Jimmy Pentury: „Het is toch te gek dat wij zo laag staan" Nerveus Zonnemaire buigt 0-2 achterstand om in 5-2 Jong Ambon troeft Zierikzee af op alle fronten (0-1) ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 8 november 1982 Nr. 23213 5 ZIERIKZEE - Zierikzee begint geleidelijkaan een soort imago op te bouwen wel goed te willen en kunnen presteren tegen ploegen, die ogenschijnlijk meer in hun mars hebben dan de Schouwse ploeg, terwijl tegen laaggeklasseerde formatie's zwakke prestaties worden neergelegd. Zo ook in het geval van de wedstrijd tegen Jong Am- bon. In zeven kompetitiewedstrijden verzamelden de ploeg van trainer Ron Telussa zeggen en schrijven één enkel kompetitiepunt. „We zijn vandaag dik tevreden met een gelijk spel", vertelde de Jong Ambon-oefenmeester Ron Telussa voor het duel op het miezerige sportpark Bannink. „Zierikzee speelt over het algemeen open voetbal wat ons voortreffelijk ligt. We krijgen dan de gelegenheid om het spel te maken en zijn dan op z'n sterkst. Ploegen die vanuit een hechte verdediging starten zijn door ons bijzon der moeilijk te bestrijden, te meer daar wij vaak zo gretig aanvallen, dat onze verdedi ging dan wel eens verwaarloosd wordt en de tegenstander via een of twee counters de overwinning pakt". Tegen Zierikzee kreeg de roodwitte brigade kansen te over om haar technische begaafdheid ten volle uit te buiten. Met een uitstekend doelpunt van Arie Pentury na tweederde van het zeker niet hoogstaand duel pakte Jong Ambon dik verdiend de eerste kompetitiewinst en is de kans, dat de hoofdstedelijke formatie als nog op weg gaat naar klassebehoud weer wat gegroeid, hetgeen ontegenzeggelijk een prettige bijeenkomstigheid is bij de teleurstellende nederlaag voor de ploeg van trainer/coach Bas de Zeeuw. De Zeeuw, die normaliter niet zo snel uit zijn humeur te brengen is, was zichtbaar gedesillusioneerd door de zwakke prestatie, die zijn ploeg had neergezet. ,,Ik vraag me af, waar iedereen in de aanloop naar een wedstrijd mee bezig is", mopperde hij, „maar zeker niet met voetballen. Dat kan een blinde nog zien. Het was of er maar een ploeg voetbalde. Zwaar knudde. Vorige week een bere-wedstrijd en nu dit weer. Wie het mij kan uitleggen, moet maar ko men. Jong Ambon kon doen wat het wilde". Grote gedeelten van de wedstrijd leek het ook wel of er vijf tien Middelburgers en elf Zierikzeeë- naren rondliepen, want vrijwel kon- tinue belandden aanvalsopzetten in de voeten van een van de loopgrage bezoekers. Het was dan ook duide lijk, dat Jong Ambon steeds meer aanspraken mocht doen gelden op een suksesvolle afloop. De ploeg van Ron Telussa rook haar kans, maar miste zichtbaar een man die de kan sen kon bekronen met een adekwate afwerking. Mogelijkheden „Dat speelt ons het hele seizoen al parten", vertelde laatste man Paul Telussa. „We kreëren ons karre- vrachten met mogelijkheden, maai er loopt geen mens bij, die ze kan ver zilveren". Telussa, al jaren een vaste keus voor het Zeeuws voetbalteam, keer de recentelijk terug in de Jong Ambon-hoofdmacht, ha een gedwon gen afwezigheid van een zestal wedstrijden. De lange laatste man speelde tegen Zierikzee een degelijke wedstrijd en redde zelfs in de 94e mi nuut nog een punt voor zijn ploeg, toen hij de bal uit de doelmond we- granselde na het enige foutje van doelman Sam Telussa. Deze liet in een wirwar van spelers de bal door zijn armen glippen op een inzet van Kees Verkaart. Dit onverwachte bui tenkansje liep uiteindelijk toch nog goed af voor de bezoekers en het zou ook tegen alle logika geweest zijn als er wel een gelijkmaker uit was voort gevloeid. Jong-Ambon-doelman Sam Telussa bokst de bal voeg, voordat Jan-Leen Boot gevaarlijk kan worden. Dick Hart fop de rug) en Rini Stoutjesdijk kijken hoe het duel afloopt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de eerste hell't mocht Zierikzee nog de vruchten plukken van de zwakke afwerking van Jong Ambon. Zonder problemen had een marge van twee of drie treffers er ingezeten als er wel een spits met maatgevoel had rondgelopen. Nu bleef de skore dubbelblank zonder dat Ronald Lie- vense ook maar een keer serieus op de proef werd gesteld. Jong Ambon speelde het spelletje uiterst gehaaid. Zierikzee, dat het liefst in een fiks tempo speelt, werd totaal ontregeld doordat de bezoekers niet uit de al lerlaagste versnelling wensten te ko men. Slechts als er veel vrij veld ont stond volgde een plotselinge tempo verhoging, maar dan was het ook groot alarm voor de Zierikzeese ver dediging. De twee vleugelaanvallers John Telussa en^Nous TuhuJeru flitsten dan als duiveltjes uit een doosje langs hun direkte opponenten Han van de Sande en Rob Wijnste kers, al bleef vooral de laatste veelal overeind. In de achtste minuut mocht Tuhuleru volkomen vrij naast knal len en Pieter Telussa kreeg in de 39e minuut de onbetwist fraaiste moge lijkheid uit de wedstrijd, maar hij maaide op enkele meters volkomen onnodig over een uitgekiende breed tepass van andermaal Nous Tehule- Rugdekking Ondertussen was John Tuankotta al tegen een dikverdiende boeking aangelopen, omdat arbiter Van Nispen niet meer door de vingers wenste te zien, dat hij zijn direkte te genstander Sjaak Vasseur vrijwel konsekwent de benen onder zijn niet al te fors gebouwde lichaam maaide. Een tweetal minuten voor het rust- signaal mocht Tuankotta niet mop peren, dat hij zelfs niet vroegtijdig de kleedkamers mocht opzoeken na - ondanks de boeking - opnieuw een fikse aanslag op Vasseur. Trainer Ron Telussa handhaafde Tuankotta ondanks de voor hem negatieve ont wikkelingen toch in de tweede helft. „Hij is een steunpilaar in de ploeg en een man met een flink brok routine, die ik pas opoffer als het helemaal niet anders meer kan. Ik heb hem wel opgedragen iets verder van Vasseur weg te spelen, waardoor een direkte konfrontatie wat verder weg blijft. Bovendien fungeert Paul Telussa als rugdekking als het echt moeilijk wordt. Ik dacht dat het risiko op deze manier tot een minimum is terugge bracht", vertelde Ron Telussa, toen de ploegen het veld weer betraden voor het tweede bedrijf. Bij Zierikzee had Jan-Leen Boot in de tweede helft het veld moeten rui men voor Theo Wittenberg, die aan vankelijk meer snelheid in de front linie van de thuisploeg bracht. Boot was in de eerste 45 minuten nauwe lijks voorgekomen in het stuk, voor namelijk omdat de wat stugge voetballer vooral op snelheid en techniek werd afgetroefd. Witten berg daarentegen kon gedurende een kwartier gelijke tred houden met laatste man Paul Telussa en de tech nisch begaafde voorstopper Peter Hitjiahubessy, maar zakte daarna toch ook weer weg in hetzelfde mati ge patroon, dat zijn ploegmaats op de Zierikzeese grasmat deponeerden. In de dertiende minuut kreeg Witten berg een uitgelezen mogelijkheid om een persoonlijk stempel op de partij te drukken, toen hij oog in oog kwam met doelman Sam Telussa op een voortreffelijke dieptepass van Sjaak Vasseur. Onder druk van twee te- rugstormende verdedigers schoof Wittenberg het leer naast de voor Zierikzee verkeerde kant van de paal. Drie minuten later een bijna gelijk waardige mogelijkheid aan de ande re kant voor Arie Pentury, maar ook hij mikte naast. Even hierna maakte hij zijn fout evenwel goed. al had hij daar zonder twijfel de assistentie van een falende Zierikzeese verdedi ging voor nodig, die gezamenlijk stond toe te kijken hoe Pentury goed voorbereidend werk van Pieter Te lussa kon afwerken: 0-1. In eerste in stantie had doelman Lievense nog ge red, maar tegen de kopstoot had hij geen verweer. Halverwege de tweede helft pro beerde Bas de Zeeuw nog wel iets door Rini Ver west in te brengen voor Dick Hart, maar ook Ver west kon weinig doen tegen de gegroepeerde Jong Ambon-verdediging, die in te genstelling tot in andere wedstrijden redelijk gedisciplineerd overeind bleef, zelfs toen arbiter Van Nispen besloot vijf minuten extra tijd bij te trekken wegens spelvertragende ak- ties van de bezoekers. Met uitzonde ring van het ene missertje liet Jong Ambon geen steken vallen. Bij het laatste fluitsignaal vielen Jimmy Pentury en Ron Telussa elkaar ui terst geëmotioneerd in de armen. Het trainersduo in Zierikzee voor het eerste in dit seizoen een kleine vikto- rie. „Maar nu gaan we door", jubelde Pentury. „Het is toch te gek, dat een ploeg als de onze zo troosteloos onderaan moet staan en dan te be denken, dat we in principe misschien wel twee van deze ploegen op de been kunnen brengen". Advertentie ZENTRPSPORT INTERNQTIONQL Renesse in tweede helft geklopt: 2-4 RENESSE - Het is Renesse ook niet gelukt om het bezoekende Corn Boys van de winst af te houden. Hoewel de thuisklub met veel inzet speelde bleek na de rust de ploeg de nodige kwaliteit te missen om gelijke tred met de Zeeuwsvlamingen te houden. Gedurende de eerste speelhelft wo gen beide partijen nog goed legen el kaar op. Wim Veerhoek slaagde er zelfs in om Renesse voorsprong te ge ven (1-0) waarna Erwin Faas van een foutje van doelman Hans Fierens wist te profiteren (1-1). Na de rust schoot Renesse duidelijk tekort. Frank Demeijer, Piet Hubrechtse en Frank Hemelsoet hielpen Corn Boys aan een 4-1 voorsprong. Ad Wandel wist hierna een geslaagde solo door de Corn Boys verdediging de achter stand nog wel te rug te brengen tot 2- 4. maar toen was de wedstrijd al lang beslist. ZONNEMAIRE - Door in eigenhuis met 5-2 van het eveneens nog zonder ver- liespunten zijn de Robur IV te winnen heeft Zonnemaire zijn zesde overwin ning in suksessie kunnen laten noteren en is het alleen aan de leiding geko men van de 4e klasse B. In de beging-fase zag het er nog allerminst naar uit dat de roodgelen aan het langste eind zouden gaan trekken. Blijkbaar wat last van de zenuwen wilde het met de kombinaties bij de thuisklub in het geheel niet vlotten en werd er in de verdediging nogal onzeker gespeeld. Na een kwartier spelen wisten de bezoekers van een foutje in de Zonne- Ouwerkerk blijft sterke koploper na 4-0 overwinning OUWERKERK Ouwerkerk blijft het uitstekend doen in de 3e klasse van het zondagvoetbal. In de thuis wedstrijd tegen Jong Ambon IV toonden de Ouwerkerkers zich weer duidelijk de sterkste en konden zij de ontmoeting met een verdiende 4-0 ze ge afsluiten. De bezoekers moesten zich in hoofdzaak bepalen tot het spe len op de counter welke goed door de verdediging van Ouwerkerk werd opgevangen. Bas Neele zorgde voor de ope ningstreffer toen hij ongehinderd door de verdediging van Jong Am- bon wist te breken en vervolgens de doelman kansloos liet (1-0). Kort voor het verstrijken van de eerste helft Wérd- Sjakkie Bezemer door een van de Jong Ambon verde digers in het strafschopgebied onde ruit gehaald en kon René Waarden burg uit de toekende strafschop de voorsprong opvoeren tot 2-0. Na de rust bleef Ouwerkerk het spel in han den houden. Halverwege de 2e helft voerde Re- nè Waardenburg met een fraai geno men vrije trap de voorsprong op tot 3-0. Tien minuten voor tijd soleerde Sjakkie Bezemer door de verdedi ging van Jong Ambon waarna hij vervolgens de doelman kansloos liet (4-0). maire verdediging te profiteren en de skore te openen (0-1Wat later begon het er zelfs donker voor de thuisklub uit te zien toen de gasten tot 2-0 wisten op te voeren. Juist bijtijds slaagde Zonnemaire er in de goede kansen te vinden en het spel weer in handen te nemen. Uit een vrije trap kon Piet Stouten in de 35e minuut de achterstand te rug brengen tot 1-2. Vlak voor de rust kwam de stand weer in evenwicht door aanvoerder Stoffel Duinhou wer, toen hij een strafschop kreeg te nemen en geen fout maakte (2-2). Na de rust had Zonnemaire over wegend het beste van het spel en was het aanvallend veel gevaarlijker dan de bezoekers. Met een fraaie kopbal kon in de 13e minuut Jan Adriaanse uit een voorzet van Piet Stouten zijn team voorsprong geven (3-2). Vijf minuten voor tijd maakte Piet Stouten aan alle onzekerheid een eind door de stand op 4-2 te brengen. Met nog twee minuten te spelen so leerde Wim Fonteine door de Robur verdediging en bracht de eindstand op 5-2. MELBOURNE - De Braziliaanse Formule 1 coureur Nelson Piquet is zaterdag in Melbourne tijdens de eerste officiële training voor de Australische Grand Prix gewond ge raakt. Zijn wagen vatte vuur toen zijn motor ontplofte. Piquet klom zo snel mogelijk uit de Brabham, maar kon niet voorkomen dat hij brand wonden aan de rechtervoet opliep. KNVB ZATERDAGVOETBAL 2e klasse A: Oostkapelle-Altena 2- 1; Good Luck-ASWH 0-1; SHO-AZW 0-0; Oranje Wit-NEO '25 2-0; SC Ever- stein-Bruse Boys 2-1; SSC '55-Arne- muiden 2-3. ASWH 8 7 1 0 19- 4 15 SHO 7 4 3 0 8- 3 11 Amemuiden 7 4 1 2 9- 8 9 Good Luck 8 3 2 3 9- 9 8 Oostkapelle 7 2 3 2 17-11 7 SSC '55 7 3 1 3 11- 7 7 AZVV 7 2 3 2 10- 9 7 Oranje Wit 7 1 5 1 8- 7 7 SC Everstein 7 2 3 2 9-10 7 Altena 8 3 1 4 11-15 7 WHS 7 2 1 4 6-13 5 Bruse Boys NEO '25 7 1 2 4 11-14 4 7 0 0 7 2-20 0 8 6 0 2 20-12 12 8 4 3 1 20-13 11 7 5 0 2 14- 9 10 8 4 1 3 16-11 9 8 3 3 2 14-12 9 8 3 2 3 12- 8 8 7 2 3 2 11-13 7 8 2 3 3 10-14 7 8 1 4 3 6-13 6 7 2 l 4 9-13 5 7 l 2 4 4-13 4 8 1 2 5 9-14 4 KNVB ZONDAGVOETBAL 2e klasse A: NOAD-Vlissingen 0-0; Virtus-Sluiskil 1-0; Madese Boys- WVO 0-1; Internos-Alliance 0-3; Mid delburg-Berkdijk 0-0; Dosko-Haar- steeg 4-0. Alliance 8 5 3 0 18- 8 13 Bergdijk 8 4 4 0 7- 3 12 Middelburg 8 4 2 2 16- 9 10 Dosko 8 4 2 2 15-10 10 WVO 8 2 4 2 7- 6 8 Internos 8 3 2 3 9-11 8 Vlissingen 8 1 5 2 9-10 7 NOAD 8 1 5 2 9-14 7 Sluiskil 8 2 2 4 7-11 6 Virtus 8 2 2 4 9-14 6 Madese Boys 8 2 1 5 12-16 5 Haarsteeg 8 1 2 5 8-14 4 3e klasse B. Kloetinge-Krabbendij- ke 1-1; Kapelle-NTW 4-1; Zaamslag- Tem. Boys 1-0; Dinteloord-Wemel- dinge 0-1, Thol. Boys-Serooskerke 3- 1; BWR-Hoek 2-4. NTW Hoek Serooskerke BWR Thol. Boys Kapelle Kloet inge Krabbendijke Wemeldinge Tem. Boys Zaamslag Dinteloord 4e klasse A: Veere-SNS 5-2; Smer- diek-Klundert 0 1. SKNWK-Nieuw- land 0-3; Verseke-SPS 2-1. Nieuw- dorp Wolfaartsdijk 2-0; Mevo-Meeu- wen 2-4. 4 3 1 19-18 U 4 2 2 17-12 10 3 4 1 14-10 10 4 2 2 10- 9 10 4 1 3 13-12 9 4 1 3 11-12 8 3 2 3 16-16 8 2 3 3 14- 9 7 2 3 3 6- 9 7 2 2 4 13-13 6 2 2 4 9-17 6 1 1 6 7 15 3 Nieuwdorp 8 5 2 1 13- 7 12 Hoofdplaat 8 6 1 1 19-10 13 Wolfaartsdijk 8 4 3 1 23-16 11 HVV '24 8 5 3 0 13- 5 13 Nieuwland 8 3 4 I 14-10 10 Clinge 8 4 4 0 19- 9 12 Smerdiek 8 4 2 2 13- 9 10 Terneuzen 8 5 2 1 9- 5 12 Veere 8 4 l 3 15-12 9 Koewacht 7 4 0 3 13- 8 8 Mevo 8 3 3 2 12- 9 9 Biervliet 7 2 2 3 5- 6 6 Yerseke 8 4 l 3 1114 9 Axel 8 1 4 3 10-12 6 Klundert 8 3 2 3 10- 7 8 IJzendijke 8 1 4 3 5- 9 6 SPS 8 3 l 4 8-11 7 Vogelwaarde 8 1 3 4 7- 9 5 Meeuwen 8 1 4 3 14-19 6 Hontenisse 8 2 l 5 5-16 5 SNS 8 1 I 6 13-24 3 Zeeland Sport 8 1 2 5 10 18 4 SKNWK 8 0 2 6 9-19 2 Aardenburg 8 0 4 4 7-17 4 KNVB AFDELING ZEELAND ZATERDAGKOMPETITIE le klasse: VCK-Kruiningen 2-1; SVD-DFS 1-2; 's Heer Arendskerke- Middelburg 6-3; WIK-Heinkenszand 1-1; Apoilo-GPC Colpl. Boys 4-1. GPC 8 5 3 0 18- 9 13 DFS 9 5 2 2 17-15 12 's H. Arendskerke 8 3 4 1 18-12 10 Apollo 9 3 3 3 15-13 9 WIK 9 2 5 2 11-14 9 VCK 8 3 2 3 11-13 8 Duiveland 9 3 2 4 17-13 8 SVD 9 2 4 3 8- 8 8 Middelburg 8 1 5 2 16-20 7 Heinkenszand 8 2 3 3 14-18 7 Colpl. Boys 9 3 1 5 8-16 7 Kruiningen 9 2 2 5 16-17 6 3e klasse D: Zierikzee-Jong Ambon 0-1; Goes-Divo 0-1; SC Gastel-Roosen- daal 3-1; Ria W-BSC 1-4; RCS-Steen 0- 0; Steenbergen-Breskens 1-3. Breskens Goes SC Gastel Steenbergen Divo Steen BSC Zierikzee RCS Roosendaal Ria W Jong Ambón 4e klasse H. Clinge Hoofdplaat 3-1; Koewacht-IJzendijke 2-0; Vogel- waarde-Hontenisse 0-1; Temeuzen- Axel 1-1; Zeeland Sport-Biervliet 0-0; HVV '24-Aardenburg 2-0 Reserve le klasse: Meeuwen III- Hoek II 1-6; Nieuwland II-WIK II 0-0; Bruse Boys II-GPC II 3-1; Krabben dijke II-Arnemuiden III 1-1; Tem. Boys III-Veere II 3-0. Hoek II 7 5 2 0 19- 6 12 Bruse Boys II 9 4 4 1 22-14 12 Meeuwen III 7 4 2 1 20-15 10 Amemuiden III 8 2 6 0 19-14 10 Tem. Boys III 8 4 1 3 15- 9 9 Veere II 9 4 1 4 20-24 9 Krabbendijke II 9 3 2 4 20-26 8 Yerseke III 8 2 2 4 13-18 6 GPC II 6 2 1 3 7-10 5 WIK II 9 0 4 5 9-18 4 Nieuwland II 8 1 I 6 8-21 3 2e klasse: Waarde SVV 3-2; Beve- landers-Wissenkerke 5-0; Dauwcn- daele-Cadzand 1-1; Rillandia-Borsse- le 5-0; Hoedekenskerke-ZSC 1-1. Hoedekenskerke Bevelanders ZSC Cadzand Waarde SSV Dauwendaele Wissenkerke Rillandia Borssele Brouwershaven 8 5 2 1 18- 6 12 7 4 3 0 19- 7 11 6 4 I 1 18- 5 9 8 3 3 2 10- 6 9 9 3 3 3 21-13 9 9 4 14 12-13 9 6 3 2 1 13- 5 8 8 3 2 3 10-19 8 7 2 2 3 16-13 6 8 1 0 7 5-25 2 8 0 1 7 7-26 1 II-SKNWK II 4-2; Wissenkerke II- Oostkapelle II 0-4; DFS II- Kloetingen III 3-5; WIK III-Mevo II 4- 0; Serooskerke IV-Meeuwen IV 1-3. Heinkenszand II 9 6 1 2 27-14 13 1-1; Duiveland- Oostkapelle II Kloetinge III WIK III DFS II ZSC II Meeuwen IV SKNWKII Mevo II Serooskerke IV Wissenkerke II 7 5 2 0 21- 6 12 7 5 1 1 20- 8 11 7 4 2 1 20- 8 10 8 4 2 2 19-12 10 6 4 11 19-13 9 7 3 3 1 17-11 9 8 2 0 6 13-24 4 8 1 0 7 4-28 2 7 0 1 6 6-22 1 8 0 1 7 4-24 1 Duiveland II 8 5 SSV II 6 4 Kats 6 3 Wolfaartsdijk II 6 3 Colpl. Boys II 7 3 Apollo III 7 4 SKNWK III 7 3 Bruse Boys III 7 3 's H. Arendskcrke 116 2 Kloetinge V 6 1 Brouwershaven II 5 0 SVDII 7 0 2 1 20-12 1 1 13-10 2 1 34-14 1 19-11 2 20-14 18-19 15-18 17-15 8- 9 9-31 9-17 10-22 2 3 1 6 Duiveland III WIK IV Bruse Boys IV ZSC III ZSC IV DFS III Brouwershaven III SKNWK IV Bruse Boys V 6 4 I I 23-11 7 4 12 18-11 6 3 1 2 23- 8 6 2 13 13-32 4 2 0 2 15- 8 6 2 0 4 8 13 6 12 3 1019 6 0 0 6 3-36 Reserve 2e klasse: Heinkenszand 6 5 0 1 25-11 10 6 4 1 1 12- 5 9 7 4 1 2 18-12 9 5 3 2 0 12- 5 8 5 3 1 1 15-11 7 6 2 3 I 9- 7 7 6 1 2 3 13-13 4 Robur AI Yerseke AI Terneuzen AI Hontenisse AI 6 1 2 3 7-13 4 6 1 2 3 7-17 4 7 115 4-10 3 6 0 1 5 4-22 1 B-junioren (regio II): Bloetingen BI-'s Heer Arendskerke BI 3-0; Zie rikzee BI-Goes BI 0-2; Robur BI- Arnemuiden BI 1-0; Heinkenszand BI-Yerseke BI 6-4; VCK BI- Middelburg BI 1-4. 3e klasse A: Brouwershaven II- Kats afg.; Apollo III-SVD II 4-1; Bru se Boys III-'s Heer Arendskerke II 2- 0; SKNWK III-Kloetingen V 3-0; SSV II-Duiveland II 2-2; Wolfaartsdijk II- Colpl. Boys II 2-1. Kloetingen BI 6 5 1 0 28- 6 11 Zierikzee BI 6 4 1 1 21- 9 9 Amemuiden BI 6 4 0 2 24- 8 8 Middelburg BI 's H. Arendsk. BI 6 3 1 2 30-10 7 6 3 1 2 22-18 7 Goes BI 6 3 0 3 11- 6 6 Heikensz. BI 6 3 0 3 12-23 6 VCK BI 7 2 0 5 13-20 4 Robur BI 7 2 0 5 6-17 4 Yerseke BI 6 0 0 6 8-58 0 4e klasse A; Duiveland III-DFS III 5-1; ZSC IV-SKNWK IV 5-1; Brou wershaven III-Brusc Boys V 4-0; Bru se Boys IV-WIK IV 3-2. 7 6 0 1 31- 6 12 ZONDAGKOMPETITIE le klasse: Hulsterloo-Zeelandia 1- 1; Oostburg-Philippine 2-2; Renesse- Com Boys 2-4; Noormannen-Lewed. Boys 1-2; Robur-Volharding 1-0; Sluis-SDO 2-1. Sluis Philippine Com Boys Lowed. Boys Hulsterloo Robur Zeclandia Noormannen Oostburg Volharding SDO Renesse Reserve le klasse: Zierikzee II-Ro- bur II 0-2; Zeclandia II-Clinge 11 1-0; Patrijzen II-Hontenisse 11 4 1; Ter- neuzen III-Middelburg IV 3-0; Philip pine 11-HVV '24 111 1-0; Biervliet II- Breskens II 2-1. 9 4 5 0 12- 7 13 9 3 5 1 12-10 11 9 3 5 1 14-13 11 9 4 2 3 17-10 10 9 3 4 2 11- 8 10 8 3 3 2 10- 9 9 9 2 5 2 13-12 9 8 2 4 2 9- 8 8 8 2 4 2 10-11 8 8 0 6 2 6- 8 6 9 2 2 5 7-12 6 9 0 3 6 9-22 3 HOOFDKLASSE JUNIOREN A-junioren: Kloetinge AI-Yerseke AI 2-1; Middelburg AI-Robur Al 2-0; Terneuzen AI-Vlissingen AI 0-1; Hon tenisse AI-Zierikzee AI 0-4; Amemui- den AI HVV '24 AI 2-2. Zierikzee AI Middelburg AI Kloetinge AI RCS AI Vlissingen AI Amemuiden AI HVV '24 AI Robur 11 9 7 1 1 23- 7 15 Philippine 11 9 6 2 1 14- 9 14 HVV *24 111 9 4 3 2 17 8 11 Zierikzee II 9 4 2 3 15- 8 10 2^eelandia II 9 5 0 4 13-10 10 Hontenisse II 9 4 2 3 1312 10 Terneuzen 111 9 3 2 4 12 12 8 Biervliet II 9 4 0 5 13-22 8 Clinge 11 9 2 3 4 10 9 7 Patrijzen 11 9 3 0 6 11-13 6 Breskens 11 9 1 4 4 9-14 6 Middelburg IV 9 1 1 7 8-25 3 III 3-2; Kwadendamme-Cortgene 2-1; RCS III-Domburg 0-4; Jong Ambon III-Walcheren II 4-0. Domburg Kwadendamme Heikenszand Cortgene Jong Ambon III Vlissingen IV Dreischor Lewed. Boys II Noormannen II Zeeland Sport III Walcheren II RCS III 3e klasse B: Zierikzee III-Robur III 2-0; Goes III-Kwadendamme II 3-1; Hansw. Boys II-Renesse II 0-0; RCS IV-Cortgene II 6-2; Ouwerkerk- Jong Ambon IV 4-0; Volharding II- Heinkenszand II 1-1. 8 7 1 0 37- 6 15 9 7 1 1 33-15 15 9 5 3 1 19-11 13 7 4 2 1 18- 4 10 8 4 1 3 17-12 9 9 4 1 4 14-27 9 9 2 3 4 19-32 7 9 3 1 5 10-28 7 9 3 0 6 18-21 6 9 2 1 6 15-21 5 9 I 2 6 6-18 4 9 1 2 6 11-24 4 Ouwerkerk Zierikzee III Volharding II Goes III Robur III Jong Ambon IV Heinkenszand II Renesse II Hansw. Boys II RCS IV Cortgene II Kwadendamme II 8 7 0 1 32- 5 14 7 6 0 1 26- 7 12 7 4 2 1 15-12 10 2 13- 8 10 3 13-14 9 3 20-27 3 9-13 3 14-15 4 7-16 2 0 6 16-22 8 116 8-23 7 0 2 5 10-20 8 4 2 8 4 1 8 3 2 7 3 1 7 2 2 7 2 1 4c klasse A: Cortgene IU-Ouwcr kerk II 7-1; Dreischor II-Zierikzce IV 2-1; Hansw. Boys IV-Patrijzen 111 1- 13; Renesse lli-Volharding IV 1-4; Goes IV-Goes V 2-3. Patrijzen III Dreischor II Goes IV Ouwerkerk II Renesse 111 Zierikzee IV Cortgene III Volharding IV Goes V Hansw. Boys IV 7 6 0 1 66- 7 6 0 1 28 7 4 0 3 13- 8 3 1 4 16 5 2 2 1 10 6 3 0 3 11 5 2 12 15 7 2 0 5 15 5 10 4 6 7 1 0 6 12 9 12 14 12 9 R 13 5 21 4 30 2 44 2 4e klasse B: Patrijzen IV Hansw Boys III 6-0; Heinkenszand IIl-Drei schor 111 1-0; Zonnemaire-Robur IV 5- 2; Volharding 111-Renesse IV 1-2. 2e klasse A: Heinkenszand-Vlissin gen IV 3-1; Lewed. Boys II-Noorman- nen II 0-5; Dreischor-Zeeland Sport Zonnemaire 6 6 0 0 27- 7 12 Patrijzen IV 6 5 0 1 28- B 10 Robur IV 6 5 0 1 18-14 10 Dreischor III 7 3 0 4 11-13 6 Hansw. Boys III 7 3 0 4 19-24 6 Heinkenszand 111 6 2 0 4 12-11 4 Renesse IV 5 1 1 3 7-16 3 Zierikzee V 7 1 1 5 4-21 3 Volharding III 6 1 0 5 11-23 2

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5