Vi of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bi/ .vergevers, buren of leveranciers. f 2.000,- 24 x 101,50 f 15.000,— 72 x 317,68 f 3.000,-36x 110,22 f20.000,— 72x419,69 If 5.000.- 48x 148,67 25.000,- 72 x 521,71 8.000,— 60 x 197,27 30.000,- 120 x 455,92 f 10.000,- 72 x 215,06 f 40.000,- 120 x 604,04 W.A. met gratis groene kaart Boven 23 jaar Beneden 23 jaar 600 kg f189.- f 263,- 800 kg I 263.- f 367,- 1000 kg f 337.- f 470.- enz. Premiebetaling per kwartaal halfjaar en jaar. MOTORVERZEKERING 40% OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook '3 avonds en zaterdags te bereiken onder Tel (01110) 2605 Mulockstraat 22 Zierikzee MAKELAAR P. KORSTENBROEK IBemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer IBouwkundige adviezen - Hypotheken IPoststraat 53 Zierikzee - Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 1472 - Tel. (01115) 2258 TIJDELIJK op 'n nieuwe fiets Keuze uit 3 series Kom snel kijken bij: ZIERIKZEE - WESTSTRAAT 5-7 f 7.250,- f 9.750,- f 4.750,- f 4.900,- 9.000,- 8.500,- 8.000,- Renault R4 GTL, 45.000 km, '78 Renault R20TS, 100.000 km, '78 Renault R14 TL, 86.000 km, '77 Renault R16 TL, 63.000 km, '77 Citroën 2CV6 Spec., gas, 25.000 km '81 Citroën 2CV6 Special, 18.000 km, '81. Citroën 2CV6 Special, 26.000 km, '80. Citroën 2CV6 Special, 39.000 km, '79. Citroën 2CV6 Club, 50.000 km, '79 Citroën 2CV4, rood, 61.000 km, '78 Citroën Dyane 6,25.000 km, '80 Citroën Dyane 6,43.000 km, '80 Citroën Dyana 6,70.000 km, '76 Citroën Visa 2 Club, 54.000 km, '81 Citroën Visa Club, 40.000 km, '79 Citroën GSA, 20.000 km, nov. '81 Citroën GSpec.Break, 90.000 km, '79 Citroën GSpeciaI, gas, 95.000 km, '79 Citroën GS BR. Club, 80.000 km, '79. Citroën GSpec. Break, 45.000 km, '78 Citroën CX GTI, 53.000 km, '79 Citroën CX 2000, gas, 130.000 km, '78 Citroën CX 2000, gas, 130.000 km, '78 Saab 99 GLCM2, '76, gerev.motor Saab 99 GLCM4, gas, 10.000 km Saab 99 LCM 2, gas, 100.000 km KOOPJES: Citroën GS Pallas,'75 Renault R16,'74 Ford Stationcar, '74 BESTELWAGEN: Citroën C25, benzine, schuifdeur, rood sept. 1982,10.000kmf 16.000,- Citroën Acadyana, 1978 f 4.250,- Nieuw uit voorraad 2CV6 Club, Visa Club, Acadya- ne, Visa Super,CX 20, Visa GT, Saab 99 en 900 Binnenkort: Citroën Visa Club, 70.000 km1979 Citroën CX 2500 Diesel Pallas1980 Renault R4TL, 22.000 km1978 FINANCIERING MOGELIJK. Donderdagavond koopavond van 7-8.30, zaterdag van 9-12 en 1-4 uur. Korte Nobelstraat 39 Steiltjesstraat 10 Zierikzee 01110-4951 „ALS HET OM AUTO'S GAAT" f 7.500,- 7.500,- f 5.490,- f 8.750,- f 8.000,- f 3.750,- f 10.750,- f 7.750,- t 14.250,- f 7.950,- 8.750,- f 8.950,- f 8.000,- f 19.500,- f 11.500,- f 9.900,- f 7.500,- f 7.250,- f 7.250,- f 2.950,- f 750,- f 1.900,- ccooooooooococococoocooooooooooocj WELTEVREDEN 01110-2805 meI erg veel keuze voor al uw accessoires Op 't gebied van: Platen en muslccassette opbergsystemen Reinigingsartikelen Onbespeelde cassettes en videobanden Voor een erg gewild kedo naar UW SPECIAALZAAK K. St. Janstraat 12 Zierikzee Tel. 01110-2805 I OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOQOO Te huur gevraagd woning of woonetage Huur 600,— per maand Telefoon 01622-3530 VERENIGING HET GROENE KRUIS SCHOUWEN-DUIVELAND Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de op vrijdag 26 november 1982 in het verenigingsge bouw te Kerkwerve, aanvang 19.30 uur. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag 1981. 5. Begroting 1983. 6. Bestuursverkiezing. 7. Rondvraag. 8. Pauze. 9. De konsulent MBvO zal, met gebruik van video beelden, een praatje houden over o.a. volks dansen en gymnastiek. 10. Afscheid bestuursleden en waarnemend hoofdwijkverpleegkundige. 11. Afscheid voorzitter dhr. K. A. van Langeraad. 12. Sluiting. Het pand ^(èststraat 18 te Haamstede! zal een funktie krijgen als cultureelcentrum voor het houden van exposities, kleine muziek uitvoe ringen en dergelijke. Het gemeentebestuur wil dit pand een passende naam geven. Tijdens de raadsvergadering van 15 november j.l. is de wens uitgesproken de bevolking van Westerschouwen gelegenheid te geven suggesties voor een naam bij b. en w. kenbaar te maken. Ideeën voor een naam ontvangen wij gaarne uiterlijk 1 december 1982 Gemeentebestuur van Westerschouwen Verkoop bij inschrijving NOTARIS MR. W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de erven van de heer ir J. M. Knaap, bij inschrijving te verkopen: Het woon-winkelpand met erf aan de Mol 21-23 te Zierikzee, kad. bek. gem. Zierik zee sectie A no. 2066 groot 4.60 are. Indien de nodige voorzieningen worden getroffen, is het pand uitstekend geschikt voor de exploitatie van een of meer winkelbedrijven, eventueel in combina tie met bovenwoningen. Het pand kan direct in eigen gebruik worden opgele verd. Zakelijke lasten vanaf 1 januari 1983 voor rekening van de koper. Betaling van koopsom (volgens notariëel veilingta rief) uiterlijk op 29 december 1982. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en worden aldaar ingewacht uiterlijk op 26 november 1982 om 12.00 uur in geslo ten envelop (voorzien van het motto .inschrijving Zierikzee"). Inschrijvers hebben het recht aanwezig te zijn bij de opening der inschrijvingsbiljetten ten kantore van genoemde notaris op 26 november 1982 om 14.00 uur. De prijs waarvoor volle last wordt gegeven, is gede poneerd bij genoemde notaris. Nadere documentatie verkrijgbaar ten notariskanto- re, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee. tel. 01110-6451. Vraag voor meer informatie de brochure bij: Pioneer, de handige boomzaag met vele mogelijkheden. Inklusief hulpstukken zoals de grondboor, heggeschaar, etc. fatersport-en caravanbcdrijf Hogeweg 26 - 4328 P D. Burgh-Haamstede - Telefoon 01115-2020* Natuurlijk kunt u naar de bekende ski gebieden in Oostenrijk, Zwitserland of Dolomieten. Maar vertel ons, uw ANVR- 3 reisbureau, eens uw persoonlijke winter- sportwensen en laat ons dan eens het voor u ideale wintersportoord zoeken. Misschien| vinden wij dat wel in een geheel onverwachte richting, in Noorwegen, of Slovenië Kom bij ons langs, wij vertegenwoordigen alle gerenommeerde touroperators en hun reisprogramma's liggen bij ons klaar °en an9s en °4S,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10