VERLAAGD ALLE BROODPRIJZEN. LAGER MOGEN WU NIET tevens hebben wij onze kaasprijzen verlaagd, want in kaas zijn wij iedereen de baas. kom kijken en overtuig u. DONDERDAG IS HET ZOVER ZO GOEDKOOP KOOPT U NERGENS» WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ urn IS UW KEUKEN TE KLEIN? LO A. Leeuwe - Noordweile Totaal overzicht van de drie trekkingen 718e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen De Staatsloterij VARREMARKT ZIERIKZEE Adverteren doet verkopen! Discobar Geef muziek kado Radio Weltevreden BV 8 U hoeft geen prijzen bii elkaar op te tellen. C.B. T.B. C.P.B. C.PJ. 10 SCGOOOOOOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOCOOI HEERLIJKE HANDAPPELS MOES-APPELS HAND- EN STOOFPEREN ZOETE APPELS Telefoon (01116) 1768 BxeccoBcccBBBWWowwwcoooeaeaocaoa Lotnummers eindigend op: Eindcijfers) of!otnummer(s): Totaal prijzen bedrag: 41 020751 059421 059761 076711 50 2.000 5.000 10.000 2.000 12 62 472 602 872 096502 100 50 200 100 100 2.000 Extra prijs serie B Troostprijs andere series Extra prijs serie P Troostprijs andere series 052323 072723 072723 075593 075593 25.000 100.000 2.000 250.000 4.000 4 058614 15 2.015 25 75 95 875 047305 049965 054405 061385 086765 50 50 50 450 5.000 5.000 2.000 2.000 100.000 6 46 086 746 0016 5406 025586 039806 051066 058146 50 200 450 1.000 1.000 2.000 5.000 5.000 50.050 7 17 2047 054277 084357 10 60 2.010 5.010 2.010 588 048938 087238 400 2.000 25.000 Extra prijs serie F Troostprijs andere series 9 079 169 229 469 044819 049159 049159 25 100 1.025 125 225 2.025 100.025 2.025 Extra prijs eerieF Troostprijs andere series 10 280 007200 054120 054120 066500 50 100 5.000 500.000 5.000 50.000 Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prijs het totale prijzenbedrag vermeid. De prijzen zyn dus al hij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden Prijzen boven f 1.000,- zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op (Iprij/enbedragen in mindering gebracht. De hoofdprijs van f 500.000,- wordt „schoon" uitgekeerd. Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan eens samendan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende Mcnvcrkoop begint maandag 6 december 1982. Dc verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- overals u loten wjli hebben. Als het bedrag vóór't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in dc volgende maand mee. Een paar dagen voorde eerste trekking krijgt u dan uw lotnummers) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v. Collecteur Directie Staatsloterij. Den Haag. U kunt de Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen 070-469647. Gewonnen prijzen worden na dc derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Allo informatie: «70-169647. TOT OP DE BODEM aa eaaae iV.V.V.W.WV - [•••r *j WAV. WAV I a a a m m a a a a a e i a T-T. w.aaaaaaaoaoeaaaaasi laaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ,v.v.v.v.Vo\v.y i-w, ayv Lr\\A iv!" ■■■■■••a>>aooaaaaaaeei 1 i a a i \V- aaaaaaeaaa a a a a ""•«••••••■•••■■■■■"»»"»"«»JaBBaaaaBaaaBBc™ - - U zuil er versteld van staan, hoe groot die kan worden Met meer werkvlakken, meer kastruimte. meer bewegingsvrijheid, betere indeling En dat zonder direct een muur wegbreken Eenvoudig door uitgekiende planning en betere ideeén Vraag het ons toch eens want vragen kost niets Kromme Elleboog 1, Zierikzee. Tet Ot 110 2S31 343. DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE organiseren een bezinningssamenkomst Op 19 no vember a.s. in de Putmeet te Seharendijke. Aanvang om 20.00 uur. Bezinning over het Christelijke In onze organisatie's Sprekers o.a. P. W. Blokland en N. Groot Iedereen is welkom WELTEVREDEN |J^ en haal uw gratis platengids bij uw platen speciaalzaak. Korte St. Janstraat 12 Telefoon 01110-2805

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10