fu\j SMfipés*®3* DUIST SUPERMARKT OLIEBOLLEN BRAAD KIP Q QQ ,,'T CENTRUM" Hage's Schoenen verrassend laag geprijsd! Te koop Groot bedrijfspand met bovenwoning Gemeente Westerschouwen BEATRÏXSCHOOL CONCIËRGE Edelsmederij M. Jech SUCCESJES land Viergever VOOR AL UW KLEURENWERK VARKENS LAPPEN E En HALVE PRIJS 98 ACHTERHAM SELLERY SALADE 1 9E 1.59 bietjes 49 VER Havenplein Zierikzee 9 Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 mJ Prijs 110.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42. Tel. 01114-1265 Vanaf heden zijn onze bekende ovenverse weer elke donderdag (vanaf 09.00 uur) en zaterdag (vanaf 10.00 uur) verkrijgbaar. Eventueel op een vroeger tijdstip leverbaar na tele fonische bestelling. CAFETARIA Havenplein 26 - Zierikzee Telefoon (01110) 2716 Zacht tapijt En mooi en warm en sterk. Eigenschappen van Signature, de nieuwe, ongekend fraaie tapijt- collectie van Desso. Een unieke eenheid van luxe, zuiver scheerwollen weefselstruc turen en tijdloos functioneel wooncomfort. Nu exclusief te bekijken bij: De voorzitter van de commissie voor openbare werken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op donderdag 28 oktober a.s. om 19.30 uur in het ge meentehuis te Haamstede een openbare vergadering van de eerdergenoemde commissie zal worden gehou den. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor belangstellenden ter inzage tussen 19.00 en 19.30 uur op de dag der vergadering. De voorzitter. A. J. PADMOS Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling „Beatrixschool" vraagt voor de onder zijn bestuur staande school voor buitengewoon onderwijs (MLK/ZMLK), Grachtweg 8 te Zierikzee een: Voorlopig zal de aanstelling voor 10 uur per week zijn, maar uitbreiding tot 20 uur behoort in de toe komst naar alle waarschijnlijkheid tot de mogelijk heden. De werkzaamheden moeten in de tijd dat de leerlin gen op school zijn worden verricht. De werkzaamheden bestaan o.m. uit: inrichting en onderhoud magazijnen stencil- en kopieerwerk lichte onderhoudswerkzaamheden Gedacht wordt aan iemand die in het bezit is van een LTS-diploma goed met kinderen kan omgaan praktisch werk goed kan organiseren zelfstandig kan werken Voor deze funk tie kan een salaris worden geboden van minimaal f 467,50 en maximaal f 675,25 per maand, uitgaande van 10 uur per week, zulks afhan kelijk van leeftijd en ervaring. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de schoolleider van de Beatrixschool, de heer J. de Jong. tel 01110-2762. Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na het verschlj nen van dit blad te worden gezonden naar het bestuur van de Beatrixschool, p/a Meelstraat 8, 4301 EC Zierikzee. Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (OHIO) 5560 Te koop: Philips grootbeeld kleuren tv met prachtbeeld, spelend te zien 450,-. Stereo-autoradio met cass. nieuw 150,-. Tel. 01114-2825. Diversen: Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in ,,De Palaverhut". Al uw meubelstoffeerwerk wordt na afspraak in één week bij u opgehaald en als nieuw weer bij u thuis be zorgd door Meubelstoffeerde- rij Goudzwaard, Meelstraat 24, Zierikzee, Tel. 01110-2491. Schilderstukken, litho's, et sen, reprodukties e.d. Kunsth. en lijstenmaker J. v. d. Ven, Hoek St. Janstraat Fonteine 1, Zierikzee. Tel. 01110-6695, b.g.g. 3407. Ge opend: di. t/m vr. van 10.00- 17.00 uur en do-avond. Bij gunstig weer hopen wij spoedig te kunnen draineren. Graag uw opgave hiervoor bij P. L. Quist, 01112-1443, Dreischor. De huisvrouw die rekent, weet wat kinderschoenen betekent! Belangrijk goedkoper dan vergelijkbare schoenen Nieuwerkerk Telefoon 1416 H.H. LANDBOUWERS Wij willen van u huren om in 1983 o.a. aardappelen, uien, witlof, winterwortelen, knolselderij te telen. Wij kunnen ook het land ploegen als u dat wenst. Hoogachtend, Loon- en sproeibedrijf Heuvelsweg 11 4321 TE Kerkwerve Telefoon 01119-1306 b.g.g. 01110-2179 hele week 500 gram SPEKLAPJES elke 2e 500 gram VARKENS POOTJES kilo FRIKANDELLEN 5 halen 4 betalen. zonder fosfaat ,m - 100 gram jj iJQ 100 gramI iLlI MMpnm ROOMIJSTAART f no i°°ooo1-98 1100gramUlVV I Bij aankoop van 500 gram SPEKLAPPEN 500 gram gekookte 20 pitloze MANDARIJNEN o An Satsuma's WORTELEN e.f WITTE BONEN in tomatensaus WORTELEN 1 OQ RODE «I •■Ö5J BIETEN 1.29 Vuotu(Utop l van20 «*n mA.iVt (V- ]^)krr Hêro ERWTENSOEP literblik NIEUW! MORGEN MARGARINE 250 gram vl-v-r W «,1 nAtiR*4^ ^.yrn»fff* u <t«r wnW E Pickwick THEEZAKJES D.E. roodmerk KOFFIE „-*> *70» BA- »1W" - - „t, r" Zeeuws banket EIERKOEKEN 10 voor

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9