15 CkI&ZJU Opnieuw gestaakt duel voor Zierikzee-ploeg TAXI Droptiek „De Passage" Droptiek „De Passage" ERIC DE NOORMAN Gerard Olijhoek verzorgde puike demonstratietraining voor B-junioren van WIK H.H. ADVERTEERDERS familiedrukwerk? SUCCESJES Meer dan zomaar een laars SCH0ENM0DE VAN 0EVEREN HAN STEENLAND ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 26 oktober 1982 Nr. 23206 Badminton MIDDELBURG - Voor de tweede keer in de nog jonge kompetitie is een ontmoeting van het eerste team van badmintonklub Zierikzee voortijdig aan zijn eind geko men. Net als een paar weken geleden in Terneuzen moest ook nu bij een voordelige 2-4 stand voor Zierikzee een eind gemaakt worden aan de ontmoeting met Marathon 2. De Vlissingse vereniging had duidelijk te weinig tijd de zaal van sporthal Van Duivenvoorde in Oost-Souburg ingehuurd. Beide mixed dubbelspelen konden daardoor niet worden uitgespeeld. Door deze vreemde gang van zaken is het niet uitgesloten dat een deel van de Zierikzeese formatie metter tijd een extra reisje Terneuzen en een extra reisje Oost-Souburg te wachten staat om beide gestaakte wedstrij den alsnog uit te spelen. Vooralsnog blijft natuurlijk de zaak wie in beide gevallen voor de kosten zal opdragen c.q. wat de technische kommissie zal besluiten met betrekking tot de af wikkeling. Volledig Zierikzee speelde in Oost-Souburg weer in de volledige samenstelling met de gezien zijn prestaties weer volledig herstelde Harry Koster. Ogenschijnlijk heeft hij geen of al thans weinig last meer van zijn ge blesseerde enkel. In de openingspar tij mocht Harry Koster samen met André Koster het heren dubbelspel voor zijn rekening nemen. In drie sets kwam de winst bij de broers Koster terecht. Nadat ieder dubbel een keer met 15-13 had gewonnen drukte het Zierikzeese dubbel via 15- 5 door naar een 1-0 voorsprong. De dames dubbelpartij van Conny Cashoek en Corry Keizer ging ver volgens met 15-11, 15-11 verloren. De twee heren enkelspelen werden even eens broederlijk gedeeld, al moest Harry Koster tot de bodem van zijn kunnen gaan om in ieder geval een punt in Zierikzees bezit te brengen. Na 18-13 verlies in de eerste set leek Koster definitief afstand te nemen van zijn opponent, toen hij de tweede set met 15-4 won. In de derde en beslissende set werd het evenwel toch weer vreselijk spannend. Na een verlenging won Koster tenslotte met 18-17. Dave Clarke verloor zijn partij met minimaal verschille met 8-15,15- 11, 15-13. Gemakkelijk De beide dames enkelspelen lever den gemakkelijke zeges op voor de Zierikzeese dames. Corry Keizer won met 11-7, 11-2 en Petra Krello deed nauwelijks voor haar onder via 11-7, 11-4. Zierikzee leidde zodoende met 4-2. Tijdsgebrek gooide vervolgens roet in het Zierikzeese badmonton-eten. Dave Clarke en Conny Cashoek wa ren aan de derde set bezig. De eerste ging met 15-12 verloren en de tweede leverde een 7-15 zege op. Petra Krello en André Koster waren erg dicht bij het vijfde Zierikzeese punt. De eerste set werd met 15-5 gewonnen en het dubbel was in de tweede aan de ver lenging, met een 14-14 stand. KERKWERVE - Er is dus toch duidelijk een verschil tussen trainen en trainen. Dat toonde Gerard Olijhoek maandagavond tijdens een de monstratietraining voor de B-junioren van WIK in Kerkwerve aan. „Een training moet waarde hebben. Ze hoeft niet persé leuk te zijn. Ze moeten er wat van opsteken. We zijn tenslotte niet allemaal Van Hane- gempjes en zelfs die is niet volmaakt. Als je de jeugd alleen leuké spel letjes laat doen, leren ze geen voetballen", vertelde Olijhoek aan zijn pupillen en aan een aantal jeugdtrainers en -leiders, die naar het Kerk- werfse sportpark De Vospit waren gekomen om Olijhoek aan het werk te zien met 16 jeugdvoetballertjes van de plaatselijke vereniging. Na een warming-up zonder bal, liet Olijhoek de pupillen met kop pels een warming-up doen met de bal. Hierna werden met groepjes van vier in een vierkant van 18x18 meter allerhande technische en taktische oefeningen uitgevoerd. „Het is hierbij vooral een kwestie van herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Een trainer die na tien keer herhalen zegt, dat hij niet aan de gang blijft met iets uitleggen, die kan maar beter op houden. Voetballen leren is een proces, dat duurt en blijft duren. Het houdt nooit op. Als je dat als trainer niet op kunt brengen, kun je maar beter stoppen". Doordrammen Opmerkelijk in de trainingen van Olijhoek is de ruime varia ties, terwijl in feite toch voortdu rend een hetzelfde aspekt aan de orde is. „Belangrijk in het geheel is, dat je als trainer voortdurend kon- takt blijft houden met de spelers. Je moet laten merken dat je er bent. Praten, aanwijzingen geven, dirigeren en korrigeren. Allemaal facetten die onontbeerlijk zijn in een goede training. De pupillen mogen beslist eens een keer balen na een avond met steeds maar doordrammen over een bepaald onderwerp. Je moet eens kijken hoe er reageerd wordt, als die doordrammerij in de wedstrijd plotseling zijn resultaten blijkt af te werpen. Dan slaat het aanvan kelijke balen om in tevredenheid, dat er toch weer iets geleerd werd". Na de technische en taktische scholing van een aantal zaken worden deze in dezelfde vierkan ten toegepast door met drie tegen een te laten spelen. „Als trainer moet je ze dan hun gang laten gaan. Kijken wat ze kunnen en onder het bezig zijn op de fouten wijzen. Je kunt niet van te voren zeggen hoe het moet gebeuren, want misschien beheersen ze be paalde dingen al en sta je die te vertellen, terwijl het helemaal niet nodig is". Voordat het be faamde onderlinge partijtje aan de orde is, wordt er nog wat „af gewerkt" op de keeper. Het op brengen van de bal over de flan ken, voorleggen en skoren. Specialiseren „Het is van belang, dat je spe lers van het begin af aan een een konkrete funktie geeft in een team. Je kunt en mag iedereen niet voor iedere plaats in het team opleiden. Een rechtsbuiten moet je specia liseren in het rechtsbuiten-zijn. Als je iedereen overal maar uit probeert dan wordt het een alle gaartje: een voetballer, die alles maar voor de helft beheerst", Olijhoek hield zijn pupillen ruim anderhalf uur bezig, maar hij had zonder problemen ook de dubbele lengte aan het werk kunnen blij ven. De variëteit aan oefenstof en het fanatisme waarmee hij de voetballertjes-in-de-dop bezig hield, verveelden geen moment. ,,fk hoop, dat jullie er vanavond in ieder geval iets van hebben op gestoken", besloot Olijhoek zijn betoog. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ENSCHEDE De Jeugdfabriek Twente B V. is in Enschede officieel geopend. Het bedrijf heeft vijftien jongeren in dienst en stelt zich tot doel jeugdigen met een beperkte schoolopleiding en langer dan zes maanden werkloos aan het werk te helpen. Door middel van scholing en vorming wil de jeugdfabriek ook de kansen van deze jongeren op de ar beidsmarkt vergroten. SCHEEPVAART Acila, 24-10 van Singapore naar Bom bay. Nedlloyd Adelaide, 23-10 te Lyttel- ton. Nedlloyd Dejima, 24-10 van Ham burg naar Bremen. Nedlloyd Rockanje, 23-10 van Tripoli naar Benghazi. Nedlloyd Tasman, 24-10 van Antwer pen naar Rotterdam. Ondina, 23-10 te Ouerto Miranda. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Haamstede: O. C. Kerssen, kand., Nieuwegein; te Ten Boer E. J. Hefting, kand., Gronin gen. Aangenomen naar Vreeswijk: D. Heikoop, IJmuiden-West die bedank te voor Maassluis (toez.). Bedankt voor Wierden: H. Binne- kamp, Strijen; voor Rotterdam- IJsseimonde: J. Rowaan, Nieuwer- kerk a.d. IJssel (deelgemeente De Bron). Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Santpoort (geestelijk verzorger Prov. zieken huis): C. van Rijn, leraar godsdienst te Amstelveen; naar Oldekerk: drs. L. C. D. Sinke, Grijpskerke. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Kaapstad (Zuid- Afrika): T. Wendt, Urk. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Almelo: G. Bijkerk, Enschede-Oost; voor Rotterdam- West: A. K. Wallet, Ouderkerk a.d. Amstel; voor Zaandam: T. Harder, Amersfoort; voor Bussum: B. de Graaf, Zierikzee, Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Tricht-Geldermal- sen: Chr. v. d. Poel, Yerseke; voor Scherpenzeel: J. Mijnders, Veenen- daal; voor Arnhem: R. Kattenberg, Lelystad; voor Groningen: L. Blok, Nunspeet; voor Rijssen (Zuiderkerk): N. W. Schreuder, Goes. Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND - Donderdag 28 ok tober: 18.30 uur ds. H. Ligtenberg, Middelharnis. Vrije Gereformeerde Gemeente in Nederland ZIERIKZEE - Vrijdag 29 oktober: 19.30 uur ds. A. P. v. d. Meer, Kinder dijk. Dankdag in Oosterland Volgende week woensdag 3 novem ber a.s. zal" de jaarlijkse dankdag voor het gewas worden gehouden in de Ger. Gemeente in het kerkgebouw aan de Sint Joostdijk, en in de Oud Ger. Gemeente in het kerkgebouw aan de Burgem. van der Havestraat. De Ger. Kerk houdt deze dankdag sa men met de kerk van Nieuwerkerk in de kerk aldaar. De Ned. Herv. Kerk is enige jaren geleden gestopt met deze bid- en dankdagen. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 25-10. Aanvoer totaal 1353, slachtrunderen 1065, schapen en lammeren 288. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,50 - 8,70, 2e 6,50 - 7,40; koeien le 7,50 - 8,75, 2e 6,80 - 7,40, 3e 6,00 - 6,70; worstkoeien 5,50 -ƒ 6,60; dikbillen extra kwaliteit 9,15-14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 190 - 250. Overzicht: slachtrunderen: aan voer minder, handel matig, en prij zen stabiel, afl. lager; schapen en lammeren: aanvoer minder, handel redelijk; en prijzen stabiel. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 25-10. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 18,00 - 18,50; Bintje 50 mm opwaarts 18,50 -ƒ 19,00; Bintje 35-55 mm 18,00 - 18,75; Eigenheimer 35 mm op waarts in zakken 27,00 - 30,00. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm 13,00 - 16,00; Bintje 50 mm op waarts 16,00 - 17,00. Export: blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee, 40 mm op waarts in zakken 18,00 - 19,00; Bintje 45 n>m opwaarts in zakken voor Italië 19,50-/ 20,00. Voeraardappelen 8,00 - 10,00. Stemming: rustig. W1LMA ABRAHAMSE WILLEM VAN OERS gaan trouwen op donderdag 28 oktober 1982 om 14.30 uur in het gemeentehuis te Zierikzee. De kerkelijke inzegening van ons huwelijk zal plaatsvinden om 15.15 uur in de Gasthuiskerk te Zierikzee. De receptie vindt plaats van 18.00 uur tot 19.30 uur in restau rant „Rietnisse", Oude Moolweg 9-11 in Renesse. Ons adres blijft Aernt Bruunstraat 93, 3067 JB Rotterdam Na een verblijf van 3 weken in de Daniël den Hoedkliniek betuig ik mijn hartelijke dank voor het medeleven dat ik mocht ontvangen van familie, vrienden en bekenden. J. M. GELUK-DEN ENGELSMAN Zierikzee, oktober 1982 Scheepstimmerdijk 1 Heden overleed door een noodlottig ongeval onze neef E. J. VAN STRIEN Uit aller naam, Familie VAN STRIEN 22 oktober 1982 Bij plaatsing in deZierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVEN DUKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE Te koop: Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. In zeer goede staat zijnde Mazda 1300, bj. '75 (met taxi keuring) 2250,-. Rijwiel- en taxibedrijf Han Steenland, Dreischor. Tel. 01112-1496. Union fietsen: lichtlopend en erg goed. Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Voor alabastine handreini ger, plafondplast, polyester, plamuur naar Hubo Karwei- shop Renesse. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 507r van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 6, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstr. 26, tel. 2588. 1 kg magere speklap, 7,98; 100 gram kogelbief 3,—. Woens dag 1 kg gehakt 8,80. CRISTALL-laarzen hebben net als de schoenen een extra versteviging in de voetholte en een voetvorm binnenzool. Door de vormvastheid, pri ma kwaliteit en pasvorm is de levensduur langer Ook voor u is er De betere laars met voetbed Melkmarkt 8 - Zierikzee - Tel. 01110-5727 voor Dreischor, Noordgouwe e.o. (ook Ziekenfondsritten) Rijwiel- en taxibedrijf - Dreischor - Tel. (01112) 1496 ONZEWEEKREKLAME 250 gram TV-PASTILLES slechts... f 1,75 Kent u onze overheerlijke peperbollen en kruidnootjes al. Natuurlijk van de warme bakker. Verkade chocolade letters. Ook voor diabetici. Enig in zijn soort Bloembollen - bloembollen: Grote sortering, extra kwali teit tegen scherp concureren- de prijzen. Tuincentrum „Sluijs", Hogezoom 44, Haamstede. Vele soorten voer voor uw hond of kat en nu bij ons ook Royal Canin". Diep- vriesprodukten ook per volle doos verkrijgbaar (met kor ting). Tevens bijbehorende artikelen laag in prijs. Na tuurlijk bij: Bolle, Zuidwel- lestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. Fotoboek Schouwen-Duive- land. Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 2754. Kajak kano 2 pers. compl. i.z.g.st. 250,— haardhout thuis bezorgd. Schuttingen gepotdekselt 180 x 180 druk geïnpregneerd thuisbezorgd 45,- per st. Schaarhekjes 60 hoog 2,50 lag 40,-. Schaar- draaihekjes 1 meter met hang en sluitwerk 60,-, thuisbe zorgd. Bosmaaier Japanner compl. p.n.o.t.k. Tel. 01110- 2172. Nieuw binnengekomen: grij ze schapevachten. Ans Biene- felt, Heuvelsweg 7. Kerkwer ve. Tel. 01110-2179. „Duivenvoeders". Reeds vanaf 24,— per 25 kg. mooie kwaliteit. Ook voor vogelza den en -accessoires naar: Bol le, Zuidwellestraat 14, Zie rikzee, tel. 01110-3272. 4 Ford magnesiumvelgen met nieuwe banden 185 - SR - 13. Tel. 01110-5257. Koelkast i.g.st. vr.pr. 150,—. Te bevr. J. Bos. Tel. 01110-4131. Verhuur van Zonnebanken en gezichtssolaria. Raad pleeg Uw arts. Radio v. d. Berge, tel. 2962, Zierikzee. Leder handschoenen voor fiets - brommer - motor, 3 ma ten. Hese Tweewielers. Zie rikzee, tel. 01110-2022. Mooie bloembollen, groot as sortiment. Verder: potgrond, compost, tuinturf, turfstrooi- sel, kunstmest, stalmest. Uw adres: Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. Huisdieren: Honden kapsalon Lilian. Voor het vakkundig trim men, knippen, scheren en wassen van uw hond. Renes se, Putterweg 3, tel. 01116- 2058. Opgevangen Zierikzee: Grote witte poes. is doof, draagt bruine vlooienband. Jong poesje, kleur: zwart met wit te bef en witte voetjes. Sophia-Diercnbeseherming. Esdoornstr. 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Gevonden, zwart-witte kat met vlooienband, omg. Mos selboomgaard. Fam. Struijk, Hoge Molenstraat 47, Zierik zee, tel. 01110-5391. w De huid van de heer DEN HAAG - De WD-kamerleden Wiebenga en Jacobse hebben de mi nisters van binnenlandse zaken en van justitie gevraagd een algemene vergoedingsregeling tot stand te brengen voor de extra kosten, waar voor een gemeente komt te staan bij grootschalige ordeverstoringen. Aanleiding tot het verzoek is de ver goeding aan Dodewaard van de kosten, die gemaakt werden in ver band met de massale demonstratie in 1980 en 1981. 42. „Thorfinn Snelvoet", gromt Erwin, wiens aanvankelijke verbazing al gauw plaatsmaakt voor grote woede. Wat voert die schurk In zijn schild? Op het antwoord hoeft hij niet lang te wach ten, want even later ziet hij Thorfinn weer tus sen de rotsen opduiken en een pijl op de pees houdend - recht op zich toekomen. „Wat moet je?" schreeuwt Erwin, terwijl hij hijgend overeind gaat zitten. „Scheer je weg!, voordat ik Kalm heft Thorfinn de hand op. „Ge zag. wie u poogde te vermoorden", zegt hij „en Gurd weet, dat gij hem herkend hebt. Beseft ge wat dit kan betekenen?" „Ik weet, wat het betekent, wat jij en Olaf me hebben proberen te leveren", .schettert Er win terug. „En dat zal ik vereffenen' Nou heb je m'n leven gered zo'n beetje, en daar hou ik rekening mee, maar „Luister naar mij", valt Thorfinn hem opeens in de reden, „Gurd is verloren nu hij ontmaskerd is, tenzij hij erin slaagt voor ons de burcht te bereiken, waar niemand nog van iets weet. En daar kan hij met de koningin als gijzelares ons laten dansen als poppen Gurd is te voet, want ik heb hem de twee paarden ont futseld. We kunnen hem misschien nog inha len „Wij," herhaalde Erwin grimmig, „denk je soms. dat ik met jou meega''" „Alleen redt ge het niet", roept Thorfinn uit. „Ge kunt amper staan, hoe wilt ge dan paard rijden'' Wees verstandig en kom meen. voor de koningin, uw moeder, het slachtoffer wordt van uw koppigheid

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7