*cJTLanta voor mensen met de laagste inkomens. Haal de folder op het postkantoor. DEURLQO VOOR KAMERBREED: OOR DUN EU TJfëüMP Ook dit jaar is er een eenmalige uitkering voor mensen meteen minimum inkomen. Als u Bijstand of RWW ontvangt, krijgt u bericht van uw gemeente. In alle andere gevallen moet u de folder met het aanvraagformulier op het postkantoor halen. Of, als dat voor u bezwaarlijk is, bel 0017 en vraag om toezending. Ga in ieder geval na of u er recht op hebt.En wacht niette lang! Vóór 15novem ber moet uw aanvraag binnen zijn. Voor zelfstandigen met de laagste inkomens komt er een aparte regeling. G. J. WILBRINK 53 VIT R AGE'S f 10,— retour Inbraak kan voorkomen worden HELTUi SUCCESJES GEMEENTE DUIVELAND Hout- en Bouwbond CNV VERS VLEES VOOR HONDEN EN KATTEN! 8 gebreide mode uraag draag i verkrijgbaar bij: POSTSTRAAT It - 4301 AA ZIERIKZEE - TEL 01110-5774 v/h Oe Stad Parlj» Tegen inlevering van deze bon-advertentie ontvangt u bij een besteedbaar bedrag vanaf f 100,—. Geldig Hm vrijdag 12 november aanstaande. betrouwbare, storingsvrije beveiligingssystemen, deskundig aangelegd onder TBBS controle tel.: 01112-1267 Model Linde Cassettes voor stijlvol tafelen 6-persoons, 41-dellge cassette, compleet vanaff 199,-tot f 654,- Deze bovenstaande en 9 andere modellen zijn alle maal leverbaar in edelstaal en de modellen Linde, Jolie en Fleurie zijn daarbij nog sterk In prijs ver laagd. Kom nu uw keus maken of een nieuwe folder halen bij KELTUM-JUWELIER DAM 10 TELEFOON 01110-2443 In de straat van de apotheek ZIERIKZEE Viermaal per iveek al hel nieuws uit stad en streek! 'jWrp/fti'U'rtr tec Tel 011 tO 2885 DEURGRENDELS Herman Jansen Nieuwerkerk Te koop: Elektr. orgel, 2 x 3V2 octaaf voetped., leslie en ritme; 1 Honda crossser, 125 cc en elektr. gitaar. Krammerstr. 17, Zierikzee. Inruilmeubelen, soms niet van nieuw te onderscheiden, voor zeer lage prijzen. Zie prikbord in onze etalage. Deurloo Intermeubel Zierik zee. Hubo Karweishop Renesse voor karweiklare doe-het- zelf machines, zoals schuur, decoupeerzaag, cirkelzaag machines van Bosch en Black en Decker. Vraagt naar onze aanbiedingen. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Creme bankstel, 2 3 zits. Tel. 01116-1817. Diversen: Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, hoek St. Janstraat/Fon- teine 1, Zierikzee. Tel. 01110- 6695, b.g.g. 3407. Geopend di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur en do.avond. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in ,,De Palaver hut". Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Wij komen als vakman zelf iedere week over het gehele eiland met onze stalen kol- lektie van meubelstoffen en tapijt voor vrijblijvende prijsopgave. Goudzwaard Meubelstoffeerderij Zierik zee, tel. 01110-2491. Wie wil er van maandag t/m vrijdag tegen een redelijke vergoeding meerijden van Z.'zee naar Rotterdam, heen 6.30 terug 16.00 uur. J. Appeldoorn. Tel. 01110-5119, na 17.00 uur. Etalage verzorging „Coravo" Tel. 01115-2782. OPENBARE KENNISGEVING De burgemeester van de gemeente Duiveland maakt - ter voldoening aan het bepaalde in artikel 74 lid 2a van de Wet geluidshinder - bekend, dat op 28 oktober 1982 door de gemeenteraad een verklaring is vastgesteld dat op alle wegen binnen het gemeentelijk grondgebied met uitzondering van rijksweg 59 en de Molenweg bij Aqua- delta tot 1992 een verkeersbelasting wordt verwacht die minder bedraagt dan 2450 motorvoertuigen per etmaal. De burgemeester voornoemd, J. VAN BOMMEL Nieuwerkerk, 4 november 1982 ZIERIKZEE Kerstinlevering vakantiebonnen op woensdag 10 nov. in het Ver .gebouw 't Vrije 2 van 19.30-20.30 uur De P.V.-er W. DE BIL 1e kwaliteit, vers-dlepgevroren LAPPEN PENSperlOOOgram f 2,50 PENSper500 gram f 1,25 KIPGEHAKTper500gram f 1,50 RUND-KOPVLEES per500gram f 1,85 P AARDEVLEES persoo gram f 4,50 RUNDERHARTper500gram f 4,50 SCHAPEVET (onmisbaar voor mooie vacht en goede konditie) per pakf 1,50 Voor kennels kwantum-korting. Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923 booooooooooooooooooooooooooooooogooooocoo Adverteren doet verkopen! Eenmalige uitkering Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8