SINT NICOLAAS-GESCHENKEN Staatsloterij 2e trekking SAMAN SAMAN deurloo as VERTON'S SCHOENEN Laarzen, schoenen, pantoffels, tassen en nu ook Laimböck handschoenen. Zeeverse kabeljauwfilet Kabeljauwmoten Zeeverse wijting SAMAN'S 18 november C.B. T.B. C.P.B. C.P.J. 2 kilo Golden Delicious gratis Gemeente Westerschouwen -Bescherming- tegen: lü HAVENPLEIN 13 - ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2488 Kabeljauivreklame Door het grote succes nog per kilo voor8,00 5 kilo voor37,50 per kilo voor6,50 5 kilo voor30,00 per kilo voor2,00 6 kilo voor10,00 Volop tong, paling, schol, schar, zalmfo rel, schardijn, panharing. Vis- en Palinghandel Visstraat 13 - Zierikzee - Telefoon 3296 Adverteren doet verkopen! 718e Staatsloterij, 2e trekking 15 november 1982. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie Fop het nummer 049159 Troostprijzen van f 2.000 op nummer 049159 van elk van de andere series. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie B op het nummer Troostprijzen van f 2.000 op nummer van elk van de andere series. Prijzen van: f 50.000 zijn gevallen op alle nummers f 5.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers 1.000 op alle nummers eindigende op f 400 op alle nummers eindigende op f 200 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende op f 15 op alle nummers eindigende op Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. Zetfouten voorbehouden. 072723 072723 058146 049965 048938 044819 076711 054405 061385 5406 588 469 872 602 41 95 4 Koopt bij onze adverteerders! In de advertentie van de Middenstands vereniging Oosterland van vrijdag 12 novem ber stond vermeld: 1e tussentrekking 18 december dit moet echter zijn: organiseren een bezinningssamenkomst op 19 no vember a.s. in de Putmeet te Scharendijke. Aanvang om 20.00 uur. Bezinning over het Christelijke in onze organisatie's Sprekers o.a. P. W. Blokland en N. Groot Iedereen is u-elk om - BMW 518.4 cilinder Topsnelheid 164 km. Prijs; vanaf f 32.395,-. Waarom vindt een BMW- rij der het bijna jammer dathij niet verder van zijn werk woont? Heeft hij zo'n hekel aan zijn werk? Of zo'n plezier in zijn auto? Wij tippen het laatste. Is het dan vreemd dat zijn keuze voor BMW een beslissing is waarop hij nooit of slechts zelden terugkomt? Wij dachten van niet Deze merkentrouw echter heeft niets onverklaarbaars voor een BMW-rijder. Maarhoe vertel je dat aan iemand die nooit BMW heeft gereden? Dat kan hij alleen te weten ko men als hij in een BMW stapt In een BMW 518 bijvoorbeeld. Wat hem dan opvalt is de ruimte, de afwerkingen in het bijzonder de kwali teitvan het interieur. HET BEGIN VANEEN DUURZAME Wij durven zelfs te voorspellen dat meteen aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ook zijn volgende auto opnieuw een BMW zal zijn. Eerlijk gezegd, durven wij die j voorspelling vooral aan, omdat we uit onze cijfers weten dat 8 van de 10 I BMW-rijders hun merk trouw zijn. De pasvorm van de stoelen bij voorbeeld,de gerieflijke "hardheid"van de zittingen en de functionele lay - out van het dashboard. Maar vooral als hij gaat rijden, merkt hij wat een BMW betekent Wat dan opvalt zijn de rijeigen- schappen van de 518. Een BMW is zo gebouwd dat de rijdervoeltwatde auto doet en waar deze toe in staat is. Dat komt doorzijn exacte be sturing koersstabilrteit en vooral door zijn uitstekende wegligging Zelfs bij zeer hoge snelheden wordt het wegcontact niet vaag Bovendien is in de hele5-serie stuurbekrachtigingstandaard. Ook hettijdstipvan deservice- beurten wordt bepaald door de rijder. De Service Intervalmelding waarschuwt afhankelijk van de rijstijl, wanneer die nodigzijn. Tenslotte zal ook de prijs van een BMW 518 de nodige indruk op hem maken. Die mag men namelijk als zeer concurrerend beschouwen. BMW 518. CILINDERINHOUD: 1766 CC. VERMOGEN:66 DIN KW (90 PK).TOPSNEL HEID: 164 KM/U. ACCELERATIE: 0-100 KM/U IN 14.0 SEC. PRIJS: VANAF F 32.395,-. PRIJS INCL. BTW, AF IMPORTEUR WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. Voeg daarbij de hoge inruil- waarde van de 518 en de cirkel is rond. Deze inruilwaarde is voor een BMW-rijder, eerlijkheidshalve, een niet onbelangrijke motivatie van zijn mer kentrouw. Maar dat merkt iemand die nog nooit BMW gereden heeft later wel. Hij staat nog maar aan het begin van een duurzame relatie. BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG. OUWERKERKREMEEUS, KON JULIANASTRAA F 5,4305 AJ, TELEFOON 01114 14 73 5 jaar Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Deze week bestaal Groente- en Fruit markt Saman 5 jaar. Dit gaan wij sa men met u vieren en geven tergele genheid hiervan op donderdag, vrij dag en zaterdag aan iedere klant de minimaal f 5,— besteed: Dus vier dit mee en kom voor uw da gelijkse groente en fruit naar Groen te- en Fruitmarkt Saman Zierikzee. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 Zie ook onze feestelijke u-eekendreklame donderdag in deze krant. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen ma ken bekend, dat door de heren L. C. en C. J. v. d. Graaf te Burgh-Haamstede vergunning is gevraagd voor het bouwen van een toiletgroep op het perceel kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie F no. 651 (voorheen camping 't Vroon). Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, doch voor de bouwplaats is een voor- bereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht, terwijl het bouwplan in overeenstemming is met de in voorberei ding zijnde herziening van het bestemmingsplan. Het voornemen bestaat daarom om de gevraagde ver gunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet. Bedoeld bouwplan ligt met ingang van 16 november 1982 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage en ge durende deze termijn is een ieder gerechtigd bij ons col lege bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 15 november 1982 - ♦-koude- 5 warmte *- inbraak -- *-lawaai? - regen- - - J *wind_ TT Én^als extra b[uspuhtT_7 - - Energie- Vy besparend - woninginrichting rterfktM appalmartt 4 - dam 1 t»tafcK>n (D11 10) M 51

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10