presenteert ROMBOUTS f 10.000,— aan prijzen Leuke attrakties voor de jeugd SAMAN SAMAN Zaterdag 20 oktober a.s. aankomst St. Nikolaas 14.00 uur aan de haven Niet alleen een aparte vormgeving maakt de nieuwe Rover 2000 exclusief. The dynamic car. ISTA ZN. OOSTERLAND Kruiwagens SUCCESJES Muizen en Rattendood VAN 12 NOV. T/M 4 DECEMBER VERKOOPAKTIE MET VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN VAN DE BRUSE ONDERNEMERSVERENIGING -Ë5LJ. s 12 Het is een feit, dat veel auto'szich tegenwoordig alleen nog maar onder scheiden door zoveel mogelijk op elkaar te lijken. Een Rover is echter altijd een markante automobiel geweest, die nooit in de massa verloren ging Ook de nieuwe Rover 2000 doet de roemrijke historie van het merk alle eer aan. Bekroond om zijn schitterende, aërodynamische vormgeving en zijn funktionele, fraaie carrosserie, die niet zo irreëel ontworpen is, dat de auto zich alleen nog in windtunnels op zijn gemak voelt. Toch kent de Rover 2000 de zeer lage luchtweerstandscoëffi- ciëntvan 0,39. Een kleine illustratie van de op vallende prestaties van de 1994 cm3 (74 kW) 4-cylinder lijnmotor: u moet het, rekening houdend met de hier geldende maximumsnelheid, al na 13,3 seconden voorzichtiger aan doen. Dat is rap en tegelijkertijd spijtig, want de top van de Rover 2000 ligt op 167 km/uur. Een snelheid trouwens, die geen afbreuk doet aan het onberispe lijke rijgedrag van de auto. De sportieve prestaties van de Rover 2000 zijn gekoppeld aan een laag benzineverbruik. Hij rijdt 1 op 15,2 bij 90 km/uur konstant (volgens ECE- norm)'. En dat is verheugend zuinig voor een grote auto. Omdat woorden woorden blijven, willen we u graag uitnodigen voor een pittige proefrit Om onder het motto „geen woor den maar daden" te ontdekken wat de nieuwe Rover 2000 in de praktijk doet, en natuurlijk ook wat deze schitterende auto u „doet". af fabriek, exkl. rijklaar- en specifikatiewijzigingen Prijzen inkl. BTW maakkosten. Prijs- voorbehouden. 'De Rover 2000 rijdt 1 op 15,2 bij 90 km/uur, 1 op 11,6 bij 120 km/uur en 1 op 8,5 in stadsver keer volgens ECE-norm. WROVER SOOO J vanaf f31.990,- Uw British Leyland dealer St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 tegen zeer lage prijzen Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee - Tel. (01110)2475 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Diversen: Wij komen als vakman zelf iedere week over het gehele eiland met onze stalen kol- lektie van meubelstoffen en tapijt voor vrijblijvende prijsopgave. Goudzwaard Meubelstoffeerderij Zierik zee, tel. 01110-2491. Voor al uw elektro-repara- ties en verder onderhoud: Joop de Regt, Kapelleweg 8, Nieuwerkerk, 01110-2243. N.B. aanbiedingen in gloei lampen; alles voor de doe- het-zeiver op het gebied van elektra, gas, water, c.v., etc. etc. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in ,,De Palaver- hut". Etalage verzorging ,,Coravo" Tel. 01115-2782. ROMBOUTS Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depots Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. De Schouwse Smokkelaar, door D. A. Poldermans. Een boeiend jongensboek met verhalen uit de Franse tijd 22,75. De Zeeuwsche Boek handel - in de Korte St. Janstr. 17 - Zierikzee - Tel. (01110)- 2754. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat van de Prijsslag Nieu werkerk. Tel. (01114)-1373, 's maandags gesloten, 's mid dags geopend, zaterdag de ge hele dag geopend Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Wie pendelt mee naar Botlek- Hoogvliet-Waalhaven. 's Morgens vertrek ±06.30 uur, 's avonds vertrek 16.00 uur. Tel. 01117-1812. Bonnen, Bonnen! Voor glad de banden, laat uw banden gratis controleren. Albert's Autowasserette Uitlaatcen- trum, v/d Abeelestraat 6, Oosterland, 01114-2200. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. 5 jaar Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze feestelijke weekendreklame 1 kilo mooie witlofvoor 2,45 1 kilo preivoor 0,75 10 nieuwe oogst Spaanse sinaasappels voor 2,25 10 zoete mandarijnen zonder pitvoor 1,45 2 kilo St. Remy roodkokers voor 1,25 2 kilo Goudreinettenvoor 1,35 Zie ook onze afdeling kistenverkoop. 1 kist St. Remy roodkokers inhoud 15 kilovoor 9,00 1 kist Goudreinetten inhoud 12 kilo voor 7,25 1 kist Spaanse sinaasappels inhoud 135 stuksvoor 27,50 En nog veel meer aanbiedingen! Komt u even langs en zie onze hoge kwaliteit en lage prijzen. Ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan ontvangt iedere klant die minimaal f 5,- besteed 2 kilo Golden Delicious gratis! Dus kom even langs en pak deze voordelen Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 BRU PRIJZENFESTIVAL Traditiegetrouw starten wi) ook dit jaar weer met de verkoopaktle van de onderne mersvereniging BRU. En wel vanaf 12 november tot en met 4 december. De deelnemers zijn herkenbaar aan een vlag bij hun zaak. U ontvangt voor elk besteed bedrag van f 5,00 een zegel, 10 zegels is een volle kaart. Verder zijn er ook waardecoupons met het opschrift (besteed bedrag f 50,00). Dit bespaart u weer plak werk Ook dit jaar werken wij weer met waardebonnen, die u naar keuze kunt besteden bij de deelnemende winkeliers. U kunt uw volgeplakte of voorgebedrukte zegelkaarten dagelijks Inleveren In de bus bij Chr Bolijn. Korte Ring 33. Iedere avond zullen hier dan de dagprijzen getrokken worden en de Winnaars hiervan worden vla een raambil jet op het genoemde adres bekend gemaakt. Wij verzoeken u beleefd om zelf uw dag- prils af te halen De dagprijzen worden Iedere avond getrokken om 19.30 uur. Iedere dag worden 8 dagprijzen getrokken, leder ter waarde van f 25,—. De mogelijkheid bestaat dat er 0 dagpri|zen worden getrokken en 2 prijzen in de vorm van een wijn-levensmiddelen of zuivelpakket, ook weer ter waarde van t 25.00. De als dagprijs getrokken waardebonnen blijven geldig en gaan dus ook weer meespelen bij de eindtrekking van de wlnkelweekaktle De slotavond van de wlnkelweekaktle is op dinsdag 7 december 's avonds om 19.30 uur In het Durps'uus Hier worden de laatste prijzen getrokken, waaronder 3 hoofd prijzen en wel 1 prijs van t 750.00 en 2 prijzen van t 250,00. Het totaal aantal prijzen dat op deze avond wordt getrokken, uiteraard ook weer in de vorm van waardebon nen, bedraagt ongeveer 80 stuks. U kunt uw waardebonnen inleveren tot uiterlijk 15 december bij de deelnemende win keliers. Als extra attraktie voor u. wordt op de avond van de eindtrekking de zeer mooie en be zienswaardige film vertoond 500 jaar BRU Komt dus allen naar het Ourps'uus Voor de kinderen weer 3 leuke attrakties, met voor elke attraktie 4 prijzen In de vorm van waardebonnen, variërend van f 50,00 tot f 10,00. Wi| wensen u prettige dagen toe en veel waardevolle waardebonnen Ze zi|n er voor u' Het wlnketweekkomitè o z O /"ERSMfc BRU EERSTE ATTRAKTIE Jongens en meisjes win een prijs van f 50,- f 25,- f 15,- of 1 10.-. Het volgende moet daar wel voor gebeuren: In iedere etalage van de deelnemende winkeliers ligt een zakje bonen, dus nu aan jullie de taak om te raden, hoeveel bonen liggen er nou In al die etalages te- samen. Je oplossing moet uiterlijk 19 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Chrlstiaan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars bekend gemaakt. TWEEDE ATTRAKTIE Bij iedere deelnemende winkelier ligt een spreekwoord in de etala- ga. Het is de bedoeling om van de ontbrekende woorden en letters daarvan een slagzin te maken. De kaarten met de spreekwoorden zijn op de volgorde van de slagzin genummerd. De oplossing moet uiterlijk op 26 november voor 18.00 uur in de brievenbus bij Christi- aan Bolijn liggen. Om 19.00 uur worden dan de winnaars weer be kend gemaakt. DERDE ATTRAKTIE In ieder etalage van de deelnemende winkeliers zien jullie een al- beelding van een bloem ol een plant liggen. Aan jullie nu de op dracht te raden welke bloem ol plant dll is. Schrijf Je oplossing op een vel papier en levert dit in voor 2 december bij Chrlstiaan Bolijn en wel voor 18.00 uur. Om 19.00 uur worden de prijswinnaars be kend gemaakt. P.S. Vergeel vooral niet bij alle drie de attraktie je naam Ie vermel den, VEEL SUCCES!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12