Het Midden- en Kleinbedrijf opnieuw breed uitgemeten in Cijfers Rabobank Q GROTE VERWARMINGS-ENERGIEBEURS hEtGESchEnkEnhuis WIÜ Christi a n D ïor 14, 15 en 16 oktober in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw in het Vrije te Zierikzee Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 14 Openingstijden: 14-10 van 13.00-21.00 uur, 15-10 van 10.00-17.00 uur, 16-10 van 10.00-17.00 uur Als u de komende winters op uw stookkosten wilt besparen (en wie wil dat niet!) kom dan naar onze zeer interessante verwarmings- en energiebeurs. Wij tonen u daar en vertellen u alles over IfflL Warmwater voorziening Energiezuinige regelapparatuur en isolatie voor de C.V. Luchtverwarming Warmteterugwinning voor woningen Warmteterugwinning voor koelinstallaties Zonnekollektoren Warmtepompen Energiezuinige C.V.-ketels (zowel ER als HR) Airconditioning Kolenkachels Oliekachels Gaskachels o.a. energiezuinige BR haard van Benraad: Allesbranders besparing minimaal 20% Kortom een geweldige show met zo'n 40 verschillende modellen. U weet het, want ook u zult het hebben ervaren: verwarmen is duur geworden en wordt nog steeds duurder tenzij u tijdig de juiste maatregelen neemt. Komt u daarom naar onze show en laat u voorlichten over de mogelijkheden van houtkachei en allesbrander. Laat u voorrekenen wat u in uw geval kunt besparen met een ER - of HH Ketel, welke warmwatervoorziening voor u het beste Isof komt u eens kijken wat er allemaal op verwarmingsgebied op dit moment „te koop" is. U bent van harte welkom, u wordt er zeker wijzer van. En(ook interessant): TIJDENS DE BEURS, SPECIALE AANBIEDINGEN. pooooosooooDflOSOosoooeocooi; Uit onze afdeling ZEEUWSE BOEKEN: f 58,00 f 175,00 Wolff-Oosterschelde Encyclopedie van Zeeland, 3 dln., p/dl dl. 1 verschenen dl. 2 verschijnt binnenkort Zeeland in vogelvluchtI 89,50 Ir. M.A. Geuze-Zeeuwen buiten Zeeland f 25,00 W. Hofman- Museumboek voor Zeeland f 10,50 Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Reisgids uit 1881, slechtsf 12,90 Deze en nog vele andere vindt u bij: Fa W. J.GOUDZWAARD en Zn. Het Dagelijks Bestuur van de Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland roept sollicitanten op voor de betrekking van De te benoemen functionaris zal worden belast met o.m. financiële en redactionele werkzaamheden. Bezit van diploma's G.A.I./B.A. en /of M.B.A. kan tot aanbeveling strekken. Aanstelling zal plaatsvinden in de rang van ambte naar R.D.S.D. VII, waaraan een salaris is verbonden van f 2.554,— tot f 3.375,— per maand (norm 1 juli 19821. Bij gebleken geschiktheid behoort een uitloopmoge lijkheid tot ambtenaar R.D.S.D. VIII tot de moge-" lijkheden. De bij de overheid gebruikelijke rechtspositierege lingen zijn van toepassing. Zonodig zal medewerking worden verleend bij het verkrijgen van woonruimte. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de di recteur van de dienst, tel. 01110-4237 (kantoor) of 01110-2850 (thuis). Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de dienst, Ring 11, 4321 AJ Kerkwerve. INSTALLATIEBEDRIJF KLOOSTERWEG 19 SCHUDDEBEURS TELEFOON (01110) 6255 ,<AVV- <.W' Deze brochure van de Rabobank bevat de meest recente 'Cijfers Trends' uit het Midden- en Kleinbedrijf. Alle relevante gegevens zijn overzichtelijk bijeenge bracht. In deze 6e jaargang worden nog meer branches \1 beschreven dan in voorgaan- de jaren. Maar liefst 50 bran- ches, breed uitgemeten. Mede door de aktualiteit van de ver zamelde kerngegevens, is deze brochure vooral een i ,82/'83' als u deze bon ongefrankeerd nuttig instrument voor ad- z<f.ndt "aa,r c'c Rfb°bar|k111 wo<jnPlaats f of aan Rabobank Nederland, Antwoord- viseurs in het bedrijfsleven. J Omdat de belangstelling ieder jaar weer groter is en om teleurstellingen te voorkomen lijkt 't verstandig om nu reeds bij gaande bon in te vullen. nummer 700, 5600 VB Eindhoven. Firma: Dhr./Mevr.:_ Adres: Postcode: _Funktie: _Plaats:_ i Geï n teresseerd in de branche( s) Thuis in elke bedrijfstak. T Met ingang van 12 oktober zijn wij officieel deposi ted van het huis PARFUMS CHRISTIAN DIOR geworden. Wij willen u graag kennis laten maken met de make-up. de huidverzorgingspreparaten en de verschillende geuren van Christian Dior. U bent van harte welkom. Parfumerie-Schoonheidssalon Jr 'Jiit ?rrw«r^rg Oam 20 - 4301 JB Zierikzee - Tel. 01110-3114

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14