1 o ;r, EIS' T BEHS 1 b X x x X X X x x x X x 2 Delta Sport-heren kansrijk in eerste uitwedstrijd Duiveland 2 verrassend leider in eerste klas Verrassend debuut voor Witte van Haemstede" 1 iiiiuiiiiiii ij ml 111 x x m x m x x x x x x x x x x x x x x x x Damesteam opnieuw voor zware klus bij ongeslagen V/Quick Meer dan zestig doden bij Spartak Moskou-FC Haarlem 6 oiiiiiinillttiiiMi lllll iii llllill Ko van Hese Adrie 1 Geelhoed Cees in 1 •t Veld 1 1 Zierikzee-Jong Ambon 2 SC Everstein-Bruse Boys ►3 ►2 3 SKNWK-Nieuwland 4 MEVO-Meeuwen 5 SVD-DFS 6 WIK-Heinkenszand 7 Duiveland-Colpl. Boys 8 Hoedekenskerke-ZSC 9 Renesse-Corn Boys 10 SKNWK-Vlissingen (d) 11 Ibis-MEVO '80 (h) 12 V/Quick-MEVO '80 (d) 13 Olympus-Delta Sport (h) V 14 Ouwerkerk-Operatie '71 (d) 15 Tjoba-All Ready - ZIERIKZEE - In onze negende aflevering van de Nieuwsbode-Toto gaan weer drie op heel verschillende manieren met de sport betrokken inwoners van Schou- wen-Duiveland een serieuze poging doen om de al vanaf de eerste aflevering staande hoogste skore van tien goe de voorspellingen te verbeteren. Bert de Vos skoorde toen dit zeer respektabele aantal, dat weliswaar in de zesde Toto werd geëvenaard door SKNWK-speler Arie Folmer, en al acht afleveringen de lijst is blijven aanvoe ren. Ko van Hese, die al sinds de eerste dag van de inge bruikname van sporthal Onderdak in Zierikzee, kassier is van het zwembad in die hal tekent voor het eerste rijt je. Adrie Geelhoed is sekretaris van voetbalvereniging Dreischor en hij is de verantwoordelijke man voor de middelste kruisjeskolom en de voorzitter van de Kom missie Zaalvoetbal Schouwen-Duiveland en tevens co ach van drievoudig Schouwen-Duivelands en tweevou dig Zeeuws zaalvoetbalkampioen Country Club, Cees in 't Veld kompleteert het negende formulier. Het drietal krijgt negen herenvoetbalwedstrijden, twee handbaldu els en als vijftiende en laatste de laatste veldkorfbal- ontmoeting van All Ready in de eerste kompetitiehelft te voorspellen. Voor zowel Adrie Geelhoed als Cees in 't Veld is er geen twijfel mo gelijk, dat Zierikzee niet beide pun ten op sportpark Bannink zal houden in het duel met hekkesluiter Jong Ambon, „maar", zo meent Ko van Hese, ,,Jong Ambon speelt toch lek ker voetbal en kan het Zierikzee best eens aardig moeilijk maken, dus ik houd het toch maar op een punten deling". Bruse Boys kan nog allesbe halve victorie kraaien over wat de formatie van trainer Jan Englebert dit seizoen op de diverse groene grasmatten deponeerde. Ongetwij feld is dit gegeven er voor een niet onbelangrijk deel debet aan, dat de drie Totoïsten erg lang moeten den ken over hun tip voor de uit wedstrijd van de Bruënaren bij SC Everstein. Ko van Hese geeft de zege aan de Utrechtenaren en Cees in 't Veld ziet toch nog ergens een ge lijkspelletje flonkeren. Adrie Geel hoed op zijn beurt is positiever. „Ze moeten nu eindelijk maar eens een keer winnen. Er lopen tenslotte goe de voetballers in de ploeg rond". Uitschieter Ongetwijfeld verrassend is het feit, dat zowel Ko van Hese als Kees in 't Veld een overwinning zien zitten voor SKNWK in de ontmoeting met Nieuwland. „Ik voorzie een uitschie ter voor de Nieuwerkerkers", meent In 't Veld. „Er moet maar eens wat aan gedaan worden". Het niet zo best presteren van Kees van de Linde en zijn mannen is voor Adrie Geelhoed reden te over de winst aan de bezoe kers te geven. De prestaties van Mevo in de nog jonge kompetitie boezemen het drie tal van Toto 9 duidelijk meer ver trouwen in. Drie keer krijgt de ploeg van trainer Toon van Tiggelhoven een kruis in het voor Mevo winnende vakje. „Mevo draait toch gewoon lekker", onderkent Cees in 't Veld namens het drietal. Lekker draait ze ker ook het in de eerste klas van het afdelingsvoetbal debuterende DFS. Ko van Hese en Cees in 't Veld waar deren. deze prestatiekurve met een winstgevend kruis in het duel met het altijd lastige SVD. Adrie Geel hoed toont zich wat voorzichtiger en tipt op een puntendeling. Ook WIK lijkt steeds in de gunst van de voetbalfans te stijgen. De Kerkwerfse ploeg maakt dit seizoen onder Adrie Noordijke goede tijden door. De werkploeg bij uitstek draait lekker mee in de eerste klas zonder echter een echte hoofdrol op te eisen. Het gelijke spel van vorige week bij GPC lijkt te hebben aangetoond, dat WIK zich zou kunnen moeten hand haven waar het nu staat. Dat schij nen ook Adrie Geelhoed en Cees in 't Veld te veronderstellen, want zij ge ven WIK de winst tegen Heinkens- zand. Dit keer stelt Ko van Hese zich iets bescheidener op en tipt een ge lijkspel. Bij Duiveland tegen Colijnsplaatse Boys verschijnen drie verschillende meningen. „Als de ploeg zo speelt als tegen Apollo dan zie ik de zege voor Piet Roks en zijn mannen wel zitten", onderschrijft Adrie Geel hoed zijn „eentje". Cees in 't Veld houdt het op een puntendeling en Ko van Hese ziet het allemaal niet zo zit ten voor de Oosterlanders. Spannend duel ZSC doet het met de rakelings inge paste jeugd erg goed in de tweede klas Dat geldt evenwel ook voor Hoedekenskerke Reden te over om een spannend duel te verwachten tus sen deze twee opponenten Adrie Geelhoed denkt dat belde ploegen el kaar niet veel zullen ontlopen en houdt het derhalve op een logische puntendeling. Ko van Hese en Cees in 't Veld daarentegen laten de weegschaal doorslaan naar ZSC, waarbij het chauvinisme voor de Schouwen-Dui- velandse vertegenwoordiger een niet geringe rol speelt. Voor Renesse bre ken er donkere tijden aan. Na de 6-1 nederlaag tegen Lewedorpse Boys lijkt dit opnieuw te zijn on derstreept. Voor Adrie Geelhoed is dit evenwel geen enkel beletsel om de ploeg van trainer Ko Willemse de winst te geven tegen Corn Boys. „Ze draaien wel niet zo best, maar nu moet het maar eens komen", stelt hij lakoniek. De beide andere onder vraagden durven deze gok niet aan en tippen toch op de bezoekers. In het damesvoetbal deze keer op nieuw een toppertje voor SKNWK. Na de 3-1 nederlaag tegen GDVV staat de ploeg van Jaap Goud weer met beide benen op de grond. In de ontmoeting tegen Vlissingen moeten de Nieuwerkerkse dames bewijzen in ieder geval bij de grote drie uit het Zeeuwse damesvoetbal te behoren. Geelhoed en In 't Veld zien dat wel zitten, maar Ko van Hese ziet het al lemaal wat sombertjes in. De start van de herenvolleybalploeg van Me- vo'80 is groots geweest in de tweede klas. Reden te over voor het drie manschap om unaniem een Zierik- zeese zege te voorspellen in het duel bij Ibis. De fikse afstraffing van de volleybaldames van deze vereniging heeft onmiskenbaar invloed gehad op de voorspellingen voor deze week. Ko van Hese en Adrie Geelhoed zien Mevo '80 met lege handen terugko men van koploper V/Quick, maar Cees in 't Veld gelooft in een ge lijkspelletje. De Delta Sport herenhandbalploeg is in het landelijk handbalgebeuren gestart met twee nederlagen van de twee uit de tweede divisie gedegra deerde ploegen Dongen en Avanti. Zondagmiddag moet de ploeg van co ach Cor Mol het opnemen tegen Olympus, een zo op het oog gelij kwaardige tegenstander. Ko van He se en Adrie Geelhoed houden het op herstel voot de Zierikzeese heren en zien de ploeg met beide winstpunten terugkomen uit Vlissingen. Voor Cees in 't Veld staat dit nog lang niet vast en hij houdt het op verlies. In de dames handbalkompetitie speelt Ouwerkerk een thuis wedstrijd tegen Operatie'71. Cees in 't Veld gelooft dat de ploeg van Henk Snijders de vorige week ingeslagen weg, waarbij werd gewonnen van Delta Sport, zal voortzetten en houdt het op een kleine Ouwerkerkse zege. De beide anderen geloven, dat het ge mis aan routine Ouwerkerk zal op breken tegen de Oostburgse dames. All Ready krijgt nog een inhaal wedstrijd af te werken. Hiervoor fungeert Tjoba III als tegenstander. „In dat team staat een aantal gerou tineerde ex-eerste teamspelers", meent Adrie Geelhoed terecht te we ten. „Het zal niet gemakkelijk wor den voor All Ready, maar toch een kleine overwinning". Ko van Hese en Cees in 't Veld geloven niet in dat „wondertje". Handbalprogramma ZIERIKZEE - Voor het eerste her enteam van het Zierikzeese Delta sport staat ér zondagmiddag een uit wedstrijd op het programma in de derde divisie van het landelijk hand balgebeuren. De formatie van coach Cor Mol trekt naar de Vlissingse sporthal Baskenburg om daar Olym pus te bekampen. Na de tweede ne derlagen in eigen hal tegen de twee gepromoveerde ploegen Dongen en Avanti lijken er tegen de Walcherse ploeg redelijke kansen aanwezig voor een positief resultaat. In het treffen tegen Dongen ver zuimde Delta Sport om de vele moge lijkheden die er waren om de winst te pakken aan te grijpen en tegen Avanti, dat een duidelijk professio nelere aanpak hanteerde dan de.Zie rikzeese ploeg, brak het gebrek aan lef en routine de ploeg op, waardoor er met 11-15 werd verloren. Vooral de irritante speldeprikken van de Bra banders werkten bij herhaling erg lang door, waardoor er regelmatig meer aan het afweren van die akties werd gedacht dan aan handballen. Damesploeg Olympus is een ploeg, die kwa er varing en kwa spelersmateriaal ge lijke tred kan houden met de Zierik zeese ploeg. Wanneer de heren van Cor Mol gekonsentreerd en gemoti veerd aan de start verschijnen, lijkt de eerste winst beslist tot de moge lijkheden te behoren. Het eerste damesteam van de Zie rikzeese handbalvereniging gaat naar de sporthal van Hulst, waar moet worden aangetreden tegen Hontenisse II. Afgaand op de kleine. Rekreatie-badmintonkompetitie ZIERIKZEE - Gedurende een tweetal weken draait op Schouwen-Duiveland al weer de rekreatieve badmintonkompetitie, die wordt georganiseerd door Badmintonklub Zierikzee. In de eerste klas gaat nu twee duels verrassend de ploeg van Duiveland 2 aan de leiding. De Oosterlandse formatie klopte ZSC 2 met 6-0 en was ook te sterk voor het eigen eerste team (4-2). Het eerste team van Zierikzee staat met drie punten uit twee duels op de tweede plaats. Programma volleybal Zierikzee speelde tegen Netovert- net uit Bruinisse met 3-3 gelijk, maar klopte Duiveland 1 daarna met 5-1. Tegenover de twee nederlagen tegen Duiveland 2 en Zierikzee stelde Dui veland 1 nog een overwinning op ZSC 1 (2-4), waardoor het team als nog op de derde plaats prijkt, al is die positie door de veelheid aan gespeelde wedstrijden danig geflat teerd. Het onderling treffen tussen de twee ZSC-teams eindigde on beslist in 3-3. De stand in de derde klas: De stand in de eerste klas: 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 4 7-11 3- 3 5- 7 3- 9 maar nuttige overwinning van afge lopen zondag, moet een positief ver volg er wel in kunnen zitten. Even eens in Hulst speelt het tweede her enteam tegen de ploeg van HVH. Ook hier lijkt een overwinning mo gelijk. Zondagmiddag reist eveneens een Delta Sportteam naar sporthal De Oudevaart in Terneuzen. Het meisjes-aspirantenteam neemt het daar op tegen de leeftijdgenoten van Utopia. Het tweede damesteam daar entegen moet aantreden in de Goese sporthal De Bevelanden. Volharding is de tegenstander. Na de nederlaag tegen Ouwerkerk heeft dit Zierikzee se team wat goed te maken. Na het duel van het eerste Delta Sport- herenteam in Vlissingen komen in dezelfde hal nog drie Zierikzeese teams in aktie. De welpen en de jon gens pupillen ontmoeten Olympus- teams en de jongens-aspirantenploeg ontmoet Walcheren. Ouwerkerk De drie teams van Ouwerkerk spe len zondagmiddag allemaal een thuiswedstrijd. Om 13.00 uur bijt het meisjespupillen team het spits af te gen HVH en een team van dezelfde vereniging fungeert om 13.50 uur als tegenstander voor de meisjes-aspi- rantenploeg. Om 14.35 uur tenslotte is het de beurt aan dc damesploeg, die afgelo pen zondag haar eerste scizoenzcge boekte. Nu wordt het beslist moeilij ker voor het team van coach Henk Snijders. Operatic'71 uit Oostburg is de tegenstander. Zierikzee 4 Dreischor ZSC 3 DFS 2 DFS 3 Renesse Torpedo 2 2 0 0 8-4 4 2 110 9-33 2 10 17-52 2 10 15-72 2 0 115-71 10 0 12-40 10 0 10-60 ZIERIKZEE - Vanavond (5 novem ber) worden in sporthal Onderdak in Zierikzee weer twintig volleybal wedstrijden gespeeld in het kader van de rekreatiekompetitie. Het programma is als volgt: 18.45 uur: PJZ 3-WIK Dl (D2); Kwiek 4 Kwiek 5 (J); ZRKz-huis 4-Ku iek 3 (D2); Renesse 4-MEVO J (J) 19.35 uur: Onderdak-WIK 2 (B); ZWN-Willibrordus (C); Cluzona 2- ZWRz-huis 3 (Dl); Rabobank- Sc-houwenoord (E). 20.25 uur: v. Oeveren reizen ZRKz- huis (A); ZRKz-huis 2-SAZ (C); Renes se 3-MEVO D2 (Dl); PTT-de Putters 2 (E). 21.15 uur: PJZ 2-Renesse 2 (E); CPJ- Renesse 1 (B); Brouw-DFS 1 (Dl); MEVO 4-Fiscus 2 (C). 22.05 uur: PJZ 1-Opelteam (B); Big S-C.S.G. (A); MEVO Dl-DFS 2 (D2); DTS-VCS (E). 2 2 0 0 10- 2 4 2 3 1 2 1 2 Duiveland 2 Zierikzee 1 Duiveland 1 Netovertnet 1 ZSC1 ZSC 2 Tweede klas In de tweede klas gaat in de huidi ge tussenstand het tweede team van Netovertnet aan de leiding. De ploeg kwam drie keer binnen de lijnen, maar moest daarin een keer een ne derlaag inkasseren. Tegen Zierikzee 2 werd met 5-1 verloren. DFS 1 won met 6-0 van Duiveland 3. Het tweede Bruse team was suk- sésvoller tegen het eigen derde team (6-0) en ook Duiveland 3 was niet op gewassen tegen Netovertnet 2. Het Bruse team bestond uit W. Munter, T. van de Zande, J. van den Ouden en E. Korstanje en voor Duiveland 3 kwa men W. Navis, J. Hanse, C. Volkers, W. Struyk en T. Neele binnen de lij nen. Voorlopig wordt de tweede plaats ingenomen door Zierikzee 2. Tegen Zierikzee 3 werd met 3-3 gelijk gespeeld en Duiveland 3 werd met 5-1 geklopt. Ook team 3 van de Zierik zeese vereniging heeft drie punten uit twee duels. Naast het gelijke spel tegen Zierikzee 2. Tegen Netovertnet 3 werd met 4-2 gewonnen. De Bruse punten werden geskoord door K. Delfgauw, die in drie sets won van L. van de Have en door het gemengd dubbel A. Knappers K. Delfgauw, dat met A. en L. van de Have afrekende in eveneens drie sets. Het dames enkelspel leverde een zege op voor A. van de Have op A. Knappers en A. van de Have N. Melieste won het dubbelspel bij de dames. A. Knappers en J. Deurloo verlo ren in drie sets. Het herendubbel A. Melieste L. van de Have won van K. Delfgauw en S. Lindhout en het vier de Zierikzeese punt was voor het ge mengd dubbel N. Melieste A. Me lieste, dat afrekende met J. Deurloo en S. Lindhout. Volleybalprogramma Mevo '80 ZIERIKZEE - De twee standaardteams van Mevo'80 krijgen zaterdag beide een uitwedstrijd af te werken. De damesploeg van trainer/coach Hans Boot krijgt het zonder twijfel bijzonder moeilijk bij het Strijense V/Quick. Deze ploeg heeft dit seizoen nog niet verloren en het damesteam van Mevo'80 presteert tot nu bijzonder wisselvallig. Afgelopen week leed het team een fik se nederlaag tegen het ontketende Spivo uit Spijkenisse en het hoeft geen be toog dat Hans Boot en zijn dames wat goed hebben te maken. Het eerste herenteam van de Zie rikzeese vereniging verrast vriend en vijand met uitermate knappe resul taten. Na de promotie naar de tweede klas is er duidelijk een last van de schouders gevallen, nadat het in de jaren daarvoor steeds net niet lukte om een stapje hogerop te doen. Zater dagmiddag speelt de formatie van trainer/coach Marco Reedijk om 14.15 uur in sporthal De Morgenstond in Hellevoetsluis tegen Ibis II. Een voorspelling over de afloop is moei lijk te doen, maar na de vier 3-0 over winningen moet de Zierikzeese ploeg toch licht als favoriet worden aange merkt. Thuiswedstrijden Het tweede damesteam heeft zater dag om 19.45 uur een thuiswedstrijd in sporthal Onderdak. Als tegenstan der fungeert het tweede damesteam van SVH uit Heerjansdam. Na de overwinning van vorige week tegen Hollemare moet het nog puntloze SVH nu de tweede zege op kunnen leveren. Ook het derde da mesteam speelt in Zierikzee. Dit team heeft tegen Vierpolders II even eens zeer redelijke winstmogelijkhe den. Voor het vierde damesteam staat er een uitwedstrijd op het pro gramma tegen Rowido IV in 's- Gravendeel. Deze tegenstandeer zal waarschijnlijk te sterk zijn voor de Zierikzeese dames. Ook het tweede herenteam speelt in 's-Gravendeel. Rowido III is de te genstander, waartegen voor het Zie rikzeese team zeker kansen liggen om minimaal een puntendeling te be werkstelligen na de voortreffelijk wedstrijd van vorige week tegen DDL, die het eerste verliespunt ople verde voor de Puttershoekers. Het vierde Mevo'80 herenteam moet in Puttershoek aantreden tegen DDL III. De thuisploeg boekte tot nu slechts een winstpunt, zodat er voor de Zierikzeese formatie ook wel winstkansen moeten liggen. 6 4 4 3 7-5 3 6-0 2 1-11 0 1-11 0 Afgelopen zondag'tntek te de damesploeg van Ouwerkerk een 94 zege op Delta Sport Aanstaande zondag wacht de ploeg opnieuw een thuiswedstrijd, nu te gen het sterke Opetatie'71 (Foto: Zicrikzeesehe Nieuwsbode) "Stand in de tweede klas: Netovertnet 2 3 2 0 1 12- Zierikzee2 2 110 Zierikzee 3 2 110 DFS1 110 0 Duiveland 3 2 0 0 2 Netovertnet 3 2 0 0 2 Derde klas In de derde klas gaat het vierde team van Zierikzee aan de leiding. Tegen ZSC 3 werd met 4-2 gewonnen en Renesse kreeg ook met 4-2 klop van het Zierikzeese team. Dreischor, dat debuteert in het rekreatieve bad- mintongebeuren heeft drie punten uit twee duels. Tegen Torpedo won de debutant met 6-0 en tegen DFS 3 werd met 3-3 gelijk gespeeld. Tegen het Brouwse team werd het wel een grote zege, maar drie van de zes partijen werden pas na een derde set beslist. De on derlinge ontmoeting tussen het twee de en derde team van DFS leverde een 4-2 overwinning op voor het tweede team, maar tegen ZSC 3 was deze Haamsteedse ploeg ook niet op gewassen. Een 5-1 nederlaag was het resultaat. Programma HSD Het jongens A-team van HSD speelt zaterdag 6 november een be langrijke thuiswedstrijd tegen Zwart Wit 2. Aanvang 13.00 uur. Zwart Wit is dc koploper met twee punten meer dan HSD. Het doelsaldo verschilt echter maar één punt, in het voordeel van HSD. Een 1-0 overwin ning voor jongens A is dus voldoende om dc koppositie over tc nemen. Meisjes A speelt thuis tegen het als derde genoteerd staande Middel burg. Meisjes A bezet de eerste plaats en moet in staat zijn deze te handha ven. Aanvang 14.30 uur. Jongens B: HCGO-HSD: 12.15 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubge- bouw. Jongens C: HSDHercules 10.00 uur. Jongens D. Rapide-HSD 11.00 uur, vertrek 09.00 uur vanaf het klubgebouw. Jongens ED: Rapide- HSD 11.00 uur, vertrek 09.00 uur van af het klubgebouw. Meisjes B: Breda 3-HSD 12.30 uur, vertrek 10.45 uur vanaf het klubge bouw. Meisjes B2: HSD-Warando 4 11.30 uur. Meisjes D: Rapide-HSD 11.00 uur, vertrek 09.00 uur vanaf het klubgebouw. Zondag 7 november Dames 1: HSD-Warando 4 12.00 uur. Heren 1: Goes-HSD, 14.15 uur, vertrek 1.3.00 uur vanaf het klubge bouw. Heren 2: HSD-Push 11, 14.00 uur Heren 3: Vlissingen A-HSD A 12 00 uur, vertrek 11.00 uur vanaf het klubgebouw. MOSKOU - Misschien zijn er wel meer dan 60 mensen om het leven ge komen toen voetbalsupporters vorige maand het Leninstadion in Mos kou verlieten aan het eind van een wedstrijd tussen het Russische voet balelftal Spartak en het Nederlandse team FC Haarlem. Dat is donder dag in de Russische hoofdstad vernomen. De autoriteiten gaven geen dodencijfer op, maar mensen van een ziekenhuis zeiden dat tientallen toeschouwers waren gestorven en voetbalfans hadden het over 68 of 69 doden. Er brak paniek uit toen Spartak in de laatste minuut de stand op 2-0 bracht. Verscheidene toeschouwers waren al bezig het stadion te verla ten, maar velen van hen keerden terug en duwden tegen de mensen die naar buiten kwamen. Sommige supporters waren dronken en een trap stortte in. Door sneeuw en ijs was de grond glad. In het enige officiële verslag van het incident schreef een Moskouse krant dat zich tijdens het vertrek van de toeschouwers een „ongelukkig voorval" had voorgedaan als gevolg van een „onrechtmatigheid in de beweging van mensen". Het blad zei dat er slachtoffers waren, maar gaf geen cijfers. Er zou evenwel een onderzoek worden ingesteld. In Moskou werd vernomen dat ordefunktionarissen een proces zouden krijgen wegens het voorval. Teamkompetitie biljarten van start ZIERIKZEE - Voor de kompetitie voor teams van het distrikt Schouwen-Duiveland zijn momenteel twee ron den afgewerkt. In de klasse C 5 is na twee wedstrijden geen enkel team meer ongeslagen. Het team van d'Eule dat met 9-0 van het damesteam van Alweer Mis won en met 7-2 van De Wig uit Renesse verloor heeft momenteel met 11 punten de leiding in handen. De Wig verloor op haar beurt met 7- 2 van Onder Vrienden, terwijl het team uit Burgh in eigen huis met 7-2 door Alweer Mis werd geklopt. De stand: d'Eule 11-7; De Wig 9-9; Onder Vrienden 9-9; Alweer Mis 7-11. In de klasse C 4 schoot het debute rende Witte van Haemstede uit haar slof met overwinningen van 9-0 op d'Eule en Windenburg. Het Nieuwerkerkse OKK kwam eveneens twee keer tot winst, thuis tegen Renesse 6-3 en uit tegen KVL 9- 0. DOS klopte in eigen omgeving KVL met 7-2 maar trok tc Oostcrland tegen d'Eule nipt met 5-4 aan kortste eind. Het treffen tussen Renesse en Windenburg eindigde in een 6-3 over winning voor Windenburg. De stand: Witte van Haemstede 18- 0; OKK 15-3; D O S 11-7. Renesse 6 12; Windenburg 6-12; d'Eule 5-13; K.V.L. 2-16. In de klasse C Is De Wig koploper met overwinningen op Botnmenrde (5-4) en KVL (M). OKK bleef te Nieu- werkerk met M de baas maar zag zich te Noord gouwe met 5-4 door KVL geklopt. Witte van Haemstede revancheer de zich voor de zware nederlaag te gen OKK door thuis mdt 9-0 van Bommenede te winnen. De stand: De Wig 14-4; OlK.K. 13-5; Witte van Haemstede 9-9; K.V.L. 5- 13; Bommenede 4-14. Lijstaanvoerder in de klasse C 2 is momenteel het team van Renesse dat winst boekte op d'Eule (7-0) en OKK (5-2). Plaatsgenoot De Wig is de naaste konkurrent met een 7-0 zege op KVL en een 4-3 nederlaag in het treffen met d'Eule. KVL won verder in eigen omge ving met 6-1 van OKK waardoor de Nieuwerkerkers als hckkesluitcrs fungeren. Dc stand: Renesse 12-2; De Wig 10- 4. KVL 6-8; d'Eule 4-10; OKK 3-11. In de B-klasse, driehanden, staan KVL en Bommenede gezamenlijk aan de leiding.KVL boekte twee keer winst door thuis met 5-2 van Renesse te winnen en uit met 4-3 van DOS. Bommenede zegevierde te Zonne- maire met 7-0 over DOS maar zag zich bij Renesse met 5-2 geklopt De stand: K.V.L. 9-5; Bommenede 9-5; Renesse 7-7; D.O.S 3 11

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6