Vijftienhonderd Zeeuwen zetten zich in voor de gehandicapten Vier Nederlandse profs ontvingen hoge Franse sport-onderscheiding ERIC DE NOORMAN „Sporten helpt, helpt sporten" A. W. VAN GEER SUCCESJES Griepinjekties Capelle Wj. 7 De heer D. Huyzen, een van de vele gehandikapte sporters, in aktie op de kegelbaan in Wemeldinge. Tussen 15 en 22 no vember staat ook voor hem de kontinuering van deze broodnodige bezigheid op het spel. (Foto: Wout Gilhuis) ZIERIKZEE - „Sporten helpt, helpt sporten" is de slo gan van het Nationaal Fonds Sport Gehandikapten. Het is bekend, dat ongeveer vier miljoen Nederlanders op velerlei wijze aan sport doen. Die mogelijkheden zijn er in ons land. We hebben keurig onderhouden sportvelden en goed ingerichte sportzalen. Dit kost, vooral voor de plaatselijke overheid, veel geld. Waarderen wij dit nog wel in deze tijd? Toch zijn er in ons land nog duizen den, die verstoken blijven van al de ze faciliteiten. Het gaat dan vooral om de gehandicapten, die de voor hen zo noodzakelijke bewegingstherapie veelal moeten missen. Steeds meer gehandikapten treden toe tot een voor hen geëigende vereniging voor gehandikapten, maar deze verenigin gen kunnen hun idééën niet voldoen de ontplooien wegens gebrek aan fi nanciële middelen. Stimuleren Ook in Zeeland zijn heel wat vere nigingen en klubs, die de sportbeoe fening of andere bewegingstherapie stimuleren en zich daarvoor inzitten. Zo is er ritmische gymnastiek, ke gelen, gaaibollen, rolstoelbasketball en -atlethiek, zaalspelsport, pony- en paardrijden en dergelijke. Aan ver scheidene verenigingen werd ook dit jaar weer subsidie verleend tot een totaalbedrag van om en nabij de vijf tig duizend gulden. Recentelijk werd in Hulst nog een zwembadlift geplaatst voor de ge handicapten die niet op normale wij ze te water kunnen en toch moeten en/of willen zwemmen. Het Natio naal Fonds Sport Gehandikapten tracht dit alles in samenwerking met de Provinciale Sportraad in Middel burg te realiseren, maar heeft daar onmiskenbaar ook de steun van de bevolking voor nodig. Het streven is te zorgen, dat ook de gehandikapten kunnen sporten. Leden van sportverenigingen beta len hun normale kontributie - soms zelfs meer - maar voor gehandikap ten zijn veel meer aanpassingen no dig, zoals spelmateriaal, deskundige begeleiding, speciaal vervoer en zo al. i, Om hiervoor extra gelden bij el kaar te krijgen, doet het Nationaal Fonds eenmaal per jaar een speciaal beroep op iedereen. In de provincie Zeeland zijn in 104 plaatsen komitees en personen bereid gevonden om in hun woonplaats het kollektewerk te doen. In de week van 15 tot 22 november zullen in alle plaatsen leden, suppor ters en andere vrijwilligers van sportverenigingen zich inzetten voor de gehandicapten. Hun inzet is ge heel belangeloos, maar zij doen het met volle overgave. Belangrijk is het derhalve om de veelal jeugdige sport lieden, kollektanten niet teleur te DEN HAAG - Uit handen van de Franse ambassadeur hebben Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Johan van der Velde en Peter Winnen donderdag in Den Haag de Gou den Medaille van Sport en Jeugd van Frankrijk ontvan gen. De heer Claude de Kemoularia speldde in zijn resi dentie het viertal wielerprofs uit naam van de Franse minister van sport, mevrouw Edvige Avice, de gouden medaille op. Het is de eerste keer, dat Nederlandse wiel renners deze onderscheiding, de hoogste op sportgebied in Frankrijk, hebben gekregen. stellen. We moeten ons in dat licht de vraag stellen ,,Wat is mijn gezond heid en vitaliteit me waard?" De kol lektanten komen niet voor zichzelf aanbellen, zodat hen niet te gemak kelijk de deur gewezen zou mogen worden. Ondersteuning Het is de laatste kollekte van het kollekteplan 1982. Het Nationaal Fonds Sport Gehandikapten maant derhalve iedereen om wat financiële ondersteuning te verstrekken. „Gezonde mensen mogen sporten, maar voor gehandikapten is het een must", is de kreet waarmee het Fonds de kollekte aanbeveelt. Ge handikapten behoren bij de samenle ving en het is belangrijk, dat er een steeds verder gaande integratie komt tussen gehandikapten en vitale sportbeoefenaars. Ook het afgelopen jaar behaalden enkele Zeeuwse gehandikapten goe de resultaten, vooral omdat intensie ve training mogelijk werd gemaakt. Diny Weststrate van de Gehandikap ten Sportklub Beveland (SGB) uit Goes nam dit jaar deel aan de Inter nationale Atletiekwedstrijden in De nemarken, en in regionaal verband timmerden diverse anderen ook aan de weg. Van 1978 tot en met 1981 bracht de jaarlijkse kollekte steeds ongeveer anderhalf miljoen gulden op. Laten we er met z'n allen voor zorgen, dat dit bedrag er ook dit jaar komt, zodat ook de gehandikapte medemens zijn of haar broodnodige sportieve rekreatie kan beleven. Inhaalprogramma korfbal ZIERIKZEE - In het afdelingskorf bal staat voor het komende week einde een bijna kompleet inhaalpro gramma af te werken. Het eerste team van All Ready moet daartoe om 15.30 uur aantreden tegen Tjoba III. Het volledige programma voor za terdag 6 november: Senioren IA: Luctor I-Swift II; Tjo ba Ill-All Ready I; Blauwwit I-Seolot I. Senioren 4B: Olympia III-Stormvo- gels III; All Ready II-Togo III; Swift III-TOP II. Aspiranten B2: Luctor BII-Seolot BI; All Ready BI-Swift BII. Aspiranten El: KVR EI-Luctor EI; Animo El-All Ready EI. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje Bü DDE WIJN Zijn doopnamen zijn: BOUDEWIJN MARINUS LEENDERT BOUW DEN BOER PETRA DEN BOER- SLAGER SHARON 4 november Verseputseweg la 4321 TC Kerkwerve Tijdelijk: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, Zierikzee. Hartelijk dank voor de vele felicitaties die wij na de ge boorte van JOLEEN mochten ontvangen. LEO en 1NA VAN GASTEL-DE VR1EZE Schuddebeurs, november 1982 Donkereweg 67 Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode AANKONDIGING KLAAS T HART NEL PANNEKOEK geven, ook namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 12 november 1982 om 14.00 uur ten gemeentehuize te Maasland. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.00 uur door de weleerw. heer ds. Z. C. Versluys in de Maranathakerk te Maassluis. Receptie van 18.45 tot 19.45 uur in zaal ,,De Kern", P. C. Hooftlaan 12, Maassluis. Maassluis, november 1982 Ruysdaelstraat lb Zierikzee, Wielingenstraat 26 Toekomstig adres: Tyns 17, 3155 BX Maasland. Voor uw belangstelling en bezoeken tijdens haar langdurige ziekte en voor alle reakties en het ons betoonde medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe der en oma JOHANNA MARIA ANTHONIA VAN VELTHOVEN-VERKAART willen wij u hartelijk dank zeggen. In deze moeilijke periode was uw aandacht ons tot een grote steun. C. W. VAN VELTHOVEN Kinderen en kleinkinderen November 1982 Lammermarkt 32 4301 ET Zierikzee Wegens nascholing wordt de praktijk van tot 12 november a.s. waargenomen door dokter P. SJOUKES Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode jeven! Te koop: .Nieuwe alcantara jas, d.- blauw, maat 42 800,-. Julia- nastr. 58, Z'zee, 01110-2412. Creme bankstel, 2 3 zits. Tel. 01116-1817. Weekreklame 7-11 t/m 13-11: bruin en beige tinneroy, 1.40 br. 15,- per m. Alleen bij Textiel-modehuis Stout te Haamstede. Zierikzee: toestanden van destijds: 108 afbeeldingen met tekst over „oud-Zierik- zee". Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik zee. Elektr. orgel, 2 x 3V2 octaaf voetped., leslie en ritme; 1 Honda crossser, 125 cc en elektr. gitaar. Krammerstr. 17, Zierikzee. Zündapp Metallic rood gespoten, zeer mooi. Turbo waterkoeling, schijfrem, b.j. 1980. Vr.pr. 2500,-. Tel. 01114-2874. Aardappelen, groente, fruit en eieren. A. Neerhout, Oude- weg 9, Zierikzee. Vrijstaande bungalow te Noordwelle, 1160 m2 eigen grond. Vraagprijs 165.000,- k.k. Inl, 01116-1633. Lieve Shetland pony, ruin, 4 jaar, met hoofdstel, evt. met tuig en een 4-wielige pony wa gen, die ook als aanhangwa gen achter een auto te gebrui ken. Geen handelaren. Tel. 01112-1695. Door inruil verkregen: wand- meubel, teak, 2.50 x 2.00 m 250,—; wandburo 98,—; 5- zit elementen, teak, 200,—; salontafels vanaf 75,—. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Volvo 245 DL aut.. b.j. 1976, schuifdak, km-stand 109.000 vr.prijs 6200,-. Tel. 01110- 5294. Toyota Carina, b.j. 1977. Tel. 01115-1699-1413. Alleen deze week: diverse ti tels ICOB boeken met 50% ekstra korting. Herman de Vries Boeken, Melkmarkt, Zierikzee. Kompl. Marklin HO elektr. trein. Zeer uitgebr. p.n.o.t.k. Tel. 01115-1570, na 19.00 uur. Nieuwe modellen elek. olie lampen van de najaarsbeurs. Elektro Berge, Zierikzee. Coupon tapijt, nylon, 3.75 x 4.00 m van 560,— voor 375,—; 4.15 x 4.00 m van 520,— voor 320,—; 3.60 x 4.00 m van 510,— voor 360,—; 3.60 x 2.00 m van 400,— voor 275,—. Duive lands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Opel Rekord 23 D 1981; Re nault 18 TL 1981; Opel Kadett Combi 1979; Peugeot Break GLD 1977; Ford Escort 1976; Opel Ascona 19 N met gas f979. Bovag-garantie, finan ciering. Benzine 6 cent kor ting. Autobedr. v. d. Have, St. Joostdijk 45, Oosterland, tel. 01114-1743. Wegens omstandigheden vi deo Philips VR 2020; roest vrij stalen aanrechtblad. Tel. 01114-1478. Krielkippen, sierduiven (wit) en fazanten (blauwhoorns). Tel. 01112-2012 (na 17.00 uur). voor de patiënten van Dr. v. d. Berg, Nieuwerkerk Woensdag 10 nov. en vrijdag 12 nov. van 17.00-17.30 uur. Echte marsepein moet van zijn. Div. bloembollen, potgrond, tuinturf en compost. A. Neer hout, Oudeweg 9, Zierikzee. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Naaimachine; 3 wieier; kin derfietsje; hobbelpaard. Tel. 01110-2663. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Adria de meest verkochte. Nu zolang voorradig 390 L, 390 Q, 390 T, 1982 van 10.195,- 8995,—. „De Smokkelhoek Radio- en t.v.-meubels, spot prijs 298,—; massief mini- set, eiken 98,—, zolang de voorraad strekt. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Rolluiken, in alle maten, past op elk kozijn, verkrijg baar bij: Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Finse dubbelovernaadse speedboot, 7 zitplaatsen, 50 pk; damesbrommer, Puch Maxi. Tel. 01114-1554. ^Qs De huid van de beer De uitreiking werd bijgewoond door een groot aantal belangstellen den, onder wie Mr Dries van Agt, die zijn eerste daad verrichtte als ge woon Kamerlid. Naast Van Agt. een bekend wieierliefhebber. waren een aantal vedetten uit het verleden aan wezig. zoals Wim van Est, de eerste Nederlander die in de Ronde van Frankrijk de gele trui droeg (1951), Jan Janssen, de ccrslp Nederlandse Tour-winnaar 1968), Rini Wagtmans en uit Frankrijk „Monsieur Chrono" Jacques Anquetil Bernard HinauJt. de afgelopen jaren de grote rivaal van het kwartet, had ren telegram gestuurd met zijn felicitaties We gens omstandigheden was hij niet in staat naar Nederland te komen. Zoetemelk. Kuiper, Van der Velde en Winnen ontvingen de onderschei ding wegens hun verdiensten voor de wielersport in het algemeen en hun prestaties in de Tour de France in het bijzonder. In zijn toespraak roemde de ambassadeur het viertal en noem de hij de belangrijkste wapenfeiten van ieder van hen in hun carrières. Van der Velde was letterlijk en fi guurlijk verguld met de onderschei ding „Het is de eerste onderschei ding in mijn loophaan. Ik hen er erg blij mee, het geeft toeb een stuk er kenning", verklaarde de verheugde Brabander, die derde werd in de af gelopen Tour. 48. Dc gezichten der krijgers staan donker, als ze Thorfinn op de koningin zien toetreden. Maar Winonah strekt haar hand uit, „dank Thorfinn", zegt ze zacht. „Je hebt me een vre selijk lot bespaard", ze aarzelt even. „Jé hebt me erg teleurgesteld, door wat je samen met Olaf. Erwln aandeed. Kun je iets ter veront schuldiging aanvoeren7" Met neergeslagen ogen staat de jager voor haar. „Waren je be doelingen goed. Thorfinn", houdt Winonah aan. „Ik aarzel te oordelen, want ik begrijp de beweegredenen niet „Als Erwin koning geworden was, zou er burgerkrijg van gekomen zijn", zegt Thorfinn „De meeste edelen verdragen de prins niet, ze ker niet als hun heer". „Is dat 20 Thorfinn", mompelt ze. „Dus daarom greep je naar dit middel om broe derstrijd te voorkomen Daarom ook", haar stem stokt - „daarom hield je het geloof le vend, dat koning Eric terug zou komen." Thorfinn knikt en Winonah staart hem zwij gend aan. ,,lk begrijp het nu Thorfinn", zegt ze. „Wiens idee was het, van jou of van Olaf7" Thorfinn's aarzeling ontgaat haar niet. als hij stug antwoordt: „Van beiden". „Keer terug op de burcht, Thorfinn." zegt ze dan. „Er zal niet meer over gesproken worden" „Dank koningin, ik wil proberen, Gurd on schadelijk te maken", antwoordt hij. „Daarna keer ik graag terug." Er komt een trieste uit drukking op zijn verweerde kop „Om weer to verdwijnen als mij een vraag gesteld wordt." „Een vraag, welke?" wil Winonah verwon derd weten Somber schudt Thorfinn het hoofd. „Dat," zegt hij. „dat zult gij helaas al te gauw weten i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7