w BU ONS DUURT EEN JAAR NU 36 MAANDEN het GesdiEnkEnhuis OLIEBOLLEN Rabobank Zierikzee en Omgeving" B.A. ,,'T CENTRUM" 7 SUCCESJES VIERGEVER avondzittingen Zeeuwse boeken Wie nu een Austin Metro of een Triumph Acclaim koopt, is een gelukkig mens, want wij geven op deze auto's GRATIS 3 jaar garantie*. Om te laten zien dat ze van een kwaliteit zijn die niet te evenaren is. Vanaf heden kunt u dus 36 maanden lang de paden op en de lanen in. Het land in en de boer op. Door berg en dal. Eventueel met hoorngeschal. Kortom, u gaat uw gang maar. 3 Jaar lang autorijden. Zonder kosten. Zonder zor gen. Maar met veel plezier. Daar staan de Austin Metro en de Triumph Acclaim garant voor. Wan neer mogen we u verwelkomen voor een proefrit? ISTA ZN. 00STERLAND Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje RUDOLF CORNELIS ADRIAAN We noemen hem: Ruud ADRI en JOPIE VAN DER SCHELDE-DOOL RONNIE MIRJAM 25 oktober 1982 4301 LJ Zierikzee Plevierstraat 49 Mede namens kinderen en kleinkinderen danken wij allen, die ons gelukwensen en attenties hebben aangeboden bij de viering van ons 40-jarig huwelijk. Het was voor ons een on vergetelijke dag. J. BOM G. BOM-VERSEPUT Haamstede, oktober 1982 Irenestraat 26 ..Mijn Genade is u genoeg Heden nam de Heere tot Zich, na een kortstondig lijden, onze lieve en zorgzame vader, behuwd-, groot- en over grootvader CORNELIS OOSSE weduwnaar van CATOLIJNA MAGDALENA DE RUIJTER in de gezegende ouderdom van 92 jaar. Noordgouwe: J. J. GANZEMAN-OOSSE TH. C. GANZEMAN Zierikzee: C. HANSE M. HANSE-BERREVOETS C. F. KOOMAN-OOSSE W. KOOMAN Terneuzen: F. OOSSE Noordgouwe: C. WAGEMAKER-OOSSE M. J. WAGEMAKER Nieuw- en St. Joostland: F. C. OSSE M. J. OOSSE-DE JONGE Klein- en achterkleinkinderen 4317 AN Noordgouwe, 26 oktober 1982 Donkereweg 10 De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 29 okto ber a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Noordgouwe, voorafgegaan door een rouwdienst in het dorpshuis, aanvang 13.30 uur. Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in het dorpshuis, na afloop van de begrafenis. Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom CORNELIS OOSSE in de gezegende ouderdom van 92 jaar. Haamstede K. H. OOSSE-v. d. WEKKEN Ouwerkerk M. BEIJE-OOSSE Zierikzee J v MOURIK-OOSSE Serooskerke: A. J. OOSSE N. OOSSE-BOOT 26 oktober 1982 Ik dank een ieder voor de blijken van medeleven die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn man J D'ANJOU A D ANJOU-SCHUTTE Zierikzee. oktober 1982 ZIEKIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze lieve, zorgzame moeder MARGRIET DE KEIJZER (Geb. VAN TIGGELE) op de krachtvolle leeftijd van 38 jaar. K. A. DE KEIJZER PETRA LEON 4301 CP Zierikzee, 26 oktober 1982 St. Domusstraat 16 De crematie zal plaatshebben op vrijdag 29 oktober a.s. om 16.15 uur in het crematorium te Rotterdam (Z), Mae- terlinckweg 101. Diegenen, die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 16.00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de koffieka mer van het crematorium. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen Bedroefd maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante MARGRIET DE KEIJZER Geb. GRIETJE CATHARINA VAN TIGGELE op de krachtvolle leeftijd van 38 jaar. Zierikzee: P. I. VAN TIGGELE Kerkwerve: A. G. FEIJTEL-VAN TIGGELE A. C. FEIJTEL ELS en WILVID KARIN Zierikzee, 26 oktober 1982 Bedroefd, maar dankbaar wat zij voor ons is geweest, ge ven wij kennis dat na een langdurige ziekte toch nog on verwachts is overleden onze geliefde schoondochter, schoonzuster en tante MARGRIET DE KEIJZER Geb. VAN TIGGELE op de krachtvolle leeftijd van 38 jaar. D. DE KEIJZER-KOMMER A. K. DE KEIJZER J. N. DE KEIJZER-DE PAGTER MARTIJN Zierikzee, 26 oktober 1982 Heel bedroefd berichten wij u dat op 38-jarige leeftijd on ze nicht MARGRIET DE KEIJZER-VAN TIGGELE overleden is. KEES, ALIE, LIZETTE en JACK VAN DER MALE Nieuwerkerk, 26 oktober 1982 Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan onze lieve vriendin 1 MARGRIET DE KEIJZER We zullen haar missen. RENS en JANNEKE 26 oktober 1982 Met droefheid vernamen wij het overlijden van onze dap pere klasgenote MARGRIET DE KEIJZER Docenten en leerlingen Avondhavo klas 3, Zeeuwse Dag/ Avondscholen Gemeenschap Zierikzee, 27 oktober 1982 Sneller dan wij dachten moesten wij afscheid nemen van onze lieve vriendin MARGRIET Door terug te denken aan haar opgewekte vriendschap zullen wij haar niet vlug vergeten. Wij wensen Karei en de kinderen veel sterkte, voor nu en de toekomst. WIM en LIEN DE JONG WIM en NEL VAN DUKE en kinderen Zierikzee, 26 oktober 1982 Heden overleed voor ons nog vrij onverwachts onze buur vrouw MARGRIET DE KEIJZER Familie SWATERS Familie SIMMERS Familie DE GRAAF 26 oktober 1982 Heden overleed voor ons nog vrij onverwachts ons lid MARGRIET DE KEIJZER Bestuur en leden Klaverjasvereniging ,,Het Sloepje" 26 oktober 1982 Hierbij geven wij kennis van het overlijden van onze lie ve zuster, behuwdzuster en tante PIETERNELLA JAKOBA GELEIJNSE echtgenote van J. D. WESDORP op de leeftijd van 82 jaar. Namens familie GELEIJNSE 26 oktober 1982 Voor de vele bewijzen van belangstelling en deelneming, be toond na het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ANTHONIE DE LATER betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: L. WANDEL-DE LATER Nieuwerkerk, oktober 1982 Weststraat 25 Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma CATHALINA SCHRAVER-BOLIJN betuigen wij u onze hartelijke dank. Het was een steun en troost dit te mogen ervaren. Uit aller naam: P. SCHRAVER Bruinisse, oktober 1982 Te koop: Toyota Carola stationwagen, b.j. 1974. Tel. 01112-1908 na 19.00 uur. I.g.st. Mazda 1300 station, b.j. '77 kmst. 54.000. Pr.n.o.t.k. Tel. 01110-3411. Leder handschoenen voor fiets - brommer - motor, 3 ma ten. Hese Tweewielers, Zie rikzee, tel. 01110-2022. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Kado- en Sigarenmagazijn Hoek Kraanplein Zierikzee Vanaf 1 nov. hebben wij de verkoop van STAATSLOTEN voor Zierikzee en om streken. Kantooruren en service worden op dezelfde voet voortgezet als bij mevr. Aflenzer. Wegens onze personeelsavond komen de op de kantoren te Nieuwerkerk en Zonnemaire op vrijdag 29 oktober te vervallen. Uit onze afdeling Kroniek van het land van de zeemeermin dl. 1 t/m 6, per deel1 23,50 dl. 7 verschijnt binnenkort U kunt nu reeds bestellen Zeeland de parel van Nederland Fotoboek, groot formaatf 39,50 Kijk op Zeeland met 350 kleurenfoto's, t 35,00 Half 1983 verschijnt: KIJK OP HET GROENE ZEELANDt 32,50 Anton Pieck -Droom in de deltaf59,50 Deze en nog vele andere vindt u bij: Fa W. J.GOUDZWAARD en Zn. Noordstraat 33-35 - Haamstede - Tel. 01115-1331 DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk boOQOOOOflQOQQgOOOOOQQOQOC^I Vanaf heden zijn onze bekende ovenverse weer elke donderdag (vanaf 09.00 uur) en zaterdag (vanaf 10.00 uur) verkrijgbaar. t Eventueel op een vroeger tijdstip leverbaar na tele fonische bestelling. CAFETARIA Havenplein 26 - Zierikzee Telefoon (01110) 2716 3 Jaar garantie* op alle Austin Metro's. Verkrijgbaar vanaf f 12.990,- AUSTIN 5^" O, 3 Jaar garantie* op alle Triumph Acclaims. Verkrijgbaar vanaf f 17.990,-. Garantievoorwaardcn liggen zwartop wit bij de dealer. Aktie geldt tot en met 31 december 1982 Uw British Ley land dealer St. Joostdijk 41. tel. 01114 1495

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7