■0- Sla nu bij ons uw slag op de Opel NAJAARS-show 0 r«rpn' AKKERDAAS B.V. VIJF MINUTEN. meer dan \evert u m rfee\ 0p- TOBEDRIJF De Rekord nu „JesJM-S»»-'2-800 voordat u een keuken koopt* ABONNEERT U OP DIT STREEKBLAD OPEL NUMMER ÉÉN. OMDAT U VOOR ZEKERHEID KIEST. Kloosterweg 2, 4317 AL NOORDGOUWE, tel. 01112-1347 of 1254. Financiering via het GMAC-plan. Nog meer voordeel van Opel: lagere financierings- en onderhoudskosten. f 1.961,28 (□PIL Donderdag Vrijdag Zaterdag 14 okt. van 14.00-20.00 uur 15 okt. van 10.00-21.00 uur 16 okt. van 10.00-17.00 uur 2 Keukenbladen. 3 Apparatuur. 4* Voorlichting. 5 Offerte. 8 Demonstratie. 10 Bankgarantie. keukencentrum £3Btieleman bv melissant fssü SUCCESJES Reparaties Meisjes lederen laarzen Prijs 98,75 Hage's Schoenen ADVERTERENde eerste stap naar verkoop! Autobedrijf Legemaate 13 DE UITERST SPORTIEVE MANTA GT/E. NU OP DE SHOW "«£v Special® Prli V. y 8 in Al sinds 1969 is Opel de meest gekochte auto in Nederland Bij een financiering van 12.000,— over 36 maanden bedraagt de gebruikelijke termijnbetaling per maand 424,40 (17,7% rente) Bij het Opel-Rente-Voordeel-Plan: f 388,- (10,6% rente) Over de totale looptijd van 3 jaar is het renteVOOfdeel f 1.310,40 (7,1% rentevoordeel) Bij een financiering van over 36 maanden stijgt het fBntöVOOrd©©! tot 20.000, UW OPEL-DEALER RUILT ALLE VREEMDE MERKEN IN In nog geen 5 minuten leest u hieronder 10 waardevolle tips van Tieleman, die u bij de aanschaf van een nieuwe keuken nogal wat teleurstel lingen kunnen besparen. 1* Keukenmeubelen. De kastjes, zijn die van een bekend fabri kaat met alle garantie en kwaliteit van dien, of gaat het om onbekende, merkloze of 'eigen merk' produkten? De ondergrond van het blad, is dat wel watervast multiplex (ook bij kunststof bladen) of is dat spaanplaat? U kunt zich vast wel voorstellen hoe spaanplaat reageert als er vocht bij komt. En als het over een tegelblad gaat, vraag dan eens heel nadrukkelijk wat u krijgt! Is dat een compleet blad met tegels, rand- lijsten (in de juiste kleur), spoelbakken en de nodige uitsparingen. Of krijgt u een plank met een doos tegels? Heeft u het idee dat u hierover een eerlijk advies krijgt, of dat men u verkoopt wat men kwijt wil. Zowel in prijs als in kwali teit kunnen de verschillen nogal groot zijn. Wees daarom 'lastig' op dit puntl U bent van plan om een hele Tijd plezier van uw nieuwe keuken te hebben, ga daarom bij de indeling ervan niet over één nacht ijs. Laat u adviseren door iemand die echt weet waarover ie praat, niet al leen in z'n showroom, maar eventueel ook ter plekke, bij u thuis Hij behoort ook de verantwoording op zich te nemen dat de maten kloppen, en als 't goed is komt hij ze dan zelf even controleren voordat hij tot bestellen overgaat. Als u het in principe eens bent geworden, dan hebt u recht op duidelijke plattegrond- en aanzichttekeningen, zodat eik misverstand is uitgesloten. Daarbij hoort een controleerbare, gespecificeerde offerte of kostenbegroting die er tevens geen twijfel over laat of de B.T.W. al dan niet is inbegrepen. 6. PHjs. U vliegt er toch niet in; al die kreten over hoge korting, éénmalige super-stunt aanbieding met gratis dit en gratis dat? U begrijpt ook wel dat 't uit de lengte of uit de breedte moet komen. Vraag naar een eerlijke, duidelijke prijs. Montage. Als u de plaatsing overlaat aan de leveran cier, bent u er dan van overtuigd dat dat te zijner tijd goed en onder volledige ga rantie zal gebeuren? Als u de keuken zelf plaatst, krijgt u dan een behoorlijk montage-voorschrift en als 't moet ook nog wat gratis advies en tips bij u thuis door een specialist? De nieuwe apparatuur, wordt die bij u thuis nog even (gratis) gedemonstreerd als de keuken klaar Is. of zeg f men 'Er ^it toch een gebruiksaanwijzing bijl'? 9* Service. Heeft u weieens iemand horen zeggen dat ie slechte service geeft? Hoeveel verhalen kent u niet van mensen die toch een uit erst slechte service hebben gekregen? U moet daar dus op kunnen vertrouwen. U moet maar geloven dat men ook over 10 jaar nog zonder probleem kan nakijken welk type u precies heeft, en dat er ook dan nog aan reserve-onderdelen is te komen. Failissementen zijn aan oe orde van de dag, 't staat helemaal niet vreemd en is zelfs uitermate verstandig om een bankga rantie te vragen als u tot aankoop besluit. Als u straks een keuken gaat kopen, toets de aanbieding dan eens rustig aan deze 10 punten vóórdat u uw handte kening zet. Neemt u maar van ons aan dat u het zich niet kunt permitteren om die vijf minuten bedenktijd niet te nemen. OPtNINCtTIJOtN SHOWROOM lM) r m vryl.HJ 1 VI 1? 00 nu» 13 00 17 00 Uil» o i oo.,..f O to 00 IS 00 uur Maandag d* dag qaalotan MpMwant ligt op Ooaita Ovwrilakhaa. luaaan Widdalhamia an Ouddorp Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Bijverdienste. Wordt agent van onze firma! Wij verkopen zaden aan de amateurtuin ders. Bel of schrijf ons even: wij lichten u gaarne in! A. Zwaan jr. B.V., postbus 19, 1600 AA Erikhuizen, tel. 02280-12707. Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie- rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re- paratics aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. October- aanbieding echt leder met vacht kleur blauw de maten: 32 tot 39 Nieuwerkerk Telefoon 1416 mg va konlrola een onderhoudsbeurt aan uw auto uil iBBt voeren die meer kost dan t 50.- betalen wij u dere 1.15,- rett» terug. Boerenweg 2-4 Zierifczee Telefoon (01110) 2686

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13