suvvv* deurloo mode het GEsdiEnkEnhuis GOED NIEUWS L 300 chassis/kabinet f9.995,- Wilt® -Wfti ïïïïïïrnrnn BOUWMAN KLOET 279,- k GEMEENTE ZIERIKZEE werknemer/werkneemster bij de plantsoenendienst 29 verhalen uit de historie van Schouwens Westhoek Prijs f 29,50 Jl*k1 f 13.995,-. A Mitsubishi Trucks. Gestaalde Perfektie in Vracht. GEMEENTE DUIVELAND DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN #1 r VERZAMEL DEIOKIEINEDIKKERTJES óók meel "rSisastfrS: üsril "iel1 Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh 9 Story. Zuiver Scheerwol. Gladde Tweed. Wegens enorm sukses geprolon geerd: de Country Look met het onverbeterlijke tweedkolbert in de hoofdrol, 't Heeft de warme, 'kruidige' kleuren die dit seizoen mode zijn. Ach, 't heeft eigenlijk alles om 't ook dit jaar weer hele maal te maken. Tweed-kolbert engelse stijl in zuiver scheerwol Eronder: een komfortabele pantalon in wollen stretch cor duroy met sportieve leergarne- ring langs de zakken - M-sjtr».J Burgemeester en wethouders van Zierikzee roepen sol licitanten op voor de betrekking bij de dienst gemeente werken van: Het aan de functie verbonden maandloon bedraagt mi nimaal f 1.954,— bruto per maand en maximaal f 2.406,— bruto per maand, exclusief vakantietoelage. Voor jeugdigen onder de leeftijd van 21 jaar geldt een aftrek. Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst met de moge lijkheid van een vaste aanstelling bij gebleken ge schiktheid. Voor nadere inlichtingen omtrent de aard van de funk- tie en de daaraan te stellen eisen kan contact worden op genomen met de heer J. J. Doeswijk, Boerenweg 3 te Zierikzee, tel. 01110-3383. Schriftelijke sollicitaties met inlichtingen dienen bin nen 10 dagen te worden ingezonden aan burgemeester en wethouders van Zierikzee, Meelstraat 8, 4301 EC Zie rikzee. Koopt bij onze adverteerders! Begin november verschijnt: door W. P. de Vrieze Teken nu in bij: FA. W. J. GOUDZWAARD ZN Noordstract 33-35 Haamttad* Taf. (01MS) f 331 HOOGERHUIS 6.V. Hog® zoom 194-200 Tal. (01114) 1343 fip voor de bakker, tuinder, loodgieter, koeriersdienst, aannemer, bloemist en alle andere eigen vervoerders. Onmiddellijk leverbaar: een extra voordelige serie L 300's in chassis/kabine versie. Gegevens: de betrouwbare L 300. Kleine buitenmaten, groot laadvermogen, kleine draaicirkel. Sterke, maar zuinige 1600 cc motor. Geschikt voor elk soort opbouw: het sterke chassis is op alle soorten gebruik berekend. Betere basis voor uw specifieke wensen is er niet. Gezien de prijs zal de belangstelling groot zijn. Snel reageren dus, want zo'n aanbod komt nooit weer! Nog een verbluffende prijs: gesloten bestelwagen Prijzen exkl. BTW, af Sassenheim. Wijzigingen voorbehouden. Bruinisse Automobielbedrijf Zuidgeest-Brokx B.V., Nieuwstraat 12, tel. 01113-1759 OPENBARE KENNISGEVING De voorzitter van de commissie openbare werken maakt hierbij bekend dat er op vrijdag 22 oktober a.s. een vergadering van deze commissie is belegd. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden op het gemeentehuis te Nieuwerkerk. De voorzitter voornoemd, J. OP 'T HOF Nieuwerkerk, 15 oktober 1982 i?QOQOOQOQOQGQQQgV500QOOOQOC l Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk losoooestseososssaeaeeoes Ze zijn uit1 Die fantastisch kompakte en komplete woordenboekjes met een schat aan intomatie SA ,C«ATB6'=™"h™ to, de ™a^Thele"e*>»sKWk0mP icuze oar,uckte''|V >jn ren «"furiën/«e*«"°"2£ JBMWW" 8a 6 Daan™* e. bronvanjnto^e ,rool aantal standaar onuilputte\.ike TjenWeinebikkertjesdiezatenop f&/7lSV£ V§L I \A»n 20 oktober tot 17 «ksgs&S' talc I™» °P TTiSSSo» een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9