Scaldina hoofdmacht al bijna gedegradeerd uit derde klas gedegradeerd Country Club te royaal beloond in topper tegen Toren Boys: 3-2 Frankrijk leest ons nationaal rommeltje flink de. voetballes 5 Tafeltennis STREEKNIEUWS Z1ERIKZEE - Toen de hoofdmacht van Scaldina een week geleden als win naar uit de bus kwam in het eilandelijke treffen met Kerkwerve 2 was er plot seling weer een sprankje hoop, dat het team bestaande uit Hans Volkeri, Mi chel Holm en Ad de Graaf zich zou kunnen handhaven in de derde klas. Deze hoop is evenwel in de zesde kompetitieronde plotseling totaal de bodem in geslagen, omdat de twee medegegadigden voor de voorlaatste plaats op de ranglijst beide tot winst kwamen. Goese Polders won opnieuw-met 6-4 van Scaldina en Zand 6 pakte uit met een spektakulaire zege op het tot dat mo ment nog ongeslagen Middelburg Zuid 8. Door deze resultaten is de afstand met Zand weer drie punten, terwijl Goese Polders al vier punten van de Zie- rikzeese formatie vandaan is. Alle teams hebben nog vier duels af te werken, maar afgaand op de eerder geboekte resultaten lijkt het niet meer aanneme lijk dat Scaldina het derde klasserschap veilig kan stellen, waardoor de pen deldienst met de vierde klas opnieuw zal worden voortgezet. Kerkwerve 2 kan zich inmiddels als gedegradeerd beschouwen met nul punten uit zes ont moetingen. In de tweede ontmoeting met Goe se Polders ging er andermaal van al les fout. In de thuiswedstrijd tegen dit team liet Michel Holm in de slot- partij een zeker gelijkspel glippen en dit keer ging het sterke dubbel Volkeri/Holm voor de eerste keer in de kompetitie onderuit. In de ope ningspartij boekte Hans Volkeri nog wel winst door met 12-21, 11-21 te winnen van Hans de Jong, maar daarna pakte Goese Polders vijf partij-overwinningen vooraleer Mi chel Holm Scaldina's tweede punt kon laten noteren. Ad de Graaf ver loor van Hans de Jong en Marijke van Kempen, Michel Holm kreeg klop van Jack Sinay en dezelfde spe ler was ook te sterk voor de nog steeds niet fameus draaiende Hans Volkeri. Ongeslagen rekord Sinay en De Jong maakten vervol- Gelijkspel voor eerste jeugdteam TTV Kerkwerve KERKWERVE - Het eerste jeugd- team van tafeltennisvereniging Kerkwerve kwam in Middelburg te gen MZ 9 niet verder dan een 5-5 ge lijkspel, waardoor de belagers voor de tweede plaats wat dichterbij kon den komen. Het tweede jeugdteam pakte flink uit en won met 10-0 van Big Smash uit Biggekerke. Stoffel van der Wekken won twee van de drie enkelspelen voor het eerste jeugdteam, terwijl Tanja van der Wekken en Gerard Knol ieder een keer winnend uit de strijd kwa men. Tanja en Stoffel van der Wek ken waren opnieuw ongenaakbaar in het dubbelspel en zij zorgden daar mee voor het vijfde en gelijkmaken de punt voor de Kerkwerfse jeugd- hoofdmacht. Bij het tweede jeugdteam was er bijzonder weinig spanning. Marco Padmos en Jan-Jaap Landman had den ieder, vooral door ongekonsen- treerdheid, een keer drie games no dig om tot winst te komen, maar ver der waren het stuk voor stuk „mak kies" voor het Kerkwerfse tweetal. Jacco Elenbaas had twee keer drie games nodig, maar kwam toch ook nauwelijks in de problemen. In de pupillen welpen klasse kon Kerkwerve 3 niet op tegen het on geslagen Zand 9. Bij een 0-3 achter stand redden Willeke Huigens en Marléne van der Wekken in het dub belspel de eer en Willeke Huigens zette haar verjaardag enige luister bij door een enkelspel winnend af te sluiten. Verder dan twee winstpartij en kwam Kerkwerve evenwel niet (2- 8). gens een eind het ongeslagen rekord van Holm en Volkeri via een 21-17 ze ge in de derde en beslissende game. Michel Holm pruttelde vervolgens nog tegen door in drie games te win nen van Marijke van Kempen, maar toen Ad de Graaf ondanks veel inzet zijn meerdere moest erkennen in Jack Sinay was het pleit beslecht voor Scaldina (6-2). Dat Hans Volkeri nog won van Marijke van Kempen en Michel Holm zich de meerdere toon de over Hans de Jong was op zich leuk, maar meer dan statische waar de hadden deze zeges toch niet meer. Naast de eigen 6-4 nederlaag maakte Zand 6 het verlies nog zwaarder door met 7-3 te winnen van Middelburg Zuid 8. Door deze resultaten stevent Big Smash ogenschijnlijk op de titel af, terwijl de deur naar de vierde klas voor Scaldina al weer wagen wijd open staat. Het tweede team van Scaldina heeft in het gevecht om de rode lan taarn het standaardteam van Batavo uit 's Heerenhoek met 7:3 in winst omgezet, hetgeen de eerste seizoenze ge betekende. Batavo inkasseerde de drie punten, doordat Nico Gouw te sterk was voor het Zierikzeese drie manschap Jan Kik, Rob van Pinxte- ren en Jan Kik) werden de Zierikzee se overwinningen, waardoor Batavo nu als hekkesluiter mag fungeren in de vierde klasse D. Het derde Scaldina-team boekte eveneens een 7-3 zege, in dit geval was Batavo 3 de verliezende ploeg. Perspektieven De Ouwerkerkse kruidenier Gerrie Kampioenschap kader 38/2 in De Meebaal NIEUWERKERK - Op vrijdag, za terdag en zondag 12,13 en 14 novem ber zal door de biljartvereniging D.O.S. te Nieuwerkerk in café „De Meebaal" het finale-toernooi kader 38/2 worden georganiseerd om het kampioenschap van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB. Aan het toernooi zal worden deel genomen door Ger Monster en Adrie Geelhoed, beiden DOS, Nieuwer kerk, Rinus Lems, Bommenede, Zon- nemaire, Jan Berrevoets, B.V. Renes- se, Barry Berrevoets, Henk Reede en Bertus Versteeg, allen lid OKK, Nieuwerkerk. In de eerste ronde, waarmee te 19.00 uur op vrijdagavond een aan vang mee wordt gemaakt zullen de volgende partijen worden gespeeld: M. Lems-B. Versteeg: J. Berrevoets- H. Reede en B. Berrevoets-A. Geel hoed. De lengte der partijen is vast gesteld op 150 caramboles. Verlies in de Kuip (1-2) ROTTERDAM - Het Nederlands elftal is de les ge lezen door een heel andere Franse ploeg, dan die Ne derland voor Spanje uitschakelde en tijdens het we reldkampioenschap voortreffelijk voetbalde. Kees Rijvers wil verjongen, Michel Hidalgo kan het, al gaat hij niet zo ver terug in de richting van de junio ren als zijn Nederlandse koilega doet. De in Frankrijk nog altijd gerespekteerde Rijvers heeft het geluk ge had. dat het elftal van Hidalgo niet op een strafexpeditie uit was. Dat is de enige reden, dat de skore slechts een kleine nederlaag (1-2) aangeeft en niet de afgang die het in werkelijkheid wel was. Er bestond, met uitzondering van de eerste tien minuten, geen Neder lands elftal. Slechts een groep spelers, die hun individuele en gezamen lijke tekortkomingen niet konden verbloemen en feitelijk op genade en ongenade overgeleverd waren aan Frankrijk. Aan een Frans elftal, dat bestond uit een handvol Spanje-gangers en evenveel „nieuwelingen", die zich uitstekend invoegden, rond Tresor, Bossis, Platlni en Tigana. Ongelijke strijd Hidalgo namelijk heeft niet alle ervaring overboord gegooid. Rijvers - al dan niet vrijwillig - bijna wel. Daardoor verdronk zijn elftal, waarin slechts Ophof, Van de Korput, Tahamata en in mindere mate Wijnste kers zich als international manifesteerden. De keuze van Kiefl was opnieuw een misgreep, het groeperen van Rij kaard en Gullit vlak bij elkaar een miskleun. Dat was niet meer te kor- rigeren in de tweede helft, nadat de ontluistering eiegenlijk al onmid dellijk na het openingsdoelpunt van Tahamata was begonnen. Door Battiston werd het snel gelijk, Pas kort voor tijd besliste Platini de on gelijke strijd. Tussen die twee doelpunten speelden de Franse met de bal, met cl- kaaren vooral met Nederlands elftal, dat in 1969 voor het laatst - tegen Engeland, 0-1 - op eigen bodem had verloren Gelukkig is de volgende tegenstander een gemakkelijkere. Malta. Schanssema behaalde een honderd procent skore en samen met Anton Saman won hij ook het dubbelspel. Saman won verder twee enkelspelen en René Boot klopte Rinus Welle- man. Sil de Jonge en Rina Witham waren voor hem te sterk. Dit Scaldina-team is nu het enige team, dat zich redelijk uit de on derste regionen heeft weggewerkt. De return tegen het sterke Middel burg Zuid 18 heeft het vierde (veteranen-) team van Scaldina het tweede kompetitiepunt opgeleverd. Belangrijk facet in dit resultaat was ongetwijfeld het voor het eerst meespelen van Koos van Neck in de Zierikzeese ploeg. Van Neck kwam twee keer winst, terwijl Harry Ko per en Han Ketting ieder een keer wonnen. Het vijfde en gelijkmaken de punt werd binnengehaald door het dubbel Koper/Van Neck (5-5). On danks het knappe resultaat is Scaldi na 4 nog steeds hekkesluiter, maar er gloren onmiskenbaar perspektieven in de laatste vier wedstrijden. Triest is het ook gesteld met het ju niorenteam van Scaldina. In de eerste vijf wedstrijden behaalde het gekortwiekte team een wedstrijd- punt en dit keer ging ook de zesde kompetitie-ontmoeting tegen Westerzicht 3 kansloos met 7-3 verlo ren. Het wegvallen van Martijn Bru- el is bijzonder hard aangekomen en ook hier mag worden gesteld, dat het derde klasserschap niet gecontinu eerd zal gaan worden, omdat er in middels al een gat is ontstaan van drie punten met de dichtstbijzijnde konkurrent. Westerzicht 3 en Wilno 2 tellen nu ieder vier punten. Cor van der Wekken haalde tegen de Vlissin- gers twee overwinningen binnen, ter wijl Hans Saman een keer tot een ze ge kwam. Michel van de Berge bleef puntloos. Het dubbel Van de Berg/Saman draaide niet slecht, maar moest toch een 21-19, 21-17 ne derlaag slikken. OOSTERLAND/ZIERIKZEE - De afgelopen week toonden twee horeca bedrijven zich nauw verbonden met voetbalteams. In Oosterland kreeg het derde team van voetbalvereniging Duiveland een nieuw tenue van café Nef- fend'Eule. Eigenaresse Alida Weytzel poseert met het team op de bovenste fo to. Het eerste C-juniorenteam van voetbalvereniging Zierikzee werd bedacht door Chinees Restaurant Lotus in die plaats. Ook dit team werd door de foto graaf van de Zierikzeesche Nieuwsbode vereeuwigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Situatie SKNWK en Skol Boys uitzichtloos na nederlagen ZIERIKZEE - Het pad voor een vierde Schouwen-Dui- velandse zaalvoetbaltitel is sinds woensdagavond weer volledig geëffend voor Country Club. De formatie van coach Cees in 't Véld boekte tegen mede-koploper Toren Boys een geflatteerde 3-2 zege, nadat men halverwege nog tegen een 2-0 achterstand had aangekeken. Grote pe rioden van de ontmoeting had Toren Boys het betere van het spel, maar vooral in de tweede helft werd bij herha ling verzuimd om minimaal gelijke tred te houden met de regerend Zeeuws kampioen. Door een zeker niet van fortuin gespeend winnend doelpunt van Wim Overweel kwam de zege in de topper terecht bij de ploeg, die er ge zien de geleverde prestatie het minste aanspraak op mocht doen gelden, maar zoals zo vaak lachtte ook nu Vrouwe Fortuna een regerend kampioen vriendelijk toe. Desondanks mag niet ontkend worden, dat Country Club kwa materiaal onbetwist de beste Schouwen-Dui- velandse zo niet Zeeuwse formatie heeft. Toren Boys moet het vooral in de breedte nog duidelijk afleggen, ze ker nu Sjaak Vasseur bij herhaling verstek laat gaan. In de eerste helft dikteerde Toren Boys voornamelijk het gebeuren, hetgeen binnen tien minuten resul teerde in gave treffers van Kees Ros sen en Bert Nuyens. Naar de rust toe kwam Country Club weliswaar wat meer in de wedstrijd, maar overtui gend was het optreden allerminst. Toch zou ook nu het geduld van de kampioenen beloond worden, al had men daar de assistentie van de Toren Boys voor nodig, omdat Kees Stout- jesdijk en Bert Nuyens de vizieren dit keer allesbehalve op scherp had den staan. Met name de zo schietgra ge Kees Stoutjesdijk kon doelman Peter Noordijke nauwelijks bedrei gen al waren de mogelijkheden wel degelijk aanwezig. Fortuinlijk In de beginfase van de tweede helft ging het duidelijk fout voor Toren Boys. Eerst skoorde Bart Helbers 1-2 en toen een paar minuten later Rob Wijnstekers de gelijkmaker liet aan tekenen werd het duidelijk, dat de derde nederlaag in een onderling du el in het lopende seizoen er aan zat te komen voor Toren Boys. In dc tiende minuut kwam Country Club min of meer gelukkig op voor sprong, toen Wim Overweel op han den en voeten de bal voorbij Aad van Vliet werkte. Toren Boys kreeg daar na weer meer grip op het gebeuren, maar de doelpunten waren weg en bleven weg. Na dc 6-1 nederlaag In dc eerste kompctiticronde en de 5-0 ne derlaag in dc kwartfinales van het hekergeheuren betekende de derde onderlinge ontmoeting ook dc derde nederlaag, al was dit keer de kans op een beter resultaat volledig aanwe- *i(C- Mevo heeft niet zo erg veel proble men gehad om zich ten koste van Bruse Boys in de top van de ranglijst te handhaven. Na een 3-2 voorsprong halverwege klopten de oranjeman nen de gehandikapte Bruse ploeg met 7-3 in een duel. dat kwa attentie- waarde nauwelijks iets voorstelde. Het was een uiterst sportief gebeu ren met twee hardwerkende ploegen, die eikaar maar wat lieten aanrom melen Martin Quist skoorde voor Mevo vier keer, Rudy Verkruysse te kende voor twee treffers en René Verwijs nam nummer zeven voor zijn rekening. Jaap van de Berge en Teun de Ronde gaven Bruse Boys nog even hoop, doordat door treffer van dit tweetal een 1-2 voorsprong werd ge nomen, naar toen Jacob van Boven de derde Duivelandse goal voor zijn rekening nam, was de achterstand in middels 6-2 en was er geen schijn van kans meer op een positief resultaat, wat er dan ook niet kwam. Doelman Rinus van Boven zorgde er voor, dat het bij zeven doelpunten bleef. Hekkesluiter Zeven keer skoorde ook de FC Kerkwerve. Tegen hekkesluiter SKNWK, dat inmiddels wel gedag met het handje kan zeggen tegen het eerste klasserschap, trof Kees Magi- to twee keer doel, en skoorde Kees den Boer drie keer. Ad den Boer en Henk Fondse maakten de zevenklap per kompleet. De Nicuwcrkerkse formatie stelde er vier doelpunten tegenover. Verlies was er ook voor dc tweede degradatiekandidaat Skol Boys. Sporthuis ZZ had het wel moeilijk met dc voormalige Zeeuwse zaal- vocthalkampiocn, maar won uitein delijk met 2-1, waardoor dc tijden er ook voor Skol Boys som bert jes uit beginnen te zien. Nadat het vorig jaar het tweede team uit dc hoogste klas degradeerde lijkt het er nu veel op, dat het standaardteam dit slechte voorbeeld gaat volgen. In de tweede klas Het SV Ouwerkerk een steekje vallen door tegen Die Gouwe met 2-2 gelijk te spelen en in de derde klas verraste Brogum II door met 1-0 te winnen van dc rcserveploeg van Stel la Boys. CountryClub Toren Boys Mevo Sporthuis ZZ FC Kerkwerve Stella Boys Bruse Boys Skol Boys SKNWK (In de stand is de wedstrijd Sport huis ZZ-Stella Boys als 0-5 opgeno men, vanwege het niet opkomen van Sporthuis ZZ. Deze uitslag moet evenwel nog door de KNVB worden bekrachtigd c.q. verworpen. Hierom trent volgt nog deze week uitsluitsel. Dat geldt ook voor de ontmoeting Brogum-Die Gouwe in de tweede klas en Bijmakelaardij II-ZZ'72 II in welk wedstrijden Brogum en ZZ'72 II niet opkwamen.) HANDBAL Ouwerkerkse dames missen stootkracht tegen Operatie '71 ZIERIKZEE - De Ouwerkerkse handbaldames hebben het kompeti- tiesukses tegen Delta Sport niet ge- kontinueerd. Het Oostburgse Opera tie '71 klopte de ploeg van trainer coach Henk Snijders in de Zierikzee se sporthal met 5-9 na een 2-4 ruststand. Ouwerkerk nam nog wel een 1-0 voorsprong, maar moest toch onder kennen, dat de routine en de betere schotkracht van de Oostburgse da mes hen te machtig waren. De Ou werkerkse dames schoten vooral ook te kort in stootkracht en moesten dan ook met lede ogen toezien, dat Opera tie '71 zich beetje bij beetje distan tieerde. Halverwege was de marge al twee doelpunten (2-4). Produktie Aanvallend wilde het vooral ook in de tweede helft niet al te best vlot ten, voornamelijk ook omdat Erna Bakker duidelijk haar dag niet had en niet een keer tot skoren kwam. Eevcn kwam er nog een beetje hoop, toen Ouwerkerk terug kon ko men tot 4-6, maar daarna drukte Operatie '71 definitief door naar 5-9. Marja Otte skoorde dc volledige pro duktie van dc Ouwerkerkse dames, maar zag ook kans om nog een paar goede mogelijkheden onbenut te la ten. Beter gaat het met de adspiranten- meisjesploeg van Ouwerkerk HVH uit Hulst kreeg met 10-2 klop. Een sterke partij was er voor keepster Anneke Bczemer, die Sylvia Bax ver ving, die beter uit de verf komt ais veldspeelster. Samen met Jeanette van de Hamer en Sonja Pankow zorg de Sylvia Bax voor dc tien treffers. De pupillen-meisjes van Ouwerkerk moesten een 0-6 nederlaag inkasse- ren tegen de leeftijdsgenootjes van HVH. te klas 11 8 3 0 53-16 19 II 8 I 2 40 28 17 11 7 2 2 43 23 16 11 5 3 3 29-22 13 10 4 1 5 27-25 9 10 4 1 5 25 29 9 10 3 1 6 20 40 7 10 1 1 8 13-39 3 10 0 I 9 18 46 1 ZONNEMAIRE Sinterklaasfeest Zonnemairo gaat er weer een enorm gezellig Sinterklaasfeest van maken z.aterdag 20 november. Op het programma staat: half twee, spekta kulaire aankomst van Sinterklaas, dus dat zal wel weer wat bijzonders worden. Daarna gaat de Sint met zijn Pieten naar café Bommenede waar voot de kinderen een poppenkast- ZATERDAGVOETBAL AFDELING ZEELAND le klasse: Duiveland-SVD. 14.30; VCK-'s-H. Arendskerke; Kruiningen-WIK; DFS-Apollo; Middelburg-Colpl. Boys; Heinkens- zand-GPC. Reserve le klasse; Tern. Boys III- Nieuwland II; Meeuwen III-Bruse Boys II; Hoek 11-Yerseke III; WIK II- Krabbendijke II, 14.30; GPC II-Veere II. 2e klasse: Waarde-Bevelanders; SSV-Dauwendaele; Wissenkerke- ZSC; Cadzand-Borssele. Reserve 2e klasse A: Serooskerke IV-Heinkenszand II; ZSC II-Wissen- kerke II, 14.30; SKNWK II-WIK III, 14.30; Oostkapelle li-Meeuwen IV; Kloetinge III-MEVO II. 3e klasse A: SVD II-Wolfaartsdijk II; Brouwershaven II-Bruse Boys III, 14.30; Kats-SKNWK III; Apollo III- SSV II; 's-H. Arendskerke II-CoIpl. Boys II; Kloetinge V-Duiveland II. 4e klasse A: Bruse Boys V-ZSC III, 14.30; Bruse Boys IV-SKNWK IV, 12.45; Brouwershaven III-DFS III, 12.45; ZSC IV-WIK IV. 12.45. DAMESVOETBAL le klasse: SKNWK-Hoek. 11.00. 2e klasse A: Dreischor-Waarde, 12.45. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Arnemuiden AI-Kloetinge AI; RCS Al-Middelburg AI; Yerseke AI- Hontenisse AI; Robur AI-HW'24 AI; Vlissingen AI-Zierikzee AI. Groep All: MEVO AI-Wolfaarts- dijk AI; Colpl. Boys AI-Duiveland AI; Hansw. Boys AI-DFS AI. Regio BII: Yerseke BI-Arnemuiden BI; VCK BI-Goes BI; Heinkenszand BI-'s-H. Arendskerke BI; Robur BI- Kloetinge BI; Zierikzee BI-Middel- burg BI, 14.30. Groep BIII: Duiveland BI-SKNWK BI, 12.45; WIK BI-Dreischor BI, 12.45; Zonnemaire BI-Ouwerkerk BI, 12.45; Renesse BI-DFS BI, 11.30; Bruse Boys BI-Brouwershaven BI, 11.00. Groep BIV: Zierikzee BII-Apollo BI, 12.45; SVD BI-MEVO BI. Groep BV: Heinkenszand BII- Zierikzee BIII. Groep CI: MEVO CI-Bruse Boys Cl. 10.00; Brouwershaven CI-DFS Cl, II.00; ZSC CI-Colpl. Boys Cl, 11.00; Dreischor CI-Zierikzee CII, 11.00; Re- nesse CI-WIK Cl, 10.00. Groep CII: Zierikzee CIII-SKNWK CII, 11.00; DFS CII-Kloetinge CIV. Groep CIII: Goes CI-Zierikzee Cl; SKNWK Cl-Yerseke Cl, 11.00. PUPILLEN Groep Dl: MEVO DI-Zierikzee Dl, 10.00; DFS DI-Duiveland Dl, 10.00; Brouwershaven DI-WIK Dl, 10.00. Groep DII: Dreischor DII-Bruse Boys DII, 11.00; Renesse DI- Ouwerkerk Dl, 10.00; Zierikzee DII- MEVO DII, 11.00; Zonnemaire DI- •Zonnemaire DII, 10.00; ZSC DI-DFS DII, 10.00. Groep EI: Zierikzee EII-Ouwer- kerk EI, 11.00; Zierikzee EI-MEVO EI, 11.00. Groep EII: Duiveland EI-Bruse Boys EII, 10.00; Brouwershaven EI- DFS EI, 11.00; Zierikzee EIII-Renesse EI, 10.00. AFDELING ZEELAND ZONDAGVOETBAL le klasse Sluis-Oostburg; Zeelandia-Renesse; Hulsterloo- Noormannen; Philippine-Robur; Corn Boys-SDO; Lewed. Boys- Volharding. Reserve le klasse: Biervliet II- Zeelandia II; Zierikzee li-Patrijzen II; Robur II-Terneuzen III; Clinge II- Philippine II; Hontenisse II- Breskens II; Middelburg IV-HVV'24 III. 2e klasse A: Jong Ambon III- Lewed. Boys II; Heinkenszand- Dreischor; Noormannen II-RCS III; Zeel. Sport Ill-Walcheren 11; Cortgene-Domburg; Kw.'damme- Vlissingen IV. 3e klasse B: Volharding Il-Goes III; Zierikzee III-Hansw. Boys II; Robur III-RCS IV; Kw.'damme II- Ouwerkerk; Renesse II- Heinkenszand II. 14.30; Cortgene II- Jong Ambon IV. 4e klasse A: Patrijzen Ill-Zierikzee IV; Hansw. Boys IV-Ouwerkerk II; Dreischor II-Cortgene III. 14.30; Goes IV-Volharding IV; Renesse Ill-Goes V. 12.30. 4e klasse B: Robur IV-Zierikzee V; Volharding III-Dreischor III; Zonnemaire-Hansw. Boys III, 14.30; Heinkenszand III-Renesse IV. voorstelling zal worden gegeven door poppentheater Al te Klein. Ver der een play-back wedstrijd voor de jeugd. In café Bommenede zullen 's middags tevens de prijzen worden uitgereikt voor de tekenwedstrijd. Het zal dit keer niet alleen een feest voor de kinderen zijn, want 's avonds komen de „groten" aan bod. Rond acht uur begint het programma met een optreden van de „Zonnemairse playbackers". Daarna een Sinter klaasbal met medewerking van de Gruttepikkers. Verder zal er een ver loting plaats vinden, met heel aardi ge prijzen. MIDDELBURG Boerinnendag in Middelburg Donderdag 18 november wordt de jaarlijkse boerinnendag van de CPB/CBTB gehouden in de Getuige- niskerk te Middelburg. Aanvang: kwart over tien. 's Ochtends zal een film worden gedraaid over de EEG. Verder zal Margo Horsman-Pijls, vertegenwoordigster van C.P.B in het vrouwencomité van de COPG, spreken over de vrouw en de Europe se landbouwpolitiek. Hierna zal een toneelstuk worden opgevoerd, getiteld: Mensen door de eeuwen heen Hierin komen de ver anderingen in de klederdracht en di alect naar voren. Rond vier uur zal de boerinnendag worden afgesloten. Men kan zich hiervoor opgeven bij mevrouw v. d Wekken-de Boer, tel. 01119-1301 of bij mevrouw Mol-Boot, tel. 01117-1319 t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5