Herenploeg Delta Sport heeft alles goed te maken Damesteam voor zware klus in Zierikzeese sporthal ONZE PUZZELRUBRIEK Handbalprogramma Schaakvereniging „Zierikzee" Programma basketball Programma HSD Programma rekreatiekompetitie volleybal Zierikzeese Bridge Club Volleybal Mevo '80 8 Weekaanbieding Trainingspakken G ZIERIKZEE - In de achtste Nieuwsbode-Toto komen drie aktieve voetballers aan het woord: Rob Wijnstekers van Zierikzee, Jan Tierie van SKNWK uit Nieuwerkerk en Eugène Totté van het inmiddels fier op de kop staan de Ouwerkerk. Zij hebben zich gebogen over het allesbe halve simpele rijtje, dat deze Toto siert: tien herenvoet balwedstrijden, twee damesvoetbalwedstrijden, een da mesvolleybalwedstrijd en de laatste veldkorfbal- wedstrijd van All Ready, vooraleer de heren en dames korfballers zich naar de zaal begeven. Het zal voor het drietal beslist niet gemakkelijk worden om de beide koplopers van de eerste zeven Toto's te evenaren of zelfs te passeren. In de eerste aflevering skoorde Bert de Vos tien goede uitslagen en in de vijfde Toto kwam Arie Fol- mer naastzij. Ad den Boer benaderde het tweetal een week later tot op een met negen juiste aankruisingen en Theo den Engelsman en Henk van der Werf skoorden beiden acht keer. ZIERIKZEE - Zondagmiddag staat er in sporthal Onderdak in Zierikzee een uitgebreid handbalprogramma op de kalender. Van 12.30 uur tot 18.45 uur worden er zes ontmoetingen afgewerkt. Behalve de landelijke ontmoeting van het herenteam van Delta Sport tegen het Ettense Avanti spelen ook de da mesteams van SV Ouwerkerk en Delta Sport thuiswedstrijden. Het program ma wordt gekompleteerd met drie jeugd-ontmoetingen van Zierikzeese en Ouwerkerkse ploegen. Bij Bruse Boys-Oranje Wit kruisen Eugène Tottè en Jan Tierie, zij het na enige aarzeling een Bruse zege aan. ,,Ze doen het wel niet zo best, maar eens zullen ze in Bru toch de puntjes moeten gaan pakken", vindt Totté. Rob Wijnstekers is duidelijk minder optimistisch voor de ploeg van trai ner Jan Englebert. ,,Ik ben een paar keer gaan kijken, maar ik herken Bruse Boys nauwelijks", zegt hij en zet het kruisje in het voor Oranje Wit winnende vakje. Bij SNS-Mevo komt er drie keer een gelijkspel uitrollen. ..Mevo heeft beslist een goede ploeg en moet in Stad aan 't Haringvliet in staat geacht worden toch minimaal een puntje te pakken", meent Rob Wijnstekers. Lappenmand SKNWK heeft duidelijk niet het vertrouwen van de ondervraagden. Vanzelfsprekend is het bijna, dat Jan Tierie een winnend kruis zet voor de uitwedstrijd bij het Poort vlietse SPS, maar de twee andere Totoïsten zien dit positieve resultaat beslist niet zitten. „Nieuwerkerk zit geweldig in de lappenmand", meent Eugène Totté. „Ik hoop wel, dat ze winnen op Tho- len, maar ik zie het nog lang niet zit ten". Jan Tierie legt uit, dat de ploeg Advertentie van Kees van de Linde zaterdag in ie der geval kompleet in aktie komt, geen zieken of anderszins afwezigen derhalve. „We verliezen steeds mini maal", vertelt hij. ,,'t Was misschien wel eens goed, als we flink zouden verliezen, met 6-0 bijvoorbeeld, dan wist je tenminste dat er echt iets fout is. Nu gaat het steeds net met die ene goal. Belangrijk is evenwel, dat de sfeer in de ploeg goed is en dan ko men de resultaten op een gegeven moment ook wel". Ondanks de uiterst matige presta ties van Zierikzee in de laatste paar wedstrijden, krijgt de ploeg van Bas de Zeeuw toch drie keer winst van de drie deelnemers aan onze Toto. „De ploeg is zo wispelturig als de pest", meent Eugène Totté, daarom zul len ze het dit keer Wel weer redden". Rob Wijnstekers gelooft ook in een herstel van de Zierikzeese ploeg. „Het is maar wat op en neer, maar ik geloof, dat wij vooral in uitwedstrij den goed voor de dag kunnen komen". Zierikzee zal zich bij het Dinteloordse Divo best gewaar schuwd weten: na drie nederlagen kwam de ploeg drie keer winnend uit de bus en op eigen bodem is de Van Nijnatten-brigade uiterst moeilijk te pakken. Suprematie DFS staat in de eerste klas van het zaterdagse afdelingsvoetbal op de tweede plaats, al zegt dat nog niks, want de nummer laatst in deze klas heeft slechts drie winstpunten min der dan de Haamsteedse ploeg. Toch inspireert deze hoge klasse ring Wijnstekers en Totté tot het aan kruisen van een zege voor de ploeg van Kees Rijnberg, terwijl Jan Tierie het op een puntendeling houdt tege VCK. Voor het Kerkwerfse WIK staat de zeer zware uitwedstrijd bij GPC op het programma. De Vlissing- se ploeg staat al na zes wedstrijden vijf punten „los" en dat doet denken aan de suprematie, die Veere het vo rig jaar in deze klas aan de dag legde. Eugène Totté ziet nog wel een pun tendeling zitten voor Adrie Noordij- ke en zijn mannen, maar de beide an deren houden het toch op Vlissingse winst. „Het zou wat anders zijn als de wedstrijd in Kerkwerve zou wor den gespeeld", vertelt Jan Tierie, „maar nu zie ik het toch echt niet zit ten". Voor aanvang van het seizoen wer den Kruiningen en Duiveland getipt als de favorieten in de eerste klas. ironisch genoeg nemen de twee ploe gen na zes ronden samen de onderste plaats in in deze klas. Zaterdag spe len de twee tegen elkaar. Rob Wijnstekers en Jan Tierie houden het op een puntendeling, maar Eugène Totté geeft Kruiningen het voordeel van het eigen terrein. „Ik denk niet, dat die 4-0 tegen Apollo een graadme ter is", onderstreept Jan Tierie zijn voorspelling. „Duiveland speelt countervoetbal en dat lukt beslist niet tegen iedere ploeg, dus het is niet gezegd, dat Kruiningen dat zal toestaan". ZSC komt zaterdag (ho- penlijk) weer eens binnen de lijnen als Rillandia op bezoek komt. Alle drie de ondervraagden tippen de Scharendijkse ploeg in ieder geval als winnaar. Gemotiveerd Voor Renesse wordt niet al te veel sukses verwacht in de uitwedstrijd tegen Lewedorpse Boys. Drie keer krijgt de thuisploeg de winst in de schoot geworpen Dreischor ver speelde afgelopen 2ondag op onbe grijpelijke wijze de winst tegen Domburg Cortgene krijgt zondagmiddag de ploeg van Kees Kommer op bezoek, een ploeg die gemotiveerd zal zijn om de miaser goed te maken. „Dreischor is flink in de fout gegaan en zal Cort gene beslist het vuur aan de schenen leggen, maar ik geloof dat er niet meer dan een gelijkspel in zal zitten", legt Eugène Totté zijn tip uit. Ook Rob Wijnstekers en Jan Tierie houden het op een puntendeling. Voor Ouwerkerk zijn er blijkbaar geen problemen, want zonder blik ken of blozen verschijnen er drie overwinningen voor de ploeg van Bertus Bleyi op het formulier. De Nieuwerkerkse damesformatie van SKNWK draait in het Zeeuwse damesvoetbal-walhalla erg goed. Slechts een keer werd, tegen de ver houding in, verloren. Veere trok in de slotfase de zege naar zich toe via een 1-0 zege. Zaterdagochtend trekt de formatie van Jaap Goud naar Goes om GDVV te bekampen. De Goese dames staan op twee punten van SKNWK, maar speelden twee keer minder. Eugène Totté en Jan Tierie geloven beiden in een klein wondertje en tippen op een Nieuwer kerkse zege. Rob Wijnstekers is iets bescheidener en houdt het op een puntendeling. „Als er gediscipli neerd wordt verdedigd, zit die zege er ongetwijfeld in", meent Tierie. Belangrijk Ook de damesploeg van WIK krijgt een uiterst belangrijke wedstrijd af te werken. In Kerkwerve komt Krabbendijke op bezoek. De ploeg van Bram Bevelander is nog steeds ongeslagen, terwijl de Krabbendijke dames een nederlaag moesten inne men. De WIK-dames hebben duide lijk het vertrouwen van de gokkers, want drie keer verschijnt een kruis in het voor WIK winnende vakje. De damesvolleybalploeg van Me- vo'80 treedt zaterdagmiddag in Zie rikzee aan tegen Spivo uit Spijkenis- se. Eugène Totté en Jan Tierie hou den het op Zierikzeese winst en Rob Wijnstekers houdt het op een punten deling. All Ready gaat revanche ne men op Swift in haar laatste kompe titiewedstrijd voor de start van de zaalkompetitie is de mening van Tot té. Rob Wijnstekers en Jan Tierie zien het allemaal niet zo zitten en houden het op een Swift-zege. „Rinus Kloet heeft me vertelt, dat het alle maal weer goed gaat met All Ready. Dus ik moet wel op Zierikzeese winst gokken", zegt Eugène Totté lachend. ZIERIKZEE - In de 6e ronde van de huishoudelijke kompetitie werden maandag, 25 oktober jl., 12 partijen gespeeld. De uitslagen: J.J.v.d.Ende-J. Verkerk 1-0 J. M. C. Zwarts-H. Uil 1-0 A. J. Scheele-H. C. Jukkenekke 1-0 P. M. Bouwens-J. Krijger V2-V2 J. A. J. v. d. Made-J. van Loon V2-V2 M. M. Krijger-P. Wiebols 1-0 A. M. v. d. Westen-J. L. Bom 1-0 C. van Eldik-R. v. d. Veken 0-1 P. C. v. d. Schee-C. P. Polderman 1-0 L. Oosse-J. J. Hoogstrate 0-1 B. S. Spiegels-A. Louws 0-1 J. A. de Jong-S. J. Stoel 0-1 AMSTERDAM - Vijf verenigingen van beeldende kunstenaars hebben in een telegram aan informateur Scholten geprotesteerd tegen de aan gekondigde bezuinigingen met 80 miljoen gulden op de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). De kunstenaars schrijven dat daarmee ;eerdere afspraken met de vorige en •de huidige demissionaire regering „op laakbare wijze" worden gene geerd. DEN HAAG - Minister Van Agt van buitenlandse zaken voelt er niets voor om, in antwoord op het niet ver lengen door de Zuidafrikaanse rege ring van de werkvergunning van de journalist Gerard Jacobs, over te gaan tot het uitwijzen van de met perszaken belaste funktionaris van de Zuidafrikaanse ambassade in Den Haag. Splvo is een sterk team, dat debu teert in de tweede klas. In de eerste drie wedstrijden boekte de ploeg ze ges tegen Bernisse en Geervliet, ter wijl van de VC Goeree werd verlo ren. Zowel Mevo'80 als de ploeg uit Spijkenisse hebben zodoende vier winstpunten uit de drie wedstrijden. Het is derhalve voor de Zierikzeese formatie van belang dat voor eigen publiek de winst wordt gepakt. Tege lijk met het eerste damesteam speelt het tweede herenteam een wedstrijd tegen DDL. De Zierikzeese formatie zal het bijzonder lastig krijgen tegen het nog ongeslagen DDL uit Putters- hoek. Als het team evenwel gek on- sentreerd aan de start verschijnt is een positief resultaat zeer zeker mo gelijk. Om 16.45 uur treden in de Zierik zeese sporthal zowel het vierde dames- als het vierde herenteam aan. Na de recente nederlaag in Numans- dorp tegen Apollo II mag van het vierde herenteam in de thuis wedstrijd tegen Sparta/H III uit Mlddelhamis herstel worden ver wacht. Het vierde damesteam zal te gen VC Goeree II waarschijnlijk wei nig in de melk te brokkelen hebben. De Stellendamse dames haalden uit de eerste drie wedstrijden de maxi- male winst, waardoor deze formatie De herenploeg van Delta Sport heeft zondagmiddag om 13.45 uur de kans om de onbegrijpelijke neder laag van afgelopen zondag tegen ZIERIKZEE Het komende week einde komen vier teams van de Zie rikzeese basketballvereniging Me vo '80 in aktie. Het tweede heren team heeft alleen een thuiswedstrijd. Zaterdagavond om 19.30 uur speelt dit team in sporthal Onderdak tegen Bucker Borssele. Het eerste herenteam speelt vrijdagavond (vandaag) in Vlissin- gen tegen Matador om 21.00 uur. Om 20.30 uur speelt het eerste da mesteam in Axel tegen Voorwaarts en de meisjes-juniorploeg van Mevo '80 komt in Middelburg in ak tie tegen Dynamo '70. Aanvangstijd is hier 19.00 uur. ZIERIKZEE - Het komende wee keinde komen dertien teams van de Zierikzeese hockeyklub HSD in ak tie. Het HSD-damesteam speelt zon dagmiddag om 12.00 uur op sport park Bannink tegen het in de mid denmoot van de ranglijst verkerende Zevenbergen II. Het eerste heren team speelt in Oude Tonge tegen HCGO. Aanvangstijd 14.30 uur. Her en II speelt eveneens op vreemde bo dem. Zwart Wit IX ontvangt de Zie rikzeese ploeg om 12.30 uur. De vete ranen herenploeg speelt om 14.00 uur in Zierikzee tegen Tempo B. Op zaterdag 30 oktober spelen ne gen jeugdteams van HSD hun kom petitiewedstrijden. Het programma is als volgt: Jongens A: Etten-Leur A3-HSD Al, 14.45 uur; Jongens B: HSD Bl-Push B3, 11.30 uur; Jongens C: Breda C3-HSD Cl, 12.30 uur; Jon gens D: HSD DI-Vlissingen Dl, 10.00 uur; Jongens ED: HSD ED- Vlissingen ED, 10.00 uur. Meisjes A: Etten-Leur A3-HSD Al, aanvang 13.00 uur; meisjes BI: HSD Bl-Den Dunc BI, aanvang 14.30 uur; meisjes B2: Push B3-HSD B2, aan vang 13.00 uur; meisjes D: HSD Dl- Middelburg Dl, aanvang 13.00 uur. ZIERIKZEE - Vanavond (29 okto- ber) worden in sporthal Onderdak weer twintig wedstrijden afgewerkt uit de rekreatie volley balkompetitie. Het programma is als volgt: 18.45 uur: MEVO D2-Cluzona 2 (Dl); Cluzona 3-MEVO 3 (J); MEVO DI-Kwiek 3 (D2); Renesse 4-WIK Jl (J). 19.35 uur: Zeelandia 1-Opelteam (B); MEVO 4-v. Oev. reizen 2 (C); Re nesse 3-Brouw (Dl); VCS-PTT (E). - 20.25 uur: WIK 1-MÈVO- 2 (A); Re nesse 2-de Putters 2 (E); WIK D2- ZRK-huis 4 (D2); ZWN-Fiscus 1 (C). 21.15 uur: DTS-Zeelandia 2 (E); Onderdak-Cluzona 1 (B); MEVO D3- ZRK-huis 3 (Dl); ZRK-huis 2-Fiscus 2 (C). 22.05 uur: Kwiek 1-Renesse 1 (B); MEVO 1-Havenpark (A); Kwiek 2- DFS 2 (D2); Brogum-WIK 3 (C). ook tegen Mevo'80 IV als favoriet van start gaat. Het eerste herenteam van de Zie rikzeese vereniging speelt zaterdag middag om 13.45 uur in Strijen tegen V/Quick. De formatie van coach Marco Reedijk lijkt ook in deze wedstrijd in staat te zijn om het on geslagen seizoenrekord vast te hou den. V/Quick heeft in drie wedstrij den nog slechts een enkel punt. ter wijl de Zierikzeese hoofdmacht drie keer overtuigend met 3-0 aan het langste eind trok. Heren III trekt naarHcllevoctsluisomdaarom 16.00 uur aan te treden tegen Ibis 111. Laatstgenoemd team zal naar alle waarschijnlijkheid wel te sterk zijn voor de Zierikzeese ploeg. Het tweede damesteam reist naar Zwartewaal om om 14.45 uur te spe len tegen Hollemare. Het Schouwse team is nog altijd zonder winstpun ten. maar tegen Hollemare moet toch minimaal een puntendeling kunnen worden afgedwongen. In Heenvliet speelt het derde damesteam van Me- vn'80 tegen Bernisse II. Er wordt hier begonnen om 17.15 uur. Verwcht mag worden dat de Mevo'W-dames met de volle winst naar huis zal komen. Ber nisse II is nog steeds zonder punten. Dongen goed te maken. Avanti uit Etten-Leur zou dan als slachtoffer moeten fungeren, maar dat lijkt zo op het oog niet bepaald de aller eenvoudigste opgave. De Brabantse formatie degradeerde het afgelopen seizoen, evenals Dongen uit de twee de devisie en lijkt zo op het oog voor al in de breedte sterker dan de ploeg van coach Henk Bongers. Delta Sport beschikt zondag weer over spelmaker Jacco Vleeshouwer, die de rust, die tegen Dongen zo node werd gemist, terug moet brengen. Meer dan een puntendeling lijkt er tegen Avanti evenwel niet in te zitten voor Cor Mol en de zijnen. Om 12.30 uur wordt de zaalhand balmiddag gestart met de ontmoe ting tussen het damesteam van Ou werkerk tegen het tweede da mesteam van Delta Sport. Afgaand op de resultaten uit de eerste twee ontmoetingen lijkt een zege voor de ploeg van Delta Sport de meest voor de hand liggende voor spelling, maar de Ouwerkerkse ploeg zal na de twee nederlagen nu eindelijk wel eens suksesvol uit de strijd willen komen. Om 17.30 uur is het de beurt aan het eerste handbal team van de damestak van Delta Sport. In tegenstelling tot het tweede damesteam kwam deze ploeg nog niet aan kompetitiepunten. In deze derde kompetitiewedstrijd is Sluis kil de tegenstander en het hoeft geen betoog, dat ook deze opponent uit erst moeilijk te kloppen zal zijn. Om 15.00 uur speelt in Zierikzee de jongens-adspirantenploeg van Delta Sport tegen Atlas, om 15.50 uur ont moet de meisjes-adspirantenforma- tie van de Zierikzeese vereniging Hontenisse en om 16.40 uur spelen de meisjes-pupillen van Ouwerkerk te gen GSC. Twee Delta Sportteams spelen een uitwedstrijd. Het tweede herenteam ontmoet om 13.00 uur Sluiskil in de sporthal van Terneu- zen en om 12.10 uur treedt in dezelfde hal de jongens-pupillenploeg aan te gen Utopia. Een rekord aantal kwam deze week bij de redaktie binnen. Uit de grote stapen met korrekte oplossin gen werden weer drie winnaars ge loot, die de boekenbon a 10,— krij gen toegestuurd. Eerste prijs: J. M. Malipaard Weststraat 26 4328 AB Burgh-Haamstede Tweede prijs: Mevr. J. den Haan-Deurloo Weststraat 24 Zierikzee De oplossing van puzzel nr. 1908 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. protest; 6. EDMONTON - De voorzitter van de Canadese voetbalbond, Jim Fleming, heeft de suggestie gedaan dat Canada en de Verenigde Staten samen de or ganisatie op zich nemen van de ein dronden van het wereldkampioen schap voetbal 1986. Nu Columbia zich teruggetrokken heeft, behoren beide landen met Brazilië en Mexico tot de landen, die belangstelling heb ben voor de organisatie van het WK '86. „Zoals de zaken er nu voorstaan, is Brazilië favoriet", aldus Fleming. „Maar als dat land om de één of ande re reden afhaakt, denk ik dat de kan sen van de Verenigde Staten en Cana da ongeveer gelijk zullen zijn. Het is daarom beter de handen ineen te slaan". Overigens heeft Fleming het idee nog niet met zijn collega's besproken. ZIERIKZEE - Door de Z.B.C. werd dinsdagavond een regionale versie van het landelijk Interpolistournooi georganiseerd. Er namen 16 paren aan deel, ook van buiten Schouwen- Duiveland. De zestien paren waren in twee groepen verdeeld. De uitslag luidt: GROEP A: 1heren Nolet-Teerlink, 99 punten; 2. hrn. v. d. Tak-Versen- daal, 92 pt.; 3. echtp. Pomper, 90 pt 4. echtp. Akerboom, 86 pt.; 5. hrn Becu-v. d. Post, 84 pt.; 6. dames Goedhart-Terwischa, 79 pt.; 7. dames v. d. Tak-Stok en echtp. van Weer denburg, 71 pt. GROEP B: 1. echtp. v. d. Berg, 98 pt.; 2. hrn. Besamusca-Meulstee, 89 pt.; 3. hrn. Eekman-Viergever, 86 pt.; 4. hrn. Hendrikse, Sweere, 83 pt.; 5. mw. Heuser-hr. Boot, 81 pt.; 6. dames v. d. Valk-v. d. Zande, 79 pt.; 7. da mes Does-Hendriksen en Kops- Tuinman, 78 pt. In beide groepen was 84 punten 507c Door de niet aan het toernooi deel nemende bridgeliefhebbers werd een onderlinge drive gespeeld. Deze had als resultaat: 1. hrn. Blonck-van Hengstum, 107 pt.; 2. hrn. v. d. Mark-de Wit, 104 pt.; 3. dames Becu-v. d. Post, 94 pt.; 4. echtp. Schults, 92 pt.; 5. hrn. Even wei-Schot, 75 pt.; 7. dames Van 't Leven-Schaalje, 63 pt.; 8. dames v. d. Berg-van Kooten, 59 pt. Ook hier was 84 punten 507c van de maximale skore. De eerste dinsdag van november is er weer een kompetitieronde, terwijl de Zierikzeese Bridge Club op don derdag 4 november op bezoek gaat bij Bridgekring '68 te Haamstede. klapbes; 12. rij; 13. tin; 15. aap; 16. zo; 17. ent; 19. kolgans; 22. vel; 23. Saar; 25. Reims; 26. held; 27. sabel; 29. sop; 30. paria; 31. ik; 32. pels; 34. ever; 36. na; 37. meute; 38. lente; 40. muts; 41. sela; 43. Didam; 46. Deens; 49. a.m.; 51. tele; 52. Umea; 53. L.O.; 54. begin; 56. rei; 58. label; 60. adie; 61. delta; 63. sero; 64. rul; 65. melasse; 67. kin; 68. es. 69. mee; 70. tip; 72. de; 73. tan nine; 74. missaal. VERTIKAAL: 1. pressie; 2. rijn aak; 3. T.T.; 4. eik; 5. snor; 7. lans; 8. aas; 9. p.p.; 10. ezelin; 11. soldaat; 14. agio; 18. tab; 20. Lesse; 21. ampel; 22. ver; 24. repetitie; 26. hartenaas; 28. Leusen; 30. penseel; 33. Lt.; 35. v.e.; 37. mud; 39. els; 42. cabaret; 44. al; 45. merel; 46. Duits; 47. Em.; 48. kolonel; 50. Medusa; 53. Lerida; 55. gil; 57. elan; 59. bek. 61. Deen; 62. Asti; 65. mei; 66. eis; 69. m.n.; 71. P.S. DE NIEUWE PUZZEL ZIERIKZEE Alle acht Mevo '80-teams komen het komende weekeinde in aktie in het kader van de kompetitie van de Nederlandse Volleybal Bond. Vier teams komen binnen de lijnen in sporthal Onderdak en de vier andere teams krijgen uitwedstrijden af te werken. Zaterdagmiddag om 18.00 uur treedt het eerste damesteam aan tegen Spivo, hetgeen een niet geringe klus zal worden voor de ploeg van trainer coach Hans Boot. Om in de race te blij ven in de tweede klas is het zaak voor de dames om enkele wedstrijden in vol le winst om te zetten, aangezien er ontstellend veel gelijke spelen voorkomen in verband met het geringe krachtsverschil. Nr, 1811 E HORIZONTAAL: 2. soort wesp; 12. en dergelijke (afk.); 14. houtrolletje voor garen; 15. droesem, dik; 16. uit roep; 17. deel van de hals; 19. onbe paald hoofdtelwoord; 21. oeverdam; 22. belemmering (figuurlijk); 23. aan het genoemde bevestigd; 25. vrijge vig; 27. gedeeltelijk; 29. attribuut van St.-Nicolaas; 30. stromend wa ter; 32. klierachtig orgaan; 33. snoer van een hengel; 34. bloem als datgene waaruit zich later een vrucht ontwik kelt; 36. ontkenning; 37. landbouw werktuig; 38. grasvlakte; 39. niet ma- ger(van vlees); 41. uiting van kou; 42. mannelijk beroep; 43. juiste redene ring; 44. Chinese lengtemaat; 45. wig om hout te klieven; 47. snelle loop; 48. Amsterdams peil (afk.); 50. tocht per fiets enz.; 52. schoolvak; 55. Ne derlandse omroepvereniging (afk.); 56. zoogdier; 58. edelsteen; 59. toespraak; 60. een uit steenkolenteer verkregen organisch zuur; 62. plech tige verklaring; 63. grove doek; 64. boomloot; 65. oude lengte-eenheid; 67. chemisch symbool; 68. dunblade- rig gesteente; 69. corps diplomatique (afk.); 70 prooi; 72. kleine driehoeki ge vlag; 74. muzieknoot; 75. gedurig veranderend. VERTIKAAL: 1. plaats in Zeeland; 3. klein kind; 4. opzet; 5. muzieknoot; 6. boom; 7. de dato (afk.); 8. zwaard walvis; 9. handeling; 10. laagtij; 11. vrij groot knaagdier; 13. telwoord; 16. soldaat in vroegere jaren; 18. wit vlies op wijn enz.; 20. voorloper van de broek; 22. zuiver; 24. klaar; 25. soort onderwijs (afk.); 26. onderricht; 28. eminentie (afk.); 30. jongensspeel tuig; 31. op een vroeger tijdstip; 34. drinkgereedschap; 35. plaats in Noord-Brabant; 38. elke afzonderlij ke wegihg op de schaal der stads waag; 40. metaal; 44. hoofd van een departement in Frankrijk; 46. opstandeling; 49. koopman in geslachte vogels en wild; 51. luchtig zomerverblijf; 53. vrouwelijk rund; 54. bittere afgunst; 55. deel van de hals; 57. soort van onderwijs (afk.); 59. rijkswaterstaat (afk.); 61. devies; 63. veel kostend; 66. elk der vlezige randen van de mondopening; 67. mannetjeshond; 70. bouwkundig in genieur (afk.); 71. voorzetsel; 72. Greenwichtijd (afk.); 73. muziek noot. 4 DIVO-Zierikzee 1 Bruse Boys-Oranje Wit T~ SNS-Mevo 3 SPS-SKNWK Cortgene-Dreischor Heinkensz.-Ouwerkerk GDW-SKNWK (d) WIK-Krabbendijke (d) All Ready-Swift (d) Wijnstekers 5 DFS-VCK 6 GPC-WIK 7 Kruiningen-Duiveland 8 ZSC-Rillandia 9 Lewed.Boys-Renesse Mevo'80-Spivo (d) Eugène Totté Jan Tierie ZENTRP SPORT SCHUITHAVEN 2 4 INTERNOTlONOt TELEFOON 2298

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6