Fietscrossü NAJAARSAANBIEDINGEN DOE-HET-ZELF VAN ZOEST Grandioze showen demonstratie. DEURLOO VOOR KAMERBREED: JAN DEJONGE ZIERIKZEE BOSCH joh.de vries fri es SACHS-DOLMAR Kettingzagen TUINCENTRUM RENESSE Radio Weltevreden BV T A PIJ IE II OOR DION Ell VITRAGES Veiling Haamstede j „Vilbo-cards" Bij de Badmintonvereniging Renesse CORNELIASTICHTING parttime fysiotherapeut(e) Veiling Brouwershaven ZIERIKZEE Discobar Geef muziek kado NOTENSHOP- CHOCOLATERIE 10 NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op vrijdag 26 november 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel „Bom" aan de Noordstraat 2 te Haamstede, krachtens artikel 1223 B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: Het woonhuis met houten schuurtje, erf, tuin en verder toebehoren aan de Kamperfoelieweg 16 te Haamstede, gemeente Westerschouwen, kad. bek. gem. Westerschouwen sectie C nummer 777, groot 6.24 aren. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van de ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling van koopsom welke uiter lijk 24 december 1982 dient te worden voldaan. Beta ling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging op maandag 15 november en dinsdag 23 november 1982 telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. (Tel. 01110-5051). pQOCOOOOOOOOOOQOOOQOOOOOOOOQOOOOOOOOOC I >1 «4 O f» O van Villeroy Sc Boch Het ideale geschenk om te verzenden. 36 verschillende motieven op een porceleinen te gel bedrukt van bekende en minder bekende kunstenaars. Postklaar verpakt Een leuke wanddekoratie van blij vende waarde Tegelformaat 11 x 15 cm Geel eens iets anders! Geef een Vilbo-card kado a f 16,50 HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 kunnen zich weer nieuwe leden aanmelden Speelavonden: maandag, donderdag en vrijdag Voor inlichtingen: 01116-1236 eert sport voor jonge mensen Vele modellen in voorraad, ook veel accessoires, sweatshirts, helmen, enz. St. Jacobstraat 17-19 DEELNEMER Z.O.C.-AKTIE MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken IPoststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 1472 - Tel. (01115) 2258 HAVENPARK 37 - 4301 JH ZIERIKZEE vraagt per l-l-'83 voor haar verpleeghuis, waarin 64 somatisch zieken worden verpleegd, een voor 20 uur per week, verdeeld over de ochtenden. Voor deze functie wordt gevraagd: het bezit van het diploma fysiotherapie het in samenwerking met de reeds aanwezige fy siotherapeut zorgdragen voor de fysiotherapeuti- sche behandeling van de bewoners de bereidheid om nauw samen te werken met de andere diciplines binnen het verpleeghuis interesse in de omgang met en het behandelen van langdurig zieken. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.O. Ziekenhuiswezen; werktijden kunnen in overleg worden vastgesteld. Nadere inlichtingen m.b.t. de vacature kunnen wor den verkregen bij de heer H. van Elderen, fysiothe rapeut (tel. 01110-2651). Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de heer A. C. M. Schouw, directeur. GRENEN WANDSCHROTEN 10 x 60 mm 0,99 per meter DIVERSE MACHINES met 20% korting DOE KADO DOOS van f 30,50 voor f 21,50 ST. DOMUSSTRAAT 43 - ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-3395 NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op woensdag 1 december 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel-café-restaurant „Graaf Floris 5" aan de Markt 15 te Brouwershaven, krachtens artikel 1223 B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: De recreatiebungalow met aanhorigheden in het bungalowpark „Meeu- wenstein" te Brouwershaven, aldaar bekend als nummer 24, met het recht van ondererfpacht tot 1 ju li 2046 van de grond waarop het gebouwde staat en die erbij behoort, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie N nummer 275, groot 2.71 are. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan,de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van de ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten. Betaling koopsom uiterlijk 29 december 1982. Beta ling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. Neem even de tijd om de befaamde SACHS-DOL MAR Kettingzagen van dichtbij te bekijken én Ie proberen. Ontdek hel weergaloze gemak van zo n fantastisch stuk gereedschap. Elektrisch ot benzl- ne-uitvoering-, kwaliteit en kapaciteit zijn ver bazingwekkend. De veiligheidsvoorzieningen eveneens. Zagen kan heel simpel zijn. Ontdek hei op de show! Zaterdag 20 november a.s. Laöne 20 Renesse Adverteren doet verkopen! Verkoop bij inschrijving NOTARIS MR. W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de erven van de heer ir J. M. Knaap, bij inschrijving te verkopen: Het woon-winkelpand met erf aan de Mol 21-23 te Zierikzee, kad. bek. gem. Zierik zee sectie A no. 2066 groot 4.60 are. Indien de nodige voorzieningen worden getroffen, is het pand uitstekend geschikt voor de exploitatie van een of meer winkelbedrijven, eventueel in combina tie met bovenwoningen. Het pand kan direct in eigen gebruik worden opgele verd. Zakelijke lasten vanaf 1 januari 1983 voor rekening van de koper. Betaling van koopsom (volgens notarieel veilingta rief) uiterlijk op 29 december 1982. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en worden aldaar ingewacht uiterlijk op 26 november 1982 om 12.00 uur in geslo ten envelop (voorzien van het motto „inschrijving Zierikzee"). Inschrijvers hebben het recht aanwezig te zijn bij de opening der inschrijvingsbiljetten ten kantore van genoemde notaris op 26 november 1982 om 14.00 uur. De prijs waarvoor volle last wordt gegeven, is gede poneerd bij genoemde notaris. Nadere documentatie verkrijgbaar ten notariskanto- re, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. 01110-6451. WELTEVREDEN en haal uw gratis platengids bij uw platen speciaalzaak. Korte St. Janstraat 12 - Telefoon 01110-2805 U heeft het misschien al gezien: wij zijn er weer helemaal klaar voor om Sint te ontvangen en te adviseren (want Sint weet het zo vaak niet meer hè?). Een keur van leuke, lekkere kadoof/es al vanaf een paar gulden! Ook marsepein en eigen fabrikaat roomborstplaat. Loopt gerust vrijblijvend eens binnen om een ideetje op te doen. ONZE WEEKEND-REKLAME: 500 gram PINDA'S (met of zonder zout) voor maar 4.50 HET adres voor eetbare gezelligheid en fijne kadootjes: APPELMARKT 5 ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10