Bruinisser dames vallen na een sterke start enorm terug (2-2) NA WIK NU OOK DFS TE STERK VOOR FALENDE OOSTERLANDERS Zware nederlagen dames Delta Sport en Ouwerkerk Mevo '80 I klopt zonder problemen Van Oeveren I Duiveland verdedigend door de mand gevallen (2-1) Handbaloverzicht Zaalvoetbal programma Zierikzee C bekert verder na het beter nemen van de strafschoppen Hengelsport-nieuws Mevo'80 volleybal Rekreatievolleybalkompetitie Damesvolleybalteam Kwiek ontsnapt aan nederlaag 6 BURGH - De streekderby tussen de beide zaterdag le klassers DFS en Duiveland is zaterdagmiddag geëindigd in een kleine maar zeker verdiende 2-1 overwinning voor het team uit de Westhoek. Had DFS meer gebruik ge maakt van de kansen welke het zich wist te scheppen, dan had de uitslag er beslist anders uitgezien. Bij Duive land, voor het seizoen getipt als een van de ploegen die in de kopgroep zouden gaan meedraaien, loopt het nog steeds niet naar wens. Vooral verdedigend maakt de ploeg bepaald geen sterke indruk. Iedere aanval van de tegenpartij houdt steeds weer gevaar in, daar in het cen trum van de verdediging veel te veel ruimte wordt gege ven. Duiveland-aanvaller Cees Zwager probeert zich te ontdoen van Jacob den En gelsman in het duel tegen DFS. Voor de tweede keer in suksessie moest Dui veland zijn meerdere erkennen in een eilandelijk treffen. Na WIK won nu DFS met 2-1 van de ploeg van Piet Roks. ZIERIKZEE - Het afgelopen weekeinde is het afdelingshandbal in Zeeland van start gegaan. Van de seniorenteams leden de damesploegen van het Zierikzeese Delta Sport en de SV Ouwerkerk zware nederlagen. Beter verging het het tweede damesteam van Delta Sport Deze ploeg klopte EMM overtuigend met 15-5. Ook de reserve herenploeg van Delta Sport boekte een overwinning. Hier moest GSC 3 er met 11-9 aan geloven. Een fraaie triomf w as er verder voor de meisjes-adspiranten van de Zierikzeese vereniging: 18-0 tegen EMM. Mede hierdoor kreeg DFS kansen bij de vleet waarvan het echter niet wist te profiteren, deels door een slechte afwerking en deels door het voortreffelijke werk van doelman Eddy ten Klooster die zijn team voor een grotere nederlaag wist te behoe den. Duiveland was zeker niet min der in het bezit van de bal dan de thuisklub, maar bij het opzetten van hun aanvallen duurde het op het mid denveld eindeloos voor de bal naar een medespeler werd afgespeeld, waardoor de verdediging van DFS steeds weer ruimschoots de gelegen heid kreeg zich in een zodanige mate te versterken dat er voor de aanval lers van Duiveland geen doorkomen aan was. Leuke aanvallen Al in het eerste kwartier kreeg de DFS-aanval een handvol doelrijpe (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) kansen door zwak ingrijpen van de verdediging van Duiveland. Simon Hart en Wim Boogerd kwa men oog in oog te staan met doelman Ten Klooster, waarbij de goed uitlo pende doelman er steeds weer in slaagde de DFS-aanvallers van het skoren af te houden. In de beginfase kwamen de bezoekers ook nog tot en kele leuke aanvallen over de vleu gels maar veel gevaar leverde dit toch niet voor de veste van doelman Simon Blom op. Na 20 minuten spelen kon DFS voorsprong nemen toen Rinus Roon op rechts door de verdediging sprint te waarna hij vervolgens Ten Klooster met een schuiver kansloos liet (1-0). De vreugde in het kamp van de thuisklub was echter maar van korte duur daar nog geen minuut la ter de gelijkmaker achter Blom lag. Na wat heen en weer getrap op de rand van het strafschopgebied kwam het leder voor de voeten van Dolf Roks die met een schot, dat door een verdediger nog van richting werd veranderd, doelman Blom kansloos liet (1-1). DFS bleef hierna het beste van het spel behouden, maar kort voor het verstrijken van de eerste helft kreeg de doorgebroken Hans Rotte nog een uitstekende kans om Duiveland op voorsprong te zetten. Alleen voor Blom gekomen schoot hij echter recht op de DFS-doelman af, waar door deze zonder enige moeite het ge vaar kon bezweren. Beslissing Na de rust kwam, mede door het veel te trage spel op het middenveld, Duiveland er aanvallend eigenlijk niet meer aan te pas. De thuisklub had pech toen een schot van Johnny Quaak door de paal werd gekeerd. Een fraai schot van Wim Boogerd werd door Ten Klooster op even fraaie wijze onscha delijk gemaakt. Na een half uur spe len in de 2e helft viel de beslissing toen Rinus Roon op rechts door de verdediging wist te breken waarna diens voorzet door Toon Rijnberg, die gewisseld was voor Simon Hart, onhoudbaar werd ingekopt (2-1). Gedurende de laatste vijf minuten zette Duiveland nog alles op de aan val wat nog wel een drietal hoek schoppen en enige gevaarlijke mo menten voor het DFS-doel maar geen doelpunten meer opleverde. ZIERIKZEE - Morgen (woensdagavond 20 okto ber) gaat in sporthal On derdak de zaalvoetbal kompetitie, na een onder breking voor een ronde be kervoetbal, weer verder. Er staan in ieder van de drie klassen twee wedstrij den op het programma. Om 20.20 uur wordt de eerste klas wedstrijd tussen Mevo en de FC Kerkwerve afgewerkt. De eerste ont moeting tussen de beide ploegen ein digde in een overtuigende 5-1 over winning voor de oranje mannen van Mevo, waardoor de FC Kerkwerve nu wat goed te maken heeft. Om 21.40 uur betreden de ploegen van SKNWK en Sporthuis ZZ de vloer van sporthal Onderdak. De Nieuwer- kerkse ploeg heeft de puntjes brood nodig, maar of er een revanche volgt voor de 2-0 nederlaag valt ernstig te betwijfelen. In de tweede klas worden de ont moetingen tussen Bijmakelaardij en Die Gouwe en die tussen ZZ'72 en Brogum afgewerkt. Bijmakelaardij speelt om 21.00 uur tegen de Noord- gouwse vereniging. Beide hebben de punten hard nodig om in het kielzog van de leiders te blijven. Om 22.20 uur wordt de avond besloten met de wedstrijd tussen ZZ '72 en Brogum, twee zwakkere broertjes uit de twee de klas. Om 19.00 uur wordt het spits afge beten door de derde klasse wedstrijd tussen de reserveteams van ZZ '72 en Mevo en veertig minuten later be kampen Renesse en de ongeslagen koploper VV Mondragon/Ooster- schelde elkaar. De laatste formatie zal moeten blijven waken voor on derschatting van iedere tegenstan der. Puntenverlies kan zeker in de derde klas flinke gevolgen hebben voor een hoge klassering. ZIERIKZEE - Een leuk en span nend duel leverden zaterdagmiddag op het sportpark Bannink de C- junioren van Zierikzee en SKNWK in de strijd om de C-beker. Deze twee goed spelende teams waren volko men aan elkaar gewaagd. Voor de rust domineerden de Nieuwerker kers, terwijl na de rust Zierikzee erin slaagde het spel te verplaatsen. Door de doelpunten van Lenart de Looze en André Goedegebuure kon SKNWK in de le helft een 2-0 voor sprong nemen. Na de hervatting kwam Zierikzee door treffers van Jan Kees Hagestein en Tommy Ver west weer op gelijke hoogte (2-2) waardoor strafschoppen uiteindelijk de beslissing moesten brengen. Zie rikzee bleek hier net iets beter mee overweg te kunnen (4-3) dan SKNWK waarmee het zich voor de volgende ronde plaatste. ZIERIKZEE - Bij de zeehengel- wedstrijd van H.V.K.K. te Kapelle, met 239 deelnemers, eindigde mevr. Smit met bijna 3 kilo als 28ste. Ze mocht tevens de beker en de bloemen in ontvangst nemen als ereprijs voor de eerste dame. Als winnaar eindig de M. Zweemer van de organiserende vereniging met meer dan 7 kilo vis. Voor aanstaande zaterdag 23 okto ber staat de tweede kompetitie wedstrijd op het programma. Het vertrek naar de visplaats is 13.30 uur vanaf de Balie. Nu de vangsten weer iets beter worden rekent de wedstrijdkommissie bij goed weer op een flinke deelname. N ajaars vergadering Vrijdagavond 22 oktober aanstaan de, aanvang 20.00 uur, is er voor de leden van de H.S.V. Oosterschelde de algemene najaarsvergadering in het Huis van Nassau. Tijdens deze verga dering worden de bekers uitgereikt aan de kampioen en de overige be kerwinnaars. Tevens zal aandacht besteed worden aan het programma voor 1983. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - De Reclame Code Commissie heeft twee bedrijven op de vingers getikt, omdat ze ten on recht geneeskrachtige werking toe kennen aan hun produkten. De firma Jocob Hooy te Limmen ging over de schreef bij het aanbevelen van slank heidsmiddelen. De edel- en siersteenslijperij te Soest moet wat de commissie betreft ophouden met reklame, waarbij het dragen van edelstenen wordt aanbevolen als een remedie tegen onder meer kanker en multiple sclerose. LEIDSCHENDAM - Staatssekreta- ris mevrouw Lambers-Hacquebard van volksgezondheid en milieuhygië ne voelt er weinig voor in te gaan op het verzoek van de werkgevers om een herziening van het milieubeleid". Zij heeft grote bezwaren tegen de voorstellen, die de werkgeversorga nisaties VNO en NCW onlangs in een nota deden. De dames van Ouwerkerk leden te gen Utopia een 20-2 nederlaag Nadat Utopia met 1-0 aan de leiding was ge komen, kon Ouwerkerk via de levens gevaarlijke Maija Otte nog wel naast- ZIERIKZEE - Het derde herenteam van volleybalvereniging Mevo '80 heeft in de gymzaal aan de Mu- lockstraat voor een aangename sur prise gezorgd door het standaard team TOP uit Brielle een wedstrijd- punt afhandig te maken. Nadat TOP via 4-15 en 12-15 met 0-2 aan de lei ding was gekomen ging het plotse ling aanmerkelijk beter draaien in de Zierikzeese formatie. De derde set werd in minder dan geen tijd met 15-4 gewonnen en in de vierde en beslissende set bleek de Mevo '80-ploeg over de langste adem te beschikken en won de Zierikzeese formatie met 20-18 de set en daarmee een wedstrijdpunt, hetgeen aanmer kelijk meer was dan van te voren mocht worden verwacht. Het tweede herenteam maakte in Middelharnis een uitermate slechte beurt. De ploeg, die van tijd tot tijd zo aardig voor de dag kan komen, werd in de Olympiahal in een mum van tijd van de vloer geveegd door een sterk en gekoncentreerd spelend Sparta/H II: 15-7, 15-7, 15-3. Ook ver lies was er voor het vierde da mesteam. Bij Kangeroes IV werd met 3-1 verloren. De setstanden waren hier: 14-16, 15-10, 15-4, 15-4, cijfers die aangeven, dat de ploeg vooral in de tweede wedstrijdhelft enorm weg zakte. In poule B wferdên vier wedstrijden afgewerkt Zeelandia I had geen enkel probleem met CPJ en won met 3-0. Cluzona I zorgde voor een aardige surprise door met 2-1 te winnen van het Opel Team. Onderdak kon het niet redden tegen Renesse en verloor met 1-2, terwijl PJZ I toch nog een set moest afstaan aan WIK II (2-1). In poule C speelde Willibrordus te gen de tweede formatie van het Zweed se Rode Kruis Ziekenhuis en won men met 2-1. Ook in poule C een overtui gende zege voor SAZ. Van Oeveren n werd met 0-3 aan de zegekar gebon den. Brogum tenslotte kwam flink te kort tegen Fiscus II: 0-3. In poule Dl opnieuw een uiterst simpele 3-0 zege voor de DFS-dames. zij komen, maar toen de Terneuzense ploeg in de gaten had waar het Ouwer- kerkse gevaar vandaan kon komen, kreeg de kleine topskoorster onmid dellijk een persoonlijke bewaking en was prompt de angel uit de Ouwer- kerkse aanvallen. Pas toen Utopia de voorsprong had uitgebouwd tot 17-1 kon Maija Otte nog een keer doel treffen, maar toen was er natuurlijk al lang geen eer meer te behalen voor de ploeg van trainer/coach Henk Snijders. Met nog drie treffers bepaalde Utopia de eindstand op 20-2. Spannend De Delta Sport-dames kregen tegen Marathon nog vijf treffers meer om de oren, maar de Zierikzeese dames kwa men zelf tot een produktie van vijf tegentreffers, zodat een 25-5 uitslag op het wedstrijdformulier verscheen. De tweede Zierikzeese damesploeg deed het in sporthal Onderdak een stuk beter door het zwakke EMM 4 met 15-5 verrassend ruim terug te wijzen. Spannend ging het er bij het tweede herenteam aan toe. De ont- moeting tegen GSC 3 gaf een interes sant skoreverloop te zien, maar de Zierikzeese reserves bleven de Goe- senaren na twee keer een half uur met twee doelpunten voor 11-9. De jeugd-uitslagen op een rijtje: Del ta Sport-EMM 0-2 (welpen); Delta Sport-EMM 18-0 (meisjes-adspiran ten); Olympus-SV Ouwerkerk 6-3 (meisjes-adspiranten); Delta Sport- Operatie '71 10-9 (jongens-adspiran- ten); EMM-Delta Sport 14-5 (jongens pupillen); Olympus-SV Ouwerkerk 15-0 (meisjes-pupillen). Dit keer was Renesse III het kind van de rekening. Cluzona III sleepte tegen ZRK Ziekenhuis 111 een goede 2-1 overwinning uit het vuur. In poule DII verloor Kwiek II met 0-3 van Kwiek IIL Deze laatste ploeg speelde hiermee de eerste wedstrijd, omdat men recentelijk van de jeugdpoule werd overgeheveld. Poule E gaf een 3-0 zege te zien voor de tweede Renesse ploeg tegen PTT, terwijl DTS met 1-2 aan het langste eind trok tegen PJZ IL Ook in de jeugd poule stonden opnieuw een drietal wedstrijden op het programma Clu zona UI klopte Renesse IV met 3-0 en hetzelfde deed de eerste WIK-ploeg met de Kerkwerfse reserveploeg. Bij Kwiek IV tegen DFS IH kwam er een 2-1 Bruse zege uit de bus. ZIERIKZEE - In de A-poule van het Schouwen-Duivelandse rekreatie- volleybalgebeuren heeft Mevo '801 met overtuigende 3-0 cijfers de ontmoeting met Van Oeveren I gewonnen. De ploeg neemt hiermee de leiding over van het eigen reserveteam, dat vrijdagavond niet in aktie kwam. Ook in de hoofdpoule klopte WIK I de ploeg van De Putters I met 2-1. MIDDELHARNIS - Na een nederlaag in de openings wedstrijd en een verdienstelijk 2-2 gelijkspel in de twee de wedstrijd, is de damesvolleybalploeg van Kwiek er zaterdagavond opnieuw niet in geslaagd om het zoet van de overwinning te smaken. Na een vlotte 15-3 zege in de eerste set tegen Intermezzo, zakte de ploeg van trainer/ coach Kees Arensman daarna volledig weg en moesten in de vierde set alle krachten worden aangewend om alsnog via een 16-14 winst een winstpunt mee naar Bruinisse te nemen. ,,Ze zijn in de voorgaande jaren steeds gewend geweest om op kousevoetjes de punten binnen te halen", vertelde Kees Arensman na afloop. „Als er eens een puntje verloren ging was dat geen probleem. Dat werd dan wel weer even opgehaald. Nu ze in de eerste klas spelen is daar wel iets in veranderd. Ze moeten nu zelf het spel proberen te maken en dat lukt nog niet goed ge noeg. We moeten nu gaan leren om ook taktisch volley bal te spelen. Pas als we dat onder de knie hebben kun nen we gaan werken aan een hoge klassering. Voorlopig moeten we ons bescheiden opstellen". Kwiek speelde voorde tweede keer dit seizoen een thuiswedstrijd in de Olympiahal in Middelharnis. Door dat de Bruinisser gymzaal De Dreef niet voor wedstrijden hoger dan de derde klas van de Nederlandse Vol leybal Bond gebruikt mag worden, was de vereniging verplicht om voor het eerste damesteam, dat het afgelo pen seizoen naar de eerste klas pro moveerde een andere, wel geschikte akkommodatie te vinden. Sporthal Onderdak viel voor volleybalvereni- gingen om onvoorklaarbarc redenen af, ondanks het feit, dat de vereni ging wel uren aangeboden kreeg. maar spelen op zaterdagavond na half negen In een volkomen verlaten zaal vond het bestuur van Kwiek niet aantrekkelijk. Daarom werden mogelijkheden onderzocht in de Olympiahal van Middelharnis onder dak te komen. Tussen-oplossing Volleybalvereniging Sparta, een van de twee verenigingen in deze sport in Middelharnis, bleek tijdens de uren, dat zij de hal huren een van de vier velden vrij te hebben, zodat op een verzoek van de Bruinisser ver eniging kon worden ingegaan. Zodoende is Kwiek voor een prik kie onderdak, omdat de huurders van de Olympiahal niet onder mogen verhuren. ,,Een bijzonder fraaie tus senoplossing, waarmee in principe toch beide verenigingen gebaat zijn", meende Sparta-sekrctaris Adrie van Zijp desgevraagd. „We hoeven geen veld leeg te laten staan, Kwiek is uit de brand en bovendien heeft de kan tine altijd toch wel weer wat extra inkomsten, inkomsten die indirekt weer ten goede komen aan de vereni gingen". In de eerste set stevende Kwiek in een adem naar 4-0 vooraleer Inter mezzo er wat tegenover kon stellen. De ploeg uit Middelharnis kwam ver volgens terug tot 5-3, maar toen was het kruit voor de eerste set al totaal verschoten. Een aantal klappen van Willy Visser, die aan de andere kant van het net haar zus Addy Kastelein als direkte opponente had, Hanny van Breda en Janny van den Oude betekenden in de kortste keren een 15-3 setwinst voor de Bruse dames. ,,Toen hadden we door moeten druk ken, maar er werd waarschijnlijk ge dacht, dat er wel wat gas terug geno men kon worden", mopperde Kees Arensman. ,,We hadden deze partij dóódsimpel in drie sets af moeten ronden, maar achteraf mochten we zelfs niet mopperen, dat we niet de boor ingingen". Time-outs Na een 0-1 achterstand in de tweede set, veerde Kwiek nog even op door een puike opslag van Hanny van Bre da, waaruit drie punten konden wor den geproduceerd. Door een hele se rie net fouten ging de kleine voor sprong hierna evenwel weer verloren en veroverde Intermezzo een 4-9 mar ge. Zelfs twee time-outs van Kees Arensman konden aan de vele fouten van Kwiekzijde geen halt meer toe roepen. Behalve aan het net, werden er ook veel fouten gemccmkt bij het opslaan, terwijl de verdediging er weifelend akteerde. Toch kon Kwiek terug komen tot 10-10, doordat Irene Visser en Addy Kastelein drie stop- fouten op rij produceerden en Leny Domselaar twee keer in het net smashte. Hierna kwam een sterke periode van Annie van de Boogcrt. Vier keer op rij prikte zij een opslag dusdanig moeilijk in het Bruinisser achterveld, dat er te grote problemen waren om te retourneren. Een kei harde smash van Addy Kastelein maakte een einde aan de tweede set: 12-15. De derde set was een getrouwe ko pie van de tweede set met dien ver stande, dat Kwiek er nu geen mo ment in slaagde om op gelijke hoogte te komen met de Middelhamisser da mes. Intermezzo liep via 3-0 weg naar 3-8 en 8-12. Hanny van Breda bracht nog even de spanning terug, maar dichterbij dan 10-12 kon Kwiek toch niet komen. Irene Visser serveerde daarna de set uit: 10-15. In de vierde en beslissen de set tapte Kwiek plot seling weer uit een ander vaatje. Na een aanvankelijke 0-2 achterstand werd het 8-3 in Bruinisser voordeel. Over en weer werden er vervolgens punten geproduceerd, maar toch steeds een enkele meer door de Intermezzo-dames, waardoor Kwiek zelfs twee setpoints om zeep gehol pen zag. Bij 14-14 hing een dreigende nederlaag boven het hoofd, maar juist op het kruciale moment zorgden achtereenvolgens Janny van de Ou den en Diana Jonker voor het uiterst belangrijke vijftiende en zestiende punt. ,,We hebben eigenlijk wel een Dt'ana Jonker heeft een harde smash met een sierlijke knieval geretoerneerd. Willy Visser, de nieuwste aanwinst van Ae Bruse damesploeg kijkt achter Di ana Jonker toe hoe het duel afloopt en ook Hanny van Breda, een van de bete re speelsters in Middelharnis. houdt de situatie angstvallig in de gaten (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) beetje gezwijnd, maar we zijn niet minder blij om het veroverde punt", moest Kees Arensman nog kwijt na de zwaarbevochten zege in de laatste set, waardoor de eindstand 2-2 werd. Herenteam Het eerste herenteam van Kwiek moest in Stellendam aantreden tegen het tweede team van de VC Goeree. De Bruse heren kwamen thuis met een verdienstelijk 2-2 gelijkspel. De eerste set werd een overwinning voor Kwiek. Via 7-1 en 10-3 pakte de ploeg uiteindelijk de setwinst met 15-8. Ook de tweede set werd goed be gonnen, maar door de harde opslagen van de Goerce-spclers cn het zwakke stopwerk van de Kwiek-hcren ging deze set vrij onnodig verloren (15^7). In de derde set moest de eer eveneens aan de thuisploeg uit Stellendam ge lalen worden. Tegen het einde leefde Kwiek weer wat op, maar de 15-9 ne derlaag kon niet meer voorkomen worden. In de vierde set kwam de Bruse ploeg met 6-0 voor. De thuisploeg vocht evenwel terug en kwam bij 12-12 naastzij. Door enkele goed geplaatste hallen van Jan Mol en Jan van de Berge kon de Bruse ploeg alsnog een 16-14 zege bevech ten, waardoor de wedstrijd eindigde in 2-2. Het tweede damesteam van Kwiek speelde zaterdagavond een uit wedstrijd tegen Rowido 4 in 's Gra vendeel. Dc Kwiek-ploeg verloor met 1-3. Rowido was in de eerste set wat fortuinlijker dan de Bruinisser dames enn won met 16-14. Een falen de stop van dc Kwiek-dames bete kende eveneens verlies in de tweede set (15-10). In de derde set werd de 's Gravendeel se ploeg overrompeld door een in die periode attenter spe lende Kwiek-formatie. Met 15-8 winst kreeg de tweede Bruse da mesploeg uitzicht op een puntende- ling De vierde set werd een uiterst matige vertoning, waarbij het gebeu ren voornamelijk bestond uit opsla gen. Een taktische wissel aan Rowido-zijde betekende daarna de doorslag en winst voor de thuisploeg: 15-9. Met een 3-1 nederlaag op zak mocht de Kwiek-ploeg richting Brui nisse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6