Êfil 1.49 1.49 9.95 QUIST SUPERMARKT VERSEPUT MODES room- ijstaart CORNED DEEF BROEKEN MAAND 10 gulden korting DAM 3 2IERIK2EE OIUO'5591 Bezuinigen? het GEsdiEnkEnhuis WITLOF 1 aq ook dat heeft Quist super! ViSw - verrassend laag geprijsd! DIK VET GEMBER CAKE 3.80 Havenplein Zierikzee GESLOTEN T/M 5 DECEMBER G. J. WILBRINK Dageraad Gemeente Bruinisse ROSBIEF 1 no HUZAREN SALADE O Qp GOUD RENETTEN Aankondiging VOOR AL UW KLEURENWERK 12 November is bi] VERSEPUT MODES daarom krijgt u op alle broeken in de maand november Kinderbroeken 7,50 korting profiteer ervan! LANGE REKE 11 RENESSE - TELEFOON 01116-1221 Dat kan: maak uw kleding zelf! UW NAAIMACHINE DEFEKT? Wij repareren verantwoord, betaalbaar en zeer vak kundig onder garantie in eigen werkplaats. BENT U AAN VERNIEUWING TOE? Naaimachines te kust en te keur: Elna, Husqvarna, Lewenstein. Kom eens kijken en vraag vrijblijvend prijs. Te repareren machines zelf brengen en halen geeft u veel voordeel! Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel.: 01110-2923 Dageraad Een nieuw boek van H. Kingmans Een geschiedenis van strijd uit de tachtigjarige oorlog in stad en ommelanden van Groningen. 240 pagina's; fraaie bandtekening; voor de uiterst lage prijs, tot 1 januari 1983, van 13,50 daarna 19,50 Fa W J GOUOZWA ARO en Zn Noordstraat 33-35 - Haamstede Tel. 01115-1331 Reformatorisch Contact D.V. woensdag 17 nov. in het Verenigingsgeb. te Sirjansland spreekt ds. Schaap, Ned. Herv. pred. te Arnemuiden over de .Christelijke vrijheid". De burgemeester van Brui nisse maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 no vember 1982 heeft besloten te verklaren dat voor het per ceel Rijksstraatweg 3 te Brui nisse, een herziening van het bestemmingsplan Buitenge bied wordt voorbereid Dit voorbereidingsbesluil ligt ter gemeentesekretarie. afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoei T. C. HEKMAN IAGIPRUS FRIKAN- 5 halen DELLEN 4 betalen GEBRADEN 100 gramI ,90 500 gramfaiww 2 kilo BLANKE 500 gramI i*f3 De dijkgraaf van het water schap Schouwen-Duiveland maakt bekend dat op dinsdag 23 november 1982 om 14.00 uur, een openbare algemene vergadering van het waterschapsbestuur zal worden gehouden in 's Landskamer te Zierikzee, Havenpark 40. Zierikzee, 16 november 1982 De dijkgraaf voornoemd, M. J. STEUR. Klapper van de week..... nu slechts Zolang de voorraad strekt.. IMPORT «SSjSBS 8 blikjes van 20,- voor r* certtp t r«rK '*n nRrVL xAnnV 70n GEZOUTEN gij SPEK perkilo... w.ww sf'l OPA'S l Vrdf- i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12