René Verwijs schiet Mevo in slotsekonde naar triomf: 4-3 AZ '67 en Haarlem stellen niet teleur Jan Hagesteijn officieel voorzitter VV Zierikzee ERIC DE NOORMAN Bijmakelaardij verrast Die Gouwe in tweede klas (2-1) Weekaanbieding Trainingspakken Competitie Zierikzeese Bridge Club Utrecht-supporter snel veroordeeld Algemene ledenvergadering Johan Pankow vervangt Jan Berrevoets in vierkamp Europa-cuptoernooien SUCCESJES INGEZONDEN STUKKEN Slik-overlast St. Nicolaas-aktie: „Zon in de schoorsteen" 6 ZIERIKZEE - Het in behoorlijke getale opgekomen publiek bij het avondje zaalvoet bal in sporthal Onderdak heeft woensdagavond vooral bij de eerste klas-ontmoeting Mevo-FC Kerkwerve weer het hartje op kunnen halen aan een heerlijke partij zaalvoetbal. Mevo toonde zich in de slotsekonde uiterst fortuinlijk, doordat René Verwijs de kalmte en rust in huis had om eerst de voortreffelijke doelman Adrie Rotte van FC Kerkwerve een beweging te laten maken en daarna met een lakoniek tikje voor 4-3 te zorgen. Daarvoor had de Kerkwerfse formatie een 3-0 achterstand volledig weggewerkt en zelfs nog een paar uitgelezen mogelijkheden om de volle winst te pakken onbenut gelaten. Eerste klas-hekkesluiter SKNWK leed opnieuw een forse nederlaag. Ondanks goed veldspel moest de paarswitte ploeg met 8-2 buigen voor Sporthuis ZZ. De eerste tien minuten van de ont moeting tussen Mevo en FC Kerkwer ve gaven een fraai op en neergaand speltype te zien, waarin de Kerkwerf se ploeg een aantal fraaie kansen kreeg met het schot van Han van de Zande op de paal als hoogtepunt In de tiende minuut viel de op dat moment nauwe lijks verdiende openingstreffer aan de andere kant Doelman Adrie Rotte had geen afdoend antwoord op een inzet van John Pantekoek (1-0). Later zou Rotte van minuut tot minuut naar een grootse wedstrijd klimmen. Alles wat op hem af daverde ranselde de Kerk werfse goalie uit zijn hok. Tonny Schults en Martin Quist vonden Rotte op zijn weg, maar toch zou Rotte nog twee keer moeten kapituleren voor- aleer de Kerkwerfse voorhoede enige initiatieven ontplooiden. V erdedigingsfouten Tussen de 15e en 17e minuut ging de Kerkwerfse verdediging twee keer op ry op een opmerkelijke manier in de fout, hetgeen prompt twee gave tref fers opleverde. Eerst konden de kanaries de bal na eindeloos over en weer getik niet wegkrijgen uit de verdediging. Mar tin Quist pikte de bal op bij een van die akties en lanceerde daarna René Verwijs, die vanaf twee meter voor het verlaten doel slechts hoefde in te tikken. Twee minuten later was het al 3-0. Dit keer was er een duidelijk tekort aan mankracht, omdat er ver zuimd werd mee terug te verdedigen. René Verwijs zette een aanval op, die evensnel werd verlegd. Via Tonny Schults kwam de bal bij Martin Quist, die in een beweging uithaalde: 0-3. Op dat moment zag het er even slecht uit voor de Kerkwerfse forma tie, maar een minuut later kreeg de ploeg nieuwe impulsen, toen Ad den Boer na een fraaie kapbeweging on taard hard aanlegde en Jan-Leen van Liere even later mocht'grabbelen: 3-1. In de tweede speelhelft pakte FC Kerkwerve de zaken fors aan. Vooral in de eerste tien minuten was het lou ter Kerkwerve wat de klok sloeg. In de derde minuut werd er balverlies ge leden op het middenveld. Henk Fondse onderschepte en had prompt een vol komen vrjj veld voor zich. Doelman Van Liere probeerde zijn doel nog wel te verkleinen, maar Fondse vond toch nog een gaatje om de bal door te prik ken: 3-2. Henk Fondse Drie minuten later was het opnieuw prijs en het scenario was nagenoeg identiek als bij de treffer even eerder. Advertentie ZENTRQ SPORT INTTRNPTIONPl SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 *ENTHASPO*T Dvfpurt vooraportar* kwamen in de tweede helft van Jan- Leen Boot (drie keer) en André van der Klooster. SKNWK is door deze nieuwe nederlaag bijzonder nadrukkelijk in de degradatiezorgen beland. Achterstand In de tweede klas verraste Bijma kelaardij de formatie van Die Gouwe met 2-1. In de eerste minuten kwamen de Noordgouwenaren nog wel op voor- sprong, maar nadat Bijmakelaardij lut tele sekonden later op gelijke hoogte was gekomen, pakten de Zierikzeeë- naren in de tweede helft alsnog de winst ZZ '72 voegde twee punten toe aan zijn totaal door in de slotwedstrijd met 5-3 te winnen van Brogum. In de derde klas was Mevo II te sterk voor de reserveploeg van ZZ' 72 (3-1) en koploper W Mondragon/Ooster- schelde bleef ongeslagen door een 4-3 zege op Renesse. Daartoe moest de koploper wel twee keer een opgelo pen achterstand wegwerken. WOERDEN - De Algemene Bestu renbond voor Beroepsonderwijs, an der voortgezet onderwijs, vorming en opleiding (ABB) wijst het kabi netsbesluit af om 1,65 procent te kor ten op de salarissen van allen die in het onderwijs werkzaam zijn. De uitslag van de derde competitie ronde van de ZBC is: Groep A: 1. heren Van der Mark-De Wit, 139 punten; 2. dames v. d. Valk- v. d. Zande, 118 punten; 3. echtpaar v. d. Berg en heren Blonck-Van Hengstum, 117 punten; 5. echtpaar Akerboom, 115 punten; 6. mr. Heuser-heer Boot, 112 punten; 7 he ren Goedhart-De Vlieger, 101 punten; 8. echtpaar Pomper, 92 punten; 9. da mes Born-Eekman, 87 punten; 10. he ren Karstens-Kloet, 82 punten (108 is 50 Groep B: 1. dames Kloet-Sleegers, 139 punten; 2. heren Nolet-Teerlink, 134 punten; 3. dames Goedhart-Ter- wischga, 110 punten; 4. dames Kops- Tuinman, 109 punten; 5. heren Besamusca-Meulstee, 104 punten; 6. dames Does-Hendriksen en heren Becu-v. d. Post, 101 punten; 8. dames Van Groningen-Schaalje, 98 punten; 9. dames Van Oeveren-Tennekes, 97 punten; 10. dames v. d. Berg-v. d. Zande, 87 punten (108 is 50 Groep C: NZ-lijn (met rusttafel); 1. dames Becu-v. d. Post, 96 punten; 2. heren Hendrikse-Sweere, 85 punten; 3. heren Eekman-Viergever, 81 pun ten; 4. dames De Graag-Schiette- katte, 75 punten; 5. heren Evenwei- Schot, 73 punten; 6. dames v. d. Duijn-Van Kooten, 70 punten (80 is 50 OW-lijn: 1. echtpaar Schults, 114 punten; 2. heren 't Hart, 110 punten; 3. dames Gaanderse-Klompe, 101 punten; 4. echtpaar Verschoor, 87 punten 5. dames Besamusca- Lievense, 68 punten (96 is 50 Aanstaande dinsdag wordt een dri ve gespeeld in de landelijke Interpo liswedstrijd. Sinds Martin Quist weer terug is in de Mevo-ploeg na een flinke blessure, zit er weer aanmerkelijk meer lijn in de ploeg. Door zijn spel-inzicht be haalde de oranje-ploeg een zwaar be vochten zege op FC Kerkwerve. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Andermaal strafte Henk Fondse lako niek verdedigen af: 3-3. Na de gelijkmaker ontwikkelde zich een spannend, bezienswaardig duel, waarbij de doelrjjpe kansen over en weer door de keepers Van Liere en Rotte op sublieme wyze om zeep werden geholpen. Vooral Adrie Rotte manifesteerde zich herhaalde lijk op doelpogingen van Martin Quist, Tonny Schults en René Ver- wijs. Vier keer ook redde het hout werk FC Kerkwerve. Toen iedereen zich al verzoend had met een 3-3 eind stand, kwamen er kort op rij twee schitterende mogelijkheden. Vijftien sekonden voor het verstrijken van de speeltijd kreeg Ad den Boer op twee meter voor een leeg doel de kans om Kerkwerve op winst te zetten, maar nadat hij had overgeschoten viel in de allerlaatste sekonde de beslissing aan de andere kant Martin Quist stuurde René Verwijs diep, waarbij deze oog in oog kwam met Adrie Rotte. Rotte stapte uit en juist op dat moment wipte Verrwijs 4-3 in de touwen. Er werd niet meer afgetrapt SKNWK werd door Sporthuis ZZ in de skore volledig afgetroefd. Het blijft evenwel een onbegrijpelijke zaak, dat de Nieuwerkerkse ploeg tot dit mo ment zo ontstellend weinig punten verzamelde. Het veldspel van de SKNWK-ers is voortreffelijk verzorgd en doet regelmatig nauwelijks onder voor de tegenstanders. De afwerking laat evenwel ernstig te wensen over. Ook tegen Sporthuis ZZ konden de paarswitten slechts twee keer skoren. Halverwege was de skore al 4-0 door treffers van Martin Quist (drie keer) en André van der Klooster. Direkt na wis seling van speelhelft skoorde René van der Zande 4-1 en bij 7-1 was het Charel Slootmaker die voorde tweede keer doelpuntte. De sporthuis-treffers ROTTERDAM - Een 19-jarige sup porter van de FC Utrecht is door de politierechter in Rotterdam woens dag veroordeeld tot een verplichte gang naar het politiebureau in Utrecht tijdens de rust van de eerst komende tien uitwedstrijden van zijn klub. Op deze wijze wordt een praktische uitwerking gegeven aan het verbod voor deze supporter om de eerstvolgende tien uitwedstrijden van FC Utrecht bij te wonen. De sup porter werd in de snelrechtprocedure verder veroordeeld tot twee maan den voorwaardelijke gevange nisstraf met een proeftijd van twee jaar. De veroordeelde supporter was een van de 39 arrestanten die afgelopen zondag na afloop van de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht in Rotterdam zijn gemaakt. De verdachte heeft toe gegeven vanaf de bovenste ring van de kuip een toiletpot naar beneden te hebben gesmeten De overige ar restanten zullen zich over enige we ken wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit voor de rechter moeten verantwoorden. ENSCHEDE Het Duits- Nederlandse samenwerkingsver band Euregio betreurt het dat de beslissing van Enschede om de ver koop van softdrugs toe te staan voor de Duitse autoriteiten aanleiding is verscherpt te controleren bij de Twentse grensovergangen. ZIERIKZEE - Dinsdagavond hield de voetbalvereni ging Zierikzee in de kantine op het sportpark Bannink een druk bezochte ledenvergadering. In zijn openings woord schetste de interim-voorzitter de heer K. B. Ho- gerland de problemen gedurende de zomerperiode, wel ke men nu te boven is, maar die voor meerdere leden veel extra werk heeft meegebracht. Verder besprak hij de huidige situatie van de elftallen. NIEUWERKERK - Zaterdag- middag 23 oktober wordt in café De Meebaal in Nieuwerkerk een begin gemaakt aan een door bil jartvereniging OKK georgani seerde vierkamp tussen zes regio nale toppers op biljartgebied. Op het laatste moment is er nog een wijziging gekomen in de deelne merslijst. Helaas heeft Jan Berre voets van biljartvereniging Re- nesse zich om gezondheidsrede nen terug moeten trekken. Hij zal nu worden vervangen door Johan Pankow een van de grootste jeugdige talenten, die het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB rijk is. Johan Pankow van biljartver eniging KVL uit Noordgouwe heeft zich de laatste paar jaar op geworpen als een veelzijdig ta lent. Hij moet in Nieuwerkerk de navolgende aantallen karamboles produceren om zich winnaar van een partij te kunnen noemen: li- bre 85, bandstoten 50, driebanden 20 en kader 38/2 75. Pankow moet het in de eerste ronde opnemen te gen Barry Berrevoets van BV OKK. Verder ontmoet Rinus Lems dan Ger Monster en treden Bertus Versteeg en Leo de Mun- nik tegen elkaar aan. In de 3e klasse D, waar het eerste elftal in uit komt, blijkt tot op heden het krachtsverschil uiterst klein te zijn. Nu er twee elftallen uit de reser ve eerste klasse naar de KNVB mo gen promoveren geeft hij het reserve team een goede kans op promdtie als de spelers zich hiervoor voor de volle honderd procent willen inzetten. Bestuur Het jaarverslag van de sekretaris de heer N. P. Timmerman evenals de financiële verslagen werden onver anderd vastgesteld. De voorzitter deelde de vergadering mee, dat ieder lid nu in het bezit is van de statuten van de vereniging. Met het bestuursvoorstel om het aantal bestuursleden terug te bren gen van 11 naar 9 (eerder waren dat er zelfs 13) ging de vergadering ak koord. Aftredend en niet herkies baar in het bestuur waren de heren M. P. de Broekert, J. den Haan, H. J. Vermeule, H. P. Pannekoek en J. C. Willemse. Woorden van dank richtte de voorzitter tot de scheidende bestuursleden voor hetgeen zij in de loop der jaren in het belang voor de vereniging hebben gedaan. Een woord van dank richtte de voorzitter ook tot de heren A. A. Kot- vis en J. van der Meer die in het nieu we seizoen geen deel meer zullen uit maken van de jeugdkommissie. Na stemming werd in funktie van voor zitter de heer J. Hagesteijn gekozen en als penningmeester de heer R. Kroesbeek. In de twee vakatures in het algemeen bestuur werden geko zen de heren C. Lodewijk en H. Pai- roux. Waardering Woorden van waardering richtte de heer Hogerland nog aan het adres van de aktiviteitenkommissie onder leiding van de heer H. J. Vermeule. De interim-voorzitter gaf hierna de voorzittershamer over aan de heer Hagesteijn, waarna de heer Hoger land dank werd gebracht voor de werkzaamheden welke hij tijdens de overbruggingsperiode had verricht. Sinds het behalen van het wereld kampioenschap lopen de Italiaanse voetballers met het hoofd in de wolken. Binnen de landsgrenzen duurt de euforie nog voort Terwijl elke voetbal ler zichzelf geweldig vindt, wordt er in de nationale kompetitie slecht ge speeld. Dat kan, sinds Spanje, echter memand wat schelen. Met Intern azio- nale Milaan is het al niet anders. In de tweede ronde van het Euro pese bekertoernooi voor bekerwin naars zou AZ '67 wel even achteloos opzij worden geschoven. Die klub stelde toch niets meer voor sinds de verkoop van de vedetten Peters, Metgod, Spelbos, Nygard en Kist Eens goed informeren wat dat leeg- ROTTERDAM - Het gaat steeds slechter met het bedrijfsleven in het Rijnmondgebied. Uit de eerste resul taten van de jaarlijkse Enquête Regi onale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Rotterdamse Kamer van Koophandel blijkt dat steeds meer bedrijven in de rode cijfers komen. Zo behaalde het vorig jaar in het Wa terweggebied één op de vijf bedrij ven negatieve resultaten. DEN HAAG - Sinds begin van dit jaar stijgt de werkloosheid het snelst in de provincieZuid-Holland. Dit schrijft het ministerie van sociale za ken en werkgelegenheid in haar woensdag verschenen maandverslag over de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat in deze provincie zijn baan verloor steeg met 36 procent. ZIERIKZEE - De twee nog overgebleven Nederlandse vertegenwoordigers in het Europa-cupgebeuren, AZ '67 en Haarlem hebben in hun eerste wed strijden uit de tweede ronde van deze toernooien zeker niet teleurgesteld. In Alkmaar bleef AZ '67 door een vroeg doelpunt van Roelof-Jan Tiktak met 1-0 aan de winnende hand tegen een hautain Inter Milan en Haarlem ging in de vrieskou van Moskou pas in de blessuretijd definitief op de knieën tegen een allesbehalve fameus Spartak Moskou (2-0), waardoor de ploeg zeker nog niet is uitgeschakeld. gekocht AZ nog wel aan kwaliteiten over had, vond trainer Marchesi overbodige moeite. Inter heeft de verregaande arrogantie bekocht met een 1-0 nederlaag in Alkmaar. Een frommeldoelpunt van Sjevetsjov in blessuretijd heeft de overlevings kansen van Haarlem in de tweede ron de van het UEFA-bekertoernooi dras tisch verkleind. Door die treffer liep Haarlem woensdagavond in Moskou een nederlaag van 0-2 op. Tot de twee de treffer leek Haarlem van de eerste wedstrijd tegen Spartak Moskou een regelrecht sukses te maken. Met ge groepeerd voetbal hield Spartak vrij wel de gehele wedstrijd aan de teugels. Te koop: Dames tweedmantel, maat 46; dames bontmantel, Vi maat 44. Brieven onder num mer 4710 aan buro van dit blad. Een tweewielig bandenwa gentje. M. Beije, Kerklaan 14, Sirjansland. Citroën GSX, i.p.st. Tel. 01110-5846. 2 heren opoefietsen en 2 da mesfietsen (sportmodel) en 8 nieuwe buitenbanden, 24 x ll/2. Te bevr. Lange St. Janstraat 11, Zierikzee. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Tafeltennistafels, sjoelbak ken, biljarts, kinderschom mels enz. Geschenkenhuis Hoogerhuis B.V. Renesse, tel. 01116-1343. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Winterheide, HeBe, enz. enz., in vele kleuren. Tuincentrum ..Sluijs", Hogezoom 44, Haamstede. Nieuwe piano's. Klasse pia no's met 10 jaar garantie, nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam, 010-363500. Orgel met Rithmebox, merk Viscount M 30 R. Tel. 01110- 5830, na 17.00 uur. UTRECHT - De Vervoersbond CNV voelt er niets voor om mee te doen aan de 24-uurs staking die de ander^ bonden, de Vervoersbond FNV en de FSV, bij de spoorwegen in petto heb ben. De FNV-bond en de FSV houden in de week van 22 november bij NS op knooppunten een zogeheten speerpuntstaking" van 24 uur. Dit uit protest tegen de plannen van het kabinet om de salarissen van ambte naren en trendvolgers te bevriezen. Met alle begrip voor wat adjudant Theunisse stelt in de krant van dins dag in verband met slikoverlast, ont staan door werkzaamheden van landbouwers op doorgaande wegen, vragen wij ons af, of het geen nood zaak is, dat er door desbetreffende instanties meer en meer nadruk ge legd wordt op de noodzaak van een langzaam verkeersweg. Dan kunnen landbouwers hun werk zonder te veel overlast van overige weggebrui kers uitvoeren. Levensgevaarlijke situaties kunnen dan worden voor komen. Fam. Bouwman Noordstraat Haamstede Overal en allerwege wordt bezuinigd op tal van manieren. Bij de Nationale Vereniging „De Zonnebloem" rekent men er toch op dat zieken, gehandicap ten en hulpbehoevende bejaarden niet in de kou komen te staan. Men hoopt dat - evenals in voorgaande jaren - meer dat tachtigduizend mensen een pakje maken. De recessie ten spijt! Het gaat immers bij dat maken van een pakje niet om de dure geschenken. Neen, de bedoeling die altijd achter de aktie „Zon in de Schoorsteen" heeft gezeten is: Medemensen laten voelen, dat zij tot onze gemeenschap behoren In het pakketje kunnen kleine atten ties (geschikt voor een zieke) voorzien worden van versjes e.d. Met een beetje moeite kan men een leuk pakje maken Om een adres (met wat bijzonder heden) te verkrijgen van iemand die in aanmerking komt voor een pakketje kan men een kort briefje schrijven naar onderstaan adres. Er dient wel voor antwoord een postzegel van ze ventig cent te worden ingesloten Men ontvangt dan rond 15 november en kele gegevens over en het adres van iemand die voor een pakje in aanmer king komt U kunt het pakje sturen of zelf bezorgen Geschreven kan worden aan De Zonnebloem, Postbus 7000, 4380 NA Vlissingen De huid ran de beer Als even later de twee Joms binnenge bracht worden, luistert Gurd met vriendelljlce aandacht, naar wat ze te vertellen hebben en het kost hem moeite, zijn gezicht in de plooi te houden, wanneer hij hoort, dat Erwin vrijwel weerloos binnen zijn bereik is „Ge hebt u goed gedragen mannen", zegt hij met een brede grijns, wanneer zij uitgespro ken ziin. „Volg deze krijgsman, hij zal u nieuwe kle ding geven, en voedsel beschouwt u dan als gast op de burcht en laat de rest aan mij over De mannen zijn hevig ingenomen met de vriendelijkheden, die Gurd hen betuigt; maar de twee woordjes, die de edeling zijn handlan ger snel toefluistert, ontgaan henDood als de twee argeloze Joms het vertrek verlaten hebben. „Beslist, je kunt er van opaan, dat ik wel weg weet met vrind Erwin, voor hij verve lend kan worden Hij staart even stil voor zich uit, en beent dan met grote stappen naar de binnenplaats, naar de stallen. Even later rijden Gurd en zijn vertrouweling in galop de poort uit. en de zware ijzeren knots, die Gurd onder zijn mantel vasthoudt, laat geen twijfel over aan wat hij van plan is.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6