HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Fanatieker All Ready boekt eerste seizoen-overwinning HSD GEEFT GOED PARTIJ TEGEN STERK VLISSINGEN Dit biedt de beeldbuis Luctor voortdurend op achterstand gehouden (6-4) Badminton Hoofdmacht BC Zierikzee te sterk voor Marathon 4: 2-6 Robert Begeman naar sterke tweede plaats in KMS-cross Tafeltennis Kerkwerve Eervolle 2-3 nederlaag 10 EM Barendrecht Bokser overleden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 19 oktober 1982 Nr. 23202 5 ZIERIKZEE - De hoofdmacht van de Zierikzeese korf balvereniging All Ready heeft zaterdagmiddag op sport park Bannink de eerste seizoenpunten binnengehaald. Luctor moest de Zierikzeese ploeg steeds achterhalen, maar kon geen moment voorbij komen. „Dat is ons grote gebrek geweest in deze wedstrijd", meende Marijke Schat, zonder twijfel de beste speelster aan Luctor-zijde. „We hebben steeds op kruciale momenten verzuimd om door te drukken. Op tijdstippen, dat All Ready even moest inhouden, hadden wij van de gelegenheid gebruik moeten maken om door te drukken, maar het wilde bij ons totaal niet en bovendien werd er vrij goed verdedigd bij de Zierikzeese ploeg. Na als wat we vooraf gehoord hadden, moet ik zeggen dat All Ready mij wel verrast heeft, hetgeen voor ons niet zo best uitkwam, moet ik zeggen. We hadden ons toch minimaal een punt toebe dacht in deze wedstrijd". All Ready won na een toch weer enige hoop gevende wedstrijd met 6-4, nadat hal verwege het skorebord nog maar 2-1 had aangewezen. AU Ready demonstreerde vanaf de eerste minuut, dat er dit keer beter en attenter gespeeld zou gaan wor den dan in de voorgaande partijen. In tegenstelling tot alle eerdere wedstrijden mocht de Zierikzeese formatie het eerste doelpunt laten aantekenen en dat werkte stimule rend. In de twaalfde minuut kreeg de goed spelende Korrie Stoutjesdijk een strafworp mee en Leo Fonteine belastte zich met de afronding (1-0). Reeds toen werd duidelijk dat All Ready vooral konditioneel de meer dere zou zijn en blijven over de tegen stander. Naar gelang de eerste helft vorderde moesten vooral de manne lijke vertegenwoordigers van Luctor-zijde hun meerdere erkennen in hun Zierikzeese opponenten. Toch zou de ploeg naastzij komen via een fraai doelpunt van Marijke Schat: 1-1. Trainingsarbeid Het gebeuren bleef opmerkelijk OOST-SOUBURG - Na de vorige week in Terneuzen vroegtijdig afgebroken wedstrijd tegen Terneuzen 111 moest de hoofdmacht van badmintonklub Zie rikzee nu aantreden tegen het vierde team van Marathon. Plaats van hande ling was dit keer sporthal Van Duijvenvoorde in Oost-Souburg. Voor het eerst kon het voltallige zestal van BC Zierikzee in aktie komen, omdat Harry Koster hersteld was van de tijdens het Onderdak-toernooi opgelopen enkel bandblessure. De Zierikzeese ploeg bleef ook in Oost-Souburg ongeslagen: 2- 6. Het herendubbel Harry Koster Dave Clarke boekte in de ope ningspartij een regelmatige overwin ning op hun Marathon-tegenstan ders: 12-15, 9-15. Ook het damesdub- bel Petra Krello Corry Keizer liet zich niet verrassen. Via 11-15 en 12-15 werd de marge uitgebouwd tot 0-2. Dave Clarke had in het eerste en kelspel totaal geen problemen met zijn tegenstander en won zoals hij wilde: 2-15, 9-15. Ook André Koster zorgde ervoor, dat Marathon voorlopig nog op nul punten werd gehouden. Na een 10-15 setwinst ontliep hij nog net een ver moeiende derde set door met 15-17 aan de positieve kant van de skore te blijven. Van de twee enkelspelen moest er een worden prijsgegeven. Corry Keizer won in drie sets van haar Vlissingse tegenstandster: 2-11, 11-9, 9-12, maar Conny Cashoek moest buigen voor haar tegen standster: 4-11. 12-10, 12-10. Afwezigheid De eerste gemengd dubbelspel Kim Reijnierse wint eerste cross voor Zeeuwse titel VLISSINGEN - Dynamo '70-atleet Kim Reijnierse is zaterdagmiddag win naar geworden van de KMS-cross in hetNollebos in Vlissingen. Reijnierse bleefzijn naaste belager JohanBreel van Marathon ruim zeven sekonden voor op het 7020 meter lange trajekt De derde plaats was voor Jan de Bart van AV '56, die 21.03 minuten nodig had en daarmee twaalf sekonden achterstand telde op de winnaar. Beste Delta Sporter werd Kees Verkerk op een 19e plaats in 22.32 minuten. Kees Reinhoud eindigde in 22.58 minuten als 24e en Johan van den Hoek klasseerde zich als 31e In 23.17 minuten. Marticn Moermond, Adrie Gerards en Hans van Elzelingen eindigden nog bij de eerste vijftig binnenkomenden. Veruit de beste prestatie zette B« jongen Robert Begeman neer. Hij ein digde in zijn kategorie als tweede. Be geman verbruikte voor de 3580 meter Jl.38 minuten, waarmee hij achttien sekonden achterstand telde op A V '56- atleet Albert Schrijver. Goed was ook het optreden van eerste jaars A-pupil Ralph Koper, die zich als derde klas seerde in deze leeftijdsgroep. Michel Houkamp van Zeeland Sport ver bruikte 2.27 minuten over de 800 me ter en Patrick Baptist van Dynamo '70 werd tweede in 2.27.4 minuten. De klokken bleven voor Koper stilstaan op 2.28.0 minuten. Rogier Izeboud van Delta Sport kwam als zesde over de meet in 2.32.0 minuten. Damesloop Bij de meisjes B-pupillen was ereen vijfde plaats voor Annemieke Klompe in precies drie minuten over de 900 meter. Winnares werd hier Lidewey Pbt van Dynamo '70 in 2.49.1 minuten. B(J de C'-meisJes voltooide Delta Sportster Jeska Doeswljk de 1170 meter In precies vier minuten, het geen haar een achtste plaats ople verde. Winnares Jolanda de Nijs van RKHAV verbruikte 3.39.9 minuten. Bij de dames klasseerde Joke van de Kasteele zich als tiende In 6.48 mi nuten over de 1840 meter. De zege ging hier vanzelfsprekend naar Trij- nle Smeenge van Dynamo '70 In 5.52.6 minuten, waarmee zij haar kiubgenote Jacqueline Vermeuie vijf tien sekonden voorbleef. Bij de A-jongens een sterke Delta Sport-inbreng. Achter winnaar Jan Vermeuie van Dynamo '70 bezette John Teuthof de vijfde plaats in 17.58 minuten over de 5300 meter. Hij telde hiermee een achterstand van bijna 55 sekonden op de winnaar. Wicher Harmsen werd zesde in 18.17 minu ten en Jan Konijnenburg pakte de ze vende plaats in 18.42 minuten. Verder klasseringen waren nog een 15e en 16e plaats voor de 2e Jaars A- pupiiien Serge Schot en Erwin Ge rards, een 12e positie voor meisjes A- pupiile Janine van den Hoek, een 20e, 30e en 39 e positie voor de D-meis jes fsabeile Hamei, Karin Gelevnse en Wendy Hartog, een 14e plaats voor C-jongen Sander van Haeringen, een 11e plaats voor dame Marja Cas- pers en een 17e positie voor B-jongen Paul de Bruija Bij de veteranen werd Jan Kloet veertiende in 28.13 minuten over de 7020 meter en by de heren klasseerden Kees Jonker, Jos Geluk, Herman Padmos, Rudi Ra via, Wim Schot en Cor de Jonge zich in de twee de helft van het uitgestrekte deelne mersveld. arm aan treffers, maar toch zou Ali Ready nog net voor het verwisselen van speelrichting op de belangrijke ruggesteun van een voorsprong ko men, omdat ook Piet de Ronde vanaf de strafworpstip mocht afronden: 2-1, „Dat was zo ongeveer de genade klap voor ons, hoe raar het ook klinkt", meende Marijke Schat. „Konditioneel zat de ploeg er toen al behoorlijk doorheen. De laatste veer tien dagen was er nauwelijks trai ningsarbeid verricht en dat wreekt zich, zeker wanneer de tegenstander zo doelbewust tempo blijft spelen. Op dat moment gaf ik eigenlijk al geen cent meer voor onze kansen, of All Ready zou in de tweede helft to taal in moeten storten, maar dat ge beurde helaas voor ons niet. De Zie rikzeese ploeg heeft de klus goed af gewerkt". Na elf minuten van de tweede helft leek de strijd beslist. Eerst knalde Karin den Dekker van afstand raak en een paar minuten later skoorde Hans van Gastel uit een doorloop, nadat hij juist daarvoor een straf worp gemist had: 4-1. Toch wenste Luctor nog niet op te geven en zestig sekonden later was het 4-2, toen Tiny -Bocic een strafworp mocht verzilve ren, die Jaap van Gastel tegen zich gefloten had gekregen. In de 27e mi nuut schrok alles wat All Ready een goed hart toedraag plotseling wak ker, toen Hanny Geene van zeer ver de korf doorboorde en Luctor zomaar weer aansluiting had: 4-3. Lang duur de de Terneuzense vreugde evenwel niet want amper een minuut later was de marge weer twee doelpunten, toen zich het zelfde scenario afspeel de als bij de eerste Zierikzeese tref fer: Korrie Stoutjesdijk kreeg de strafworp mee en Leo Fonteine rond de af. Blijdschap Nog was de koek niet op. In de 31e minuut bekroondde Ronald Kraaije- veld een fraaie doorloopbal met de vier Zeeuwsvlaamse treffer. Opmer kelijk was het, dat dit pas de eerste treffer van de mannelijke helft van Luctor betekende, zodat ook hierin duidelijk werd, dat de dames onbe twist de sterkste helft van de ploeg vormden. Tien minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd rondde Ger- da Kloet een fraaie aanval met een nog fraaiere doorloop af tot 6-4. Luc tor was toen definitief verslagen. De ploeg had niet meer de kracht om nog een goede aanval op te zetten en toen er dan ook voor het laatst werd gef lo ten, weerklonk er een tevreden ge luid van blijdschap: All Ready had het winnen, ondanks vijf nederlagen op rij nog niet verleerd. Rinus Kloet, dc coach, die voor de gelegenheid als speler akteerde: „Dit geeft de burger weer moed. Het zou ook te gek zijn, als er geen punten meer zouden ko men voor ons. Maar er werd vandaag dan ook van de eerste tot de laatste minuut keihard geknokt voor een goed resultaat". KERKWERVE - Sedert een aantal jaren Is het mogeiyk om te Kerk werve de tafeltennissport te bedrij ven. Dit kan op zowel rekreatiebasis als In wedstrydvorm in de officiële kompetitie. De tafeltennisvereniging Kerkwerve kan op beide fronten nog wel enige versterking gebruiken. Volwassenen kunnen op maandag avond vanaf 20.00 uur een balletje slaan. Voor de jeugd is er mogelijkheid op zaterdagmiddag, vanaf 13.30 uur, terwijl de jeugdtraining op maandag en woensdagavond, afhankelijk van de leeftijd, wordt gehoudea Wie interesse heeft om met deze sportvorm kennis te maken kan op bo vengenoemde tijdstippen informatie inwinnen, of bij een der volgende adressen: J. Huigerts, Verseputseweg 3, teL 01110-3514 Kerkwerve. Noord- gouwe: L. v. d. Wekken, Heerenweg 33, tel 01112-1416. Zonnemaire: H. 't Hart, Margrietstraat 19, tel 01112- 1798. Geïnteresseerden mogen vrijblyvend de sportzaal „De Werve" te Kerkwet ve binnenlopen om het spel te beoefe- nea ZOETERMEER - De WW-premie moet volgend jaar naar 4,2 procent. Dat schrijft het Algemeen Werkloos heids Fonds in een concept-brief aan minister De Graaf van sociale zaken en werkgelegenheid. Woensdag 21 oktober Ned. 1: 9.30,13.00,18.23 uur Nieuws voor do ven. 15.30 uur Kinderbios. 18.28 uur Teleac. 18.58 uur Nieuws. 19.00 uur Van gewest tot gewest. In deze uitzending wordt aandacht besteed aan de Zeeuwse dialecten. 19.50 uur Politieker Partijen. 20.00 uur De andere vrouw. Italiaan se televisiefilm. Regina uit Ethiopië komt werken in het huis van Olga, die zich met alkohol, verdovende middelen en te jonge minnaars staan de probeert te houden. Haar man heeft haar al lang verlaten. Olga ver nedert Regina, die de benen neemt en in een arme buurt te Rome terecht komt. 21,22 uur Alfred Brendel speelt Schu bert. 21.37 uur Journaal. 21.55 uur Den Haag Vandaag. 22.10 uur Lotto. 22.15 uur Studio Sport. 23.25 uur Journaal. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven. 18.30 uur Staatsloterij. 18.35 uur Sesamstraat. 18.50 uur Jeugdjournaal. 18.56 uur Schade en schande. 19.24 uur Kenmerk. 20.00 uur Journaal. 20.28 uur Socutera. 20.33 uur Van Kooten en De Bie. 21.20 uur Sal Santen Rebel. Santen is 67 jaar en schrijver. Hij woont in Amsterdam. Zijn hele leven heeft hij ingezet voor de linkse revolutie. On geveer twintig jaar geleden ging hij schrijven over zijn Joodse jeugd. 22.30 uur BGTV. 23.00 uur Teleac. 23.35 uur Journaal. 23.40 uur Nieuws voor doven. België BRT 1: 16.00 Open school. 17.00 Op het schildpadplein presenteert. 17.30 Horen, zien, spreken, doen. 18.00 Si mon in het land van de krijttekenin gen. 18.05 Bolivië. 18.30 Chips. 19.17 Uitzending door derden. 19.37 Tiercé: Mededelingen en morgen. 19.45 Jour naal. 20.10 Weerman. 20.15 Nationale loterij. 20.20 Home sweet home. 20.45 Driekoningenavond. 23.00 Tiercé en journaal. BRT 2: 19.00 Toerisme '82. 20.15 Gal genaas. Donderdag 21 oktober Ned. 1 9.30,13.00, 18.23 uur Nieuws voor do ven. 10.30 uur Schooltelevisie. 16.00 uur Tros sport extra. 16.45 uur Sons and daughters. 17.10 uur Jan Pelleboer. 18.28 uur Teleac. 18.58 Nieuws. 19.00 uur De Flinstones. 19.25 uur Daar vraag je me wat, po pulair wetenschappelijk program ma. 20.05 uur De KRO komt langs in Maastricht. Amusementsprogramma met als gasten o.a. André van Duin, Lori Spee, Ciska Peters en Maastreechter Staar. 21.37 uur Journaal. 21.55 uur Den Haag vandaag. 22.10 uur Avonturen aan de Wilde Kust. Geschiedenis over Suriname. Vanavond de periode 1900-1940. 23.15 uur Journaal. 23.20 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven. 18.25 uur Paspoort. 18.35 uur Sesamstraat. 18.50 uur Jeugdjournaal. 18.56 uur Zo moeder, zo zoon. 19.25 uur De Zevensprong. 20.00 uur Journaal. 20.28 uur Mijn leven op Bamfylde. David is inmiddels gelukkig ge trouwd met Beth en het leven op school bevalt hem best. Maar er ont staan spanningen als David zich ver zet tegen het oprichten van een oor logsmonument. 21.20 uur Hier en Nu. 21.55 uur Showroom. 22.55 uur In Stemming, programma over religieuze muziek. 23.25 uur Journaal. 23.30 uur Nieuws voor doven. België BRT 1: 14.00 en 17.00 uur Schooltele visie. 18.00 Simon in het land van de krijttekeningen. 18.05 Logans vlucht. 18.50 Juke Box. 19.00 Tips voor trips., 19.12 Uitzending voor derden. 19.37 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.10 Cinemanie. 20.55 Pa norama. 21.45 Valkennest. 22.30 Sporttribune. 23.00 Journaal. BRT 2: 19.00 Een vinger in de pap. 20.10 Gezondheidsmagazine. 20.50 Van Quebec tot aan de Niagara. 21.00 Premiere. 21.50 Schooltelevisie. werd voor deze keer gespeeld door Conny Cashoek en Harry Koster. Deze laatste speelde na zjn afwe zigheid alleszins akseptabel. Via 15-9 en nog eens 15-9 werd het tweede wedstrijdpunt een feit voor de thuisploeg. De laatste partij met voor Zierikzee Petra Krello en André Koster binnen de lijnen ging nog de bezoekers, zodat de eindstand 2-6 werd in Zierikzees voordeel. De setstanden in de slotpartij waren 11- 5,13-15. Aanstaande zondag moet de Zierik zeese formatie het opnemen tegen het zeer sterke Marathon II. In deze wedstrijd wordt voorlopig uitge maakt welke ploeg de ranglijst zal gaan aanvoeren in de eerste klas, waarin de Zierikzeese ploeg dit jaar debuteert. Afgaand op dit gegeven mag al van voortreffelijk optreden worden gesproken. Nog niet een keer werd verloren en alleen tegen Koli brie moest een punt worden ingeleve- red via een 4-4 gelijkspel. ZIERIKZEE - Het eerste herenteam van HSD moest zondag thuis aantreden tegen Vlissingen. In een zeer spannende eerste helft werd de eindstand al be paald, 2-3. Na rust trok lijstaanvoerder Vlissingen zich terug in de verdedi ging. HSD gooide alles op de aanval, maar kon niet door de achterhoede van het uit de derde klas gedegradeerde Vlissingen heenkomen. HSD en Vlissin gen zijn oude bekenden van elkaar. Enkele jaren geleden, toen beide teams nog samen in de vierde klasse speelden, stonden hun duels altijd garant voor een harde partij en bleef ook het (vele) praten niet achterwege. Vlissingen, dit seizoen versterkt met een paar A 1-jongens van het vo rige jaar, was er zondag ook duide lijk op uit om te winnen en het liefst met een zo groot mogelijk verschil. Over het algemeen genomen was het een sportieve strijd, zij het dat de gasten tegen het einde van de wedstrijd toch een beetje aangesla gen raakten. De krappe 2-3 voor sprong wankelde een paar keer en de pogingen van Vlissingen om deze uit te breiden hadden geen sukses. Ingrijpen Al in de eerste minuut van de in hoog tempo afgewerkte wedstrijd kon HSD scoren. Uit een wat verwar ring scheppende strafcorner maakte Sven Bakx 1-0. Vlissingen had deze goal beslist niet gepland en lanceerde zeer fanatiek een reeks aanvallen op de HSD-achterhoede. Keeper Peter v. d. Berge heeft verschillende malen via goed ingrijpen voorkomen dat de gastploeg al snel naar éen (grote) voorsprong uitliep. In de negentiende minuut was het dan toch raak: Jeroen van Ingen zette dc gelijkmaker, 1-1. HSD scoorde drie minuten later 2-1. Een voorzet van Bonne Brouwer bereikte de rech terspits Frank Streng, die zeer fraai 2-1 scoorde. In de 25ste minuut was het Christian Schets, die voor Vlis singen de stand weer fecht trok, 2-2. De betere stoptechniek van de bezoe kers en de beter opgezette kombina- ties leiden In de 31ste minuut tot een 2-3 voorsprong. Otto Pleter Banga te kende voor de derde goal. HSD-er Jacco v. d. Berge kreeg daarna nog een mogelijkheid voor BARENDRECHT Jules Grlmont Is winnaar geworden van de jaarlijk se 10 Engelse Mijlen van Baren drecht. De 16.095 meter werden door de Belg afgewerkt In 50.09 minuten. De tweede plaats was In Baren drecht voor Walter van Rosscm die eerder de 10 EM van Alblasserdam op zijn naam had gebracht. Hij no teerde 50.23 minuten. Delta Sport- veteraan Krijn de Oude eindigde als 158e in 63.08 minuten. In het vetera- nenklassement werd hij 28e. AMSTERDAM - Op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte zijn de twee direkteuren van een Inmiddels failliet geganc besloten vennootschap in Amster dam aangehouden. De verdachten zijn de 37-]arige A. F. uit Diemen en de 39-jarige B. van S. uit Vinkeveen. het Vlissingse doel, maar de aktie mislukte. Na rust werd Herman Swaters ver vangen door Nas Huisson en nam Bonne Brouwer een plaats in de ach terhoede in. Erik v. d. Doe nam zijn plaats als aanvallende middenvelder over. Vlissingen stond voor en wilde dat zo houden. Het team trok zich te rug in de verdediging en belemmerde HSD om tot scoren te komen. Het Zierikzeese team speelde zeer aanvallend in de tweede helft, maar kon niet op tegen het technisch bete re Vlissingen. De verdediging had er de handen aan vol om de zeer snelle linkerspits van Vlissingen, Bart de Koning, in toom te houden. HSD ver loor met 2-3, maar wel eervol. Dames Het op de derde plaats staande da mesteam van HSD bracht een bezoek aan het zesde team van Zwart Wit in Breda. Volgens de ranglijst had HSD een wat ruimere zege kunnen beha len dan de 0-2 eindstand. In de eerste helft heeft HSD vele mogelijkheden gehad om de stand in haar voordeel op te voeren, maar de talloze strafcorners werden onbenut gelaten. Zwart Wit 6 speelde erg rom melig en maakte zoveel overtredin gen dat het voor HSD erg moeilijk werd om het hockeyspel te kunnen spelen. De beide vrouwelijke scheidsrechters floten echter uitste kend en hielden het af en toe wat mopperende Zwart Wit goed in toom. Het overwicht van HSD kwam pas in de tweede helft in doelpunten tot uiting. Even na rust scoorde Anca de Smit eindelijk 0-1. HSD ging na dat doelpunt wat vrijer spelen en liet niet één aanval van Zwart Wit meer toe. Keepster Wilma Kooman heeft in de tweede helft dan ook niet één bal te verwerken gekregen. Een mi nuut of tien voor tijd kon Aleid Hoos via een voorzet van Karen van der Borght 0-2 maken. De bal werd in één keer ingeslagen en verdween hard en hoog in het net. HSD was niet bij machte om nog meer te scoren en hield het bij 0-2. Heren 2 speelde een uitwedstrijd tegen Push 12. Het tweede HSD-team verloor met 1-0. LEEUWARDEN - De Stichting Ge zinsverzorging Midden-Friesland heeft besloten de leidinggevende krachten, de staffunktionaris en de direktrice, in totaal tien mensen, twintig tot dertig prodent korter te laten werken. Samen met een perso neelsstop moet deze maatregel in to taal 300.000 gulden opleveren. De stichting stelt in een verklaring hier toe gedwongen te zijn door de opge legde bezuinigingen. AMSTERDAM - Premier Van Agt heeft de Israëlische regering gevraagd om, tegen de achtergrond van de uit spraken van president Reagan over het Midden-Oosten-konflikt en de Arabische topkonferentie in Fez, thans „zelf duidelijk te laten blijken dat zij bereid is te onderhandelen over een vreedzame oplossing, die kan worden beschouwd als een werkelijke verzoe ning van de Israëlische met de Pa lestijnse realiteit". LOUISVILLE - In een ziekenhuis te Louisville (Kentucky) is de negen tienjarige amateurbokser Charles D. love overleden. De weltergewicht was in het ziekenhuis opgenomen na dat hij in een partij om het kampi oenschap van de staat Kentucky een serie zware treffers op het hoofd had moeten inkasseren. De partij, waarin Love duidelijk de zwakste was. werd door de scheidsrechter in de tweede ronde gestaakt, nadat Love al na twee minuten in de eerste ronde net aan een nederlaag door knock out was ontsnapt. 28 „Een andere oplossing is er niet Drank is zeer zeker geen redmiddeL Ik weet het immers? Doorgaans wordt het erger. Ga j(j nu naar huis en als je denkt dat praten verhelderend werkt praat het dan uit met je vrouw. Maar blijf zo niet lopen, want dan gebeuren er ongelukken." Frans knikte en begon zyn uitgegane pyp uit te kloppen. Bedachtzaam stop te hy hem opnieuw, waarna hy er de brand in stak. Rustig rokend, ant woordde hy: „Ik zei het wel, daar in het restaurant, maar denkelijk meende ik bet niet want ik ben feiteUjk helemaal geen drinker. We hebben eens in de week een kaartavondje met de buren. Dan drink ik een paar borreltjes mee voor de gezelligheid, maar zo heel veel scheelt het me niet" Ze haalde opnieuw koffie en zette het voor hem neer. „Heb je bewijzen voor de ontrouw van je vrouw? Je bent een jaar of drie getrouwd, he?" „Vier. Bewy zenwat zal ik daarvan zeggen? Je zou het een reeks toevallig heden kunnen noemen." „Hebben Jullie kinderen?" „Nee." „Dat maakt alles een hoop eenvoudi ger. Vertel es wat Misschien helpt het als je niet alles opkropt Je kunt my vertrouwen. Wat je zegt blijft binnen deze muren." „Och. ik heb nooit gedacht, dat ze Hy wees naar de Mercedes, die hy aan de overkant op straat had gezet „Myn wagen moest van de week een grote beurt hebbea Ik zei het 's avonds, tijdens het kaarten tegen m'n vrouw. Ze vond het dit keer niet zo leuk, want dan moest ik haar wagen, een VW meenemen. Ze zei zoiets als: 't moet maar. En: rijdt niet zo hard, want het is geen Mercedes. Ik stond er niet by stiL Ik reed woensdagmorgen weg in haar Volkswagen. En daarin vond ik een lichtblauw kledingstuk, dat ik herken de als haar eigendom. Misschien be grijp je wel, wat voor. En in de asbak een zwarte sigarenpeuk. Mijn buur man, die een stuk ouder is, maar met een veel jongere vrouw is getrouwd, rookt enkel die zwarte sigaren. En in de asbak lagen bovendien twee afge brande witte lucifers. Die gebruikt Bert - zo heet nujn buurman - ook. Hy wil geen aansteker voor zyn sigaren gebruiken. Ina, ndjn vrouw heeft wel een aansteker. Voor zover ik weet, heeft ze nooit lucifers by zich. Wat gaat een man dan denken, als hij zoiets in de wagen van zijn vrouw vindt? Goed, ik ging de volgende morgen dus weg inde VW. Na nrïyn vondst wyzigde ik m'n program, want aanvAnkelyk zou ik drie dagen wegbUjven, dus tot vanavond, maar ik was woensdagavond tegen half zes alweer thuis. Ina was er niet Ik ging naar de buurvrouw - we kunnen binnendoor over en weer naar elkAar - konstateerde, dat haar man, Bert de Door GRÉ DE BOER sigareroker zal ik maar zeggen, er ook niet was. Volgens Jannie, de buur vrouw, was hij om ongeveer half drie weggereden. Ina ging om half elf met Mercedes naar haar vader, die een garage in de stad heeft Waar was mijn vrouw die middag? Heel toevallig, dat ook Bert de hele middag weg was in zyn wagen. Jannie zei het niet met zoveel woorden, maar ik kon met m'n tenen wel aanvoelen, dat ze er meer van wist En ze noemde my een stom meling. Waarom, is me niet duidelyk. Tenzy ze bedoelt dat m'n vrouw me bedriegt en ik een stommeling ben omdat ik het niet door heb." De vrouw dacht na. „Heb je nooit eerder wat gemerkt?" „Nee, vast niet Misschien is het al een poos aan de gang, maar vergeet niet dat ik iedere dag op reis ben en soms een paar nachten wegblijf. Als ik om zes uur in Groningen zit heb ik geen zin meer om het hele eind naar huis te rijden. Dus ga ik naar een hotel." „Is het al lang niet goed tussen jullie? Ik bedoel zoals het behoort te zyn tussen een man en een vrouwT" „Alles was tot van de week nog zoals het altijd was. Ik ben stapel op haar en ik heb altijd gedacht zy eveneens op mij. En nu dit (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5