Boetiek Lieselotte pakte breed uit met show in Tonnenmagazijn Raad Duiveland besloot tot subsidie Begeleidingscentrum Gereformeerd schoolonderwijs Ouderavond kleuterschool over jeugdliteratuur Mode voor groot en klein, jong- en oud Voor de ouders Voorlichtingsavond op Chr. Scholengemeenschap Te Zonnemaire STREEKNIEUWS In Nieuwerkerk Ouderavond lagere school „De Dobbelsteen" PvdA-raadsleden tegen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 1 november 1982 Nr. 23209 3 BROUWERSHAVEN - Corine (l.) toonde een leuke japon met aangeknipte vleermuismouwen in kontrastkleur inge zet. In het midden dressman Leo in sportieve pantalon, trui met fraai motief en warm jack. Christine (r.) showde een van de feestelijke blouses met ingeweven lurexdraad. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN - De belangrijkste kleuren deze winter zijn: paars, petrol en okergeel vooral in kombi- natie met zwart. De pantalon neemt een grote plaats in in de garderobe voor dit seizoen, feestelijke blouses zijn er in een grote sortering, de nieuwe modelijn hierin is de V-vormige ruch; mini komt nog schuchter maar allengs overtuigender terug, de beenwarmers blijven in en de brede ceintuur zal weer een belangrijk accessoire wor den. Dit waren de belangrijkste modenieuwtjes, die Boe tiek Lieselotte te melden had vrijdagavond in het Ton nenmagazijn te Brouwershaven. ZIERIKZEE - In de aula van de Chr. Scholengemeenschap te Zierikzee werd een voorlichtingsavond voor de ouders van leerlingen uit de brugklas gehou den. De aanwezigen werden door de direkteur, de heet A. van Drie, welkom geheten. „Wij proberen te werken vanuit het Woord van God. Daarom lezen we vanavond uit Romeinen 14. Wij willen de leerlingen wijzen op de Belofte. Daarom zingen we lied 335", zei Van Drie. Boetiekhouders, het echtpaar Jan en Adri de Maat dede dat door mid del van hun inmmiddels faam ver worven modeshow, tijdens welke een prima indruk werd gegeven van het Lieselotte-assortiment. Kleding voor de meisjes en jonge vrouwen, volop keuzen in grotere maten, pret tige kleren voor jongens en mannen en een brede kollektie kinderkle ding. De zeer druk bezochte show - bijna tweehonderd bezoekers - pre senteerde het publiek van al die gen res talrijke modellen. Voor de modepresentatie echter goed op gang kwam, werd het duide lijk dat Jan de Maat niet alleen on dernemer, maar ook een beetje enter tainer wilde zijn. ,,Ik heb gedroomd dat ik Willem Ruis was", vervolgde Jan zijn gehoor toe. Met kwisjes en verlotingen waar Lieselotte- waardebonnen mee werden gewon nen, trachtte hij die droom ook wer kelijkheid te laten worden. Sommige Smalstaddames waren ook best be reid de populaire boetiekhouder gie chelend te knuffelen, dus het lukte aardig met die droom. Toch bleek Jan beter uit de verf te komen als modepresentator en daar was het publiek uiteindelijk toch voor gekomen. Vier professionele mannequins, een aantal - inmiddels vertrouwde - Mevrouw Loschacoff vroeg als eerste het woord. Zij sprak haar waardering uit voor de fijne sfeer op' deze kleuterschool. Zij wees op het teruglopen van het aantal leerlingen in Zonnemaire en Dreischor en sprak de hoop uit dat er in de toekomst en kele nieuwe gezinnen met kinderen in Zonnemaire komen wonen. Hierna kreeg mevrouw Loth het woord Zij vertelde over de waarde van jeugdliteratuur voor kinderen zij had veel kinderboeken meege bracht en vertelde aan de hand daar van over verschillende soorten boe ken en boeken met versjes en ge dichtjes Het ..lezen" van boekjes is belangrijk voor de taalontwikkeling ze horen nieuwe woorden en begrip pen. Van één boek werden dia's ge toond In de pauze mochten de ouders de boekjes bekijken en na de pauze wer den vragen beantwoord. Het was een duidelijke en leerzame bespreking die bij de aanwezigen goed in do modellen uit de eigen klantenkring, drie prille jonge dames en één dress man showden de ruime kollektie van Boetiek Lieselotte. Petrol bleek in de kleinere maten vooral de toon aan te geven onder de modekleuren deze winter. Een klein plaatsje was ingeruimd voor de mini- mode, die toch echt een herlevings- kans maakt. Zo toonde Marijke een lekker warm exemplaar in die ge noemde modekleur en verscheen Ti neke in een schattig paars jurkje met twee aangezette stroken. Maar na tuurlijk is de japonlengte over de knie nog toonaangevend; hele mooie modellen waren er vrijdagavond. Corine toonde een japon in gedurf de kleurenkombinatie met vleer muismouwen, ingezet in kontrast kleur. Marian verscheen in fraai oker/zwart jurkje. Ook hier weer die vleermuismouwen. Een topper in dit genre verder een kreatie waar Christine in verscheen: petrol met kleine roze stipjes met aangeknipte mouwen. Ook de geruite japon is helemaal in, met ingeweven lurex-draad wordt het heel feestelijk. Dat chique ma kend lurexdraadje wordt ook vaak in de blousjes verwerkt. Corine toon de enkele hele mooie exemplaren, waarvan sommige met opvallende smaak viel. In de pauze was er ook een verloting. Van de opbrengst wor den nieuwe kleuterboekjes gekocht Bestuursverkiezing Na de pauze werden de notulen van de vorige ouderavond en het finan cieel verslag voorgelezen. Vervolgens las mevr. A. van der Linde het jaarverslag voor. Zij ver telde dat ze nog steeds met veel ple zier terugdenkt aan het afscheids feest, waarvoor zij iedereen nog maals hartelijk bedankte. Mej. A. van Dienst nam de ptaats voor de klas over. Zij ging enthousi ast met de groep verder Het werd tijd voor de bestuursver kiezing. Met hloemen als dank werd afscheid genomen van mevrouw C. van Leersum en van de heer C. Rig- ha rt Nieuw gekozen werden de dames A. Dekker, L. Prince en E. Righart Mevrouw A van der Bijl werd herko zen kraagverwerking en/of ruches in V- vorm. Dat ook de dames met grotere maten terecht kunnen bij Lieselotte werd vrijdagavond wederom aange toond. Speelsere varianten Het traditionele chemiser-model heeft wat plaats moeten maken voor speelsere varianten: japonnen met verlaagde taille, plisé-kragen of rok met platte plooien. Alie verscheen in een japon met Kashmir motief met genoemde ruches langs hals en mou wen. Vooral Dina toonde de jurken met verlaagde taille en heel fraai' was ook een japon met blinde slui ting en geplisséerde volan, geshowd. door Nel. Ook voor de dametjes-in-de-dop bleek er volop keus. Angelique toon de bijvoorbeeld een fijne doorgestik te broek met daarop een romantische trui met ruches en wederom lurex af werking. Simone verscheen in een ribcord- pantalon met petrol sweatshirt met een opmerkelijke vlakverdeling. In ge kon de kou trotseren in een warme skibroek in bordeaux met klepzak- ken en daarop een Noorse trui met fraai dessin. Dressman Leo, die een pluim verdient de moed te hebben als enige man het plankier te betreden, toonde sportie ve herenkleding. Hij showde een aantal ribcord-pantalons, warme truien en jacks. Opmerkelijk model was een fraai jack, waar de mouwen uitgeritst konden worden en zodoen de ook als body-warmer was te dra gen. Heel leuk verder een ontzettend strakke spijkerbroek van voorge wassen denim, zodat die er niet meer als nieuw uit zou zien. Leo ging op chique in een écru ribpantaion, een flannel hemd in dezelfde kleur en daarover een zwarte pullover met rood motief. De pantalon voor meisjes en jonge vrouwen blijft ijzersterk genoteerd staan in de mode-hitparade. Kuit- en knielengte blijken wat te hebben af gedaan, er werden voornamelijk lan ge modellen getoond. Ribcord blijft toonaangevend bij de pantalons, maar er zijn ook flan nel exemplaren. Babycord bleek ge schikt vooreen heel mooie overall in bordeaux. De show werd afgerond met wat feestelijke modellen. Alie verscheen in een zwarte japon met jasje, waarin lurexdraad verweven. Een kreatie waar de mond even bij openviel, voor wie er van houdt na tuurlijk, was het pak waar Tineke in verscheen: een bruin geruit pak met heel mooi gesneden pantalon en kort jasje; daaronder droeg zij een blouse van glanzend foré. Schoonheidsspecialiste Er werden 95 modellen getoond, het zou te ver voeren van alle iets te zeggen. Duidelijk zal zijn, dat het een zeer gevarieerde show betrof. Extra aksentje werd ook nog gegeven door mevrouw Eva van Roon. van schoon heidssalon Eva. Zij gaf op het toneel een demonstratie van een huidbohan- deiing volgens de magnédorm- methode. Mevrouw Van der Wel uit Den Haag onderging die behandeling en kreeg daarna een fraaie make-up aangebracht. Toen Jan de Maat haar na afloop vroeg hoe ze het allemaal had ervaren, antwoordde ze: .heer lijk, heertijk". Vermeldenswaard is verder nog de uitstekende muzikale begeleiding bij deze show. verzorgd door Pro Acoustic Sound and Light, eveneens uit Den Haag. DEN HAAG - PPR-senator Bas de Gaay Fortman en de publicist Wou ter van Dieren hebben het initiatief genomen tot de mogelijke oprichting van een groene partij in ons land. Zij hebben een twintigtal vertegenwoor digers van verschillende politieke partijen, milieu- en vredes organisaties uitgenodigd om - eind november - op persoonlijke titel hier over te vergaderen. ZIERIKZEE Vergadering VVD De VVD, afdeling Zierikzee houdt zaterdag 6 november in het Huis van Nassau een gekombineerde bestuurs- fraktievergadering. De bijeenkomst staat onder meer in het teken van de behandeling van ontwerp-gemeente- begroting 1983. Voor tijd: zie agenda. Ouderavond L.T.S. In de kantine van de L.T.S. wordt dinsdag 9 november een ouderavond gehouden. Op de agenda staat onder meer: bestuursverkiezing, de begro ting en een diskussie voor de aanwe zigen over verschillende onderwer pen. Voor tijd: zie agenda. Vernielingen aan auto's M. v. d. W. en O. A. S. uit Zierikzee hebben zondag aangifte gedaan van vernielingen aan hun auto's, die ge parkeerd stonden aan de Calandweg te Zierikzee. Van de auto van v. d. W. werd een buitenspiegel afgerukt en de wagen van S. is met een scherp voorwerp behandeld. In de lak zijn letters gekrast. Vreemd bezoek telefooncel In de nacht van donderdag op vrij dag ontdekte een onbekend gebleven stadgenoot bij de telefooncel op de Mol twee pony's. Bij nader onder zoek bleek dat ze aan de telefooncel waren vastgebonden, doch geen aan stalten maakten tot het voeren van een gesprek. De stadgenoot wel, want hij tipte de politie die weldra ontdekte dat de eigenaar, K. M. uit Zierikzee, een nachtelijk glaasje nut tigde in een vlak bij gelegen café. M. Keerde met zijn beide dieren naar huis terug. Racefiets gestolen Uit de tuin van A. P. B. te Zierik zee is vrijdagavond een racefiets gestolen. Inbraak bloemenmagazijn In de nacht van vrijdag op zaterdag is in bloemenmagazijn B. G. W. aan het Havenplein ingebroken. De da ders verschaften zich toegang tot huis en winkel via een forcering van de achterdeur. Vermist wordt een portemonnaie met 275,- die zich in de keuken bevond. BURGH-HAAMSTEDE Geld gestolen Uit de auto van M. J. R. uit Rotter dam is 160,- gestolen. De wagen stond geparkeerd aan de Strandweg te Burgh-Haamstede. HAAMSTEDE Diefstal boot trailer Op de camping ,,'t Torentje" werd een gestalde boot trailer gestolen' van P. T. R. uit Rotterdam. Het was een speedboot voorzien van 2 Johns- son-motoren. De waarde bedraagt 35.000,-. Trailer en boot waren met een ketting aan een boom verzegeld, doch de ketting was doorgezaagd. Van de daders nog geen spoor. DEN OSSE Duikovertredingen De Rijkspolitie bekeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 Bel- Het kollege liet in haar voorstel weten het ten zeerste te betreuren, dat niet met één schoolbegeleidings dienst (PPCZ) kan worden volstaan, doch dat ook op dit gebied een split sing wordt doorgevoerd. B. en w. achtten het echter een bil lijke zaak, dat het principe van sub sidiëring per in de gemeente ge vestigde leerling ten opzichte van het B.G.S. gehandhaafd zou worden. De heer L. Meerman dankte na mens de SGP-fraktie voor de mede werking. maar zei het wel te betreu ren dat kinderen van buiten de ge meente Duiveland buiten de subsi dieregeling vallen. Moeten we voor die kinderen nee zeggen", vroeg de SGP-woordvoerder zich af. Nadat de collega's zich hadden voorgesteld volgde een lesje Engels, gegeven door één van de docenten Engels, de heer Kouwer. Een groepje brugklasleerlingen had zich spon taan aangemeld. Zij hadden hun boek, de ouders konden één en ander volgen met behulp van de overhead projector. Het volgende programmapunt was Studieles. Vulling van een aantal al gemene studielessen en het vormen van begeleidings- en taakgroepjes. Aan het woord was brugklaskoördi- nator, de heer Kouwer. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vra gen. Waarschijnlijk is het aantal dat nieuw op school komt minder groot en zal er een leerkracht wegmoeten. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Dobbelsteen voor één jaar ontheffing aanvraagt, want in 1984 is de aanwas van kinderen groter dan in 1983. Voor de school is een voorlopige me dezeggenschapsraad ingesteld. De heer Provoost sprak over het ouder- bezoek. Aangezien dit niet erg goed funktioneert is besloten hiermee te stoppen. Daarvoor in de plaats kun nen de ouders op school komen pra ten. Het schoolhoofd vertelde dat na schooltijd het hek wordt gesloten, omdat onbevoegden zich ophouden gen die aan het duiken waren in het Grevelingenmeer. Zij hadden hun on derwatersport niet aangegeven bij de politie en dat is verplicht. Het waren D. O. M. J. V. uit Aerschot, G. E. J. G. H. uit-Keerbergen en L. M. "M. L. uit Leuven. ..jiJli, NIEUWERKERK Schoorsteenbrandje In de nacht van zondag op maandag om 01.00 uur brak een schoorsteen brandje uit bij de fam. T. in de Ooststraat. De brandweer van Dui veland rukte uit om het brandje te blussen. SIRJANSLAND Vergadering C.P.B. Verleden week werd de eerste ver gadering van de C.P.B. gehouden in het nieuwe seizoen. De leiding was in handen van de nieuwe presidente mevrouw Op 't Hof. Ze verwelkomde een groot aantal leden en gasten. Ze begon de avond met het laten zingen van Gez. 474 1, 2, 3, waarna ze voor ging in gebed. Daarna las ze Johan nes 5 waarover ze een korte medita tie hield. In haar welkomstwoord heette ze speciaal welkom dr. Amir van het nieuwe psychiatrisch ziekenhuis in Kloetinge. Voor hij het woord kreeg had de presidente nog enkele mede- In andere gemeente Raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel antwoordde dat de BGS de volle vrijheid heeft te trachten die subsidie in een andere gemeente los te krijgen. De heer Meerman bleek echter de indruk houden, dat hetgeen niet was gelukt bij de RPCZ nu bij het BGS doorgedrukt moest worden. De heer J. A Schiettekatte (CDA) verwonderde zich over het feit, dat de BGS ook subsidie-aanvragen had gericht aan ouders, kerkeraden en schoolbesturen. ,,Er wordt op die ma nier meer gevraagd dan er nodig is, misschien zou dat geld besteed kun nen worden aan die kinderen van Mevrouw M. van Sluys-Gerritsen nam het onderdeel „muziekles in de brugklas" voor haar rekening. De leerlingen zongen Ps. 121 zoals die in Israël bijvoorbeeld in de kibboets ge zongen wordt. Er waren stencils; op- merkingens over maat, notenschrift. Tenslotte zongen de ouders het ref rein mee: Mijn hulp komt van de Heer. Die heeft gemaakt de hemel en aarde. De heer De Bruijne sprak over L-en M-cijfers en de overgang van klas 1 naar klas 2. Mevrouw M. Schoof-Klaassen beslaat met inlichtingen over het in stellen van het mentoraat. in de fietsenstallingen. Het aftreden de ouderkommissielid, de heer D. Haak, werd herkozen. Speelgoed Bij de rondvraag kwam de kosten van de kosten van schoolreizen aan de orde. Een ouder vroeg of het niet mogelijk is voordeliger te reizen. De heer H. Linthout hield daarna een le zing over speelgoed. Hij zette uiteen wat voor speelgoed het kind te ge ven. Geef geen speelgoed waarvoor het kind nog te klein is. Hij lichtte zijn praatje met behulp van materi aal toe. delingen o.a. Forum-avond 19 no vember in de Putmeet, Scharendijke, bestellen van gedichtenbundel C.P.B., oproep nieuwe leden voor het koortje en de boekenkring en Boerin - nendag 11 november in Middelburg. Hierna werd het verslag gelezen van het uitstapje naar Walcheren op 6 september. Dr. Amir kreeg de gelegenheid te vertellen over zijn werk; het begelei den van mensen met psychische stoornissen. De psychiatrie is nog een vrij nieuwe tak van de medische wetenschap. Daarom is het soms erg moeilijk om de patiënten te behande len, omdat er nog veel onderzoek no dig is om de oorzaken te vinden. Na de pauze gaf de spreker antwoord op de vele vragen die hem gesteld wer den. De presidente bedankte dr. Amir voor zijn leerzame lezing met het aanbieden van een envelop met inhoud en betrok ook mevrouw Amir erbij door haar bloemen te overhan digen. Daarna werd de vergadering besloten met het zingen van Psalm 90 1 en 8 en dankgebed. BRUINISSE Ruilavond verre» De postzegelvereniging ,.G. J. Pee- len" uit Bruinisse komt niet zoals ge bruikelijk de eerste woensdag van november bijeen voor de ruilavond. In verband met Dankdag voor het ge was wordt dit een week opgeschoven naar woensdag 10 november, in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw. Voor tijd: zie agenda. buiten dc gemeente", aldus de CDA- woordvoerder. De heerC. J. Hillebrand liet weten deze splitsing in de schoolbegelei ding zeer te betreuren en wilde dat tot uiting gebracht zien door dc sub sidie niet te verlenen. Een goedkeu ring van Rijkswege is pas te ver wachten als de Stichting gedurende drie jaar haar bestaansrecht heeft be wezen. De heer Hillebrand vond dat tot zolang ook maar gewacht moest worden met het besluit over subsi dieverlening. Het kollegevoorslel de subsidie van f 20.— per leerling in de gemeen te Duiveland wel te verlenen werd met de stemmen van de twee ge noemde PvdA-raadsleden tegen aan genomen. Rondvraag Bij de rondvraag vroeg dc heer L. Meerman het kollege aandacht tc besteden aan de wateroverlast in de Bosblokdreef, een zijstraat van de Oudheiligenweg in Oosterlnnd en aan de rigoureuze boomgroei aan de Mooi weg eveneens in Oosterland. De voorzitter zegde toe te bezien hoe de ze euvels verholpen kunnen worden. ZONNEMAIRE - Verleden week werd de jaarlijkse ouderavond van de openbare kleuterschool in Zonnemaire gehouden. De voorzitter van de ouder kommissie, de heer D. J. de Bree opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot dc spreekster van de avond, mevrouw Loth, afgevaardigde van de bibliotheek in Zierikzee. de wethouder van onderwijs mevrouw Loschacoff, dc hoofd leidster mevrouw Van der Weide, leerkrachten van dc lagere scholen, verte genwoordigsters van de peuterspeelzaal en de schoolraad en dc ouderkommis- steleden van de kleuterschool ..De Klimop" uit Dreischor, NIEUWERKERK - De openbare lagere school, de Dobbelsteen te Nieuwer kerk hield een ouderavond, waarvoor weinig belangstelling was. De waarne mend voorzitter, de heer M. M. van de Berg heette de aanwezigen welkom. Het hoofd van de school, A. P. Provoost zei dat er dit jaar nog voldoende leer lingen waren voor de vijf leerkrachten. Het volgend schooljaar zal dat een probleem worden, want 26 leerlingen (de zesde klas) gaan de school verlaten. DUIVELAND - De gemeenteraad van Duiveland besloot donderdagavond een subsidie van f 20,per leerling te verstrekken aan de Stichting Begeleidings centrum Gereformeerd Schoolonderwijs. De PvdA-leden A. C. Hoogendoorn-Herfkens en C. J. Hillebrand stem den tegen dit voorstel, omdat zij van mening waren, dat deze Stichting haar bestaansrecht eerst maar dient te be wijzen, voordat aan gemeentelijke subsidies gedacht moet worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3