PRIJZENFESTIVAL 14a- M I Rabobank Q TMMF JOH B OERBV T Najaars-aktie bij. uw Home-Decor binnenhuis- adviseur. Dat is profiteren van een lage prijzenfestival in kwaliteits artikelen. Gemeente Westerschouwen HINDERWET TE KOOP: Adverteren doet verkopen! ALFASUD INTRODUCEERT: HET LUXE KLAVERTJE VIER MET VIJF IEUREN. Autobedrijf Legemaate Verser van de groenteman FA. J. WILLEMSE p - p Breng uw kerstdagen door op volle zee Driekoningenavond AUTO LOUIS GOEDBLOED r ^DG€ORJ 1 t Bergoss berber tapijt, een ijzersterk grove nop tapijt met jute rug. passend in ieder interieur. 50% wol en 50% acryl. 400 cm breed. Normaal 189.- nu met 40.- voordeel voor INTERIEURVERZORGING DEN Slapen: St Oomusslraat 25 TaitM: St Oomusstraat 58 Mautoalan an tappan: Sl Oomusstr aal 76 Telefoon 01110 2345 B G G 2714-3345-5297 Wacht niet te lang. Deze aktie loopt t/m 5 nov. openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 1 september 1982 bij hen een aanvrage voor een vergunning inge volge de Hinderwet is ingekomen van; de heer A. Hogenaar te Burgh-Haamstede, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een bakkerij gelegen aan de Ring 32 te Burgh- Haamstede. De aanvrage en ander ter zaken zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 22 no vember 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 25 oktober 1982 en 1, 8 en 15 november 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 22 november 1982 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. B. Gelet op artikel 12 en 29, eerste lid, van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat op 13 september 1982 bij hen een aanvraag is ingekomen van nfevr. L. Oostdijk- Koopman te Burgh-Haamstede voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een gasvulstation gelegen aan de Dapperweg te Burgh-Haamstede. Zij zijn voornemens op de aanvraag positief te be schikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te on dervangen. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 22 november 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 25 oktober en 1, 8 en 15 november 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 22 november 1982 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115- 1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. C. Gelet op artikel 24, tweede lid, onderc van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van de heer L. J. 't Hart te Noordwelle voor uit breiding van een landbouwbedrijf met machineber ging, gelegen aan de Serooskerkseweg 15 te Noord welle positief te beschikken onder de ter inzage ge legde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 5 november 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 25 oktober en 1 november 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 5 november 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, wnd, A C. HOUTMAN Haamstede. 22 oktober 1982 Gevoerde spijkerjacks v.a. 149.- Gevoerde bodywarmers v.a. 99.- HAVENPIEIN 16 ZIERIKZEE TEL 4387 ANTENNEDIENST A.T.D. plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM Te KERKWERVE, Vroonstraal 17 in zeer goede staat verkerende half-vrijstaande wo ning met garage en tuintje. Ind.: zitkamer, eetkamer, douche, badkamer, 2 slaapkamers (mogelijkheid voor 3e slaapkamer). Vraagprijs nu: f 95.000,— k.k. De krocht van het Altosud konsept zit 'm ongetwijfeld in de tlitsende prestaties en een ongefivenoorde weghgging. Het benzineverbruik doorentegen is zeer bescheiden donk zij een elektronische ontste king en 5-versnellingsbok Alto Romeo heet! de serie Attasuds ver nieuwd en er zelts een topmodel oon toegevoegd Dit Gouden KkJ- vertje Vier is noosl een zeer kom- plete standaord uitrusting, voorzien van 5 deuren, elektrisch bedien- zijn stondoord voorzien van 5 ver snellingen rondom getint glos. 4 scfiijtremmeri, loerenteter digi taal klokje, versletooar slum m«t- ochlerlicht en konlaktpuntloze elek tronische ontsteking, evenols een zeer luxe interieur Met 6)oor goron- lie op de carrosserie tegen door roesten von binnenuit bore voorramen, wis-wossers op de koplampen, wisser/sproeier op ochterruit en de Inmiddels be toomde ?.5 boxermofor uit de 77 70 kW (95 din PK). Deze razend snelle en bijzonder luxe atgewerkte wogen wordt geleverd In metolüc groen, gnjs ot brons En kost f 22.565,- (inkl. BTW) Er Is verder keus uit de volgende A/tasuds: ?.3 SC 3-deurs, 1.3 SC 5-deurs of de bestoondel.5Tlmet3deuren. Alle De Allo Romeo deolers verwachten u voor het moken von een roodiest (ïeTwjV.a.19.740,- L Boerenweg 2-4 - Zierikzee Telefoon (01110) 2686 1 kg mooie rosaki's 2,50 8 of 10 fijne nieuwe oogst mandarijnen zonder pit2,50 2 kg fijne stoofperen roodkokers2,50 2 kg mooie handappels Odin2,50 Wij hebben ook weer verse panklare gesneden boerekool Groente - Fruithandel St. Domusstraat 2 - Zierikzee - Telefoon (01110) 4377 Kado voor vreugde in het leven.... W- abonnement op de Nieuwsbode geven! Scheep in voor de 15-daagse Kerstcruise naar de Canarische f Eilanden. Deze unieke reis, 'J met vertrekdatum 19 december vanuit Rotterdam wordt u y aangeboden door de Rabobank in samenwerking met Zeetours. Meer inlormatie? Lever de antwoordcoupon in bij de Rabobank bij u in de buurt ol stuur 'm op naar antwoordnummer 410, 4600 VB Bergen op Zoom. DINSDAG 26 OKTOBER - 20.00 UUR CONCERTZAAL ZIERIKZEE (Z.V.U.) Het Reizend Volkstheater uit Antwerpen brengt een sprankelende en kleurrijke versie van Shakespeare's komedie Kaarten f 16,50; CJP/Pas 65 f 9,50 uitsluitend telefo nisch te bestellen op maandag 25 oktober van 19-20 uur onder nr. (01110) 2192 en 's avonds vanaf 19 uur a/d zaal. KEITUJ Model Liane Cassettes voor stijlvol tafelen 6-persoons, 41-delige cassette, compleet vanaff 199,-tot f 654,- Deze bovenstaande en 9 andere modellen zijo alle maal leverbaar in edelstaal en de modellen Linde, Jolie en Fleurle zijn daarbij nog sterk In prijs ver laagd. Kom nu uw keus maken of een nieuwe folder halen bij KELTUM-JUWELIER DAM 10 TELEFOON 01110-2443 In de straat van de apotheek ZIERIKZEE 2 CV - Dyane - LNA - Visa GSA - CX personenwagens Acadiane - GSA - C 25 C 35 bedrijfswagens Ook leasing Kort* Nobalstraat 37-39 Zlarlkzae Tal. 4951 a i I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10