Kwiek-dames boeken eerste volle winst X Herenteam voor moeilijke opgave tegen Intermezzo I' ONZE PUZZELRUBRIEK t 10 1 X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X r X X X V y y x X X y X X X X X X X Herenteam Delta Sport nu in eigen hal naar zege op EBHV ZTERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 november 1982 Nr. 23218 li Volleybal Mevo '80 ZIERIKZEE - Het eerste herenteam van de Zierikzeese volleybalvereniging Mevo '80 wacht 2aterdag een uiterst zware opgave. De formatie van trainer/coach Marco Reedijk speelt de derde uitwedstrijd op rij. In Middel- harnis moet de ploeg aantreden tegen Intermezzo 111. Deze twee ploegen pro moveerden het vorig jaar gezamenlijk naar de tweede klas. In het verleden waren de ontmoetingen tussen deze twee teams altijd bijzonder spannende ge beurtenissen. In het vorig seizoen waren beide wedstrijden voor Mevo '80, maar de formatie uit Middelharnis gaat zich van week tot week beter thuis- voelen in de tweede klas. Intermezzo kan er evenwel op rekenen, dat het te maken krijgt met een geladen opponent na de onverwachte 2-2 puntendeling van Mevo '80 bij Ibis. ,,Ik dacht zo, dat Goes het lekker deed in de kompetitie", stelt Denny de Vos vast. ,,Ze hebben in Hemmy van de Sluys een man die gemakke lijk skoort en ook organisatorisch zit de ploeg lekker in elkaar. Bij Bruse Boys ligt het allemaal wat anders. De ploeg zit schijnbaar zo vast als een huis, maar je weet het bij Bru na tuurlijk nooit. Ik houd het daarom maar op een drie, met daarbij de ver melding, dat Goes in de verlenging verder zal bekeren, maar dat telt niet meer voor de Toto". Ook Leo de Mun- nik en Marcel van Grunsven zien het niet zo zitten voor de ploeg van trai ner Jan Englebert. Voor hen gaat de winst al aan de Bruse neuzen voorbij in de normale speeltijd, „maar", zo meent De Munnik, „ik denk niet dat ze daar in Bruinisse wakker van zul len liggen. Het kompetitiegebeuren is vast en zeker belangrijker". Debuutjaar Duiveland is duidelijk terug in de race. Dat blijkt ook wel aan de voor spellingen van ons tiende Toto drietal. De Munnik en De Vos ver wachten een revanche voor Duive land op SVD en Marcel van Grunsven tipt op een puntendeling. „De ploeg Programma rekreatiekompetitie volleybal ZIERIKZEE - Vanavond (vrijdag 12 november) worden in de Zierikzee se sporthal Onderdak weer twintig wedstrijden uit de rekreatieve vol- leybaikompetitie gespeeld. Het pro gramma is als volgt: 18.45 uur: Opel team-Onderdak (B); DFS 3-Mevo 1 <J); Kwiek 2-PJZ 3 (D2); Cluzona 3-WIK 2 (J). 19.35 uur. PJZ 1-CPJ (B); Willibrordus-Brogum (C); Mevo D2- Mevo D3 (Dl); PJZ 2-Zeelandia 2 (E). 20.25 uur: BB Wansink-CSG (A); WIK 2-Renesse 1 (B); ZRKz'huis 4- W1K Dl (D2); Mevo 4-SAZ (C). 21.15 uur: Rabo Bank-PTT (E); WIK 1-Mevo 1 <A); WIK D2-DFS 2 (D2); ZRKz'huis 2-WIK 3 C 22.05 uur; Renesse 2-Schouwenoord (E); Kwiek l-Zeelandia 1 (B); Renesse 3-DFS 1 (Dl); Big S-ZRKz'huis 1 (A). Programma HSD Zaterdag 13 november Jongens A; Push 3-HSD 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubge- bouw. Jongens B; HSD-Prinsenbeek 11.00 uur Jongens C; Push 3-HSD 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubgebouw. Jongens D: Etten Leur 2-HSD 13 15 uur, vetrek 11.30 uur va naf het klubgebouw. Jongens ED HSD-Olympia 12.00 uur. Meisjes A HSD-Pelikaan 2 14.00 uur. Meisjes B HSD-Tempo 2 12.30 uur. Meisjes B2 Hcrcules-HSD 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubgebouw. Meisjes D. vrij Mini's; toernooi in Middelburg 10 15 uur. vetrek 9.15 uur vanaf het ZWN-station. Zondag M november Dames 1 Push 8-HSD 13.00 uur. vertrek 11 15 uur vanaf het ZWN- station Heren 1 Zevnnbergen-HSD 14 15 uur, vetrek 13.15 uur vanaf het klub gebouw Heren 2 vrij. Heren 3; HSD A-Middelburg A 14 00 uur van trainer Piet Roks maakt een dui delijk herstel door. Dat zal SVD ook wel moeten onder vinden", meent Leo de Munnik. Uit ermate verrassend is het optreden van DFS in de eerste klas van de zaterdag-afdeling. De gepromoveer de ploeg van trainer Kees Rijnberg manifesteert zich in de huidige fase van de kompetitie precies hetzelfde alsdat Duiveland dat in zijn debuut jaar, een seizoen geleden deeld. Voor Marcel van Grunsven zit er ook nu een overwinning aan te komen, ter wijl de WIK- en Zonnemaire-ver- tegenwoordiger het op een puntende ling houden, maar daarmee in ieder geval een revanche voor de eerder ge leden nederlaag zien zitten. Bij Kruiningen-WIK tipt Leo de Munnik op een Kerkwerfse zege, mdar voorzitter Denny de Vos van WIK is duidelijk wat terughouden der. „In het begin van de kompetitie kregen we in Kerkwerve met 4-0 klop van Kruiningen, maar inmid dels zijn de rollen aardig omge draaid. Kruiningen zakte, ondanks de beweringen van de eigen voorzit ter, meer en meer af en is inmiddels hekkesluiter. Toch wordt het oppas sen voor de onzen. Een gelijkspel te gen een op revanche beluste ploeg lijkt mij al mooi". Marcel van Gruns ven schat de thuisploeg, zij het na enige twijfel, wat hoger in en houdt het op een zege voor Kruiningen. Voor alle drie ondervraagden staat het vast, dat de Scharendijkse forma tie van ZSC het enige maanden gele den verloren gegane terrein in de kortste keren gaat goedmaken. Drie keer verschijnt er een kruis in het middelste vakje bij Wissenkerke- ZSC. Spelersmateriaal Met Renesse liggen de zaken juist omgekeerd. De ploeg van trainer Ko Willemse mocht in acht wedstrijden nog steeds het zoet van een overwin ning niet smaken. „Ik denk dat dat ook nu niet gebeurt", stelt Leo de Munnik vast. „Ze hebben in Renesse duidelijk te veel spelersmateriaal in moeten leve ren". Drie keer een Zeelandia-zege is het logische gevolg van de ontstane situatie. Bij Heinkenszand- Dreischor tippen de twee bestuursle den een gelijkspel en rekent Marcel van Grunsven op een zege voor de thuisploeg. „Ik zou liever nog een ze ge zien voor onze buren, maar ik denk, dat dat er toch niet helemaal in zal zitten", onderkent Leo de Mun nik. Voor Ouwerkcrk kan het alle maal niet kapot. De ploeg van trai ner Bertus Bleyi stevent regelrecht op een herovering van de tweede klas af. Drie tweeën zijn het gevolg. OOk Zonnemaire lijkt stevig op weg om het verloren gegane terrein in de kortste keren te heroveren. Bij Hansweertse Boys won de Schou- wen-Duivelandse voetbaldwerg met 1-4. eerder in de kompetitie. „In dat licht moeten we het op eigen terrein natuurlijk ook kunnen redden", ver onderstelt Zonnemaire-sekretaris Leo de Munnik. Ook Denny de Vos en Marcel van Grunsven laten beide punten in Zonnemaire achter. Het he ren handbalteam van Delta Sport boekte afgelopen zondag de eerste seizoenzege, na twee nederlagen op eigen bodem tegen Dongen en Avan- tl. Voor Marcel van Grunsven en Denny de Vos zit de eerste thuiszege er zondag aan te komen als het Bre dase EBHV op bezoek komt in Zie- rikzec. Leo de Munnik is minder op timistisch en houdt het op een Bra bantse overwinning. Oefenkampagne Het damesteam van Delta Sport krijgt het zondag moeilijk tegen het Middelburgse EMM. Dat blijken ook Marcel van Grunsven en Leo de Mun nik onderkent te hebben, want bei den houden rekening met een Mid delburgse overwinning. Denny de Vos daarentegen houdt de deugd in het midden en gokt op een puntendeling, „want je moet toch iets als je over een materie spreekt, waar je weinig van af weet", stelt hij. Bij Ouwerkerk- Atlas laat de WIK-voorzitter hetzelf de argument gelden en andermaal dus een drie. De beide andere Totoïsten zien het helemaal niet zit ten voor Ouwerkerk, maar blijkbaar is hen de 10-2 zege van de ploeg van Henk Snijders in de oefenkampagne tegen Atlas ontgaan. Mogelijk speelt ook de gedachte, dat kompetitie iets anders is dan oefenen ook een grote rol. Aan het eind van het vorig volley balseizoen werd de herenploeg van Mevo '80 ongeslagen kampioen. Met de Zierikzeese ploeg sloop ook Inter mezzo als tweede mee naar de tweede klas van distrikt 17. Zaterdagmiddag spelen de twee teams in Middelhar nis tegen elkaar. Mevo '80 liet afgelo pen weekeinde nogal verrassend het eerste punt liggen in Hellevoetsluis. In het derde uittreffen op rij rekenen Marcel van Grunsven en Denny de Vos op een revanche op zichzelf voor de ploeg van trainer/coach Marco Reedijk. Leo de Munnik stelt, dat het thuisvoordeel best stimulerend zou kunnen werken voor de Flakkeese formatie en tipt op een gelijkspel. Ondanks het gemis van Ria Slootma- ker .tippen alle drie de ondervraag den op een zege voor de Nieuwer- kerkse dames in het treffen met het laaggeplaatste Hoek. De twee neder lagen op rij tegen de toppers GDVV en Vlissingen doen daar niets van af. Dreischor gaat, als het aan het drie tal ligt het eerste kompetitiepunt pakken. Marcel van Grunsven rekent op een gelijkspel tegen medehek- kesluiter Waarde, terwijl de andere twee zelfs winst zien gloren voor de ploeg van coach Adrie Geelhoed. De Zierikzeese ploeg verloor in het openingsduel van de kompetitie vrij onnodig van Dongen, dat een jaar eerder nog in de tweede divisie ak- teerde. Een gebrek aan doelpunten brak Cor Mol en zijn mannen toen le lijk op. De Brabanders passeerden in die wedstrijd doelman Koos van Zwieten slechts negen keer - voor herenhandbal een bijzonder laag aantal - maar desondanks was de Delta Sportproduktie niet toerei kend om winnend af te sluiten. Gedu rende 41 minuten (van de 60) kwamen de blauwwitten niet tot skoren, waardoor een mager resultaat van zeven treffers het uiteindelijke resul taat werd. Tegen Avanti liep het veldspel wel een stuk beter, maar an dermaal was een elftal doelpunten ontoereikend. De Drunense ploeg won met 11-15. Tegen Olympus draai de de doelpuntenmachine plotseling weer en ongetwijfeld rekent het Zie rikzeese publiek daar zondag tegen EBHV ook op. Verrassing Voor de herenwedstrijd, die om 13.45 uur begint, speelt om 12.30 uur het eerste damesteam van Delta Sport tegen EMM II. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een te zware opgave voor de Zierikzeese dames, maar een verrassing is hier beslist niet uitgesloten. Om 15.00 uur is het de beurt aan het tweede damesteam van de Zierikzee- Aanvankelijk draaide het wat moeizaam binnen de Bruse eerste klasse-ploeg, maar geleidelljkaan kwam er toch meer lijn in de aanvals- opzetten, waardoor Kwiek bij 10-10 naast de opponent kon komen. Hier na drukte Vollido evenwel door naar de 10-15 setzege. De negatieve ont wikkeling zette zich voor de Kwiek- dames ook in de tweede set door en Vollido nam een 0-4 voorsprong. Hoopvol Hierna kwam Kwiek bijzonder sterk terug. Via een 6-4 voorsprong stoomden de Bruse dames door naar een afgetekende 15-6 overwinning in de tweede set. Ook in de derde set was het begin niet zo hoopvol. Vollido kwam met 5- 0 voor. Verdedigend funktinneerdc Kwiek in deze set uiterst matig. DEN HAAG De werkgevers die verenigd zijn in het VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen) willen dat werkenden minder be lasting behoeven te betalen dan niet* werkenden. Die belastingverlichting zou vorm moeten krijgen in een ver hoging van het arbeidskosten- en het reiskostenforfait. Dat zijn aftrek posten die werkenden tot een vast bedrag van het inkomen mogen af trekken zonder dat aangetoond be hoeft te worden dat die kosten ook werkelijk zijn gemaakt. Voorwedstrijden 3e klas libre NIEUWERKERK - Aan de voor- wedstrijden 3e klasse libre zal in to taal door 27 biljarters worden deelge nomen welke in vier poules zijn inge deeld. On poule A zullen uitkomen: W. Flikweert, J. Vis, W. Donkersloot, L. Hokke, L. Fokker, A. Andriessen en D. de Bruine. Poule B: A. Heij- boer, L. Koopman, J. de Regt, J. C. Everaers, J. K. Dalebout, J. van der Wijde sr en J. Klomp. Poule C: C. Dorreman, N. Tuinman, C. van Doorn, J. van Almkerk, A. Koot, N, Janse en J. van Nieuwaal. Poule D: K. J. Bakker, D. de Jonge, M. Bruy- nes, J. Verboom sr., C. de Wit en A. Berrevoets. De wedstrijden in poule A zullen gespeeld worden op dinsdag 16 no vember (D'Eule), woensdag 24 no vember (DOS) en donderdag 2 decem ber (Bommenede). In poule B wordt gespeeld op maandag 15 november (KVL), donderdag 25 november (DOS) en dinsdag 30 november (B.V. Renesse). In poule C zijn de wedstrij den op dinsdag 16 november (Coun try Club), woensdag 24 november (De Wig) en donderdag 2 december (Bom menede). Ten slotte zullen in poule D de wedstrijden plaatsvinden op dinsdag 16 november (Bommenede), dinsdag 23 november (B.V. Renesse) en maan dag 28 november (Witte van Haamstede). In de poules A, B en C zal een enkel rooster worden afge werkt, terwijl in Poule D, met zes deelnemers, een enkel rooster plus de nummer 1 tegen 2, 3 tegen 4 en 5 tegen 6 zal worden gespeeld. De lengte der partijen is vastgesteld op 80 caram boles. se vereniging. Sluiskil II fungeert als tegenstander, een ploeg met veel rou tine en daardoor dus ook hier een zware klus. Om 16.10 uur tenslotte ook het vierde Delta Sport-senioren- team in sporthal Onderdak. Heren 2 moet het opnemen tegen Olympus III, ongetwijfeld een duel met moge lijkheden voor dit Schouwse team. Direkt aansluitend de derde thuis wedstrijd op rij voor de Ouwerkerk- se meisjes-aspiranten en dames. De aspiranten krijgen te maken met GSC II, een tegenstander die voor de Ouwerkerkse ploeg te pakken moet zijn. Om 18.10 uur speelt de dames formatie van coach Henk Snijders te gen Atlas uit Heinkenszand en ook hier moet een zege uit te halen zijn. In de oefenperiode droogden de Ou werkerkse dames de Bevelandse ploeg in eigen hal met 2-10 af, het geen best als graadmeter gehanteerd mag worden. Vooral als de ploeg aan vallend zijn draai vindt zit de tweede seizoenzege er aan te komen. De meisjes-aspiranten van Delta Sport gaan naar Vlissingen om Walcheren te bekampen. SCHEVENINGEN Under grote publieke belangstelling heeft konin gin Beatrix woensdagmiddag op de boulevard van een druilerig Scheve- ningen het vissersmonument ont huld. waardoocr indirekt ook weinig te recht kwam van een goede aanvals opbouw. Bovendien ging ook de opslag nogal eens een keer de mist. Ondanks al deze niet al te denderen de facetten kon de ploeg toch redelijk gelijk opdraaien met Vollido. Vergezeld van een fikse portie in zet en vochtfust kon de Duivelandse formatie uiteindelijk de set toch met minimaal verschil winnend afslui ten: 16-14. Dc vierde set werd slechts een formaliteit. Alles lukt plotseling bij dc dames van Kwiek. Het binnen halen van de tweede winstgevende set brak blijkbaar het ijs, omdat toen de zekerheid van het niet opnieuw te hoeven verliezen aanwezig was. Kwiek kam met 14-0 voor. gunde 1«ien Vollido nog twee punten, maar serveerde vervolgens uit: 16-2 en een n« /ege Het derde herenteam trekt naar Spijkenisse om daar om 20.00 uur in sporthal Den Oert aan te treden te gen koploper Spivo IV. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat de Zierikzeese ploeg daar flink pot ten zal kunnen breken. Het vierde herenteam komt ook op vreemde bo dem tussen de lijnen. In Helle voetsluis speelt de jeugdige ploeg in Advertentie Heel wat inzendingen waren er weer dit keer, waaruit ook nu weer twee winnaars werden geloot die de boekenbon van 10,— krijgen toe gestuurd. De eerste prijs gaat naar: J. v. d, Panne-Bolkenbaas Kerkstraat 14 4322 BG Scharendijke en de tweede prijs is voor: T. A. Hanse Nieuwe Boogerdstraat 30 4301 CZ Zierikzee De oplossing van puzzel nr. 1506 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. kiem; 4. klip; sporthal De Morgenstond tegen het geroutineerde Ibis IV. De aan vangstijd is 16.00 uur. Het standaard damesteam heeft een vrij weekeinde, maar het tweede team speelt in Vierpolders tegen het gelijknamige team. De ontmoeting in de zeer kleine zaal begint om 15.30 uur en het Zie rikzeese damesteam moet in staat geacht worden beide punten mee naar huis te brengen. Het derde da mesteam speelt in Geervliet tegen het tweede team van Geervliet. De ontmoeting die om 17.15 uur begint moet herstel op kunnen leveren voor dit Mevo '80-team, dat het tegen het zwakke Vierpolders aardig liet lig gen. Het komende weekeinde staat er slechts een thuiswedstrijd op het pro gramma voor de Mevo '80-teams. Vrijdagavond (vandaag) speelt het tweede herenteam in de gymnastiek zaal aan de Mulockstraat tegen het Rozenburgse Vovero II. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Gezien de stij gende lijn, die dit Mevo '80-team ver toont mag er een positieve afwikke ling worden verwacht, waardoor het Zierikzeese herenteam een aardig woordje mee gaat spreken in deze klasse. VLISSINGEN - De president van de Haagse rechtbank, mr. M. H. Wijnholt, heeft zich woensdag per soonlijk van de scheepvaartsituatie op de Westerschelde op de hoogte gesteld. Dit als uitvloeisel van een kort geding dat de vereniging de Ne derlandse loods heeft aangespannen tegen het Direktoraat-generaal scheepvaart en maritieme zaken (DGSM) in verband met het invoeren van een nieuw radio-bloksysteem op de Westerschelde per 1 augustus door de direktie Vlissingen van het loods wezen. 7. boa; 8. aba; 10. keu; 12. ram; 13. breuk; 15. ruw; 17. pet; 18. moedwil; 20. rijs; 22. au;23. vak; 24. tip; 26. do; 27. pijl; 28. dof; 29. d.a.v.; 31. kolf; 35. silo; 37. motief; 38. taptoe; 39. bami; 41. ooit; 43. pek; 45. bas; 46. rol; 47. eb; 49. nap; 51. nar; 52. de; 53. mof; 55. markies; 58. wie; 59. fel; 61. dieet; 62. lot; 63. zot; 65. ent; 66. jol; 67. leuk; 68. shag. VERTIKAAL: 1. kom; 2. ia; 3. ma re; 4. kauw; 5. ik; 6. per; 7. bat; 9. be drog; 11. uur; 12. reu; 13. bok; 14. kit; 16. wijd; 17. pauk; 18. mal; 19. lid; 21. solo; 23. vijftien; 25. pastoor; 27. plomp; 30. viool; 32. oma; 33. bed; 34. gal; 36. lei; 39. brem; 40. varken; 42. twee; 44. kam; 46. ras; 48. bof; 50. pad; 51. net; 52. dit; 54. fez; 56. riek; 57. iets; 58. wol; 60. lol; 62. log; 64. te; 66.ja. DE NIEUWE PUZZEL Volleybal MIDDELHARNIS - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Kwiek uit Bruinisse heeft voor het eerst in het nog jonge seizoen een kompctiticzcgc geboekt. B&G Vollido won wel dc eerste set maar moest toen verder het initi atief aan dc Bruse dames laten. Met name In dc tweede en vierde set overrom pelde dc formatie van trainer/coach Kees Arcnsman de tegenstandsters. Nr. 711 E HORIZONTAAL: 1. Nederlands geldstuk; 6. pijlvormig werptuig; 12. Turkse munt; 13. kleur; 14. loofboom; 16. drank; 18. kledingstuk; 19. laatst leden (afk.); 20. attraktie in een speeltuin; 22. soort suikergoed; 24. rolrond halfbont voor dames; 25. op alle plaatsen; 27. voorzetsel; 28. af gesneden stuk van een vis; 29. te ge tier tijd; 31. lang, dun en smal stuk hout; 32. beroemd Italiaans kompo- nist van opera's; 33. tienpotig schaal dier; 35. harig; 36. sierplant; 37. loof boom; 39. vogel uit de orde van de steltlopers; 41. boonvormige klier; 44. in reliëf gesneden edelsteen; 46. zangstem; 48. plaats in Noord-Bra bant; 50. ketting waaraan een ketel boven het vuur hangt; 51. land in gesloten door armen van een rivier bij haar monding; 53. knevel; 54. li chaamsdeel; 55. zeer harde metaal; 57. trechtervormig sleepnet voor de vangst van kabeljauw enz.; 58. dc da to (afk.); 59. bevreesd; 60. stad in Noord-Afrika; 62. chemisch symbool; 63. motorvoertuig; 64. zekere gang van een paard; 66. sterbladige plant; 67. wapenstilstand. VERTIKAAL: 1. kort. tamelijk breed zwaard; 2. Amsterdams peil (afk.); 3. teken van de dierenriem; 4. toevalligheid; 5. bakenstok met ijze ren punt; 7. politiefunktionarjs; 8. overschot; 9. hoofddeksel; 10. aar drijkskundige aanduiding (afk.); 11. onachtzaam; 15. graanpakhuis; 17. geluid dat gehoord wordt bij een ont ploffing; 18. diep, zonder onderbre king (b.v. van de slaap); 19. metaal; 21. ijzeren staaf om het vuur op te porren; 23. steekvlieg; 24. onder pand; 26. ronde pruimesoort; 28. vrucht; 30. takel van twee blokken, elk met één of meer schijven; 32. hartstochtelijk; 34. bundel; 35. snelle loop; 38. vorm waarin een voorwerp, door het licht te onderscheppen, zich ergens aftekent; 39. titel van kalie fen; 40. uitwendig geneesmiddel; 42. slank en fijn gebouwd; 43. trouwelo ze handeling; 45. inborst, karakter (van personen); 46. Europeaan; 47. halmen van gedorst koren; 49. voor zetsel; 51. bloedgever (pseudo - La tijn); 52. planeet; 55. eenheid van ar- beidssnelheid of arbeidseffekt; 56. kort muziekstuk; 59. blikken doos; 61. vochtig; 63. onbepaald hoofdtel woord; 65. muzieknoot. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 20 2M 22 23 24 25 26 27 -r 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3^ 31 39 40 41 42 43 44 45 ^6 47 48 49 50 51 52 S3 54 55 56 57 5t 59 60 61 1 62 13 •4 CS II 7 Leo de Munnik Marcel vun Grunsven Denny de Vos Goes-Bruse Boys 2 Duiveland-SVD 3 DFS-Apollo 4 Kruiningen-WIK 5 Wissenkerke-ZSC 6 Zeelandia-Renesse 7 Heinkenszand-Dreischor 8 Kwadendamme-Ouwerkerk 9 Zonnemaire-Hansw. Boys 10 Delta Sport-EBHV (h) X 11 Delta Sport-EMM (d) 12 Ouwerkerk-Atlas (d) 13 Intermezzo-Mevo '80 (h) 14 SKNWK-Hoek (d) y 15 Dreischor-Waarde (d) ZIERIKZEE - in de tiende Nieuwsbode-Toto voor een keer weer eens twee verenigingsbestuursleden en een aktief voetballer aan het woord. WIK-voorzitter Denny de Vos, Zonnemaire-sekretaris Leo de Munnik en VV Zierikzee laatste man Marcel van Grunsven lieten hun blik vallen op een KNVB bekerduel, acht afdelingsvoet balwedstrijden bij de heren en twee bij de dames, drie handbal-ontmoetingen en een volleybaltreffen. Het drie tal liet zich daarvoor allerminst ontmoedigen door de la ge skores van de vorige week, toen Ko van Heze met ze ven juiste voorspellingen ver verwijderd bleef van de twee koplopers in onze Toto. Nog altijd voeren Bert de Vos en Arie Folmer de lijst van inmiddels 27 goklustigen aan. Ook het komende weekeinde zijn er ontegenzegge lijk weer een aantal duels bij, waarvan de afloop aller minst zeker is. Vooral de prestatie van Bruse Boys in het bekerduel tegen Goes laat alle mogelijkheden open, maar ook is het zeer de vraag of Ouwerkerk en Zonne maire hun kopposities kunnen handhaven en of DFS doorgaat met het leveren van goede prestaties in de eerste klas van het afdelingsvoetbal. In het volleybal heeft de herenploeg van Mevo'80 wat goed te maken en de handbalheren van Delta Sport worden in sporthal verwacht in hun treffen tegen het Bredase EBHV. Handbalprogramma ZIERIKZEE - Na de goede 29-23 zege die het heren handbalteam van Delta Sport zondagmiddag boekte bij Olympus in Vlissingen, is de ploeg van trai ner Cor Mol min of meer verplicht om het eigen publiek ook een overwinning te offreren in het derde thuisduel tegen EBHV uit Breda. Ook de Bredase ploeg kent een niet zo'n geweldige seizoenstart, maar zal daarom onge twijfeld alles in het werk stellen om het Delta Sport extra moeilijk te maken. Vast staat derhalve, dat de wedstrijd allesbehalve een routineklus zal gaan worden. t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11