f v.a. 17.595 - MITSUBISHI-DE GESTAALDE PERFEKTIE Waarom u geen enkele beslissing moet nemen, voordat u bij de Mitsubishi Dealer bent geweest. Het gebeurt maar eens in de zoveel jaar, dat er een auto wordt geïn troduceerd die indruk maakt. Omdat hij mooi is. Ómdat hij precies beantwoordt aan de eisen van de tijd en de toekomst. En omdat hij nog betaalbaar is ook. Auto's die zich in zo'n sukses kunnen verheugen zijn de Mitsubishi Colt en Galant. En het is wéér een Mitsubishi die dit sukses gaat behalen: de Tredia. De specifikaties vindt u onder in deze advertentie. Maar die vertellen maar een fraktie van het verhaal. Als er één auto is die u gezien en gereden moet hebben, is het de Tredia. Daarom: neem m geen enkele beslissing, vóór u bij Ml |Q| 11310 LiI de Mitsubishi Dealer bent geweest. WH Ill I O w 131 w I Mooie tak orchideën f 3,95 Mededeling Gemeente Zierikzee Kees en de Snelbinders Bar De Oude Zeef H.H. ADVERTEERDERS Bruinisse Automobiel- en Carrosseriebedrijf P. A. Zuidgeest B.V., Nieuwstraat 12, tel. 01113-1759 Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk DAT IS GOEDKOOP Legemaate Piet Pieper - Oosterland 16 NIEUW VERNUFTIG De Tredia is een van de zeer weinige auto's ter wereld met een dubbele versnellingsbak. Voor extra zuinig rijden zet u 'm in de stand Economy. Heeft u haast, zet de pook dan op Power Standaard in Tredia 1400 GLX, 1600 GLS en Turbo. bij konstant 90 km/u 120 km/u stad 1400 EL-GL 1 16,4 1 12,0 1:11,5 1400 GLX 117.8 1 12,8 1 12,2 1600 GLS 116.1 1 12,2 110,7 1600 Turbo 115,8 1:11,9 1 10,7 Openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Zierikzee brengen ter openbare kennis dat inet ingang van 19 november 1982 gedurende drie maanden op de gemeente secretarie, af deling Algemene Zaken, voor een ieder ter lezing ligt de door de gemeenteraad bij zijn besluit van 23 augustus 1982 vastgestelde „Vent- en standplaatsenverordening Zierikzee". Deze verordening treedt in werking op 19 november 1982 Zij is hetzij in druk. hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar. Burgemeester en wethouders van Zierikzee. TH H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD. secretaris Zierikzee. 18 november 1982 Live muziek m.m.v. op zondag 21 november. 16.00 uur natuurlijk in Weststraat 8 - Haamstede Bij plaatsing In de Zlerikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerslraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. Brandstofverbruik drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Viermaal per week al het nieuws uit stad en streek! Tredia: groot van binnen, kompaktvan buiten. Ekonomische, betrouwbare 1400 en 1600 motoren, de laatste ook met Turbo. Voorwielaandrl|ving, Onafhankelijke wielophanging rondom. Gebouwd 1)0' ,0< Dit weekend bij Versmarkt Legemaate 1,50 BANANEN 1 kilo BOERENCAKE van de warme bakker H. ten Hove 4,o5 Nieuw ZACHTE METWORST met groene pepers 150 gram A5U KIP KERRY SALADE 150 gram 2,25 Wij rijn deelnemer van de S1. Nicolaasnktie Z.O.C van lichtgewicht staal. Lage luchtweerstand Prijzen Inkl. BTW af Sassenheim. Wijzigingen voorbe- ICw 0.39], Zeer grote kofferruimte. Tredia EL houden. (f 17.595,-): o.a. gelaagde voorruit, van binnenuit verstelbare buitenspiegels, vanaf stuurstoel te openen kofferdeksel. Tredia GL If 18.295,-1: o.a. hoofdsteunen voor, halogeen koplampen, stoffen bekleding. Afgebeeld: Tredia 1600 GLS f 22.895,-. Imp. Hart Nibbrlg&Greeve BV Sassenheim 2 kg harde spruitenf 0,98 '/j kg bananen f 0.98 2 kroppen slaf 0,98 1 kg spits-, Chinese-, groene- en rode koolf 0,98 1 kg Goudreinettenf 0.98 1 kg handperenf 0,98 Bos Hollandse radijsf 0,98 Specialist in tvrsc kwalitcitsproduktcn 1214 Ztorikwr TfWnrm mi nm ZSM Verse ananas f 2,95 TELEFOON (01111)2028 DOÖOOOOOOÖOOÖOOOOOOOO' 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 16