Top-prestitie voor Linda van der Vlies deurloo mode -4*. Doden en gewonden na Europacupduel tussen Sp. Moskou en Haarltm Zevende zivemvierdaagse met 9)0 klanten Mevo '80 heren kunnen koploper worden na zege Programma rekreatiekompetitie volleybal Programma HSD Hanlbalprogramma Deltt Sport Volleybal A. S. de Koning generaal kampioen van PV Duiveland WEEKAANBIEDING Pantalons 98,- 6 DEN HAAG - Na afloop van de Uefa-bckerwedstrijd tussen Sartak Moskou en Haarlem (2-0) hebben zich woensdagavond ernstige «gere geldheden in het Lcnin-stadion voorgedaan. Tijdens de leegloop wn het stadion braken onder supporters van Spartak zware vcchtpartijft uit. Naar een eerste schatting raakten daarbij vijftig tot zestig personti ge wond. Volgens officieuze berichten zouden er zelfs drie doden gevJIcn zijn. Bij de incidenten waren geen Haarlemse supporters betrokkn. De aanleiding van do gevechten was de trage leegloop van het st-di- on. De stadion direktie had de twintigduizend toeschouwers in Hoe vakken gepropt. Na afloop konden de supporters het stadion slechts ia twee uitgangen verlaten. Bij de hekken ontstond, mede door de glgj. heid (sneeuw en vorst) een tumult van jewelste. Geïrriteerde support es raakten slaags en binnen de korste keren buitelden de mensen over 4- kaar heen. Volgens Haarlemse ooggetuigen ging het er hard aan to< Ambulances reden af en aan om de gewonden te vervoeren. De polith van Moskou greep met harde hand in en verrichtte diverse arrestaties Een uur later was de rust rond het stadion weergekeerd. WASHINGTON - De Sowjet-Unie heeft eind vorige week met sukses een proeflancering uitgevoerd met vier raketten met meer koppen, die werden afgevuurd vanaf de nieuwe tyfoon-onderzeeër van de Sowjet- marine zo heeft het Pentagon donder dag meegedeeld. ZIERIKZEE - Vanavond (vrijdag 22 oktober) worden in sporthal On derdak weer twintig wedstrijden af- gewrkt uit de rekreatievolleybal- kompetitie. Het programma is als volgt: 18.45 uur: DFS 3-Kwiek 5 (J); PJZ 3-Kwiek 2 (D2); Kwiek 4-WIK J 2 (J). 19.35 uur: Ópelteam-CPJ (B); Fi scus 1-WIK 3 (C); Cluzona 2-MEVO D2 (Dl); PTT-Schouwenoord (E). 20.25 uur: Big S-BB Wansink (A); Zeelandia 2-VCS (E); WIK D2-Kwiek 3 (D2); Van Oeveren 2-Brogum (C). 21.50 uur: Rabobank-DTS (E); PJZ 1-Zeelandia 1 (B); DFS 1-MEVO D3 (Dl); Mevo 4-Willibrordus (C). 22.05 uur: Kwiek 1-WIK 2 (B); ME VO 2-de Putters 1 (A); WIK Dl-MEVO Dl (D2); ZWN-SAZ (C). Zaterdag 23 oktober HELMOND - Tijdens distrikts- wedstrijden in het zwembad in Hel mond heeft de Zierikzeese zwémster Linda van derWlies een voortreffelij ke prestatie geleverd op de 100 meter vrije slag. De ZV Onderdak- zwemster dook voor het eerst onder de 1.05,0 min., een barrière waarte gen zij al geruime tijd aanhikte. Lin da van der Vlies doorbrak de magi sche grens nu meteen flink door 1.04,2 min. aan te laten tekenen. Linda van der Vlies doorbrak tijdens de distrikts-wedstrijQen in Helmond de voor haar magische grens op de 100 meter vrije slag. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Linda van der Vlies leverde haar prestatie in Helmond in het kader van een distriktswedstrijd, waaraan werd deelgenomen door de beste zwemmers en zwemsters uit de dis- trikten Zeeland, Brabant en Lim burg. Zij kwam bij de meisjes onder veertien jaar tot een fraaie zege in de reeds gememoreerde voortreffelijke tijd, die slechts een fraktie van het Zeeuwse rekord afbleef (1.03,9 min.), ïen tijd overigens die in een 50 meter ed werd verwezenlijkt, terwijl nu i een 25 meter-bad werd gezwom men. ,Vrij kort na haar prestatie in de hisjeskategorie nam Linda van dei- Mes ook nog deel aan hetzelfde n«nmer bij de dames. Dit keer klas sende zij zich achter Luctor- zWftister en rivale Irma de Waard alsweede in 1.05,1 in. Al met al de- moi^treerde de Zierikzeese zwe\ster nu al, dat haar opname in de c^itrale traningsgroep van het distrn Zeeland, een enorme stimu lans yi verder te werken aan een goede.wemtoekomst ZIERII^EE - Het komende week einde gaabok het landelijk handbal- gebeuren bn start. In de derde divi sie bij de eren begint Delta Sport met een Uitwedstrijd tegen de vori ge kompetPe uit de tweede divisie gedegradee^e Dongen. De westrijd in sporthal Onderdak begint om 13.45 uur. Om 12.30 uV wordt het middagje handbal begoten met een wedstrijd van het eerstejamesteam van Delta Sport. EMM 2 u Middelburg is de te genstander vande dames uit Zierik- ze. De tweede dmesploeg van Delta Sport moet op gezoek bij Atlas in Heinkenszand. )eze wedstrijd be gint om 10.30 uui Ook de tweedtherenploeg wacht een uitwedstrijd. >m 17.10 uur speelt de ploeg tegen Mlharding 2 in de Goese sporthal. Hieraan vooraf gaand speelt de jdgens-aspiranten- ploeg van Delta Sp'rt in dezelfde hal tegen GSC. De reisjes-aspiranten moeten om 9.45 uurn Heinkenszand binnen de lijnen tegn de leeftijdsge noten van Atlas. Oir*5.00 uur spelen de jongens-pupillen p Zierikzee te gen EMM 2. ZIERIKZEE - De zevende zwem vierdaagse in het Zie rikzeese zwembad Onderdak zit er weer op. Dit jaar was de belangstelling voor dit waterige gebeuren weer iets groter dan de vorige keer. Weliswaar werd de wens van het Stichtingsbestuur van het Sportcentrum Onderdak niet verwezenlijkt, dat er duizend deelnemers zouden zijn, „maar", zo vertelde badmeester Wil ten Haaf, „we zijn toch bijzonder tevreden over de 900 deelnemers, die vier dagen lang hun baantjes kwamen trekken". Vermeldenswaard in het geheel is zeker, dat 118 zwemmers en zwemsters alle zeven de Zierikzeese vierdaagsen meemaakten. ,,Dis is enigszins tegenvallend", meende Ten Haaf. „Zeven jaar geleden hadden we 698 deelnemers in de eerste vier daagse. Daaronder zaten blijkbaar maar 118 volhouders". Jubileum Het Nationale Zwemvierdaagse- gebeuren heeft dit jaar nog een speci aal tintje. Het is namelijk 12Vz jaar geleden dat de Stichting Nationale Zwemvierdaagse het levenslicht zag. De eerste vierdaagse werd toen afge werkt in het zwembad van Amers foort. Ter gelegenheid van het jubileum is er een gratis prijsvraag opgezet on der de deelnemers van alle vierdaag sen. Per zwembad mogen drie deelne mers of deelneemsters meedingen naar een gratis week verblijf in een van de „Vijf sterren-bungalows van Sporthuis Centrum". „We hebben daartoe bij ons een ZIERIKZEE - Het herenvolleybalteam van Mevo'80 kan zaterdagmiddag mee koploper blijven in de tweede klas van het distrikt 17 van de Nederland se Volleybal Bond. Daarvoor moet dan wel gewonnen worden van Spirit uit Barendrecht. Een optelsommetje wettigt het vermoeden dat de ploeg van co ach Marco Reedijk daar in zou moeten kunnen slagen. Mevo'80 won beide voorgaande kompetitiewedstrijden, telkens met de maximale 3-0 uitslag. Spirit ver loor daarentegen met 3-0 van Apollo en speelde in eigen hal met 2-2 gelijk tegen het Rotterdamse HPV, een for matie die door Mevo'80 kansloos werd geëlimineerd. Na twee volledi ge kompetitieronden leidt Mevo'80 samen met Apollo, Spivo en Holle- mare de dans. Na zaterdag zal dit normaliter nog zo zijn. De ontmoe ting begint om 16.45 uur in Zierikzee. Kwartet Op dezelfde tijd wordt ook het eerste fluitsignaal gegeven voor de wedstrijd van het tweede damesteam van Mevo'80. Jongens B: Hercules-HSD, aan vang 12.00 uur, vertrek 10.15 uur van af het klubgebouw. Jongens C: HSD- Middelburg 2, aanvang 10.00 uur. Jongens D: HSD-Teteringen, aan vang 13.00 uur. Meisjes A: Den Dunc-HSD, aan vang 11.30 uur, vertrek 09.45 uur van af het klubgebouw. Meisjes B: Wa rande 3-HSD, aanvang 13.15 uur, ver trek 11.30 uur vanhaf het klubge bouw. Meisjes B2: HSD-Etten Leur 2, aanvang 14.30 uur. Meisjes D: HSD- Teteringen, aanvang 11.30 uur. Zondag 24 oktober Dames: Tempo 4-HSD, aanvang 11.00 uur, vertrek 09.45 uur vanaf het ZWN-station. Heren 1: HSD-Zundert, aanvang 14.15 uur. Heren 2: HSD-Etten Leur 5, aanvang 12.30 uur. Heren 3: Etten Leur B-HSD A, aanvang 12.00 uur, vertrek 10.30 uur vanaf het ZWN- station. Komb. IJzelmeeuw had eerste en tweede generaal duif (Foto: Zierikzeesche Nhwsbode) zeer demokratisch systeta toege past", zegt Wil ten Haaf. Qe 250e, 500e en 750e inschrijver ma bij ons meedingen". De gelukkigeiwerden opmerkelijk genoeg alle de zeer jeugdige zwemvierdaagse\efheb- bers: Angela Hanse uit Zonnrnaire, Edwin van de Zande uit BurgLn Co- rina Uil uit Zierikzee kunnen op maken voor een eventuele gr^s va kantie. Naast deze mogeli>heid kreeg het drietal al op voorhaf een stickerpakket van Nederland Gé en een jubileumpenning. Op de foto overhandigt Ondeiak- kassier - al sinds de openingsdagen het Zierikzeese sportcentrum \0 Heeze een aantal jeugdige deeie- mers hun verdiende medaille. NIEUW ERKERK - A. S. de Koning is generaal hokkampioen van het sei zoen 1982 geworden bij de Postduivenvereniging Duiveland. Met minimaal verschil bleef De Koning de kombinatie IJzelmeeuw voor. De kombinaties Dzne/Dooge en Knop/Stouten klasseerden zich als derde en vierde. In het klassement van de generaal duif-kampioenschappen pakten duiven van de kombinatie IJzelmeeuw de eerste twee plaatsen. Alle kampioenen en net niet- kampioenen op een rijtje: Generaal Hok: 1. A. S. de Koning; 2. Comb. IJzelmeeuw; 3. Comb. Dane-Dooge; 4. Comb. Knop- Stouten5 P. Otte. Vitesse Hok: 1. Comb. IJzelmeeuw; 2. Comb. Knop-Stouten; 3. C. J. Krij ger; 4. L. J. de Bruine; 5. J. A. Ge braad. Midfond Hok: 1. A. Hagesteijn; 2. A. S. de Koning; 3. Comb. IJzel- meeuw; 4. Comb. Knop-Stouten; 5. Comb. v. Noorden-Dalebout. Fond Hok: 1. A. S. de Koning; 2. L. J. de Bruine; 3. M. C. de Koster; 4. Comb. IJzelmeeuw; 5. Comb. Dane- Dooge. Advertentie Jong Hok: 1. A. S. de Koning; 2. P. Otte; 3. C. v. Dijke; 4. Comb. IJzel- meeuw; 5. A. J. IJzelenberg. Navlucht Hok: 1. C. v. Dijke; 2. Comb. Knop-Stouten; 3. Comb. Dane-Dooge; 4. A. S. de Koning; 5. P. Otte. Generaal duif: 1 Comb. IJzel- meeuw; 2. Comb. IJzelmeeuw; 3. Comb. Knop-Stouten; 4. A. Ha gesteijn; 5. C. Krijger. Vraag naar de wasbare en s-t-r-e-t-c-h kwaliteiten Mol 5-7, Zivrtkx»* Vitesse duif: 1. Comb. IJzelmeeuw; 2. Comb. IJzelmeeuw; 3. C. J. Krij ger; 4. A. Hagesteijn; 5. Comb. IJzel- meeuw. Midfond duif: l.Comb. Knop- Stouten; 2. Comb. IJzelmeeuw; 3. Comb Knop-Stouten; 4. A. Ha gesteijn; 5. C. J. Krijger. Fond duif: l. L. J. de Bruine; 2. L. J. de Bruine; 3. Comb. v. Noorden- Dalebout, 4 Comb v. Noorden- Dalebout; 5, Comb. IJzelmeeuw. Jong duif: 1. P. Otte; 2. Comb. Dane-Dooge; 3. P. Otte; 4. A. Ha gesteijn; 5, P. Otte. Navlucht duif: 1 Comb. Knop- Stouten; 2. C. v. Dijke, 3. Comb. Knop-Stouten; 4. P. Otte; 5. P. Otte. 7 Dauwendaele-ZSC 8 Zierikzee-Roosendaal Delta Sport-Dongen Petiet 9 Renesse-Volharding 1 Mevo-Nieuwdorp 2 SKNWK-Wolfaartsdijk 3 Duiveland-Apollo 4 WIK-Colpl. Boys 5 Kruiningen-DFS Dreischor-Domburg Waarde-WIK (d) SSV-Brouwershaven Mevo '80-Spirit SKNWK-Yerseke (d) Smerdiek-Dreischor (d) ZIERIKZEE - Deze week de uitgestelde Nieuwsbode- Toto nummer 7. Dank zij de grilligheid van de Neder landse weergoden gingen we de vorige week danig de boot in, omdat het er op het moment, dat de Toto gepu bliceerd zou worden nog allerminst naar uitzag, dat er van het programma ook maar iets terecht zou komen. In de praktijk werd dit verrassenderwijs geheel anders, vandaar: geen Toto, maar wel veldsporten. Dit keer zijn de weersvooruitzichten voor het bedrijven van deze sporten optimaal. Derhalve nu opnieuw drie kandida ten, die een serieuze aanval gaan doen op de koppositie van handballer Bert de Vos en SKNWK-voetballer Arie Folmer, die beiden tot tien juiste voorspellingen kwa men. ZSC-sekretaris Ton Petiet, W Renesse- centrumspits en -aanvoerder Leen Rademaker en Mevo '80-volleyballer Tonny Merle vormen het zevende drie tal, dat zich dit keer heeft gebogen over tien herenvoet- balwedstrijdn, drie damesvoetbalwedstrijden, een vol leybalwedstrijd en een handbalontmoeting. Alle drie de ondervraagden erken nen duidelijk verrast te zijn over het goede presteren van de Zierikzeese zaterdag vierde klasser Mevo. De voorspellingen zijn er dan ook naar. „Mevo draait de laatste tijd uitste kend", zegt Ton Petiet. „Dat zullen ze ook tegen medekoploper Nieuw- dorp willen doen, zeker nu Mevo za terdag voor het eerst in de nieuwe sponsor-outfit aantreedt. Ze zullen nu beslist alles in het werk stellen om de sponsor in de eerste de beste wedstrijd een goed resultaat aan te bieden". In nagenoeg dezelfde be woordingen laat Tonny Merle zich uit. Beiden vullen derhalve een Zie rikzeese overwinning in. Leen Rade maker houdt het iets bescheidener en tipt op een puntendeling. Vertrouwen Wolfaartsdijk wordt door het drie tal bijzonder hoog ingeschat, te hoog voor SKNWK. Tonny Merle tipt nog op een gelijkspel, maar zowel Rade maker als Petiet geloven in verlies voor de ploeg van Kees van de Linde, een ploeg, die zaterdag overigens ook voor het eerst „gesponsord" uitkomt op eigen terrein. Ook Duiveland heeft het vertrou wen beschaamd. Rademaker en Mer le houden het op winst voor Apollo op het Oostersportpark, terwijl Ton Petiet in ieder geval nog een puntje ziet gloren voor Piet Roks en de zij nen. Apollo ligt eigenlijk geen en kele Schouwen-Duivelandse ploeg. Dat hebben wij het vorig jaar ook mogen ervaren", memoreert de ZSC- sekretaris. Bij WIK liggen de zaken duidelijk anders. Drie keer verschijnt er een kruisje in het eerste vakje, Kerk- werfse winst dus tegen Colijnsplaat- se Boys. „Die mannen zijn niet zo sterk", vertelt Leen Rademaker, dit als hart onder de riem voor Adrie Noordijke en zijn mannen aanvoe rend. Bij Kruiningen-DFS drie ver schillende voorspellingen. „Met de huidige bezetting moet DFS dat kun nen halen", denkt oud-DFS-speler Rademaker. „Kruiningen is toch niet de sterke ploeg gebleken, die men van te voren dacht dat het zou zijn. DFS brengt wel een punt mee terug", zegt Ton Petiet, terwijl hij een drie aankruist. Tonny Merle tipt daaren tegen op een Kruiningse zege. Verjonging „Brouwershaven heeft net als wij enorm moeten verjongen", legt Ton Petiet uit, „maar bij ZSC hadden de jeugdige spelers toch net dat beetje meer ervaring opgedaan, waardoor wij het wel redelijk maken, terwijl Brouwershaven nog net te kort komt. Ik zie de ploeg van Kees van Dijke dat niet redden bij SSV". Leen Rademaker sluit zich bij deze mening aan, maar Tonny Merle denkt Brouwershaven het voordeel van de twijfel te moeten geven en tipt op een puntenverdeling. „Het moet er toch eens van komen", merkt hij nog op. Bij Dauwendaele-ZSC weer drie vcrsehillende meningen. Leen Rademaker houdt het op een ge lijkspel. maar Tonny Merle ziet het de jeugdige Seharendljkse ploeg niet redden in Middelburg en kruist een één aan. „Dit is een probleem voor mij". SAN SALVADOR - Salvadoriaan- se guerrillastrijders hebben een te genaanval van regeringstroepen af geslagen en de kontrole behouden over zes steden die in het twaalf da gen geleden geopende offensief wer den veroverd. Dat hebben plaatselij ke kommandanten van hel rege ringsleger donderdag verklaard zegt Ton Petiet lachend. „Ik ben af komstig uit Middelburg en nu sekre- taris van ZSC. Toch houd ik het op een zege voor de Scharendijkse for matie". Petiet neemt meteen de kans waar om nog even op te merken, dat zaterdagmiddag om half drie offi cieel het tweede veld in gebruik wordt gesteld door de Midden- schouwse eerste burger W. den Boer. Zierikzee gaat zonder twijfel winnen van Roosendaal, tenminste als we de drie Totoïsten moeten geloven en zij hebben het dit keer tenslotte voor het zeggen. „Ze zullen het er best moeilijk mee krijgen, maar het moet toch gewoon kunnen", stelt Leen Ra demaker. Thuisvoordeel Renesse-Volharding krijgt twee keer een één en een keer een twee. Ton Petiet gelooft niet zo erg in een Renesser zege, maar Leen Radema ker kan eigenlijk niet om een zege van zijn ploeg heen. „Ik moet natuurlijk optimistisch blijven. Als wij hetzelf niet meer zien zitten, dan kunnen we wel ophouden", vindt hij. Domburg valt wat te sterk uit voor Dreischor, ge tuige de dubbele winst voor de bezoe kende formatie. Alleen Ton Petiet zit een gelijkspelletje wel zitten voor de ploeg van trainer Kees Kommer. „Ik baseer dit louter op het thuisvoor deel", voegt hij er aan toe. „Ik ken Domburg veel te goed. Ze zijn het vo rig jaar gewoon onterecht gedegra deerd en de ploeg komt dit jaar ge woon terug", meent Leen Radema ker. Tonny Merle vult vanzelfsprekend een overwinning in voor de heren volleybalploeg van Mevo'80. maar ook Leen Rademaker en Ton Petiet geven Spirit geen kans in sporthal Onderdak. „Je moet van je eigen ploeg altijd zeggen, dat die wint. want dan sta je al een set voor", stelt Merle. De heren handbalploeg van Delta Sport gaat zondag de kompeti tie in de derde divisie van het lande lijk gebeuren van start met een wedstrijd tegen het zeer sterke Don gen. „Delta Sport is gepromoveerd, dus ze zetten de opgaande lijn gewoon voort", zegt Leen Rademaker. „Het geeft vertrouwen als de eerste thuis wedstrijd wordt gewonnen, dus dat moet er maar van komen. Een één dus", vindt Ton Petiet. Tonny Merle tipt op een Brabantse zege. Toch was ook hij echter niet op de hoogte van de plotselinge afwezigheid van Jacco Vleeshouwer in het kompetitiede buut van Cor Mol en zijn ploeg. Ondermijnen De drie kompetitiewedstrijden van de eilandelijke damesvoetbalploc- gen besluiten ook deze keer de Toto- rij. „Dat wint Joke wel", zegt Leen Rademaker als zijn oog op de wedstrijd SKNWK-Yersekc valt en hij zich Joke Goud herinnert. „SKNWK heeft me altijd al bekoord, dus een Nleuwerkerkse zege", voegt Tonny Merle eraan toe Ton Petirt sluit zich bij voorgaan de sprekers aan en vertelt meteen, dat er In het verleden ook bij zijn ver eniging wel pogingen zijn onderno men om damesvoetbal van de grond te krijgen, „maar we hebben het ei genlijk zelf een heetje ondermijnd door een badmlnton-afdeling op te richten, die geweldig draait" Rij Waarde-WIK verschijnen telkens kruisjes in het vakje van de gelijke uitslag. Smerdiek-Dreischor wordt een wedstrijd van twee ploegen uit de onderste regionen van de tweede klas. Leen Rademaker ziet een eerste zege voor de dames uit Dreischor zit ten. maar de twee anderen zijn van mening, dat de punten achterblijven op Tholen. maar In alle gevallen is het gok-element aanmerkelijk groter dan de kennis van de materie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6