TOREN BOYS PAS IN SLOTFASE NAAR 5-1 ZEGE OP SKOL BOYS s Meer haring voor Nederland ERIC DE NOORMAN Zierikzee INGEZONDEN STUKKEN 6 Country Club vijzelt doelsaldo op tegen Bruse Boys: 9-0 Advertentie ZIERIKZEE - Toren Boys heeft alle moeite van de wereld gehad om staart- ploeg Skol Boys naar een nederlaag te spelen. Dat het uiteindelijk ver in de tweede helft toch nog ruim lukte, dankte de koploper voor de volle honderd procent aan het werkelijk fabuleuze spel van Kees Stoutjesdijk, die van week tot week meer uitgroeit tot de lieveling van het Schouwen-Duivelandse zaal- voetbalgebeuren. Stoutjesdijk skoorde zelf twee keer en legde de overige drie treffers voor ploeggenoten op een presenteerblaadje. Kees Rossen, Eric van de Zande en Bert Nuyens hoefden slechts af te werken wat de aalvlugge Stout jesdijk voorbereidde. Titelverdediger Country Club had het tegen een gedisci plineerd voetballend Bruse Boys aanmerkelijk makkelijker. Zonder Tonny en Jacob van de Berge en Wim Geluk kunnen de Boys nauwelijks een aan vaardbaar eerste klasser worden genoemd. Met 9-0 vijzelde Country Club het doelsaldo flink op. Toren Boys kreeg de zege tegen Skol Boys allesbehalve kado. In de wedstrijd tegen de voormalige zaal voetbaltopper demonstreerde Toren Boys, waarom Country Club toch zonder betoog de beste ploeg van het Schouwen-Duivelandse gebeuren blijft. Wanneer Toren Boys er niet snel in slaagt om een afdoende voor sprong te nemen tegen een tegenstan der, wordt de ploeg nerveus en steeds slechter en ongekontroleerder draai en. Dat was ook tegen staartploeg Skol Boys het geval. Wel nam Toren Boys in de tiende minuut de leiding door een doelpunt van Kees Rossen, nadat Kees Stoutjesdijk hem oog in oog met doelman Simon Blom had gemanoeuvreerd, maar toen het in de zestiende minuut 1-1 werd door een fraai doelpunt van Marcel van de Berge op aangeven van Gerrit van Splunter, toen leek het alsof Skol Boys de zege zo maar voor het opra pen had. Verdrukking Toren Boys werd voortdurend in de verdrukking gespeeld en kreeg in de minuten die volgden meerdere uit gelezen mogelijkheden om twee, drie of vier treffers van de koploper van daan te lopen. Jan van Urk, Cees de Feiter, Mar cel van de Berge, maar vooral Daan Blom misten evenwel schitterende mogelijkheden. Onzuivere inzetten en goed keeperswerk van Aad van Vliet hielden de skore gelijk. Aan de andere kant verknalde ook Kees Stoutjesdijk een fraaie mogelijk heid. Nadat Simon Blom een sliding nodig had gehad om Eric van de Zan de de doorgang te beletten, verzuim de Stoutjesdijk de toegekende straf schop te verzilveren. In de tweede pe riode zou hij zijn misser evenwel dubbel en dwars goed maken. Hij was het, die Toren Boys uiteindelijk boven de opponent uit zou gaan tril len. In de tiende minuut produceerde Stoutjesdijk een schitterend doel punt, dat onbetwist voor allerhande fraaie superlatieven in aanmerking zou kunnen komen. Stoutjesdijk wentelde zich tussen drie^-verdedi gers door tot in het centrum voor het doel van Skol Boys, kapte nog een keer, en haalde toen met een doffe dreun uit. Simon Blom zag de klim mende bal slechts vaagjes voorbij vliegen. In dezelfde minuut nog kreeg Skol Boys een unieke gelegen heid om weer naastzij te komen, maar voor open doel verzuimde Daan Blom af te ronden. Voor Toren Boys betekende dit het sein om definitief door te drukken. In de dertiende mi nuut offreerde Stoutjesdijk de derde treffer aan Eric van de Zande, in de zestiende rondde hij zelf op een weer galoze manier een dieptepass van Bert Nuyens af en in de achttiende minuut v/aren de rollen omgekeerd. Stoutjesdijk speelde in z'n eentje al les en iedereen uit en bood toen Bert Nuyens de kans om ook zijn naam op de lijst van doelpuntenmakers te zet ten: 5-1. Geduldig Country Club had niet de minste moeite met Bruse Boys. Weliswaar duurde het tot de dertien minuut 10 8 1 1 38-25 17 9 7 2 0 49-13 16 9 6 1 2 36-20 13 10 4 3 3 27-21 11 9 4 1 4 22-23 9 9 3 1 5 20-21 7 8 2 1 5 11-30 5 9 1 1 7 12-37 3 9 0 1 8 14-39 1 vooraleer de skore geopend werd, maar toen was het hek ook van de dam. Country Club heeft de klasse om geduldig op een opening te wach ten als een tegenstander zich in de verdediging wenst terug te trekken. Halverwege was de skore 2-0, maar in de tweede twintig minuten voegde de titelhouder nog zeven doelpunten aan de produktie toe. Rob Wijnste kers trof vijf keer doel, Bart Helbers twee keer en Jaap van Sliedrecht en Rini Stoutjesdijk: 9-0. Het duel aan de kop van de ranglijst in de eerste klas gaat door de overwinningen van Toren Boys en Country Club onafge broken door, maar het lijkt, gezien het vertoonde spel van beide forma ties wel zeker, dat er niet aan de su prematie van de titelhouder getornd zal kunnen worden. Stand in de eerste klas: Toren Boys Country Club Mevo Sporthuis ZZ Stella Boys FC Kerkwerve Bruse Boys Skol Boys SKNWK Tweede klas In de tweede klas won ZZ'72 met 1- 0 van Dreischor, waardoor de ZZ'72- ploeg zich door twee opeenvolgende overwinningen flink uit de onderste regionen heeft gewerkt. Voor Dreischor worden de proble- men steeds groter. Bijmakelaardij lijkt grote plannen te hebben om het vorig jaar verloren gegane terrein weer goed te maken. Nadat De Steeg de aanvankelijk opgelopen achter stand wegwerkte tot 3-3, drukte Bij makelaardij in de slotminuten toch nog door naar 5-3. De stand in de tweede klas: Bijmakelaardij 6 5 0 1 24-11 10 De Steeg 7 4 1 2 23-13 9 SV Ouwerkerk 5 4 0 1 11-12 8 'J a ru Distriktsfinale le klas driebanden in Ouwerkerk OUWERKERK - Door de biljart- vereniging Phoenix zal op vrijdag, zaterdag en zondag 29-, 30- en 31 okto ber a.s. in café Bakker te Ouwerkerk het finaletoernooi worden georgani seerd driebanden*le klasse van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB. Aan het toernooi zal worden deel genomen door M. C. Lems, L. de Mun- nink, W. Hanse, allen van de biljart vereniging Bommenede te Zonne- maire en A. Geelhoed van D.O.S. Nieuwerkerk. In de eerste ronde, waarmee vrij dagavond te 19.00 uur wordt gestart zal L. de Munnink het moeten opne men tegen A. Geelhoed en M. C. Lems tegen W. Hanse. De lengte van de partijen is vast gesteld op 30 caramboles. 4B76 <f?> ZZ'72 7 3 1 3 13-11 7 Country Club II 5 3 0 2 13-17 6 Die Gouwe 621311-8 5 Skol Boys II 6 12 3 15-21 4 Brogum 6 2 0 4 15-24 4 Dreischor 8 116 12-21 3 Derde klas In de derde klas verspeelde VV Mondragon/Oosterschelde het eerste punt. Mevo II hield de koploper op 2- 2. Zeelandia haalde tegen Renesse flink uit. De Zeelandianen klopten de roodwitte brigade met 7-0. De gele formatie is VV Mondragon Ooster- schelde nu tot op een punt genaderd. WMondr./Oost. 6 5 1 0 20-10 11 Zeelandia 5 4 0 1 24- 5 8 Mevo II 5 3 1 1 12-14 7 SV Ouwerkerk II 3 2 0 1 8- 7 4 Renesse 5 2 0 3 18-15 4 Bijmakelaardij II 3 1 0 2 5- 7 2 Stella Boys II 4 1 0 3 8-12 2 Brogum II 5 1 0 4 6-15 2 ZZ'72 II 4 0 0 4 4-20 0 MOSKOU - President Brezjnjev heeft in een toespraak tot de militai re top van de Sowjet-Unie verklaard dat de Russische ekonomie proble men en tekortkomingen heeft, vooral in de agrarische sektor. Belgen verheffen patat tot kunst ANTWERPEN - De Belgische Stichting voor de bevorde ring van de Belgische kunst" is een kampgne begonnen om de legendarische Belgische patat friet en de kraampjes waar die verkocht wordt te beschermen. De stichting werd in het leven geroepen door een docent aan de Koninklijke Academie van schone kunsten van Antwer pen, Paul Ilegems, en een schil derijenhandelaar en kunstboe- kenuitver, Jef Weert. Zij zeggen: „Wij zijn vast besloten te vechten voor de pa tatkraampjes, vandaag de dag generen de Belgen zich soms patat friet te eten wegens alle grappen die de Fransen en de Nederlanders over ze vertel len". Ilegems en Meert hebben ook een expositie ingericht die het begin moet zijn uan het patat museum waarvan ze dromen. Ze hopen die gauw, te kunnen tonen in Brussel en in Parijs, waar, zoals de Belgen dikwijls zeggen, evenveel friet wordt gegeten als in de Belgische hoofdstad. Hoofdmoot van de ten toonstelling is een kollektie van duizend patatvorkjes, die Paul Ilegems in twintig jaar heeft opgebouwd. Er zijn ook foto's te bezichtigen en prent briefkaarten, affiches en bord jes. Ze hebben alle betrekking op de nobele kunst van de pa tat friet". Ze laten ook een gi gantische zak friet van 20 kilo zien die geheel en al is gebeeld houwd uit reuzel. HILVERSUM - De ambtenaren bond ABVA/KABO (FNV) wijst het regeerakkoord dat CDA en WD dinsdag hebben gesloten radikaal af. In het akoord staat onder meer dat tot 1986 twaal miljard gulden in de overheidspersoneelssektor omgebo gen dient te worden. Voorzitter J. van Scheur van de ABVA/KABO meent dat de tijd van prikakties te gen het overheidsbeleid nu wel voor bij is. Volgens hem zijn stakingen .voor onbepaalde tijd zeer dichtbij. Hij zei dit woensdagavond in het NOS-journaal. UTRECHT - De WDM- hoofdbestuurder Oscar van Rijswijk heeft van zijn commandant tien da gen zwaar arrest gekregen omdat hij in september drie keer in uniform had meegedaan aan vredesde monstraties. De straf houdt in dat de bestuurder van de soldatenvakbond een week moet nadienen om het ar rest uit te zitten. Van Rijswijk zou vrijdag 29 oktober afzwaaien. NIJMEGEN - Schoenfabriek Wel len BV in Nijmegen gaat dicht en de honderd werknemers worden ontsla gen. Dat is het gevolg van het faillis sement dat de rechtbank in Arnhem woensdag over het bedrijf heeft uit gesproken. Wellen BV was de laatste schoenfabriek van enige betekenis in de regio Nijmegen. DEN HAAG - De Tweede Kamer en het kabinet steunen het beleid dat burgemeester Polak heeft gevoerd bij de rellen die ontstonden na het ontruimen van het kraakpand de Lucky Luyk en de noodverordening die de burgemeester op 11, 12 en 13 oktober van kracht liet zijn. Dat bleek woensdag in de Tweede Kamer waar op initiatief van CPN- fraktievoorzitter Ina Brouwer over deze kwestie werd gedebatteerd. SCHIPHOL - „Dat wij de top van de Mount Everest niet gehaald heb ben is uitsluitend en alleen te wijten aan het slechte weer, en niet aan de spanningen tussen de teamleden". Dit zei Xander Verrijn Stuart, leider van de Nederlandse Mount Everest expeditie, woensdag bij terugkeer van het team op Schiphol. LUXEMBURG - Nederland mag 6400 ton meer haring vangen dan door de EG-kommissie was voorgesteld. Ook de Nederlandse kabeljauwvangsten zijn omhoog gebracht en wel met 1350 ton. Dat blijkt uit nieuwe voorstellen voor de vangsten die de EG-kommissie in de Europese Visserijraad heeft gebracht. Blijkens die voorstellen mag Ne derland ten westen van Schotland 7400 ton haring vangen in plaats van oorspronkelijk 700 ton en in het zuid elijk deel van de Noordzee 19.000 ton in plaats van oorspronkelijk 13.000 ton. Het voorstel waarmee de EG- kommissie in Luxemburg kwam, dient om een Europees visserijbeleid tot stand te brengen. De kommissie noemt het overigens geen voorstel, maar een „schema met suggesties voor oplossingen". Nederland had, aldus de Neder landse delegatieleider, graag gezien dat ook de vangstmogelijkheden van makreel voor Nederlandse vissers nog wat verhoogd zouden zijn. Maar dat bleek niet haalbaar. Jammer, al dus de direkteur-generaal van land bouw, Aart de Zeeuw, want het Ne derlandse visserijbedrijfsleven is nogal op makreel ingesteld. Aantallen In het pakket dat de EG-kommissie op tafel had gelegd, werd uitgegaan van een totale vangst in de Europese visserijwateren van 529.870 ton ka beljauw, waarvan voor Nederland 28.350 ton was uitgetrokken. Voor schelvis waren die getallen respek- tievelijk 201.700 ton en 1.210 ton, voor koolvis 101.760 ton en 150 ton, voor wijting 189.120 ton en 10.120 ton, voor schol 159.960 ton en 51.570 ton, voor tong 32.310 ton en 16.200 ton, voor makreel 375.000 ton en 35.000 ton, voor heek 30.300 ton en 200 ton en voor haring 217.300 ton en 26.400 ton. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 26 oktober 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 7<uit opslag handel en coö peratie 50,00 - 50,75; tarwe, basis 16 7c, uit eigen opslag 51,75; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 7c, f 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 48,50; haver 46,80; erwten (kleine groene) 78,50 - 84,50; Capu- cijners 79,50 - 87,50; Schokkers 83,50 - 92,50; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18 7c vocht, 158,50 - 166,00; karwij (boe renschoon) 238,50 - 243,50; karwij (prima doorsneekwaliteit) 256,00 - 260,00; blauwmaanzaad, geschoond en droog 292,50 - 337,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 15,00-/ 16,00 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 15,50 - 16,50 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Exklu sief b.t.w. Notering Rotteramse Beurs dd. 25 oktober 1982: Bintje 35-50 mm 18,00 - 18,50 per 100 kg; Bintje 50 mm op waarts/ 18,50-/ 19,00 per 100 kg. Ex- .klusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas, 0,14 - 0,155 per kg. Zaaiuien, 35 mm op waarts 0,15 - 0,16 per kg. Op auto geleverd. Exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 275,— -/ 300,— dijkhooi 210,— - 260,—; Luzernehooi 300,—; tarwestro 110,120,—; gerstestro 130,— - 140,—; ha- verstro/ 100,110,—Roodzwenk 130,--/ 140,—; Rietzwenk 130,-- 140,-; Veldbeemd 160,- - 180,—; Raaigrassen 140,— 165,—; erwtenstro 140,— 150,—; schokkerstro tot 100,— - 110,—; bruine bonenstro 120, 135,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 27-10. Totaalaan- voer: 7167, runderen 2523, graskalve ren 588, vette kalveren 60, nuchtere kalveren 2144, schapen en lammeren 1085; geiten 66, slachtvarkens 701, en 1311 slachtrunderen. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2275 - 3250; guiste koeien 1500 - 2000; kalfvaarzen roodbont 2150 - 3200; zwartbont 2100 - 2950; klamvaarzen 1700 - 2125; guiste vaarzen 1500 - 2000; pinken yj 950 - 1850; graskalveren 650 - f 1250; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 370 - 670; zwartbont 175 - 565; weidescha- pen 90 -ƒ 170; lammeren 80 - 160; vette schapen 150 - 220; vette lam meren 120 - 225. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,80 - 9,40, 2e 7,75 - 8,80; vaarzen le 7,70 -ƒ 8,75, 2e 7,00 - 7,70; koeien le 7,60 - 8.60, 2e 6,65 - 7,60, 3e 6,25 - 6,65; worstkoeien 5,60 -f 6,85; dikbillen extra kwaliteit bo ven notering 9,30 - 13,20; vette kalveren le 6,40 - 6,55, 2e 6,25 - 6,40, 3e 6,00 -ƒ 6,25; slachtzeugen le 3,25 - 3,40, 2e 3,10 - 3,25, 3e 2,50 - 3,10. (Slachtveeprijzen zijn volgens Slacht- en P.V.V.-regeling.) Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer gelijk, handel levendig, en prijzen hoger; guiste koeien: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen gelijk; graskalveren: aanvoer groter, handel vlot, en prijzen hoger; vette kalveren: aanvoer gelijk, handel lui, en prijzen lager; nuchtere kalveren: aanvoer kleiner, handel normaal, en prijzen gelijk; schapen: aanvoer klei ner, handel traag, en prijzen hoger; slachtvee: aanvoer gelijk, handel rustig, en prijzen gelijk; en slachtzeu gen: aanvoer gelijk, handel normaal, en prijzen gelijk. De Eierveilingen BARNEVELD, 27-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.343.420 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 10,00; 55-56 gram 10,45; 60-61 gram 10,50-/ 10,75; 65-66 gram 10,75 - 11,00. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Leiden: K. J. Jansen, Ermelo; te Egmond aan Zee en Eg- mond-Binnen: D. H. L. M. B. van Zijll Langhout, Oosterend; te Fer- werd: O. C. Kerssen, kand., Nieuwe- gein; te 's-Gravenhage: IJ. Akker man, Norg; te 's-Gravenhage als pre dikant bijzondere werkzaamheden (Kloosterkerk): drs. C. A. ter Linden, Oegstgeest; te Nieuw-Buinen (toez.): G. C. Vijzelaar, Rijswijk (Z.H.). Aangenomen naar Ten Boer: E. J. Hefting, kand., Groningen. Beroepbaarstelling: W. M. M. Moonen, Tsaar Peterstraat 49 hs, 1018 PA Amsterdam, tel. 020-268563. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Andijk: J. W. Kuipers, Oenkerk. Bedankt voor Tilburg (part-time): G. L. R. Riphagen, Delden (tijdelijke dienst). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zuidwolde (Dr.): J. F. de Haan, kand., Leiden; te Assen- Zuid: J. Slotman, Enschede-West. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Nieuwpoort: M. van der Sluys, Kerkwerve. Bedankt voor Alphen aan de Rijn: A. van Heteren, Werkendam. Gereformeerde Gemeenten Aangenomen naar Oostkapelle: C. Harinck, Dordrecht. Bedankt voor Borssele: D. Hak kenberg, Lisse. SCHEEPVAART Abida, 26-10 te Port Gentil Acila, 31-10 te Bobay verwacht Acmaea, 26-10 te Yokohama Acteon, 25-10 200 noord Medan naar Singapore Aldabi, 25-10 van Rotterdam naar Bremen Aludra, 25-10 40 oost Fernando Noho- ronha naar Kaapstad Atlantic Star, 25-10 350 zuid Kaap Farver naar Halifax Nedlloyd Barcelona, 25-10 195 zuid Muscat naar Mina Gaboos Nedlloyd Dejima, 26-10 te Rotterdam Nedlloyd Delft, 26-10 van Jeddah naar port Kelang Nedlloyd Houtman, 25-10 150 oost zuid oost Kaap Leeuwin naar Suez Nedlloyd Rockanje, 26-10 90 zuid Kreta naar Lattakia Nedlloyd Tasman, 25-10 van Rotter dam naar Hamburg Ondina, 7-11 te Antwerpen verwacht „Zaag een tralie door", steun Amnesty International Gisteren, 27 oktober, publiceerde Amnesty International het jaarboek van de politieke gevangenen over 1981. Omdat de volledige. Engelse uitgave te lijvig en te duur werd heeft de Nederlandse Sektie dezer dit jaar niet helemaal meer vertaald, maar gezorgd voor een samenvatting die voor 7,50 voor belangstellenden verkrijgbaar is. Gekoppeld aan de publicatie wordt een promotie- en le den werfaktie gehouden. Zoals be kend bestaan de inkomsten van Am nesty uitsluitend uit kontributeis en giften, om de steeds stijgende kosten te kunnen dekken zal een toenemend leden aantal noodzakelijk zijn. Voor de aktie „Zaag een tralie door" is een informatiepakket sa mengesteld. Mensen die zich nu als lid opgeven krijgen dit toegestuurd. Het pakket bevat: een lidmaat schap van Amnesty International van oktober 1982 tot december 1983 (de kontributie is normaal 40,— per jaar), het jaarboek van de politieke gevangenen, het drieluik „Gewetens gevangenen", het oktober nummer van Wordt Vervolgd (het maandblad van de Nederlandse afdeling van Amnesty), twee voorbedrukte kaar ten welke verstuurd kunnen worden voor vrijlating van gewetensgevan genen en nog wat aanvullende infor matie over het werk van Amnesty. De prijs van het totale pakket is 45,— en kan na ontvangst betaald worden. Het jaarboek van de politieke ge vangenen geeft zoals gewoonlijk een overzicht van de mensenrechten schendingen zoals die in verschillen de landen plaatsvinden. Kopers van het jaarboek treffen daarin twee voorbedrukte kaarten aan die voor vrijlating van de betref fende personen verstuurd kunnen worden. Voor bestelling van het totale pak ket (plus lidmaatschap dus) of alleen het jaarboek kan men terecht bij de kontaktpersoon van de Amnesty groep Schouwen-Duiveland: Nellie Geene, lrenestraat 38, Haamstede, tel. 01115-1931. Amnesty groep Schouwen-Duive land De huid van de beer Het re kreatie volley halte am ran Big 5 werd de afgelopen week in een nieuwe outfit gestoken. De fotograaf van de Zierikzeesehe Nieuwsbode zette de ploeg np de foto. 43. Erwin geeft Thorfinn niet meteen ant woord. Hij staat met veel moeite op en wag gelt naar voren. Als een klem sluit zijn hand zich om Thorfinns arm. „Je beledigt me, schurk", snauwt hij hees. „Ga weg of ik ik". Thorfinn wijkt achteruit voor Erwins bran dende ogen en deze zakt duizelig in elkaar. „Goed, zo ge wilt, prins", zegt de jager, „dan zal ik Gurd proberen tegen te houden hij wendt zich om en verdwijnt tussen de rot sen. Langzaam volgt Erwin hem. Als de prins de paarden in het oog krijgt, is Thorfinn al opgestegen. „Ik laat het tweede paard hier, prins", zegt hij met bittere spot. „Voor het geval ge 't alleen proberen wilt. Maar ge zult u dan nog meer moeten haasten dan ik, die waarschijnlijk onmachtig is Gurds plannen te verhinderen. Niemand in de burcht zal nl. naar mij luisteren." Met deze woorden is hij verdwenen en in de nabijheid van de burcht staat Gurd hijgend tussen de struiken. Met een blik achterom reot hij op de poort toe. „Tijd genoeg", grijnst hij, „voor die jonge kerel hier is. ben ik mijlen ver weg met zijn moeder

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6