Rabobank Q I ELIJK Totaal overzicht van de drie trekkingen 717e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen De Staatsloterij O 1983 Tuin in tuin uit Tijdens de Spaarweekvan 18 t/m 22 oktober ligt de nieuwe Rabobank-kalender voor u klaar.' Ook voor nieuwe spaarders! MEER VERVEN RIBTAPIJT Gemeente Westersehouwen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U hoeft geen prijzen bij elkaar op te tellen. Rabobank Q Duivelands Meubelhuis B.V. FA. GEBR. VERTON 4 i4 BEKENDMAKING Openbare vergadering van de commissie voor Midden- en Kleinbedrijf in het gemeentehuis te Burgh- Haamstede op 4 november 1982 te 15.00 uur. De voorzitter, A. J. PADMOS Haamstede, 18 oktober 1982 Lotnummers eindigend op: Eindcüfer(s) oflotnummer(s): Totaal prjjzen bedrag 61 71 101 321 621 5241 024191 047191 070451 50 50 400 1.000 100 1.000 25.000 5.000 2.000 32 82 652 4232 049732 084422 50 50 100 2.050 2.050 2.000 extra prijs serie K troostprijs andere series 233 100 018973 018973 055413 100.000 2.000 2.000 0744 033254 056204 1.000 5.000 2.000 5 75 95 355 025495 057155 061685 35 85 85 110 5.085 5.035 2.035 extra prijs serie S troostprijs andere series 16 56 016 076 806 024446 077346 077346 50 100 150 400 200 50.000 100.000 2.000 000787 034037 25.000 5.000 020718 058118 10.000 5.000 extra prijs serie T troostprijs andere series 009 489 589 071979 072639 080889 092259 092259 095429 400 200 200 2.000 100.000 50.000 500.000 5.000 2.000 extra prijs serie K troostprijs andere series 0 90 002760 032090 032090 046550 067340 15 65 2.015 250.065 4.065 5.015 2.015 Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prijs het totale prjjzenbedrag vermeld. De prijzen zijn dus al bij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden. Prijzen boven f 1.000,- zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebracht. De hoofdprijs van f 500.000 - wordt „schoon" uitgekeerd. Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan eens samen, dan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandag 1 november 1982. De verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- overals u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende maand mee. Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt u dan uw lotnummer(s) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v. Collecteur Directie Staatsloterij. Den Haag. U kunt de Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (II keer per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na de derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle Informatie: 07IM69647. x SPAARDERS BEDANKT f Zolang de voorraad strekt. staat dicht bij u november 1982 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 400 breed f 29,95 per meter Tol. 01114-1213 of 01113-1513 Leest het streekblad de „Zicrikzeesche Nieuwsbode" It m vrijdag 22 Oude deuren en deurkozijnen als nieuw: Door PORTAS- kunststofommanteling in vele houtdessins en effen kleuren Pas send bij uw interieur Vakkundig - voordelig s' Morgens ge haald - s' avonds gebracht. Belt u even op. NL ,,/0j ASoenvertogonwoordlgofvoorVoorno-PuttoaRozonburo.Sp^konlsso.PORTK^^ Hoek so-Waard. Goeroe -Overflakkee on Scbouwen-Dulvoland PORTAS-Vakbedrl|f INNOVATIE-Servlce ■I Woud 9. 3232 LN Brielle Tel. 01810-5253 of 01100-16907 PORTAS-deurcn vakbrdn|fenoveralriNodcrUndennwEt/opesclanden U A ORTkS® Adverteren doet verkopen! Klassiek en degelijk, maar met moderne voimgeving BATAVUS. U kunt kiezen uit de Favoriet Toui, Ascot, Bato, Flying Dutchman of de Cambridge. Allen in diverse kleuren en meerdere bamehoog- ten en wielmaten. ledei model weer met eigen specifieke eigenschappen Als betsenvakman zetten wti u graag goed in hel zadel Kerkstraat 1 Burgh Telefoon 01115-1324 BATAVUS H SPELREGELS •l| la Sar» (Maat la «Mali fa ftaaataa pwaSf Aafaa aatraar U aaa ktuahaa. Rata* Marat l)« aa a#»i aa Sataaaar hal la Sa ent» kat. RRUZER: Dt lilfkiam II as flatfac If aa rarartit J* atlafar via aaa raa*ll|at klj FRANK Laaf» Rast 1, Raam A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14