m m ma mm HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Titelverdediger Aagtekerke door Damklub Zierikzee nipt geklopt X x tx iiiiiiiiiiiiniiniiuiiiiiMiinHiiniiiiiiniiuiiniiiiiiuiiiiinunniiniuwiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii n I I III) ill! II Sir lil lUlllllllll Dit biedt de beeldbuis Ruime voorsprong: in slotfase nog in gevaar (11-9) TOTO X x X X X X X mm 6 ZIERIKZEE - Het tiental van Damklub Zierikzee heeft de goede kompetitiestart in de hoofdklasse van de afde ling Zeeland ook tegen titelverdediger Aagtekerke door getrokken door een kleine, maar zeer verdienstelijke 11- 9 overwinning. In de zege waren met name de onderste drie borden van ekseptioneel belang. J. Honig, C. van der Wielen en A. J. Flikweert (opnieuw) haalden vijf van de zes wedstrijdpunten binnen tegen de drie Aagtekerk- se invallers, waardoor een fiks steentje werd aangedra gen in de uiteindelijke winst. Na een 9-3 voorsprong voor de Zierikzeese formatie kwam de zege alsnog in gevaar, toen achtereenvolgens J. L. Smalheer en M. van de Wie len hun partijen verloren zagen gaan. Remises van J. de Wild en A. Saman zorgden er tenslotte voor dat de buit alsnog binnen werd gehaald. Zierikzee gaat deze week feestvieren vanwege het 25-jarig bestaan. Zaterdag aan staande wordt dit feest luister bijgezet via de organisa tie van de Zeeuwse sneldamkampioenschappen in het klubgebouw, het Hervormd Verenigingsgebouw. Hier voor zullen heel wat provinciale korifeeën richting Zie rikzee komen. Na een kleine twee uur wedstrijd leek het er nog allerminst op, dat Zie rikzee een overwinning zou boeken op de bezoekers uit Aagtenkerke, maar in de tweede vvedstrijdhelft keerden heel wat partijen zich ten goede. Na ruim drie uur spelen mocht Zierikzee de eerste winstpartij in- kasseren. Klubvoorzitter J. Honig werd verrassend winnaar tegen S. Blaas, toen deze een fraaie door- braakkombinatie door het centrum van de verdediging van J. Honig uit erst onvoordelig af zag lopen. Blaas dacht Honig geklopt te hebben, maar groef indirekt zijn eigen graf, door dat hij de konsekwenties van zijn aanval vergat te overzien. Honig strafte de te lakonieke aanval voor treffelijk af en haalde luttele minu ten later de eerste twee Zierikzeese Helm. Sp.-Groningen Feyenoord-Fortuna S Utrecht-GA Eagles Willem II-Ajax AZ'67-Haarlem Roda JC-NAC PEC Zwollw-Excelsior Twente-Sparta SW-Den Bosch Heerenveen-MW Veendam-DS'79 VW-Den Haag De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 3-1 -1 -2-2-3-2-3-2 - 3 - 3 - 1. Aantal deelnemers: 89.961. Inleg: f 397.599. Beschikbaar voor prijzen: 188.960. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 11 -13 - 20 - 25 -27. Toegevoegde wedstrijd: 7. Aantal deelnemers: 8572. Inleg: 36.744. Beschikbaar voor prijzen: 19.121. Lotto De winnende getallen zijn: 22 - 25 - 26 - 33 - 36 - 38; en het reservegetal is: 18. Aantal deelnemers: 649.091. Inleg: 3.429.878. Prijzengeld: 1.737.477. Eredivisie Helmond Sport-FC Groningen 2-2; Feyenoord-Fortuna S 4-1; Utrecht- Go Ahead Eagles 3-1; Willem II-Ajax 0-3; AZ '67-HaarIem 0-1; Roda JC- NAC 0-0; PEC Zwolle-Excelsior 0-2; FC Twente-Sparta 1-1; NEC-PSV 1-3. Feyenoord 13 10 2 1 22 29-15 PSV 13 10 1 2 21 37-14 Ajax 13 10 1 2 21 32-11 Roda JC 13 7 2 4 16 26-15 Excelsior 13 6 3 4 15 19-16 Sparta 13 5 4 4 14 25-22 FC Utrecht 13 6 2 5 14 21-21 Groningen 13 2 9 2 13 17-19 Fortuna S 13 5 3 5 13 14-17 Haarlem 13 4 5 4 13 11-15 AZ'67 13 5 2 6 12 19-16 GA Eagles 13 2 6 5 10 17-26 Helmond Sp. 13 3 4 6 10 18-27 FCTwente 13 2 5 6 9 16-19 NEC 13 2 5 6 9 11-22 PEC Zwolle 13 2 4 7 8 13-24 Willem ir 13 2 3 8 7 11-19 NAC 13 1 5 7 7 10-28 Eerste Divisie Eindhoven-Heracles 1-0; SW-Den Bosch 0-2; Vitesse-De Graafschap 0-1; Telstar-Wageningen 1-0; Volendam- Amersfoort 2-4; Heerenveen-MW 0- 0. Veendam-DS'79 0-0; FC VW-FC Den Haag 3-1. Cambuur 12 7 3 2 17 24-11 Volendam 12 7 2 3 18 30-17 DS'79 12 6 4 2 16 23-15 MVV 13 5 5 3 15 18-10 Veendam 12 4 6 2 14 18-10 Heerenveen 12 4 6 2 14 18-15 Vitesse 12 6 1 5 13 17-10 Den Bosch 12 5 3 4 13 15-10 Den Haag 12 4 4 4 12 24-15 Eindhoven 12 5 2 5 12 16-21 SW 12 4 4 4 12 20-25 Graafschap 13 4 4 5 12 12-17 FC VW 12 5 1 6 11 17-22 Amersfoort 13 4 2 7 10 13-27 Wageningen 13 3 2 8 8 18-29 Heracles 12 3 l 8 7 12-28 Telstar 12 2 2 8 6 13-24 De Wild en Provoost vochten een uiterst traag ontwikkelde partij uit, die uiteindelijk uitmondde in een drie om drie-stelling met voor beiden mogelijkheden tot dam. Noch de een, noch de ander bespeurde toen even wel nog winstkansen, waardoor er niet anders restte dan een remise en een 10-8 voorsprong voor Zierikzee. Volendam eerste periodekampioen. punten binnen, zoals dat overigens een goed voorzitter betaamt. Honig heeft in zijn drie kompetitiewedstrij den nu vijf van de zes punten binnen gehaald, een puik resultaat. Kapituleren Nog beter vergaat het tot nu toe good-old A. J. Flikweert. Op het on derste tiende bord boekte Flikweert zijn derde zege in suksessie. Dit keer was A. Maljers niet opge wassen tegen het gave aanvalsspel van Flikweert, al kon de Aagtekerk- se speler toch nog lang rekken, door dat Filkweert een eerste mogelijk heid tot de definitieve nekslag ver zuimde te benutten. Een tweede kans, een tiental zetten later, liet de Zierikzeese speler evenwel niet onge bruikt en toen moest Maljers als ka pituleren (4-0). Bijzonder veel partij en ebden bijzonder lang door en pas na bijna vier uur spelen begon er de finitief tekening in de strijd te ko men, maar de twee eerder in Zierik- zees voordeel uitgevallen partijen zouden van bijzonder beslissend be lang blijken te zijn. Het eerste Aagtekerkse punt werd binnengehaald door de oudste speler van de Zeeuwse hoofdklasse. De in keurig oud-Aagtekerkse kleder dracht uitgedoste 77-jarige A. Wil- lemse wenste niet te kapituleren te gen de serieus op winst jagende J. de Jonge. Willemse spéeli al meer dan 50 jaar in officieel kompetitiever- band, maar geldt altijd nog als een uiterst sluwe vos achter het dam bord. De Jonge probeerde Willemse in een zes tegen zes-stelling op te slui ten, maar kwam steeds tempo te kort, waardoor Willemse een voor zijn puike verdedigen verdiende re mise mocht binnenhalen en de stand op 5-1 werd gebracht. C. van de Wie len en M. C. de Smit konden uit een vier om vierstand ook niet meer ha len dan een regelmatige remise, waarna Zierikzee schijnbaar op ro zen kwam, toen een zeer stek spelen de C. L. Boot aan het derde bord met ruim verschil won van de altijd lasti ge D. Bosselaar: 8-2. Hoog niveau Twee minuten later droeg M. de Wild aan bord twee zelfs nog het ne gende punt aan door een regelmatige remise tegen M. Provoost in een fraaie, op hoog niveau staande par tij, maar daarna begon Aagtekerke aan een opmerkelijke opmars. J. L. Smalheer kon het niet bolwer ken tegen F. Blaas. Smalheer had in de eindfase wel zeven stenen tegen vijf voor zijn Aagtekerkse opponent, maar Blaas had daarbij een dam, waarmee hij Smalheer volkomen lam legde. Hij bleef zijn Zierikzeese tegenstander steeds net een tempo voor en won zonder problemen. Doordat ook M. van de Wielen na 60 zetten moest kapituleren, kwam Aagtekerke plotselingg weer sterk terug. Van de Wielen had nog wel een vijf om vier voorsprong, maar toen S. de Visser Van de Wielen tot een of fer dwong en dat even later nog een keer herhaalde vlet voor de Zierik- zecënaar het doek en moesten de par tijen tussen J. de Wild en A. Provoost op bord vijf en A. Saman en J. J. En gelvaart aan het topbord de beslis sing brengen. Zeeuwse titel badminton voor Harry Koster TERNEUZEN - Harry Koster van Badmintonklub Zierikzee is tijdens de Zeeuwse kampioenschappen voor treffelijk voor de dag gekomen. In een zeer spannende eindstrijd eiste Koster de jtitel voor zich op in de C- klasse. Nadat hij de eerste set met 6- 15 had moeten afstaan aan Patrick Bezemer, kwam hij via 15-9 op gelij ke hoogte. In de boeiende derde set toonde de Zierikzeese speler zich daarna net iets sterker: 15-13. In het gemengd dubbelspel werden Harry Koster en Petra Krello in de tweede ronde uitgeschakeld door de uiteindelijke kampioenen Koerse- maeckers en Tange Conny Cashoek trof het niet best, doordat zij in de eerste ronde al tegen een finaliste moest optornen. Petra Krello behaal de een halve finaleplaats, maar ver loor daarin met 6-11, 11-2 en 3-11. Ook het damesdubbel Conny Cashoek en Petra Krello werd voortijdig uitge schakeld. Anton Saman zorgde als eerste bordspeler voor het elfde en winstge vende punt voor Damklub Zierikzee, die deze week haar 25-jarig jubileum viert en en passant een hoofdrol ver tolkt in de Zeeuwse damhoofdklasse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) A. Saman en J. J. Engelvaart vochten een duel uit op het scherpst van de snede. Engelvaart is bepaald niet de eerste de beste in het Zeeuwse dam- wereidje, want in het verleden werd de Aagtekerkse eerste bordspeler tot vijf keer toe Zeeuws sneldamkampi- oen, hetgeen met name de strategi sche kracht van Engelvaart impli ceert. Toch is de scherpte er bij En gelvaart er enigszins af, waardoor Saman na een gekompliceerde begin fase toch redelijk kansrijk kwam te staan. In een zeven om zevenstand verscheen er zelfs een licht voordeel voor de Zierikzeese topspeler, dat evenwel te gering was om de volle winst te pakken, maar de dikke re mise was toch voldoende om Zierik zee naar de verdiende 11-9 zege te stu wen. In de huidige vorm van het tien tal zitten er dit seizoen mogelijke re delijke perspektieven in voor een on verwachte hoofdrol in de Zeeuwse hoofdklasse. JUNIORENVOETBAL Groep All: Duiveland AI-Hansw. Boys AI 6-2; Mevo Al-DFS Al 2-3. Groep Bill: Mevo BI-Apollo BI 4-1; DFS BI-Ouwerkerk BI 3-0; Bruse Boys BI-Dreischor Bi 1-0; Renesse BI- SKNWK BI 3-6; WIK Bi-Brouwers haven BI 4-1; Zierikzee BII-Colpl. Boys BI 0-1. Groep Cl: Zierikzee CII-Colpl. Boys Cl 2-3; Renesse CI-DFS Cl 1-7; Dreischor CI-Bruse Boys Cl 1-2; ZSC CI-MEVO Cl 1-6; Brouwershaven CI- WIK Cl 0-3. Groep CII: DFS CII-SKNWK CII 2- 0; Colpl. Boys CII-Zierikzee CIII 1-0. Groep CIII: SKNWK CI-Kruinin- gen Cl. 0-4; SSV CI-Zierikzee Cl 2-2. PUPILLEN Groep Dl: Dreischor DI-DFS Dl 1- 6; Zierikzee DI-SKNWK Dl 3-1; WIK DI-Bruse Boys Dl 1-1; Duiveland DI- Brouwershaven Dl afg. Groep DII: Ouwerkerk DI-Drei- schor DII 14-0; MEVO DII-Renesse Dl 1-6; Zonnemaire DII-Zierikzee DII 0- 12; DFS DII-Zonnemaire Dl 0-11; Bruse Boys DII-ZSC Dl 0-2. Groep EI: Zierikzee EII-Zierikzee EI 0-0; SKNWK EI-MEVO EI 0-0; Ou werkerk EI-Bruse Boys EI 0-1. Groep EII: Brouwershaven EI- Renesse EI 0-2; Bruse Boys EII-DFS EI 0-6. TAFELTENNIS Kerkwerve zet koploper voet dwars: 5-5 KERKWERVE - Het eerste senio ren tafeltennisteam van Kerkwerve heeft in de kompetitie een fraai re sultaat geboekt door koploper Goese Polders een gelijkspel te ontfutselen (5-5). In de openingspartij won Leen van der Wekken in drie games, maar Goe se Polders sloeg terug doordat zowel de partijen van Appie Kroezeman als Jaap Huigens verloren gingen. Het dubbel Van der Wekken Kroeze man bracht de partijen weer op gelij ke hoogte. In de twee daaropvolgende partij en liep Goese Polders uit naar 2-4, maar Jaap Huigens en Appie Kroeze man zetten Kerkwerve andermaal naast de Bevelandse formatie. Jaap Huigens bracht de spanning er daar na helemaal in, doordat hij ook zijn laatste partij in winst omzette, waar door Kerkwerve minimaal een ge lijkspel op zak had. In de laatste en beslissende partij was Leen van der Wekken niet opgewassen tegen zijn Goese tegenstander en ondanks hef tig verzet in de tweede game, die in 20-22 eindigde kon hij niet verhinde ren, dat de koploper er in ieder geval nog een punt aan over hield. ZIERIKZEE - Ko van Hese, Adrie Geelhoed en Cees in 't Veld hebben het niet getroffen bij hun beurt in de negende Nieuwsbode-Toto. Het rijtje met vijftien ontmoetingen puilt uit van de verrassingen. In dat licht be zien mag de skore van zeven goede voorspellingen van Van Hese en die van zes van Adrie Geelhoed niet eens zo slecht worden genoemd. De drie juiste aankruisingen van Cees in 't Veld zijn wel degelijk in de lijn van het werkelijke gebeuren. Duidelijk mag zijn, dat het negende drietal beslist niet in aanmerking komt voor een toppositie in het algemeen klas sement. De vier Schouwen-Duivelandse KNVB-voetbalploegen kregen alle de kous op de kop. Zierikzee verloor op sportpark Bannink met 0-1 van Jong Ambon en een dag eerder kreeg Mevo op dezelfde bodem met 2-4 klop van Meeuwen. Voor beide bezoeken de formaties betekende het de eerste seizoenzege. SKNWK kon het in de tweede helft niet bolwerken tegen Nieuwland en verloor met 0-3. Bruse Boys ging bij SC Everstein de boot in door een foutje van Steef van de Vel de, direkt nadat de Boys op gelijke hoogte waren gekomen (2-1). Cees in 't Veld tipte alle vier de ontmoetin gen foutief en Ko van Hese en Adrie Geelhoud voorzagen in ieder geval eén nederlaag. Verdienstelijk DFS blijft het voortdurend uitste kend doen. Door twee treffers van Rinus Roon boekte de ploeg van trai ner Kees Rijnberg een 1-2 zege bij het altijd lastige SVD. Ko van Hese en Cees in 't Veld voorzagen deze zege. WIK boekte hel vijfde gelijkspel in deze kompetitie, dit keer op eigen terrein tegen Hcinkcnszand. Ko van Hese had het aan het juiste eind. Dui veland lijkt de weg naar herstel defi nitief te hebben ingeslagen. Co- lijnsplaatse Boys moest met 4-1 het loodje leggen. Dit keer tipte Adrie Geelhoed juist. ZSC boekte een ver dienstelijk gelijkspel bij koploper Hocdekcnskcrke (I-I), waardoor Bram Coomans en zijn mannen nog steeds als een van de grootste gega digden voor een toppositie blij\en staan. Opnieuw Adrie Geelhoed voorspelde Juist. Renesse mocht andermaal geen punten toevoegen aan het toch al niet grootse resultaat, dat Ko Willemse en de zijnen tot nu totaliseerden. Corn Boys draaide in de tweede helft door naar 2-4. Ko van Hese en Cees in 't Veld hadden de juiste vooruitzien de blik in deze wedstrijd. De dames van SKNWK kregen gevoelig de dek sel op de bevallige neuzen. Vlissin- gen won met 0-6 op sportpark Het Springer. Ko van Hese voorzag de ne derlaag. De volleybal standaardploe- gen van Mevo '80 boekten beide een 2-2 gelijkspel: verrassend voor de da mes en enigszins teleurstellend voor de heren. Cees in 't Veld tipte het ge lijke spel van de damesploeg. Verrassend Na twee nederlagen in eigen huis tegen achtereenvolgens Dongen en Avanti, waarin voornamelijk de doelpuntenmachine zwak opereerde, heeft Delta Sport zich in de derde di visie van het landelijk handbalge- beuren van de goede kant laten zien. In Vlissingen werd Olympus met 23- 29 geklopt. Ko van Hese en Adrie Geelhoed voorzagen het herstel van de ploeg van Cor Mol. De handbaldames van Ouwerkerk konden het sukses van een week eer der, toen Delta Sport werd geklopt niet herhalen. In sporthal Onderdak won Operatie '71 met 5-9. De korfbal ploeg van All Ready moest zaterdag middag een inhaalduel afwerken te gen Tjoba. Uiterst verrassend won de ploeg van trainer Rinus Bruël met 5- 8. Adrie Geelhoed, die van wanten weet als het over korfballen gaat, voorspelde juist. Dreischor boekt nuttige zege op Zeeland Sport: 3-2 DREISCHOR - Met een kleine maar verdiende 3-2 overwinning op het bezoekende Zeeland Sport III heeft Dreischor haar positie op de ranglijst van de 2e klasse B weer wat kunnen verbeteren. Al in de allereerste minuut keek Dreischor tegen een achterstand aan toen doelman Henk Verwest door een afstandsschot van een van de Vlissingse middenveldspelers werd verrast (0-1). De thuisklub liet zich door deze snelle achterstand echter niet van de wijs brengen en slaagde erin het spel te verplaatsen. In de 22e minuut bracht men de stand weer in evenwicht, toen Bas Terpstra goed doorging op een pass van Ad Romeijn en vervolgens de doelman van Zeeland Sport kansloos liet (1-1). Na een half uur spelen kon Drei schor voorsprong nemen door Chris Tetteroo, die een door Kees Westdorp genomen vrijetrap, welke terug kwam van de lat, ineens op zijn slof nam (2-1). Vijf minuten later was de stand weer gelijk toen de Scheldestad-be- woners van een foutje in de Drei schor verdediging wisten te profite ren (2-2). Na de rust had Dreischor wel het beste van het spel maar kon toch niet gemakkelijk tot skoren komen. Het duurde nog tot de 25e minuut voor Kees Westdorp uit een voorzet van Bas Terpstra met een kopbal Drei schor voorsprong kon geven (3-2). De thuisklub bleef hierna het beste van het spel behouden, waarbij Wim van der Linde nog een treffer door de scheidsrechter zag afgekeurd en Bas Terpstra een schot door de paal zag gekeerd. Kompetitie indeling All Ready ZIERIKZEE - In de zaalkorfbal- kompetitie van het KNKV, distrikt Zuid Wést, voor het seizoen 1982/1983 is All Ready ingedeeld in de 3e klasse D. All Ready zal het hierin moeten opnemen tegen: Fiks (Oegstgeest); Harga (Schiedam); Keep Fit '70 (Roo sendaal); K.N.S. (Leiden); Ter Gouwe (Gouda); Vlaardingen (Vlaardingen) en W.I.O.N. (Rotterdam). Op zaterdag 20 november gaat All Ready in de zaalkorfbalkompetitie van start met de thuiswedstrijd te gen K.N.S. Het verdere programma ziet er als volgt uit: 27 november; W.I.O.N.-All Ready; 1 december All Ready-Ter Gouwe; 11 december Vlaardingen- All Ready; 18 december All Ready- Fiks; 8 januari Keep Fit-All Ready; 15 januari All Ready-Harga; 22 janu ari K.N.S.-All Ready; 29 januari All Ready-W.I.O.N.; 5 februari Ter Gouwe-All Ready; 12 februari All Ready-Vlaardingen; 19 februari Fiks-All Ready; 26 februari All Ready-Keep Fit en 5 maart Harga- All Ready. Najaarsvergadering HSV De Krabbe WESTERSCHOUWEN - Op vrijdag 19 november zal door de hengelsport- vereniging ,,De Krabbe" in café-bar ,,De Westhoek" te Burgh haar jaar lijkse algemene najaarsvergadering worden gehouden. Als punten staan o.m. op de agen da, het uitreiken van de prijzen van de klubkompetitie, het benoemen van een lid in de financiële kommis sie, in plaats van de heer A. J. Deur- loo aftredend en niet herkiesbaar, het benoemen van de wedstrijdkom missie voor 1983, de konkourskom- missie 1983 en het vaststellen van het wedstrijdprogramma voor het sei zoen 1983/1984. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Willemstad: P. den Hertog, kand., Den Dolder; te Wad- dinxveen: H. Harkema. Brakel. Aangenomen naar Haamstede: O. C'. Kerssen, kand., Nieuwegein, die bedankte voor Ferwerd; naar Krim pen aan de Lek Itoez.V. A Tromp. Renkum. Bedankt voor Wekerum (toezj: L. H. Oosten, W'outeiswoude. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zwijndrecht: H Pul- kers, Eindhoven. Bedankt voor Drachten-Zuid oost: H. W. Opholff, Bedun Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Leerdam: J. Kareis, Beekbergen; te Alblasserdam: J. Mijnders. Veenendaal; te Putters- hoek: D. Hakkenberg, Lisse; te Rotterdam-Zuidwijk-Pendreehl en Lombardijen: J. C. Weststrate, V GravenpoJder. Dinsdag 9 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Leven op aarde, natuur filmreeks. 16.50 uur Hooggeëerd publiek. Een bezoek aan de circusschool in Parijs. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur D'r kan nog meer bij 19.15 uur De Waltons. Oliva Walton besluit om boeken te bestellen bij Ben Pizza voor John Boy. 20.05 uur Het ontstaan van Israël 20.40 uur Speelkwartier. Dit keer wordt het instrument de doedelzak uitgebreid besproken. 20.55 uur Metterdaad 21.24 uur Tenslotte 21.37 uur Journaal 21.55 uur D^n Haag 22.10 uur Op zicht, kunstmagazine 22.25 uur De geest van Bernard Shaw. Een portret van deze bekende auteur. 23.45 uur Journaal 23.50 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.25 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Mickey en Donald 19.20 uur Johnnie. De vriend van Johnnie heeft een crossfiets voor hem gemaakt om deel te kunnen ne men aan een belangrijke wedstrijd 20.00 uur Journaal 20.28 uur Diamonds. Frank zit om dringend technisch advies van Barry verlegen, maar hij is onvindbaar. Barry wil zich van zijn vrouw laten scheiden, maar zijn vrouw stemt hierin niet toe. 21.20 uur Tv privé. Praatprogramma van Henk van der Meyden. 22.15 uur Aktua tv 22.50 uur Falcon crest. Turner keert terug en wordt geconfronteerd met de dood van Jasons vader. 23.45 uur Journaal, 23.50 uur Nieuws voor doven België BRT 1 14.00 en 17.00 uur Schooltelevisie; 18.00 Tik tak; 18.05 De smurfen; 18.30 Jukebox; 18.35 Open school; 19.00 Aubrey; 19.07 Uitzending door der den; 19.37 Lotto, Mededelingen, Mor gen; 19.45 Journaal; 20.10 Boekbeurs- nieuw; 20.15 Kijk uit; 20.20 I.Q. Een quiz van Herman Molle; Videofoon. Amusementsprogramma; 21.10 Een wereld: Sri Lanke. Documentaire; 22.00 Actie openbaar vervoer; 22.35 Toto en journaal. BRT 2 19.00 Elektron. Popmuziek en weten schap; 20.15 Jeremiah Johnson. Ame rikaanse speelfilm uit 1972 over een man die uit de beschaafde wereld trekt naar de bergen en daar door on kundigheid omkomt; 22.00 Open school. 39 Die avond bleef hij in een hotel in Assen, belde naar huis en vernam van z(jn vrouw, dat er nog altijd geen spoor van Jannie en haar dochtertje gevon den was. „Ik heb tegen Bert gezegd, dat hij vanavond bij mij mocht eten. Hij zit hier in de salon en rookt een sigaar. Je weet wet zo'n zwarte. Ben je nu niet jaloers?" „Geweldig jaloers, liefste, omdat hij daar zit en ik niet" „Zo? Nou, hij gaat straks weer naar zijn eigen huis, begrijp je?" „Dan heb ik medelijden met hem. Morgenavond ben ik weer thuis, schat" „Fijn, jongen. Als je bijtijds er bent zorg ik voor wat lekkers." „Houdt het maar op een uur of half zeven." „Ik verheug me, mannetje." „So do I darling. In gedachten kus ik je" „Ik bewaar de mijn voor morgen avond. Anders heb ik er tekort snap je?" „O, jij kleine duvel i oen Frans ter Scheure de volgende avond tegen half zeven zijn woning betrad, kwam Ina hem in de hal tege moet Nadat ze elkaar gekust hadden, zei de vrouw. .Jannie heeft Bert ge schreven." „Ha En?" vroeg hij verrast „Ze wil scheiden." „Ga nouwaarom? Omdat ze af en toe een beetje ruzie hadden?" „Bert was vanmorgen even hier. Na dat hij de brief had ontvangen." „Heb je hem gelezen?" „Wat? Die brief? Allicht niet Bert zei enkel? Ze heeft me geschreven, dat ze wil scheiden." „Vroeg je niet waarom ze wilde scheiden?" „Hij mompelde zoiets als: het leef tijdsverschil." Frans hing zijn jas aan de kapstok en met zijn arm om Ina heen liepen ze naar binnen. „Onzin, Ina, dat is geen motief. Dat wist ze vóór ze met hem trouwde." „Dat zei hy toch echt Hy zit natuur lyk zwaar in de put Kun je je dat voorstellen? Het lijkt wel, of die man in deze paar dagen jaren ouder is gewor den. Maar ik heb zo het vermoeden, dat hij nog meer naar zijn dochtertje ver langt dan naar Jannie." „Waar bivakkeert ze ergens?" „Geen idee, Frans. Hij heeft er ten minste niets over gezegd" Hij keek z(jn vrouw verbaasd aan, terwijl hij zijn pijp begon te stoppea „Heb je 't hem dan niet gevraagd?" Dc vrouw haalde haar schouders op. „Dat durfde ik niet hoor. Al zijn we altijd goede buren geweest je kunt toch niet helemaal je in zijn trubbles met Jannie gaan mengen? Dat moet hij zelf maar zien op te lossea Ik vind het verschrikkelijk beroerd voor hem en voor Jannie eveneens. Hoewelwat deze laatste betreftgek, he? Maar ik verbaasde me er helemaal niet over. Door GRÉ DE BOER toen Bert zaterdagmorgen in het dorp vertelde, dat ze er vandoor was. Net of ik instinctief al eens gedacht heb: ze gaat er nog es een keer tussen uit Nu ja Als ze wil scheidea zal ze toch wel een gegronde reden hebben om van hem weg te gaan. Want weet jij, of Bert ons alles vertelt?" „Natuurlijk niet Je kunt wel gelijk hebben. Dat van het leeftijdsverschil neem ik tenminste met een korreltje zout" „Er zou een andere man in het spel kunnen zijn," opperde Ina voorzichtig. Hij keek haar aan, rustig aan zijn pijp trekkend „Zeg, je komt toch niet op nieuw weer met verdachtmakingen op de proppen, he?" De vrouw begon te kleuren. „Doe niet zo gek ik dacht op 't moment helemaal niet aan jou. Er zijn meer mannen in de wereld meneer. Overi gens, je verbeeldt je nog al wat he?" Er klonk toch een vleugje jaloezie in haar stem. Frans besloot er niet verder op in te gaan, doch antwoordde knikkend „De mogelijkheid dat er inderdaad een an der bij betrokken is, kunnen we nooit helemaal wegvlakken. Ik kan er aan toevoegen, dat ze mogelijk met Rinske by hem is ingetrokken." Ze knikte. „Ook dat kan. Maar dan moet ze het toch wel bijzonder geheim gehouden hebben." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6