Eerste team Damklub Zierikzee zorgt voor surprise tegen BDV Meer onderlinge konkurrentie in nationale top-wielerploeg Schouwen-Duiveland kreeg dertien nieuwe zaalvoetbal-arbiters 5 Hoofdmacht jubilerende klub ongekend sterk: 10-10 Op 13 november Zeeuwse titelstrijd in Zierikzee ZIERIKZEE - Na de al min of meer verrassende over winning op Middelburg II in de hoofdklasse van de Zeeuwse damkompetitie heeft het eerste team van Dam klub Zierikzee ook tegen het zeer sterke BDV een onge kende vechtlust aan de dag gelegd. Nadat het midder nachtelijk uur al geruime tijd was overschreden sleepte de Zierikzeese formatie door overwinningen van A. J. Flikweert en J. de Wild een sensationele 10-10 puntende- ling uit het vuur tegen de Bergen op Zoomse ploeg. De sterke seizoenstart lijkt er aardig op te duiden, dat Dam klub Zierikzee in het jubileumjaar van de vereniging - recentelijk passeerde de officiële oprichtingsdatum nu een kwart eeuw geleden - grootse plannen heeft in de richting van een puik sportief sukses. Door de enorme kosten, die er vooral voor een kleine vereniging verbon den zijn aan een officiële jubileumviering, zag het bestuur van Damklub Zierikzee hiervan af, maar om de mijlpaal in het bestaan toch niet geheel onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseert het „feestvarken" op zaterdag 13 november in het klubgebouw - het Her vormd Verenigingsgebouw in Zierikzee - het Zeeuws kampioenschap sneldammen, een happening van de eerste orde, die heel wat damkorifeeën naar Zierikzee zal lokken. ZIERIKZEE - Sinds dinsdagavond is Schouwen- Duiveland dertien nieuwe zaalvoetbalscheidsrech ters rijker. In de bestuurskamer van sportpark Ban- nink reikte Dick Mooij, bestuurslid van de afdeling Zeeland van de KNVB de diploma's uit aan de geslaagde arbiters. Naast dertien Schouwen-Duive- landse fluitisten kreeg ook het rayon Goes er twee nieuwe scheidsrechters voor het zaalvoetbal bij. De kursus werd de afgelopen weken verzorgd door Bert Kraak en Hans de Ridder. De laatste verzorgde het facet sporthygiëne. ,,Het zaal voetbal op Schouwen-Duiveland is nu tenminste weer uit de brand", stelde Dick Mooij tijdens de uitreiking van de diploma's. „Lange tijd was er een ernstig te kort aan arbiters. Ik hoop nu alleen, dat ze het alle maal vol blijven houden, die aan deze klus gaan beginnen". Mooij nam meteen de kans waar om ook de aandacht te vestigen op dezelfde problematiek in de veldvoetballerij. „Ook daar moeten er hard nodig een aantal scheidsrechter bijkomen", vertelde hij. „Het is daarom belangrijk dat er ook een kursus voor veld scheids recht er komt op Schouwen-Duiveland. Momenteel hebben we zeven opgaven hier vandaan. Als er de komende weken nog een paar kandidaten bijkomen, garandeer ik persoonlijk, dat de kursus er op korte termijn ook komt. De KNVB is wat dat betreft goedwillend. Punt is evenwel, dat er vol doende kandidaten moeten zijn". Zierikzee startte de ontmoeting te gen BDV vanuit een uiterst beschei den opstelling. „Het zal een kwestie worden van de nederlaag zo klein mogelijk houden", was het in brede kringen gehoorde geluid. BDV is zon der twijfel de gedoodverfde favoriet in de hoofdklasse van de Zeeuwse dambond. Met spelers van naam als H. Verdoolaege, J. Gajadhar, J. van Beeck en R. Dusebout in de gelederen staan veelal al bij voorbaat een flin ke serie winstpunten vast en is het aan de tegenpartij om er voor te zor gen, dat er niet al te smadelijke ne derlagen uit de bus komen rollen door de wat mindere Goden in het Bergen op Zoomse team in ieder ge val de punten afhandig te maken. Kortste pijn Geruime tijd ook leek dit voor Zie rikzee het best haalbare resultaat, maar in de tweede helft van de avond manoeuvreerden diverse Zierikzeese spelers zich toch beetje bij beetje in kansrijke posities. De kortste pijn was er voor J. Ho nig van Zierikzee en P. Noordijk. binnen het uur kwamen beide spelers remise overeen in een redelijke vlak ke partij. Het remise-aanbod van de Bergenaar werd, weliswaar na eenig aarzelen door Honig aanvaard. „Dan heb ik in ieder geval een punt en is voor ons de eer tenminste gered", memoreerde Honig lakoniek. „Bo vendien ben ik nu als eerste klaar, terwijl tegen Middelburg iedereen op mij moest wachten. Dat is ook wel eens aardig". Vrij vroeg vielen ook Een blik op de denkende dammers van Damklub Zierikzee, die zo puik presteerden tegen het sterke BDV uit Bergen op Zoom. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de beslissingen aan de borden een en twee. M. de Wild verzette zich met hand en tand aan het tweede bord tegen J. Gajadhar, maar moest uiteindelijk toch het loodje leggen tegen de tech nisch uiterst begaafde Bergenaar. Op 13 november komt Gajadhar op nieuw naar Zierikzee om zijn het vo rig jaar veroverde Zeeuwse sneldam- titel te verdedigen, hetgeen impli ceert, dat De Wilds tegenstander beslist niet uit het slechtste hout is gesneden. A. Saman redde zich aan het topbord uiterst fraai uit een posi tioneel nadelige stand tegen H. Verdoolaege. Attent strafte hij een kombinatiefout van de Bergenaar om daarna linea recta door te gaan naar een knappe zege, daarmee beide partijen weer op gelijke hoogte (3-3) brengend. „We speelden een spekta- kulaire partij met een voortdurend explosieve stand", stelde Samen te vreden lachend. Sensationeel Sensationeel was ook de partij van C. L. Boot en J. van Beeck aan bord drie. In een partij, die voortdurend alle overige spelers belangstellend van hun stoelen deed rijzen, bood het tweetal alles wat een dampartij tot een groots en boeiedn gebeuren kan maken. „En dan te bedenken dat het bij ons nog lang geen karnaval is", merkte de Bergenaar op, „want dan gaat het er nog net iets gekker aan toe". Boot raakte al erg vroeg in de partij een schijf achter tegen Van Beeck, maar de Zierikzee-speler bleef zich nu verzetten tegen overga ve en met sukses. Na dertig zetten in de min gestaaA te hebben wist Boot de achterstand weg te werken en bleef er een duidelijke remisestand achter. C. van de Wielen verloor ver volgens van A. van Alphen en de weer op het Zierikzeese biljartnest teruggekeerde J. de Jonge remiseer de in een boeiende, hoogstaande par tij met R. Dusebout, waardoor de stand met zes van de tien partijen uitgespeeld, 5-7 in het voordeel van BDV werd. Ook de Zierikzeese „oudjes" doen het in dit jubileumjaar nog voortref felijk. J. L. Smalheer kwam aan het vierde bord op een werkelijk sublie me manier aan een remise tegen E. Verdoolaege, nadat hij in een schijn baar hopeloze positie was gemanoeu vreerd. De sluwe vos overrompelde zijn opponent evenwel met een fraaie kombinatie toen deze juist meende de volledige buit binnen te hebben. De Bergenaar trapte met beide voe ten in een opgezette val en zag in een zet een ruime voorsprong wegsmel ten als sneeuw voor de zon. Smalheer kreeg van pure konsternatie een hoogrode blos om de wangen, vanwe ge zijn puike aktie, die welgemeend applaus uitlokte bij de overige spe lers. M. van der Wielen kon het ver volgens niet bolwerken tegen J. de Jongh en verloor op een regelmatige wijze van computer-dammer De Jongh, waardoor de tussenstand op 6-10 kwam en BDV in ieder geval ver zekerd was van een wedstrijdpunt. Geduldig Aan het onderste bord vocht A. J. Flikweert een typische „Flikweert- partij" uit tegen de Benjamin van de Bergen op Zoomse ploeg F. Berk- holst. Geduldig wrong de Zierikzeese veteraan zijn jeugdige opponent in een fikse omwurging om daarna in een snel tempo af te ronden: 8-10. Uiterst traat ontspon zich aan bord vijf de partij tussen J. de Wild en J. Elewout. Al geruime tijd werd duide lijk dat zeker Van Elewout in ern stige tijdproblemen moest komen, maar toen hij met nog ruim twee mi nuten te gaan nog dertien zetten moest doen, bleek De Wild niet de juiste afronding in huis te hebben. Omdat de Bergenaar zich niet wenste te laten kloppen door de klok werd ook De Wild meegesleept in een stuk je sneldammen van de eerste orde, waaruit de Zierikzeeënaar uiteinde lijk toch met de beste perspektieven te voorschijn kwam. Na nog wat zin loos op en neer gesnuif kapituleerde Van Elewout tenslotte, maar toen was het al ver na middernacht, maar het was voor Zierikzee het at tent uitspelen waard geweest, want er kwam een uiterst verrassende 10- 10 eindstand op het wedstrijdformu lier, een uitslag waar zeker niet een Zierikzee-speler op gerekend had. KNVB ZATERDAGVOETBAL 2e klasse A: Altena-SSC'55; ASWH-Oostkapelle; AZVV-Good Luck WHS-SHO; Bruse Boys-Oranje Wit; Arnemuiden-SC Everstein. 4e klasse A: SNS-MEVO; Klundert- Veere; Nieuwland-Smerdiek; SPS- SKNWK; Wolfaartsdijk-Yerseke; Meeuwen-Nieuwdorp. AFDELING ZEELAND le klasse: Kruiningen-Duiveland; DFS-VCK, 14.30; Middelburg-SVD; Heinkenszand-'s-H. Arendskerke; GPC-WIK; Colpl. Boys-Apollo. Reserve le klasse: Hoek II-Tern. Boys III; WIK II-Meeuwen III, 14.30; GPC II-Nieuwland II; Arnemujiden III-Yerseke III; Veere II-Krabben- dijke II. 2e klasse: SSV-Hoedekenskerke; Brouwershaven-Waarde, 14.30; Cad- zand-Bevelanders; Borssele-Dau- wendaele; ZSC-Rillandia, 14.30. Reserve 2e klasse: SKNWK II-ZSC II, 14.30; Oostkapelle II-Heinkens- zand II; Kloetinge III-Wissenkerke II; MEVO II-DFS II, 14.30; Meeuwen IV-WIK III. 3e klasse A: Kats-Wolfaartsdijk II; Apollo III-Brouwershaven II; 's-H. Arendskerke II-SVD II; Kloetinge V- Bruse Boys III; Duiveland II- SKNWK III, 14.30; Colpl. Boys II- SSV II. 4e klasse A: DFS III-WIK IV. 14.30; SKNWK IV-Duiveland III, 14.30; ZSCIII-ZSC IV, 12.45; Bruse Boys IV- Brouwershaven III, 12.45. DAMESVOETBAL le klasse: FDVV-SKNWK. 2e klasse A: WIK-Krabbendijke, 11.00. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Yerseke AI-RCS AI; Robur AI- Kloetinge AI; Vlissingen Al-Middel burg AI; Zierikzee AI-Terneuzen AI, 14.30; HW'24 AI-Hontenisse AI. Groep All: Krabbendijke AI- MEVO AI; Kapelle AI-Duiveland AI; DFS AI-Kruiningen AI, 12.45. B-JUNIOREN Regio Bil: 's-H. Arendskerke BI- Middelburg BI; Goes BI-Kloetinge BI; Arnemuiden BI-Zierikzee BI; Yerseke BI-Robur BI; VCK BI-Hein- kenszand BI. Groep BIII: Ouwerkerk BI-Brou- wershaven BI, 12.45; Dreischor BI- DFS BI, 14.30; SKNWK BI-Bruse Boys BI, 11.00; Duiveland BI- Renesse BI, 12.45; WIK BI-Zonne- maire BI, 12.45. Groep BIV: Wolfaartsdijk BI-Zie- rikzee BII. Groep BV: Zierikzee BIII-Goes BII, 12.45. Groep Cl: Colpl. Boys CI-W1K Cl; DFS Cl-Zierikzee CII, 11.00; Bruse Boys CI-Renesse Cl, 11.00; MEVO CI- Dreischor Cl, 10.00; Brouwershaven CI-ZSC Cl, 11.00. Groep CII: SKNWK CII-Robur CII; Zierikzee CIII-DFS CII, 12.45. Groep CII: Zierikzee CI-SKNWK Cl, 11.00. PUPILLEN Groep Dl: Dreischor DI-Duiveland Dl, 10.00; DFS DI-Zierikzee Dl, 10.00; MEVO Dl-WIK Dl, 10.00; Bruse Boys DI-Brouwershaven Dl, 10.00. Groep DII: Ouwerkerk DI-Bruse Boys DII, 10.00; Dreischor DII-MEVO DII, 11.00; Renesse DI-Zonnemaire DII, 10.00; Zierikzee DII-DFS DII, 11.00; Zonnemaire DI-ZSC Dl, 10.00. Groep EI: Zierikzee EI-SKNWK EI, 11.00; MEVO EI-Ouwerkerk EI, 11.00; Bruse Boys El-Zierikzee EII, 10.00. Groep EII: Zierikze EIII-Brouwers- haven EI, 10.00; Renesse EI-Bruse Boys EII, 11.00; DFS EI-Duiveland EI, 10.00. KNVB ZONDAGVOETBAL 3e klasse D: Jong Ambon-Steenber- gen; DIVO-Zierikzee; Roosendaal- Goes; BSC-SC Gastel; Steen-RIA (W); Breskens-RCS. AFDELING ZEELAND le klasse: Hulsterloo-Sluis; Philippine-Zeelandia; Corn. Boys- Oostburg; Lewed. Boys-Renesse; Volharding-Noormannen; SDO- Robur. Reserve le klasse: Robur II-Bier- vliet II; Clinge Il-Zierikzee II; Honte- nisse Il-Zeelandia II; Middelburg IV- Patrijzen II; HVV'24 II-Terneuzen III; Breskens II-Philippine II. 2e klasse A: Vlissingen IV-Jong Ambon III; Noormannen II-Hein- kenszand; Zeel. Sport III-Lewed. Boys II; Cortgene-Dreischor; Domburg-Kwadendamme; Walche ren II-RCS III. 3e klasse B: Robur Ill-Volharding II; Kwadendamme Il-Zierikzee III; Renesse II-Goes III, 14.30; Cortgene II-Hansw. boys II; Jong Ambon IV- RCS IV; Heinkenszand II- Ouwerkerk. 4e klasse A: Ouwerkerk Il-Volhar- ding IV, 14.30; Zierikzee IV-Goes IV, 12.30; Patrijzen III-Dreischor II; Re nesse III-Hansw. Boys IV, 12.00; Goes V-Cortgene III. 4e klasse B: Hansw. Boys III- Renesse IV; Dreischor Hl-Patrijzen IV, 14.30; Zierikzee V-Heinkenszand III, 12.30; Volharding III-Zonne- maire. KORFBAL KNKV AFDELING ZUID WEST le klasse A: All Ready-Swift II, 15.00; Zuidwesters-Blauw wit; Olympia-Luctor; Seolto-Tjoba III. 4e klasse B: Blauw Wit II-Storm- vogels III; Swift V-AU Ready II; TOP Il-Olympia III. Adspiranten B2: All Ready B- LuctorBII, 10.30; Seolto B-Swift BII; Volharding B-TOGO B. PUPILLEN PI: All Ready Pi-Swift PI, 10.30; Animo PI-TOGO PI. PVI: Olympia PI-Swift PIII; Tjoba Pi-All Ready PIL DEN HAAG - Nederland en Nauru, een eilandstaatje ten noordoosten van Australië, hebben besloten di plomatieke betrekkingen aan te kno pen, aldus heeft de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. Voor Nederland zullen deze betrekkingen waar schijnlijk worden behartigd door de ambassadeur in Canberra (Austra lië). AMSTERDAM - Bij de uitgevers groep van Elsevier NDU worden mo gelijk 120 van de 280 werknemers ontslagen. Dit heeft direkteur G. P. J. Schouten aan het personeel meege deeld. Volgende week wil de direktie met de betrokken vakbonden over leggen en de ondernemingsraad om advies vragen. Peter Post Meer onderlinge konkurrentic (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) veense ploegleider. „Een afgang als het vorig jaar in de Dauphin* Libéré past niet bij een sterke formatie als de onze. Dit jaar wil ik ook in derge lijke wedstrijden goed voor de dag komen. Daarvoor was meer konkur rentic binnen de ploeg noodzakelijk. De jongens hadden bet te gemakke lijk, omdat zij zeker waren van een plaats in de Tour-ploeg of doodleuk die plaats niet ambieerden. Ik hoop. dat dat nu gaat veranderen". Met de toevoeging van Theo de Rooy en Pe ter Winnen heeft Post tweede sterke ktassementsrenners toegevoegd aan zijn ploeg, terwijl Adri van Houwe llngen een extra dimensie toevoegt als het gaat om de ploegentijdritten. De Post-formatir was al behoorlijk sterk, maar nu staat bet vrijwel bui ten kijf, dat de Raleigh-equipe het koersbeeld in meerdaagse wedstrij den helemaal naar zijn band kan zet ten. ogenblik worden mij veel goede koe- reurs aangeboden, omdat een aantal sponsors is weggevallen. Daarvan wilde ik optimaal profiteren, maar dat is niet helemaal gelukt", merkte Post op. De Post-formatie voor het volgend jaar en ook de jaren daarop is ge bouwd op het rijden van etappe- wedstrijden. Met De Rooy, Winnen, Lammerts en Adri van Houwelingen heeft Post bewust ronderenners aan getrokken. Het aksent zal in de toe komst liggen op het rijden van twee ronden in dezelfde periode. Het eerste voorbeeld van die nieuwe lijn blijkt in het voorjaar. De suksesvolle ploegleider neemt dan met volwaar dige formaties deel aan zowel de Tir- reno Adriatico als Parijs-Nicc. Aan de Ronde van Italië neemt de Post- brigadc definiteif niet deel, maar de samenstelling van de formatie is er op gericht, dat de Giro in de toe komst naast de Tour het belang rijkste cvenment zal worden. Voor de nieuwe opzet van Neder lands suksesvolstc wieler-equipe is gekozen om de konkurrentiestrijd op te voeren. „Ik heb het afgelopen jaar mijn leergeld betaald", stelde Post. „Een renner kon gemakkelijk nee zeggen tegen een of andere wedstrijd. Dat kon ik niet. Er moest een ploeg aan het vertrek staan. De problemen kende ik voornamelijk met eendaag se wedstrijden. Daarom hebben we besloten het aksent te leggen op de ronden. Een gezonde konkurren tiestrijd binnen een ploeg kan alleen maar positief werken". Programma In grote lijnen werkt Post komend seizoen hetzelfde programma af als dit jaar. Dat houdt in, dat hij in fe bruari naar de Cotc d'Azur vertrekt, voor een aantal trainingswedstrij den. Vervolgens worden alle voor jaarsklassiekers en de etappe- wedstrijden Parijs-Nice en Tirreno Adriatico afgewerkt. Als voorberei ding op de Ronde van Frankrijk rijdt Post de Ronde van Romandië, de Dauphine Libéré en de Ronde van Zwitserland. Na de Tour volgen de strijd om de wereldtitels en najaarsklassiekers. „Ik leid nu tien jaar een wieler ploeg", argumeteerde de Amxtel- Peter Post wil nieuwe afgang in komende seizoen vermijden AMSTELVEEN - Ploegleider Peter Post is voor het ko mende wielerseizoen een andere weg ingeslagen. TJit be zuinigingsoverwegingen en minder plezierige ervarin gen in het verleden heeft de Amstelveense ploegleider besloten dit jaar zijn ploeg niet officieel voor te stellen. Zijn equipe voor het volgend seizoen bestaat uit zestien renners. De renners die blijven zijn Jan Raas, Gerrie Knetemann, Johan van der Velde, Henk Lubberding, Leo van Vliet, Cees Priem, Jacques Hanegraaf, Ad Wij- nands, Gerard Veldscholten en de Belgen Ludo Peeters en Ludo de Keulenaere. Nieuw zijn Theo de Rooy, Peter Winnen, Johan Lammerts en Adri van Houwelingen. Als zestiende man komen nog twee renners in aanmerking. Frits Pirard, die momenteel nog in de Raleigh-formatie zit, of Bert Oosterbosch. „De keuze in deze wordt bepaald door het feit, of er in Nederland een tweede profploeg van de grond gaat komen", vertelde Post. „Komt die ploeg er, wat nog steeds niet hele maal is uitgesloten, dan zal Pirard met de andere „uitvallers" Steven Rooks, René Koppert en Aad van den Hoek deel uit gaan maken van deze nieuwe formatie. René Koppert heeft overigens vergevorderde kontakten met de Italiaanse formatie Termolan en zou in dat geval af kunnen vallen. Er is overigens al wel gesproken met Bert Oosterbosch, die inmiddels zon der ploeg is geraakt. Oosterbosch wordt de zestiende man als Pirard kan vertrekken". Veranderingen „Wanneer ik niet zoveel renners met tweejarige kontrakten binnen mijn ploeg had, waren de verande ringen nog groter geweest. Op het Theo de Rooy Peter Winnen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5