U KUNT HÉN HELPEN DOET U HET? NU! Meisjes-A en jongens-A van HSD winnen beide met grote cijfers Uitreiking zwemdiploma's in sporthalOnderdak" Anti-spruit RIBTAPIJT ERIC DE NOORMAN 7 Deze week komen de kollektanten bij u langs voor de nationale kollekte geestelijk gehandicapten. U kunt NU helpen! Doet u het! Bij voorbaat hartelijk dank. Hockey-overzicht Bekervoetbal in de zaal SUCCESJES ROMBOUTS Duivelands Meubelhuis B.V. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 12 Oktober 1982 Nr. 23198 NAMENS DE FEDERATIE VAN OUDERS EN VRIENDEN VAN DE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND ZIERIKZEE - Ook de hockey-kompetitie had het afge lopen weekeinde flink te lijden van het abominabele puur Nederlandse weer. Zondag ging het hele program ma er uit en zaterdag kwam een vijftal jeugdteams van de Zierikzeese vereniging HSD in aktie. Zowel het meisjes-A- als het jongens-A-team won met grote cijfers, de beide meisjes-B-teams verloren nipt en het meisjes-D- team kwam een puntendeling overeen, zodat de vijf Zie rikzeese teams in z'n totaal een skore van vijftig procent haalden. Het duurde erg lang vooraleer het meisjes-A-team tegen Push uit Breda de skore kon open breken, maar toen was er ook geen houden meer aan bij de HSD-ploeg. In de beginfase miste Anneke de Vlieger een uitgelezen mogelijkheid door net naast te schie ten en Yd wine Zuiderveld had pech, toen zij een inzet op de paal zag be landen. In de 21e minuut was het voor het eerst raak, een treffer die onmogelijk uit kon blijven, omdat het Bredase doel voortdurend door de HSD-meisjes werd belaagd. Uitverkoren Natasja Alkemade worstelde zich door de Push-verdediging en speelde vervolgens Anneke Vlieger aan, die volkomen ongedekt kon inpushen: 1- 0. Nu was de Zierikzeese ploeg pas echt los. ZIERIKZEE - Morgen avond (woensdag) wordtin sporthal Onderdak de tweede ronde afgewerkt in het bekervoetbaltoernooi. Na de zes wedstrijden van morgen zuilen dan nog acht kwartfinalisten overblij ven. Bij de twee vrijgelote ploegen Sporthuis ZZ en Skol Boys plaatsen zich na melijk de zes winnaars van de duels van de tweede ronde. Absolute topper uit de tweede be kerronde is het treffen tussen de twee koplopers uit de eerste klas To ren Boys en Country Club. De laatste is tevens bekerhouder. In de kompe titie leed Toren Boys een 6-1 neder laag tegen Country Club, maar ge zien de prestaties, die Toren Boys sinds die nederlaag neerzette is er nu vrijwel zeker veel meer strijd te ver wachten. In de periode van de fikse nederlaag tegen Country Club be schikte Toren Boys nog niet over Dick Hart en Sjaak Vasseur. In de tussenstand in de eerste klas gaat To ren Boys de bekerhouder met een punt vooraf, maar de ploeg verbruik te daarvoor een wedstrijd meer. Promovendi Om 19.00 uur wordt het spits afge beten door Bruse Boys en Stella Boys. In de kompetitie won Stella Boys in de openingsronde met 2-1 van de Brvënaren. Beide ploegen promoveerden aan het eind van het vorig seizoen naar de eerste klas. Om 19.40 uur komt de enige nog in het bekertoernooi aanwezige derde klasser in aktie. Zeelandia moet het dan opnemen tegen tweede klasser Die Gouwe. Om 20.20 uur een ont moeting tussen twee tweede klas- sers. Bijmakelaardij moet het opne men tegen Skol Boys II, toevalliger wijs de twee uit de eerste klas gede gradeerde ploegen aati het eind van de vorige kompetitie. Om 21.00 uur is het dan de beurt aan Toren Boys en Country Club om elkaar te bekam pen voor een plaats bij de laatste acht. Om 21.40 uur spelen ZZ '72 en Ou- werkerk tegen elkaar in dé voor laatste wedstrijd In de kompetitie- wedstrijd tussen deze twee tweede klassers trok Ouwerkerk in de begin fase van de kompetitie met 2-1 aan het langste eind. De slotwedstrijd van de tweede ronde om 22.20 «ur gaat tussen de FC Kerkwerve en-De Steeg. FC Kerkwerve heeft zich irf het verleden bij herhaling gemani festeerd als een waar cup-fighter en de ploeg ging in het eerste seizoen, dat er om de beker werd gestreden zelfs met de beker strijden In het daaropvolgende seizoen was de ploeg verliezende finalist. De Steeg zal het daarom ook nu wel weer bijzonder zwaar krijgen tegen de redelijk mee draaiende eerste klasser. In de 24e minuut kon Linda Strae- temans attent afronden, nadat een fraaie aanval van Natasja Alkemade en Ydwine Zuiderveld leek te zijn af geslagen. Opnieuw vier minuten la ter een ijzersterke solo van Natasja Alkemade, die ook in de wedstrijd tegen Push bewees niet voor niets te zijn uitverkoren om selektie- wedstrijden te spelen voor het Zuid- Nederlandse meisjes-A-team. In een lange rush sprintte de speelster uit Schuddebeurs door de volledige Push-verdediging, die geen antwoord had op haar handige stick behandeling. Nadat ook de Bredase keepster was uitgespeeld kon HSD- treffer nummer drie worden opgete kend. In de laatste minuut van de eerste helft kon HSD nog twee tref fers toevoegen aan de produktie. Eerst kon Natasja Alkemade een bal in het lege doel lopen, nadat de Push- keepster volkomen had gemist en luttele sekonden later skoorde Linda Straetemans haar tweede doelpunt uit een onmogelijke hoek, nadat zij eerst een veel gemakkelijkere sko- ringsmogelijkheid onbenut had gela ten (5-0). Straf bal In de tweede helft was de animo bij de Zierikzeese ploeg voor een belang rijk deel verdwenen, te meer daar de weergoden hun meest belabberde weertje uit de kast haalden en een ongekende hoeveelheid water uit stortten over het Zierikzeese sport park Bannink. Met Jolanda Kraaijeveld in de tweede helft in de spits van de aan val bleef HSD evenwel toch het spel dikteren. In de zesde minuut had de invalster al sukses, toen zij kon pro fiteren van een fikse portie desorga nisatie in de Push-verdediging. In de 31e minuut kon Ydwine Zuiderveld uiteindelijk de eindstand op 7-0 be palen, nadat Anneke de Vlieger hal verwege de matte tweede helft nog een straf bal om zeep had geholpen. Na de fikse 7-0 zege van de jongens- A op Breda 4 op zaterdag 25 septem ber heeft dit team afgelopen zaterdag opnieuw een grote zege geboekt tij dens een thuiswedstrijd op sport park Bannink. Dit keer werd het Oosterhoutse Warande 4 het kind van de rekening van de Zierikzeese skoringsmachine Evenals in de wedstrijd tegen Bre da werd Jan Schellekens met drie treffers topskorer van de HSD- jongensploeg. Eef Besamusca zette de ploeg op een 2-0 voorsprong, waar na Stef Kouijzer voor nummer drie zorgde. Jan Schellekens zorgde er vervolgens voor dat zijn naam achter de vierde HSD-treffer kwam te staan en Henk-Jan Hendrikse was de ma ker van de vijfde treffer voor de thuisploeg. Bij die stand konden de Brabantse jongens de spreekwoorde lijke eer redden. Jan Schellekens zorgde er in de slotfase voor, dat hij alsnog topskorer van de wedstrijd werd met twee gave treffers (7-1). De eerste meisjes-B-ploeg van HSD ver loor in Zierikzee met 1-2 van Zeven bergen en het reserve-B-team moest ook de winst uit handen geven, door dat Pelikaan 2 aan een treffer vol doende had (0-1). Het meisjes-D-team speelde met 2-2 gelijk in en tegen Etten-Leur. Selektiewedstrijden De komende week staan in het te ken van de selektiewedstrijden om te komen tot een Zuid-Nederlands team in de diverse leeftijdsgroepen. HSD is tijdens de veld-selektiewedstrij den met drie vertegenwoordigers van de partij Natasja Alkemadé en Anneke Vlie ger spelen maandag 18 oktober selek tiewedstrijden bij de A-meisjes en Mark van Doorne is de HSD-troef bij de jongens-B. Alle wedstrijden wor den gespeeld op het terrein van Geel Zwart in het Brabantse Veghel. Er worden wedstrijden gespeeld tegen de afdelingen 's Hertogenbosch Til burg, Eindhoven en Limburg. Alle drie de HSD-spelers en -speelsters maken deel uit van de West-Brabant Zeeland selektie. Op woensdag 20 oktober worden de selektiewedstrij den gespeeld voor het zaalhockey team van Zuid-Nederland. Deze wor den afgewerkt in sporthal „De Heer baan" in Breda. Voor deze selektie wedstrijden zijn alleen de A-meisjes Natasja Alkemade en Anneke Vlie ger uitgenodigd. ZIERIKZEE - Zaterdag konden in zwembad „Onderdak" weer 40 A- diploma's en 33 B-diploma's worden uitgereikt. Alle kandidaten legden het zwemexamen met goed resultaat af. De beoordelingskommissie be stond uit de heer W. ten Haaf en me vrouw L. Risseuw. De heer T. Hen derson was aanwezig als vertegen woordiger van de K.N.Z.B. De diploma-uitreiking werd, namens het bestuur van „Onderdak", ver richt door de heer A. P. den Reijer. De geslaagden Diploma A meisjes: Monique v. Baaien, Daphe v. Ballegooien, Ka- thelijn d. Bruyne, Femke Clerkx, Sandra Everaarts, Helgas Eradus, Marianne Fiebrand, Suzanne Gor dijn, Jolanda den Haan, Jolanda Hil- leman, Marieke Polderman, Roslin Prager, Judith Prince, Miranda Quist, Janet Remmers, Daniëlle Rot teveel, Isolde Snijders, Rita Sadhoe- ram, Petra Smith, Esther Uyl, Ilona Wijnveldt, Jorinna Zondag, Anna Zondervan. Jongens: Martijn Andernach, Peter v. Beveren, Mark Gaanderse, Pieter v. 't Hof, Joep Jol, Edwin Linthout, Marco Lensen, Jordi de Looff, Kees Noordhoek, Robbert Roggeband, Hidde v. d. Steen. Gerwin Struys, Pascal Tournier. Marco Verhage, Wil- co Verwijs, Salomo Zondervan. Ja- dranko Sladic. Diploma B meisjes: Janneke v. Beek, Lenny de Boer, Corine Braai, Roelle Deurloo, Wendy Evertse, Pe tra v. 't Hof. Jeanette Haze, Daphne Hameeteman, Angellque Hoek, Re- nate .fung, Misha Kok, Jacqueline Natte, Stephanie Nieborg, Wendy Nieborg, Ankie v. d. Panne, Petra Quant, Marleen Snijders, Marjolein Stouten, Marjolein de Voogd. Jongens Marten Bij de Vaate, Le on Boot, Mark v. Dijke, Sander Duin houwer, Nlek Fonteine, Robin Gram berg, Marcel Hendrikse, Jacco de Jonge, Marco Kristelijn, Maurice v. Oost, Coen Priemüs, Martin Ra- mondt, Erik de Vlieger, Maurice de Vlieger. Te koop: Barkrukken: grenen 3 stuks van 145,- voor 85,- p.st., zwart 2 stuks van 145,-voor 85,- p.st., bruin 2 stuks van 70,- voor 45,-p.st., staal 2 stuks van 99,- voor 65,- p.st. 1 staal van 125,-voor J 75,-, Duiveland Meubelhuis BV. Tel. 01114-1213 of 01113- 1513. Langs deze weg willen wij ie dereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van be langstelling die wij tijdens ons verblijf in het P.Z.Z. te Goes mochten ontvangen. ANJA en JACOMIJN VAN AS Ons adres is weer: Heereweg 11 4317 AJ Noordgouwe voor konsumptie-aardappelen Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depóts Jesaja 49 vers 16 Heden heeft de Heere tot Zich genomen, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader ARIE TROOST weduwnaar van ARENTJE JANSEN op de leeftijd van 75 jaar en 10 maanden. Herkingen: K. NOORDIJK-TROOST A. H. NOORDIJK Middelharnis: P. C. KOOL-TROOST C. KOOL Melissant: T: DE GEUS-TROOST V1 g JVDE GEUS Rènesse: A~.-v. d. WAAL-TROOST L. W. v. d. WAAL Klein- en achterkleinkinderen 3248 BK Melissant, 8 oktober 1982 Secr. Rooijstraat 1 De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Melissant. Onverwachts overleed onze beste zwager en oom ADRIAAN DE VRIEZE op de leeftijd van 82 jaar. Zierikzee: H. WILLEMSE A. P. WILLEMSE-VAN DIJK Herkingen: M. WILLEMSE-DE GEUS Zierikzee: J. WILLEMSE C. WILLEMSE Nichten en neven Zierikzee, 10 oktober 1982 I.g.st. Mazda 1300 station, b.j. '77, 55.000 km. Pr.n.o.t.k. A. G. v. d. Zande, Mu- lockstraat 54, Zierikzee, tel. 01110-3411. Door inruil: teak wandmeu- bel 2.30x1.80 298,-, wand- meubel zwart met grenen 160x160 398,-. Duivelands Meubelhuis B.V., Tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer- kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 ma. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Fotoboek Schouwen-Duive- land. Prijs 24,90. De Zeeuw sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 2754. 400 breed f 29,95 per meter Tel. 01114-1213 of 01113-1513 Bedroefd maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg bespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde moeder AALTJE WILLEMIJNTJE JUMELET weduwe van BENJAMIN WILLEM SCHOT op de leeftijd van 74 jaar. Haar dankbare kinderen Harlingen: C. J. SCHOT T. C. SCHOT-VAN DER HEIDE Zierikzee: S. W. SCHOT C. SCHOT-DE OUDE W. B. SCHOT J. C. SCHOT-KLOMPE Zierikzee, 11 oktober 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: W. B. Schot, Weststraat 27, 4301 BW Zierikzee De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 14 oktober a.s. om 14.00 uur te Zierikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de groene zaal van bejaardencentrum „Borrendamme", welke aanvangt om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemde zaal. Geen bloemen - Geen toespraken Heden ging nog onverwachts van onze zijde weg onze ge liefde oma AALTJE WILLEMIJNTJE JUMELET weduwe van BENJAMIN WILLEM SCHOT op de leeftijd van 74 jaar. Harlingen: JOHAN en BETTY JANNY en BEN ALIE en TAETSE CONNY en WIEBE LEEN en SILVIA JAN en RITA BEN PETRA en HANS MARCO CHANTAL en achterkleinkinderen 11 oktober 1982 Schoten (België): Zierikzee: Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en uw medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze vader il- FRANCISCUS HITMAN betuig ik u allen mijn hartelijke dank. Uw schriftelijke en persoonlijke condoleance waren voor mij hart verwarmend in deze moeilijke dagen. Dank aan de liefdevolle verzorging voor zijn laatste dag in het Rode Kruis Ziekenhuis. N. W. RITMAN-VAN MAANEN Oktober 1982 Weelstraat 18 4307 BR Oosterland Datsun Cherry 100A FII, i.z.g.st., b.j. '77, 57.000 km, p.n.o.t.k. Tel. 01110-6710. Vele soorten voer voor uw hond of kat en nu bij ons ook Royal Canin". Diep- vriesprodukten ook per volle doos verkrijgbaar (met kor ting). Tevens bijbehorende artikelen laag in prijs. Na tuurlijk bij: Bolle, Zuidwel- lestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. Moderne eethoek (ronde tafel met wit blad) van 1998,- voor 1098,-. Halkastje van 298,- voor 175,-. Moderne salontafels vanaf 75,-. Ei ken salontafels vanaf 198,-. Duiveland Meubelhuis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Vloerbedekking kamerbreed in nylon 69,-, 75,- per m. Wol-Nylon 159,-, 165.- p.m. Wol 195,-, 240,- p.m. Alles uit voorraad en vak kundig gelegd. Zelf leggen 10% korting en franko thuis bezorgd. Tuinman Zierikzee, Mol 19, tel. 01110-2887. Disco meubel geel van f 298,- voor 198,-, disco meubel wit van 298,- voor 198,-, linnenkastje groen h. 125, br. 80 398,-, 2 toilet meubels ei ken van 895,- voor 495,-. Duivelands Meubelhuis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588. 1 kg Malse Stootlappen 14,50, 500 gram Braadworst of Sau cijsjes 4,78. Woensdag 1 kg gehakt 8,80. Huisdieren: Honden kapsalon Lilian. Voor het vakkundig trim men, knippen, scheren en wassen van uw hond. Renes- se, Putterweg 3, tel. 01116- 2058. Opgevangen Kerkwerve: Jonge zwarte kater. Opge vangen Zierikzee: Gec. kater, kleur zwart met witte bef en 4 witte voetjes. Draagt brui ne vloeienband. Sophia Die renbescherming, Es- doornstraat 33, Tel. 1583, Nieuwerkerk. De huid van de beer 34. Met een tevreden grijnsje keert Gurd na het onderhoud met Winonah naar zijn gastver- trek terug, waar hij een kletsnatte tot de tan den gewapende krijgsman op zich vindt wach ten. „Hebben jullie 01afr' vraagt Gurd, de ander een beker wijn inschenkend. Deze schudt het hoofd. „Het is hondenweer op het ogenblik. Het regent dat het giet, ik ben maar teruggekeerd met mijn groep", zegt hij. ,,Ge kunt geen kwaad meer doen bij die kerel, heer Gurd". De Edeling knikt grinnikend. „En het schijnt, dat ze tegen jou als aanvoer der ook geen bezwaar hebben", vult Gurd aan. „Het gaat uitstekend zo". In het kort geeft hij een verslag van zijn gesprek met Winonah. ..Jij zorgt nu voor betrouwbare mannen", besluit hij. ..Mannen, die weten te zwijgen Het moet eenvoudig zijn Erwin uit de hAnden van die domme Joms te krijgen en op zee zul len we doen. wat Olaf verzuimde Erwin doden ..Wanneer vertrekt ge""' vraagt de ander grinnikend. Gurd schuift het gordijn opzij en kijkt naar de gestaag neerstromende regen. ..Er is storm en onweer op til", mompelt hij, „als het weer opklaart, vertrekken we In diezelfde striemende regen koerst Erwin met twee schepen - zijn eigen en een Jomsdra- kar - naar Noorwegen. En helaas is de Noorse prins geheel onkundig van de onvoorziene ont wikkelingen. die daar hebben plaatsgevon den.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7