Dit biedt de beeldbuis familiedrukwerk? Radio Weltevreden BV Zierikzee ERIC DE NOORMAN STREEKNIEUWS Hogere rente subsidie voor boeren Zoutgebruik van invloed op bloeddruk baby's Dierenarts M. K. Buth SUCCESJES K. Saman VERTON'S SCHOENEN RABOBANK OOST-DUIVELAND B.A. vhs SPECIAALZAAK ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 1 november 1982 Nr. 23209 Kerkdiensten voor woensdag 3 november Dankdag voor gewas, arbeid en visserij Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 19.00 uur ds. De Rooij. Haamstede: 10.00 uur ds. B. Baks. Haamstede; 19.30 uur kennismakingsbezoek kand. O. B. Kerssen. Oosterland: zondag 7 nov. 10.00 uur eredienst, tevens dankstond voor gewas en arbeid. Sir- jansland: 10.00 ds. G. H. van Kooten, Delft; 19.00 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur en 19.00 uur ds. Teekens. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 19.30 uur ds. Blokland. Haamstede: 19.30 uurds. Eikelboom. Scharendijke: 14.30 en 19.00 uur dhr. L. J. C. v. d. Zwan, Driebruggen. Brouwershaven/Zonnemaire: 19.30 uurds. Stutvoet. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeuwijk; 17.00 uur ds. Q. v. d. Vrie, Middel burg. Bruinisse: 10.00 uur ds. Q. van der Vrie, Middelburg; 19.00 uurds. A. C. Verheul. Sleeuwijk. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. G. Mouw.Nieuwerkerk: 9.30, 15.30 en 19.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur ds. E. Vene- ma, Middelburg. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 14.30 uur ds. Pronk, Dordrecht; 18.30 uur lees- dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. A. v. d. Meer, St. Phi- lipsland. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Eindhoven: G. J. van der Stouw, Hardenberg. Bedankt voor Voorthuizen: H. Har- kema, Brakel. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken Brouwershaven: 9.30 uur ds. Meijer; 19.00 uur ds. Blokland, Rotterdam. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 19.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. N. Brandsma. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Dinsdag 2 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Leven op aarde. Natuur film. 16.55 uur Herman de zes. Slotafleve ring van het jeugdprogramma met Herman van Veen. 17.20 uur De Paus bezoekt Spanje. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Kinderkrant 19.30 uur Gospeltalent van eigen bo dem 20.00 uur Bijbelspastoraat 21.00 uur Evangelie van Johannes 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Opzicht. Kunstprogramma. 22.25 uur Een man en zijn muziek. Een film rond de Amerikaanse com- pomist Charles Ives. 23.30 uur Journaal 23.35 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Mickey en Donald. Teken film. 19.20 uur Hi de Hi. Jeffrey reist naar het vakantiepark Maplins om met zijn vrouw over de echtscheiding te praten. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Diamonds. In Amsterdam ziet David Kremer dat zijn vader door de firma Coleman Sons om de tuin geleid is. 21.20 uur De TV show. Ivo Niehe ont vangt in deze show o.a. Julio Iglesias en The Fortunes. 22.10 uur Aktua tv 22.45 uur Falcon Crest. Lance heeft moeilijkheden omtrent de water voorziening van zijn wijngaarden. Maggie ziet met angst de pogingen aan om Emma in een psychiatrische kliniek te plaatsen. 23.40 uur Journaal 23.45 uur Nieuws voort doven BRT-1 15.30 uur Liedjes, dansen, melodieën. In ternationaal folklore programma banuit München; 18.00 uur Tik tak; 18.05 De Smurfen; 18.35 Open school; 19.00 Het vijfde seizoen. Finse film over het vijfde seizoen van de Lap pen; 19.07 Uitzending door derden; 19.37 Lotto, mededelingen en mor gen; 19.45 Journaal. BRT-2 19.00 Toets. Satirisch tienerprogram ma; 20.15 Zij twee. Hongaarse speel film uit 1978 over een op het oog nor maal funktionerend gezin, waarin echter verandering komt als vader en moeder van baan gaan veranderen en oma ook nog komt te sterven; 22.05 Missa de pro defunctus. Dodenmis van Cavalli vanuit de Johannes de Doper kerk te Mendriso in Zwitser land. Dintdag 2 november. 22.25 uur. Ne derland I ..Een man en zijn muziek". Charlen Ives, die leefde van 1574 tot 1054 Beroepbaar: drs. C. P. Koole, Del flandstraat 87, 2631 HB Nootdorp. Beroepen te Pijnacker en Noot dorp: drs. C. P. Koole, kand. aldaar, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Sint Oedenrode- Son en Breugel (Hervormd-Gerefor- meerde Kerken Gemeenschap): G. Baerends, leraar godsdienst en ma.- leer aan het Herbert Visserscollege te Nieuw-Vennep. Nederland Gereformeerde Kerken Beroepbaarstelling: M. de Jong, Fauststraat 168, 7323 BG Apeldoorn, tel. 055-660536. Beroepen te Alphen aan de Rijn: M. de Jong, kand., Apeldoorn. Christelijke Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Nieuwe Pekèla: W. Quak, kand, Apeldoorn, die be dankte voor Heerenveen. BRUINISSE Amarillisbollenaktie Vanwege het grote sukses van vo rig jaar start Lydie Wiebrens ook de ze herfst weer met de Amarillisbol lenaktie. De opbrengst is ook deze keer voor de Stichting Gezamenlijke Hulp Gehandikapten. Leerlingen van beide lagere scho len van Bruinisse hebben zich bereid verklaard om de amarillisbollen te koop aan te bieden. Deze kosten 6,— per bol. Een originele manier om een stukje winterse flora te kop pelen aan een goed doel. Schip vastgelopen Vrijdagmiddag liep bij de invaart van het Schelde Rijn-kanaal het Bel gische tankschip GT II vast. Het schip, geladen met ruim 1000 ton gas- olie, was met verminderd zicht over de eb aan de grond gelopen. Omdat gevaar voor breken niet denkbeeldig was voor de tanker werd een lege tanker naar de plaats gedirigeerd om eventueel over te pompen. Ook het bergingsvaartuig „Furie II" uit Dinteloord was onderweg. Voordag er verder schade aan schip of milieu kon worden toegebracht werd de GT II echter vlot getrokken door het 3000-ton grote schip de Be netank. De GT II kon hierna z'n reis voortzetten. DEN HAAG - Boeren beneden de 35 jaar kunnen van de overheid gedu rende een periode van zes jaar twee procent extra subsidie krijgen voor de rente die ze moeten betalen over hun lening(en). Het ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw, behorend tot het ministerie van land bouw, heeft dit vrijdag meegedeeld. Tot nu toe konden boeren jonger dan 35 maximaal 4250 gulden per jaar krijgen (vijf procent van ten hoogste 85.000 gulden). Dat wordt nu 5950 gulden. Behalve de leeftijd is ook van belang dat aanvragers nog geen vijf jaar zelfstandig als boer werken. ZOETERMEER - Baby's die in hun laatste levensjaar zoutarm eten, heb ben gemiddeld een lagere bloeddruk dan baby's die normale babyvoeding krijgen. Het is daarom van belang al vroeg in het leven zo min mogelijk zout te gebruiken, om hoge bloed druk te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Epidemiologisch Preventief On derzoek Zoetermeer (EPOZ) onder 476 baby's, van wie de ene helft een half jaar lang gewone babyvoeding kreeg en de andere helft speciale voe ding met minder zout. De Nederland se Hartstichting presenteerde de re sultaten van dat onderzoek zaterdag in Zoetermeer Volgens de arts A. Hofman, die het onderzoek heeft geleid, is hiermee voor het eerst experimenteel aange toond dat zoutgebruik de bloeddruk kan verhogen Er is echter geen reden tot grote ongerustheid, omdat ook baby's die normale voeding kregen een normale bloeddruk hadden. Er is geen reden om aan te nemen dat hun bloeddruk op latere leeftijd te hoog zou worden, aldus Hofman Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje LEENDERT ADR1AAN Wij noemen hem Lennert M. A. v. d. CINGEL C. J. v. d. CINGEL- RADEWALT MAUR1TS CHARLOTTE Zierikzee, 29 oktober 1982 Adres: Elzenstraat 2 Nieuwerkerk Wegens nascholing afwezig van 2 t/m 5 november Waarneming Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee. Tel. 01110-2180. Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Te koop: Verstelbare inbouwspots. Kleuren wit en bruin. Prijs slechts 24,75. Elektro Ber ge, Zevenhuisstraat 6. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Hubo Karweishop Renesse voor al uw elektrische of ben zine kettingzagen. Tel. 01116- 1343. Ook slijpen. Te huur aangeboden: Winterstalling voor bootjes, surfplanken en vouwcara vans. Tel. 01112-1883 na 15.00 uur. Diversen: Etalage verzorging „Cora- vo". Tel. 01115-2782. Wij komen als vakman zelf iedere week over het gehele eiland met onze stalen kol- lektie van meubelstoffen en tapijt voor vrijblijvende prijsopgave. Goudzwaard Meubelstoffeerderij Zierik zee, tel. 01110-2491. Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, hoek St. Janstraat/Fon- teine 1, Zierikzee. Tel. 01110- 6695, b.g.g. 3407. Geopend di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur en do.avond. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Voor volledige voetverzor ging G. van Dam-de Jong, Poststr. 38, Zierikzee. Tel. 01110-3527. Prijsklaverjassen. Vrijdag 5 november a.s., aanvang 20.00 uur. Inschrijven vóór 17.00 uur. 't Zeeuwsche Pannekoe- kenhuys, Appelmarkt 6, Zie rikzee, tel. 01110-6179. Te koop Zeer mooie 5 jaar oude Belgische grijze merrie met papieren 6-jarige oude mooie donkere vos „Ekni", met 4 witte voeten en witte bles, met goede pa pieren, kan ook ingeruild worden. St. Domusstraat 88 Zierikzee Telefoon 01110-2004 Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, giften, bloemen en cadeaus die wij na de geboorte van ANTOINETTE mochten ontvangen. LOUIS en CHARLOTTE VAN WIJCK Scharendijke, oktober 1982 Kabbelaarsbankstraat 3 Donderdag 4 november a.s. hoopt onze vader, groot-en overgrootvader L. J. DE FEITER zijn 80ste verjaardag te vieren. Zijn dankbare kinderen: SIEM en CORRIE PIE en LEEN CORRIE en DINGEMAN JAAP en RIET HUIB en VRONY Klein- en achterkleinkinderen Wie hem hiermee wil feliciteren is welkom donderdag avond na 19.00 uur in het „Durpsuus" te Ellemeet. Renesse, november 1982 Zeeanemoonweg 58 Hiermee betuigen wij onze hartelijke dank voor de grote be langstelling en het oprecht medeleven na het overlijden van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader LEENDERT COKNELIS LIEVENSE Inzonderheid dank voor de liefdevolle verzorging aan direk- tie, ziekenverzorging en al het personeel van bejaardente huis Borrendamme te Zierikzee. Uit aller naam, Familie LIEVENSE Oktober 1982 Heden overleed geheel onverwachts onze geliefde zuster, schoonzuster en tante MARTINA WILHELMINA HEIJ geboren VAN DE BERGE op de leeftijd van bijna 66 jaar. Bruinisse: J. VAN DE BERGE-HEIJBOER Zierikzee: L. VAN BEVEREN-VAN DE BERGE Bruinisse: M. KLEPPE-VAN DE BERGE N. VAN DE BERGE-DE JONGE Nichten en neven 28 oktober 1982 Cannemanstraat 4B 3042 EW Rotterdam Met grote droefheid geven wij kennis dat plotseling uit ons midden is weggenomen onze geliefde zoon, broeder zwager en oom KOOS VAN SCHELVEN in de krachtvolle leeftijd van 34 jaar. Brouwershaven Dreischor: Brouwershaven C. J. VAN SCHELVEN J. A. VAN SCHELVEN-DE BOER JOCHEM en ELS SANDRA en JOHAN KATY en IMAN ANOUK AGNITA, ROEL 4318 ER Brouwershaven, 31 oktober 1982 Schendersweg 19 Geen bloemen De crematie zal plaatsvinden op donderdag 4 november a.s. te 14.00 uur in het crematorium te Middelburg, Weste lijke Oude Havendijk 3. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van het gebouw. Door een droevig ongeval overleed plotseling KOOS VAN SCHELVEN Wij verliezen aan hem een zeer gewaardeerde medewer ker en collega. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Direktie en personeel Van Beveren, B.V. Brouwershaven, 31 oktober 1982 Heden is plotseling van ons heengegaan onze lieve vriend en buurman KOOS VAN SCHELVEN in de krachtvolle leeftijd van 34 jaar. W. P. KLOET W. A. KLOET-DUINHOUWER FRANS en STEEF Brouwershaven, 31 oktober 1982 Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze buurjongen KÓÓS VAN SCHELVEN Wij wensen zijn ouders en familieleden veel sterkte toe. Familie D. L. OBBINK Brouwershaven, 31 oktober 1982 Heden overleed plotseling mijn lieve vader IMAN CORNELIS GILLES BOOT in de ouderdom van 76 jaar. M. J. BOOT Westenschouwen, I november 1982 Steenweg 22 Woensdag 3 november a.s. wegens Dankdag gesloten Havenplein 13 - Zierikzee Onze kantoren te Bruinisse en Oosterland zijn op woensdag 3 november a.s. (dankdag) gesloten Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE i pooeoooeosaoaocoooeoooaooaoooooooooooot weltevreden uw vidEO- De „Succes-recorders" Panasonic NV 333 E van f 2477,- voor f 1997,- Saba VR 6010 van f 2398,- voor f 1898,- VHS: Hel meest verkochte videosysteem ter wereld Verhuur van VHS-videofilms Keuze uit 160 film titels Software aanbieding: Video - 3 uurs banden: 3 stuks nu I 120.— Eigen technische dienst K. St. Janstraat 12 - Telefoon (01110) 2805 jbooooooooocooooooooooooooooeooooooooooA De huid van de beer 45. Nu het hem niet gelukt is Gord onschade lijk te maken, lokt Thorfinn de hem achtervol gende krijgers zonder veel moeite naar de plaats, waar hij Erwin heeft achtergelaten. Verontrust door Thorfinns woorden is deze al op pad gegaan en een kwartier gaans van de burcht krijgt Thorfinn de prins hellend over z.ijn paard in het oog „De koningin wordt het slachtoffer!" schreeuwt Thorfinn hem toe. Dan wendt hij de teugels, wijst dc krijgers op de prins en is het volgend ogenblik in het struikgewas verdwe- „Nu terug naar dc burcht", gromt de jager, terwijl hij in halsbrekende vaart over een smal bospaadje voortstormt „Zolang die waanwijze kwast niet weet te handelen, zal ik het moeten doen'" Omkijkende kan hij niet ontdekken of Er wins mannen hem volgen en zijn eigen paard maakt teveel lawaai om iets le kunnen horen. Maar het kan hem op het ogenblik weinig sche len bovendien Thorfinn rijdt, zoals hij nog nooit gereden heeft. Hijgend houdt hij zijn ros in als hij de burcht voor zich ziet liggen en dan vloekt hij onderdrukt, want daar over de heir baan naar het zuiden, rijdt Gurd. met naast zich de koningin i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7