1I8P1 151/° 185,55 123?2 156® 190,41 204p3 238p7 259,52 293,58 327,93 Koffiebroodjes Reisburo Rabobank Zierikzee bij de vaate Datsun van Nissan 2729S 'n KERSTREIS Drukkerij Lakenman Ochtman uw privé- of zakelijk drukwerk Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L&O Doe nu een schepje op uw pensioen,dan hoeft u 't straks niet met de helft te doen. 10 Nissan verrast meteen plan waarbij aan alles is gedacht (Vooral aan uw portemonnee.) Nissan/Datsun heeft de ideale oplossing voor een actueel probleem. U kunt nu in een gloednieuwe auto rijden zonder er andere noodzakelijke of ple zierige dingen voor te hoeven laten. Met het Nissan Profijt Plan betaalt u geduren de driejaar een vooraf bepaald vast maandelijks bedrag, dat zo laag is dat u er geen kopzorgen over kunt hebben. Het Nissan Profijt Plan maakt het u zelfs mogelijk om óók wat reparaties, onderhoud en verzekering betreft precies te weten waar u aan toe bent. Geen onverwachte nota's, geen tegen vallers, geen onaangename verrassingen. Twee of drie jaar lang weet u exact wat u per maand kwijt bent aan uw auto. EEN VOORBEELD. Stel dat uw oog is gevallen op de Nissan Cherry. Deze kost f 14.695,- (incl. BTW, excl. afleveringskosten). U wordt het met de Nissan/Datsun dealer eens over een inruilprijs voor uw huidige auto. Pak weg f 4.695,-. Blijft over f 10.000,- om te fi nancieren. Nu gebeurt er iets bijzonders. VOOR ELKE NISSAN OF DATSUN WORDT DE MINIMUM INRUILPRIJS NA DRIE JAAR OVEREENGEKOMEN. Die inruilprijs is uiteraard afhankelijk van de geschatte kilometerstand na driejaar. Laten we in dit geval uitgaan van f 7.000,-. Op dit bedrag legt de dealer zich vast Als de drie jaar voorbij zijn, le vert u uw Cherry in. U verricht daarmee de laatste betaling. De auto inleveren is niet verplicht. U kunt ook de overeengekomen inruil prijs voldoen en de auto houden. (Het werkelijke inruilbedrag zal na drie jaar tenminste de overeengekomen inruilsom zijn.) KLEINE BEDRAGEN AFLOSSEN. Het unieke voordeel van deze transaktie is, dat u in drie jaar niet f 10.000,- maar f 10.000,- minus de inruilsom van f 7.000,- f 3.000,- in maandelijkse termijnen hoeft af te lossen. De resteren de f 7.000,- wordt na driejaar in één keer afgelost. Hetzij als tegenwaarde voor uw auto, hetzij contant, waarbij u uw auto behoudt. De rente wordt berekend over het totale bedrag van f 10.000,-. De 36 maandelijks te betalen termijnen bestaan dus voornamelijk uit rente en rente is weer aftrekbaar voor de belasting. EXTRA AANBOD 1: ONDERHOUDSCONTRACT. Omdat binnen het plan onderhouds beurten bij een Nissan/Datsun dealer voorwaarde zijn, wordt u een voordelig onderhoudscontract aangeboden. Dit contract gaat u - via de dealer - aan met Nissan Motor Nederland B.V. Uiteraard bent u vrij om voor het onder houd de Nissan/Datsun dealer van uw keuze uit te zoeken. Het contract is niet verplicht, maar wèl aan te bevelen! EXTRA AANBOD 2: ONDER HOUDSCONTRACT/VERZEKERING. Een compleet verzekeringspakket onder gunstige voorwaarden, speciaal ontwor pen voor deelnemers aan het Nissan Profijt Plan, gekoppeld aan het onder houdscontract. Eveneens opgenomen in het financieringsplan. Een vast bedrag zon der verhogingen en bij schade geen no-claim verlies. EEN STUK ZEKERHEID! U ziet het: eindelijk een plan, waarbij voor alles aan uw portemonnee is ge dacht! U weet precies waar u aan toe bent. Een vaste maandelijkse betaling, die op te brengen is. Gedurende drie jaar geen extra kosten, geen prijsverho gingen, geen rentestijgingen, geen inflatie, geen centje pijn. Alleen de kosten voor de wegenbelasting en brandstof komen er bij. Wat kan u gebeuren? Zoveel zekerheid betekent onbe zorgd autorijden. Tot ziens bij de Nissan/ Datsun dealer! Waar een folder klaar ligt waarin u alles nog eens uitvoerig kunt nalezen. I NISSAN I SCHAT DE INRUILWAARDE VAN UW AUTO EN U WEET WAT EEN NIEUWE NISSAN OF DATSUN PER MAAND KOST* Bij f 7.000,- inruilwaarde van uw huidige auto is de vaste betaling per maand gedurende 3 jaar: Met onderhoudscontract: Met onderhoudscontract/verzekering: Bij f 6.000,- inruilwaarde van uw huidige auto is de vaste betaling per maand gedurende 3 jaar: Met onderhoudscontract: Met onderhoudscontract/verzekering: Bij f 5.000,- inruilwaarde van uw huidige auto is de vaste betaling per maand gedurende 3 jaar: Met onderhoudscontract: Met onderhoudscontract/verzekering: Nissan Cherry f 14.695,-. 218,81 295,66 252,80 329,76 286,88 363,86 Nissan Sunny f 14.925,-. 223,64 299,57 257,58 333,76 291,61 366,19 Datsun Stanza f 18.495,-. 309,03 402,97 340,93 -437,67 375,77 472,38 Datsun Bluebird f 19395,-. 362,49 464,22 397,23 498,90 431,95 531,90 Bedragen in rekenvoorbeeld gebaseerd op 36 maandtermijnen en totaal kilometrage van 50.000. Assurantie premie gebaseerd op regio 3, voor de overige regio's (1 en 2) gelden lagere tarieven. Hoogte van de rente gebaseerd op rentestand per augustus 1982. Prijzen excl. afleveringskosten en metallic lak. Nieuwerkerk, Garage Van Dijke en Zn. C.V., Kerkring 37, tel. 01114-1364. Na het sukses van vorig jaar, ook dit jaar weer per „van oeveren" toeringcar. 7 dagen naar het ZWARTE WOUD,' vertrek 22 december 1982. Reissom 795,— p.p. volledig verzorgd. Hoogtepunten: Bezoek aan de beroemde „Christ- kindlmarkt" - Stuttgart, bezoek Freudenstadt, rondrit door prachtige Zwarte Woud, bezoek kuuroord Wildbad, Inkluslef kerstbutfet. Voor inlichtingen en opgave: >0000000000000000000000000 drukt de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE maar ook Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 ief Visstraat 3 - Telefoon 01110-3955 Voortaan elke donderdagavond geopend van 19.00-20.00 uur alle vakantie reizen vlieg- en boot tickets (vraag vrijblijvend offerte) voorreserveringen (b.v. Sporthuis Centrum) reis- en annuleringsverzekering lidmaatschap reis kredietbrief ANWB aan uw rtva- assurantieadviseur. ty makelaar In onroerende goederen en assurantiön nieuwe haven 147 Zierikzee Telefoon 01110-2577 DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET Uw broodspecialist: meer dan 30 verschillende soorten WEEKENDAANBIEDING: BR R A Lf IfPDI I St- Domusstraat 32, Zierikzee DMlXIvCnlJ Telefoon: 01110-2993

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10