KADO-AKTIE VAN BEKKUM Stuntprijzen ROMBOUTS DE FINSE WINKEL familiedrukwerk? JAN BOUWMAN bij de vaate nvaTdid Anti-spruit AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.V. SUCCESJES Fins glaswerk 20% korting GEEF UW ADVERTENTIE TIJDIG OP Weekendreklame Doe nu een schepje op uw pensioen,dan hoeft u 't straks niet met de helft te doen. ROMBOUTS SINTERKLAAS KOMT DIT JAAR UIT DE DRIEKONINGENLAAN!! F 2705,- kado op de Ritmo Diesel F 1000,- kado op de Ritmo 85 Super F 805,- kado op de Ritmo 65 7 Dankbaar en blij maken wij de geboorte bekend van onze zoon en broertje HENDRIK GUSTAV Wij noemen hem Eric JAN en INGE DE JONGE-KESTELOO MARIKE 17 november 1982 Kabbelaarsbank 7 4301 XA Zierikzee Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en kado's die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijks feest. COR en NEL VAN DEN BOS Zierikzee, november 1982 Leest het streekblad de ..Zierikzeesche Nieuwsbode" Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die belangstel ling hebben getoond na de geboorte van onze zoon JEROEN. INGRID, JAN en GERMAINE KOSTERS 4301 CH Zierikzee, november 1982 Kraanplein 12-14 Hierbij willen wij een ieder hartelijk danken die onze huwe lijksdag door middel van kado's, bloemen en felicitaties voor ons onvergetelijk hebben gemaakt. THEUN en ELLIE HOOGERHEIDE Bruinisse, november 1982 Voor de vele gelukwensen in de vorm van kaarten, bloemen en cadeaus, die wij bij ons 35-jarig huwelijk mochten ont vangen zeggen wij u allen heel hartelijk dank. M. MOL J. H. MOL-SLAGER Renesse, november 1982 Zeelelieweg 4 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het geheel onverwacht overlijden van onze medewerker, de heer W. A. TANIS op de jonge leeftijd van 28 jaar. Ruim zeven jaar is hij bij ons bedrijf in Bruinisse werk zaam geweest. Wij zullen met hem een goede medewerker missen. Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar zijn vrouw en kind. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit grote ver lies te kunnen dragen. Directie Maaskant Machinefabrieken b.v. Stellendam - Bruinisse Met verslagenheid berichten wij het plotseling overlijden van onze collega, de heer W. A. TANIS op de jonge leeftijd van 28 jaar. Ruim zeven jaar is hij bij ons werkzaam geweest. Wij zul len in hem een prettige collega missen. Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar zijn vrouw en kind. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Personeel Maaskant Machinefabriek b.v. Bruinisse Heden overleed geheel onverwachts, onze geliefde en zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader MARKUS TROOST weduwnaar van CORNELIA WESTDIJK op de leeftijd van 75 jaar en 5 maanden. Zierikzee: J. KRELLO-TROOST J. C. KRELLO M. WILLEMSE-TROOST J. P. WILLEMSE Nieuwerkerk: C. JANSE-TROOST J. C. JANSE A. HEYBOER-TROOST P. I. HEYBOER J. TANIS-TROOST C. J. TANIS Klein- en achterkleinkinderen 4306 CG Nieuwerkerk, 16 november 1982 Molenstraat 3 Geen bloemen - Geen bezoek aan huis De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 20 november a.s. om 11.00 uur te Nieuwerkerk, voorafgegaan dooreen rouwdienst in zaal ..Rehoboth" aan de Ooststraat welke aanvangt om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemde zaai. Heden overleed geheel onverwachts, onze beste buurman MARKUS TROOST PIET. MARIAN en DANIÉLLE STOUTJESDIJK PETER, MARIAN en MONIQUE BOSMAN JANSEN JAN, JANNY, SHINDY en LILA DEN HAAN Nieuwerkerk, 16 november 1982 Heden overleed na een kortstondig ziekbed, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder CORNELIA DUINHOUWER-SLAATS Weduwe van WILLEM DUINHOUWER op de leeftijd van 77 jaar. Rotterdam: M. ROSSAERT E ROSSAERT-RIETVELD M C. DE VOS-DUINHOUWER W. DE VOS Poortugaal: A. C. VAN BAVEL-DUINHOUWER A. VAN BAVEL Hengelo: D DUINHOUWER T. DUINHOUWER-BOS Rotterdam W. DUINHOUWER C. VAN ANDEL Krimpen a d. IJssel: P DUINHOUWER en kleinkinderen 4318 EM Brouwershaven. 17 november 1982 Weth den Boerstraat 23 De teraardebestelling /al plaatsvinden op zaterdag 20 no vember a s. te 11.30 uur op de begraafplaats te Brouwers haven. Vertrek vanaf het Ned. Herv Jeugdgebouw plm. 11.00 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van dc begrafenis In het Ned Herv. Jeugdgebouw. Nieuw stad LI te Brou wershaven ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE au? grootouders lazen hem al! Heden overleed na een langdurig doch geduldig gedragen lijden te 's-Gravenhage onze geliefde zuster, schoonzuster en tante LENA LENSOM echtgenote van JAN KOUWENBERG in de ouderdom van 73 jaar. Namens de familie, N. LENSOM Weststraat 7 4306 CM Nieuwerkerk 16 november 1982 Abr. van Beyerenstraat 60 2525 TH 's-Gravenhage Te koop: Overjarige Gazelle rijwielen, nu met leuke korting! Rijwiel- en bromfietshandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Opnieuw verschenen: Nieu werkerk, Ouwerkerk, Oosterland en Sirjansland in oude ansichten. Prijs 32, per deeltje. De Zeeuwsche Boekhandel - in de Korte St. Janstraat 17 - Zierikzee. Rijwielen vanaf 325,— met garantie. Rijwiel- en brom fietshandel M. Haeck, Kerk straat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Kamerbreed tapijt uit voor raad, nylon, ijzersterk. Aktie prijzen 65, 75, 125 p/m. Wol 159, 220, 245 p/m. Zelf leggen —10%. Franko thuis bezorgt per eigen dienst. Tuinman, Mol 19, Zierikzee, tel. 01110- 2887. Honda MT 5 nog voor oude prijs! Rijwiel- en bromfiets- handel M. Haeck, Kerkstraat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Nieuwe piano's. Klasse pia no's met 10 jaar garantie. Nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam, 010-363500. Altijd de nieuwste kinderwa gens. Littooy, Zierikzee. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 500 gram magere hamlappen 8,30; 500 gram mals stukje rosbief 12,00; woensdag: 1 kg gehakt 8,80. Hubo Karweishop Renesse voor vloerbedekking, novi- lon, biezentegels, tegen scherpe prijzen. Tel. 01116- 1343. Datsun 120 Y, bwj. '75, i.g.st. Tel. 01110-2720. Kantoormeubels: buro's; 2 drs kasten; tafels; draaistoe len opnieuw gestoff., vanaf 65,-; conferentietafels met bijpassende stoelen; 20 nieu we stoelen (slede model); 20 wipstoelen, tevens 7 zwart le deren stoelen, direktiekamer Ampirostijl; groot buro met kastjes en conferentietafel met stoelen (gepol.). Voor sportver. lipskast in 3 seg menten met 18 grote laden op kogellagers; kantinetafels enz. enz. Fa. Pikaart, Oude- landseweg 61, Ouddorp, tel. 01878-1601. I pooocx Visstraat 19 Zierikzee NOVEMBER/DECEMBER Kompleet assortiment leescx »eaeBOBaaBOB« Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE gPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOPOOOOOOOOOOOOm wm ONZE SLUITINGSTIJOEN ZIJN: voor MAANDAGCOURANT VRIJDAG voor OINSDAGCOURANT MAANDAG voor OONOEROAGCOURANT - WOENSOAG voor VRIJOAGCOURANT - DONDERDAG 13 00 uur 11.30 uur 11.30 uur 11 30 uur Kunst- en hulpmiddelen Erkend Ziekenfonds leverancie^^>^^ korsetten steunzolen breukbanden elast. kousen ROTTERDAM: Goudsesingel 223-225 Zuidpleinflat 117 Motorstraat 7 9 SCHIEDAM: St. Liduinastraat 15 SPREEKUREN Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis Iedere 1e dinsdag v.d maand van 9 00 tot 12 00 uur Cheetah buggy (Tamiya), 3 j., bouwm. op afst. best. zen der, oplaadtrafo, res. ond., 500,-. Te bevr. J. v. d. Vate, Meelstr. 52, Z'zee, tel. 4032, na 18.00 uur. Dames- en heren regenjassen en -pakken. Voordelige prij zen. Rijwiel- en bromfiets- handel M. Haeck, Kerkstraat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Profijthal-aanbiedingen: keukenblokken met diverse bladen 150-170-180-200-220 cm en bijp. wandkasten; hang-, leg- en garderobekasten, hoogten 176-204 cm, breedten 60-80-90 cm, diepten 40-60 cm; keukenbuffetten, breedten 80-100-120 cm. Diverse varia ties in model en kleur; spoel- elementen, breed 100 cm en diep 50 cm met rvs bladen; binnen- en buitendeuren, ve le maten een soorten. Regel matig extra aanbiedingen met 30-50% korting; diverse artikelen, zoals afzuigkap pen, inbouw kookplaten, gre nen kubussen, allerlei soor ten staande kasten-, onder kasten en wandkasten, te vens af en toe gebruikte keu kens welke door inruil zijn verkregen. De laagste prijs betaald u voor zelf afhalen en contante betaling. Wij zijn geopend vrijdagavond 18.30- 20.00 en zaterdag 10-12 uur. Tel. 01877-2622 of b.g.g. 2555. Tielemans Profijthal, Julia- naweg 43, Melissant. Velours overgordijnen. Nog tijdelijk aktie prijs, van 39,50 nu 29,90. Tuinman, Mol 19, Zierikzee, tel. 01110-2887. Voor diabetes: suikervrije chocoladeletters 100% roomboter amandelstaaf marsepein. Reform- en dieet- huis Joppe, Poststraat 31, Zierikzee, tel. 01110-2067. Toyota Mark II 2000, 1973, vraagprijs 1.750,-; Honda bromfiéts, vraagprijs 350,-. Tel. 01115-2206. 4 pers. toercaravan met voor tent 400,—. Tel. 01110-4940. Sint Nicolaas en Zwarte Piet pruiken, schmink, e.a. acces soires, tevens verhuur van Sint-Nikolaas en Zwarte Piet-pakken. Verhage's Speelgoed- en Hobbyhuis, St. Domusstraat 54, Zierikzee, tel. 01110-2123. Zündapp special paint, veel chroom, p.n.o.t.k. Tel. 01116- 1236, na 18.00 uur. Bedden uit voorraad. Aktie prijzen. 1 pers. 125, 159, 169; 2 pers. 255, 275, 375. Tuinman, Mol 19, Zierikzee, tel. 01110- 2887. Opoe-fietsen vanaf 415,—. Rijwiel- en bromfietshandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Bosch klopboormachine189,00 Sandvikhandzaag16,95 Pompschroevedraaiers15,95 7 delig schroevedraaierset11,95 Waterpomptang7,50 5 Delige stalen gereedsohapkist14,95 Hobbylamp, diverse kleuren26,95 Boorstandaard49,95 Enz. enz. Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee pooooooooooooooooooooooooo Banketstaaf voor3,75 Banketkoekjes 200 gram voor 2,98 Roomijs Diverse soorten van 5,50 voor 4,95 Zoute pinda's 250 gram voor2,25 Caramelsticks 250 gram voor 2,95 Warme bakker OOSTERLAND leoaeooeoeeeseeeeeoooeeoeal! D. H. DE KLIP TANDARTS Vrijdag 19 november afwezig nodg htbtwn co be komen? Ot wth u dan jmsi gervaien en afiedei prenenge dmgen KW doen Want hoe loog won* uw x> ryi ah u uMJjwf AOW ro n 70% van er doorgaans govnxrn r.*, n an u siraVs van een goed i Vraag een objektief pensioenadvies aan uw nva- assurantieadviseur. tü makelaar in onroerende goederen en assurantiën nieuwe haven 147 Zierikzee Telefoon 01110-2577 GOURMET- STEL CAROLINE I Gezellig en heerlijk smullen met dit gourmetstel van zwart I smeedijzer met anti- aanbakpannetjes. i 5 We hebben ook nog 11 een 4-delig stel. u bTaf 0A95 nu slechts AA ii i s hdGEsdiEnliEnhuis *r/4Bi w/Air voor konsumptie-aardappelen Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depóts Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" onder druk van de 1983-produktie krijgt u lot 30 november a.s. bij aanschaf van een nieuwe Fiat Rilmo maar liefs! De Fiat Ritmo biedt ruimte aan 5 volwassenen, is zeer luxe uitgerust en uiteraard zoals bij aanschaf van iedere nieuwe Fiat krijgt u 6 jaar garantie op de carrosserie DRIEKONINGENLAAN 1 ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2212

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7