MAANDRENIE DEPOSITO Autorijschool Scaldis als u maandelijks rente wilt. OPEN HUIS NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 5 SJ. BERGSMA - dierenarts J. L. Flach, L. A. M. Bruel, SUCCESJES Mededelingen Gemeente Zierikzee Geld dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken om vaste lasten te verlichten. Geld dat ook aangewend kan worden om al die leuke extra's te doen die het leven veraangenamen. Elke maand opnieuw een financieel ruggesteuntje. Dat is het prettige voordeel van dit maandrentedeposito. Hoe werkt zo'n extra inkomstenbron nu in de praktijk? Minimaal moet u er 15.000 gulden op storten voor een vaste periode van 3 of 5 jaar. Het rentepercentage blijft gedurende die periode hetzelfde. Dat is uw zekerheid. Een vaste hoge rente gedurende een lange termijn met maandelijkse rentebetaling. Voor een deskundig, persoonlijk advies daarover bent u van harte welkom op ons kantoor Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte van onze dochter JOHANNA LENA (Joleen) LEO en INA VAN GASTEL-DE VRIEZE 11 oktober 1982 Donkereweg 67 4317 NL Schuddebeurs Voor de vele felicitaties, ka- do's, bloemen en kaarten die wij na de geboorte van AR- NOTJT hebben ontvangen zeggen wij u hartelijk dank. KEES en MATTY WESDORP Dreischor, oktober 1982 Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon D1NGENUS We noemen hem Dennis TONNY en TONJA VAN DER WIELEN 13 oktober 1982 Middenweg 2 4306 NP Nieuwerkerk Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Hierbij kondigen HERMAN KIK MARJA DE RONDE hun huwelijk aan, dat voltrokken zal worden op D.V. woens dag 20 oktober 1982 om 14.30 uur in het gemeentehuis van Nieuwerkerk. De kerkelijke bevestiging en inzegening zal plaatsvinden om 15.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Sirjans- land door de weleerwaarde heer ds. Chr. van der Valk. Receptie vanaf 20.00 uur in Restaurant Blauwe Keet", Rijksweg 6 te Oosterland. 4306 CG Nieuwerkerk, Molenstraat 8 4307 BN Oosterland, v. d. Abeelestraat 34 Toekomstig adres: Sportweg 11, 4308 AE Sirjansland Mede namens onze ouders willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor de vele mooie kaarten, bloemen, kado's en giften die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. KEES en JOKE VAN DAMME-DE GLOPPER Oktober 1982 Kloosterweg 34 4328 GC Haamstede Voor de vele blijken van belangstelling getoond bij de vie ring van ons 40-jarig huwelijksfeest zeggen wij u, mede na mens onze kinderen, hartelijk dank. C. MOL M. MOL-KARDOL Nieuwerkerk, oktober 1982 Voor de goede zorgen van doktoren en verplegend personeel en de belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Zierikzee hartelijk dank. JOH's v. d. BERG Bruinisse, oktober 1982 Boomdijk 17 Namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg u al len hartelijk dank zeggen voor uw vele attenties in de vorm van kaarten, bloemen, fruit e.d. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. In het bijzonder dank aan H.H. doktoren en verplegend personeel van de Interne afde ling van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. C. v. d. HAMER 4305 AK Ouwerkerk, oktober 1982 Noorsestraat 2 Mijn oprechte dank voor de vele bezoeken, kaarten, bloe men, fruit en andere attenties tijdens mijn verblijf in het Ro de Kruis Ziekenhuis. Ook mijn dank aan het verplegend personeel van het Rode Kruis Ziekenhuis. Mevrouw M. VIS-DE GRAAF Zierikzee, oktober 1982, Scheldestraat 84 Toch nog onverwachts is overleden onze geliefde schoon zuster A. W. SCHOT-JUMELET Zierikzee: W. K. SCHOT N. SCHOT-SMITS A. M. HOUDKAMP-SCHOT E. SCHOT-PRINS M. W. SCHOT-RENTIER Vlaardingen: Zierikzee: 11 oktober 1982 Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan onze zorgzame moeder en lieve oma MARIA MAGDALENA KRAKEEL-MABELIS weduwe van PIETER NICOLAAS KRAKEEL op de leeftijd van 66 jaar. KINDEREN. KLEINKINDEREN en ACHTERKLEINKINDEREN 4206 VG Gorinchem, 12 oktober 1982 IJsbaan 319 Onze moeder en oma is opgebaard in de aula van het Streekziekenhuis Prinses Beatrix aan de Banneweg (in gang Parkweg) te Gorinchem, waar dagelijks gelegen heid is tot afscheidnemen van 18.00 tot 18.30 uur. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 16 oktober 1982 om 16.00 uur op de R.K. begraafplaats te Zierikzee. Heden overleed geheel onverwachts te Gorinchem onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, mevrouw MARIA MABELIS weduwe van P. N. KRAKEEL op de leeftijd van 66 jaar. Zierikzee, 13 oktober 1982 Namens de familie, J. MABELIS M. J. KRAKEEL Gevestigd te Zierikzee en Serooekerke Biedt aan: Een methodische- en didaktlsche rijop leiding voor f 30,50 per uur en uw examenaanvraag gratia. TELEFOON (01110) 3604 Heden overleed vredig onze lieve moeder, oma en oma oma WILHELM1NA ZOETER-VERTON weduwe van W. P. ZOETER geb. 7 nov. 1894 Ouwerkerk: Middelburg: Zwolle: overl. 13 okt. 1982 J. ZOETER-DE BRUINE L. P. BEIJE-ZOETER P. L. JOOSSE-ZOETER H. P. JOOSSE klein- en achterkleinkinderen Bruinisse, bejaardentehuis ,,In 't Opper" Correspondentie-adres: van Kleffenslaan 11, 4334 HA Middelburg. De teraardebestelling zal plaatsvinden zaterdag 16 okto ber a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Oosterland, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula van het bejaardentehuis, aanvang 10.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula, na afloop van de begrafenis. Heden is zacht en kalm overleden in het rusthuis ,,In 't Opper" te Bruinisse onze lieve zuster en tante WILHELMINA ZOETER-VERTON op de leeftijd van 88 jaar. Haamstede: Oosterland: E. W. KIK-FOKKER JOH. KIK C.. ROESTENBURG-FOKKER G. ROESTENBURG M. DANE A. DANE-DORST en kinderen 13 oktober 1982 Na een liefdevolle verzorging in de Corneliastichting is tot onze diepe droefheid overleden, mijn lieve man en on ze zorgzame vader en opa LEENDERT VAN DEN BOS in de ouderdom van 80 jaar. Zierikzee: J. K. VAN DEN BOS-VAN DEN BERGE Brouwershaven: P. PANNEKOEK L. T. PANNEKOEK-CLARISSE CORRIE en AD KEES AD Noordgouwe: C. J. ROTTE-PANNEKOEK C. ROTTE WIM Zierikzee, 13 oktober 1982 Havenpark 37 Corneliastichting Gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene zater dag 16 oktober a.s. van 15.00-15.30 uur in de aula van de Corneliastichting, ingang Mosselstraat. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 18 okto ber a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Noordgouwe, voorafgegaan door een rouwdienst in het dorpshuis te Noordgouwe, aanvang 13.30 uur. Degene, die deze rouwdienst wenst bij te wonen, wordt verzocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in het dorpshuis, na afloop van de begrafenis. Heden overleed na een langdurig ziekbed onze geliefde broeder, zwager en oom, de heer L. VAN DEN BOS echtgenoot van J. K. VAN DEN BERGE op de leeftijd van ruim 80 jaar. Brouwershaven: L. VAN DE VELDE-VAN DEN BOS J. VAN DE VELDE Zierikzee: H. RINGELBERG C. RINGELBERG-BIJ DE VAATE Zonnemaire: C. A. VAN DE SANDE-RINGELBERG J. VAN DE SANDE en kinderen Zierikzee, 13 oktober 1982 Heden overleed onze beste zwager en oom LEEN VAN DEN BOS echtgenoot van J. K. VAN DEN BERGE op de leeftijd van 80 jaar. Uit aller naam, E. M. HOOGERHUIS-VAN DEN BERGE 4308 AL Sirjansland, 13 oktober 1982 Kerklaan 28 AFWEZIG van 18 t/m 22 oktober Waarneming dierenarts M. K. Buth - Haamstede, tel. 01115-2254 Spreekuur in Zierikzee maandag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, overige spreekuren in Haamste de. huisarts Renesse Afwezig maandag 18 oktober Waarneming: L. A. M. Bruel, Brou wershaven. huisarts Brouwershaven Afwezig vrijdag 22 oktober Waarneming: J. L. Flach, Renesse. Voor beide praktijken geldt: Apotheek normaal open Spreekuur alleen volgens afspraak OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOOOGOOOOOOt Jij komt toch ook A.s. vrijdagavond is er vanaf 19.00 uur Dan kun je de gerenoveerde school bezichtigen ennatuurlijk je oude klasgenoten en oud-leraren ont moeten. We rekenen op je. Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO/LHNO de Huyberstraat 35 - 4301 LB Zierikzee aOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOQOOOOO Te koop: Melkbussen, mooi beschil derd melkbussen, niet be schilderd; komplete melk- teemsen; beschilderde en niet beschilderde kolenkitten; mooi beschilderde koeken pannen en een stel, 7 stuks, tinnen maatbekers. Tel. 01114-1769, 's avonds van 5 tot 7 uur. Nieuwe piano's. Klasse pia no's met 10 jaar garantie, nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam, 010-363500. Tappijttegels van 15,50 voor 9,98 per stuk. Restant tegels voor de helft van de prijs. Duivelands Meubel huis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Suzuki GS 750, b.j. 1977, po- lyestherbootje. Tel. 01110- 2003. Te koop gevraagd: Tegen zeer redelijke prijs passpiegel mt 41x168 of 37x160. Tel. 01117-1883 na 18.30 uur. Te huur: Winterstalling voor kleine bootjes, vouwcaravans en surfplanken. Tel. na 15.00 uur: 01112-1883. Voordelig videofilms huren? Bel dan ,,De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: 1. Gratis lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fol der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. „De Eilanden" - en goed en goedkoop. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Bestemmingsplan „Haringvlietplein' De burgemeester van Zierikzee maakt bekend, dat gedeputeerde sta ten van Zeeland bij besluit van 29 ju ni 1982, afd. 4, Bur. R.O., nr. 325/258 gedeeltelijk hebben goedgekeurd het bij raadsbesluit van 9 november 1981 vastgestelde bestemmingsplan „Ha ringvlietplein". Goedkeuring is onthouden aan een gedeelte van artikel 1, sub o en arti kel 10, lid 2, sub b van de voorschrif ten. Het besluit van gedeputeerde staten ligt met het gedeeltelijk goedgekeur de bestemmingsplan met ingang van 15 oktober 1982 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afde ling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen de gemeenteraad, de inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als tot gedeputeerde sta ten hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan hen die zich tijdig tot gedeputeerde staten hebben gewend met bezwaren tegen wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestem mingsplan zijn aangebracht, als ook aan een ieder die bezwaren heeft te gen de onthouding van goedkeuring door gedeputeerde staten. Beroepschriften dienen te worden in gediend aan H.M. de Koningin en kunnen worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling voor de Ge schillen van Bestuur, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 14 oktober 1982 Hinderwet Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 15 ok tober 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek van: NEMAG b.v., Deltastraat 15, Zierik zee, om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende, vergunning voor een machinefabriek en constructie- werkplaats, op het adres Deltastraat 15, kadastraal bekend gemeente Zie rikzee, sectie K, nummer 190. Burgemeester en wethouders hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften om ge vaar, schade of hinder voor de omge ving te voorkomen. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren heb ben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden ge richt tot H.M. de Koningin en wor den ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisge ving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen over eenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi ge voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 14 oktober 1982 Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6