appelmoes 1.59 .79 79! BOUWMAN KLOET SLAGERIJ ORNÉE.... htiGEsdiEnltEnliuis 15.' 17.1 jffiSS J,9«; SCHOUDER KARBONADE SAKSISCHE LEVERWORST KROKETTEN 5 halen 4 betalen f VERZAMEL Dl 10KUINIDIKKIRTJES ■■■—- mmv 10.90 I fijne vleeswaren 1 1.79 150 gram LEVERKAAS groente en fruit 3.49 98 uit de slijterij t5 15 uit de Koeling I SILVO spUTERWTEN I m betvwe divers smafe^f S nfitureh-- d°Perwtenj^ wortelen 2.25/ *♦-. Me/ m roosviceeS I op L98/ Burghse Ring 1 - 2 tel. 01115-1213 Burgh S.G.P.00STERLAND T1JDREDE I A Uw slager voor vers vlees: W m -^Versmarkt Legemaate O O 11 Ze zi|ri uit' Die fantastisch kompakte en komplete woordenboekjes met een schat aan infomatie Haal de Merken-spaarkaart aan de kassa en doe óók mee! KOEIEMAN I -, i POT VOOR MAAR vers vlees WOENSDAG 500 GR A 60 MA gehakt H.o.h. kiw 8.70 500 GRAM MAGER, rundgehakt; KILO SCHOUDER karbonade ZWAN 150 BRAM palingworst NU VOORJ 150 GRAM filet americain NU VOOR - weekend 6 rode grape fruits .weekendKILO spruiten .weekend. ZEEUWSE klei-bintjes^ 25 KILO VOOR A hele week 12NAVELINA sinaasappelen 349 jonge jenever henkes LTRFLES fles jagermeister 500 gram jong kaas Itr lies 70 - M EXTRA ■■■■Ay I "««.«mV D. V. donderdag 18 november a.s. hoopt ds. C. J. MEEUSE predikant der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Z. een uit te spreken in de kerk der Gereformeerde Ge meente aan de Sint Joostdijk. Aanvang 19.30 uur. A A I DEZE WEEK: 500 gram f 5,65 150 gram f 1,05 SINT OOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Heruitgave van de originele „Gids voor Zierikzee en de Eilanden Schouwen en Duiveland" een reisgids uit 1881 met oude foto's en vele oude advertenties. voor slechts t 12,90 verkrijgbaar bij: Fa W. J.GOUDZWAARD en Zn. -Noordstraat 33-35 Haamstede - Tel. 01115-1331 en bij diverse, boekhandels en V.V.V.'s op Schouwen-Duiveland. nO<' Woensdag - donderdag bij 0> (fr Versmarkt Legemaate Zuurkool Vers uit 't vat 500 gram 0,49 10 Clementines zonder pitjes 2,98 Roombroodjes Boerenleverworst 250 gram 2,45 Komijnekaas Jong belegen 500 gram 5,95 •k, w Specialist m verse kwaHteitsprodukten v.-tVmarVt 12-14 Zi#rAr*r 1 ^5* <s> G> Op dit ogenblik staat het anders zo rustige onderwijsland op zijn achterste benen. En terecht vinden wij. Velen vinden de maatregelen, die op dit ogenblik ten aanzien van het onderwijs genomen worden voldoende reden voor een vijfdaagse staking. Anderen aarzelen nog en er zijn natuurlijk ook mensen die principieel tegen staken zijn. Maar wat hen allen bindt, is de verontwaardiging over de maatregelen die het onderwijs treffen. Waarom geen staking op de RSG? Op een Algemene Vergadering, waarbij zowel onderwijzend als niet-onderwijzend personeel aanwezig was, is uitvoerig gediscussieerd over het voorstel van de vakbonden om tot een vijfdaagse staking te komen. De uitslag van de stemming hierover luidde: 34 voor staking, 31 tegen Deze uitslag is doorgegeven aan de vakbonden, die gezien het karakter van de staking besloten om de RSG Professor Zeeman te Zierikzee niet op te nemen in hun zgn 'speerpuntactie'. Deze speerpuntactie hield in dat de vakbonden niet kozen voor een algemene landelijke staking, maar voor een staking, waarbij sprake was van een selectie van scholen. De ligging van de school en de bereidheid tot staken van andere scholen in de buurt zouden meebepalend zijn. Onze school is door de gezamenlijke bonden niet tot speerpunt verklaard. De vergadering besloot unaniem zich achter een viertal eisen te stellen: Geen aantasting van de werkgelegenheid in het onderwijs Geen aantasting van bestaande rechten geen extra bezuinigingsmaatregelen voor allen werkzaam in het onderwijs geen aparte salarisregeling. Toelichting Naast algemene bezuinigingen die gelden voor iedere Nederlander, naast bevriezing van de salarissen van alle ambtenaren, zouden mensen die in het onderwijs werkzaam zijn nog eens 1,65% extra moeten inleveren. De vakbonden móeten zich wel verzetten tegen deze extra korting, omdat dit een loskoppeling betekent van een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenbeleid dat voor alle ambtenaren geldt. Het onderwijs is een gemeenschapsvoorziening en het kan dus nooit zo zijn, dat een bepaalde •categorie Nederlanders (concierges, administratief personeel en docenten) opdraait voor tekorten in deze sector. Het zo maar afschaffen van een nota bene nauwelijks twee jaar bestaand overgangsrecht voor een bepaalde categorie onderwijsgevenden bij het voortgezet onderwijs betekent in de praktijk niet alleen dat een groot aantal docenten een werktijdverlenging van 10% voorgeschoteld krijgt. Een veel ernstiger gevolg van het afschaffen van dit overgangsrecht is, dat in de komende vier jaar de werkgelegenheid alleen al bij het voortgezet onderwijs met 1700 arbeidsplaatsen vermindert. Dit zal vooral de pas kort in dienst zijnde, veelal jonge leerkrachten treften. Nog afgezien van het telt dat het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs bij ongewijzigd beleid zal leiden tot vermindering van de werkgelegenheid van meer dan 25% in de komende jaren. Wij willen nadrukkelijk stellen, dat al deze maatregelen onherroepelijk consequenties hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat de gevolgen heel voelbaar zullen zijn bij de groep om wie het in het onderwijs draait: de leerlingen. Nu begrijpt u waarschijnlijk dat er onrust is in het onderwijsland en u zult begrip hebben voor de verontrusting van allen die werkzaam zijn op de Rijksscholengemeenschap. Het gezamenlijk personeel van de Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman Ie Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11