Carianne Berrevoets debuteert uitstekend in A-turninterland Herenploeg Mevo '80 boekt weer overtuigende 3-0 overwinning ERIC DE NOORMAN Zierikzeese als derde Nederlandse in eindklassering HPV alleen in eerste set gelijkwaardige opponent A. L. Mol winnaar van eerste wedstrijd HSV Oosterschelde ROTTERDAM - Het debuut van de Zierikzeese turnster Carianne Berre voets in de A-interland tussen de landenploegen van Nederland en Hongarije in de Alexanderhal in Rotterdam is uitstekend verlopen. De 14-jarige Delta Sport-turnster eiste in de eindklassering de achtste plaats voor zich op. Zij was daarmee achter de jeugdkampioene Carola Eenkhoorn en Ellen Dees de derde Nederlandse in de rangschikking. Priska van Dijk, Miriam van Cleef en Adri Verhoeff werden door de Zierikzeese achter zich gehouden. Naast de ui terst positieve verrichtingen van de zeer jeugdige Nederlandse turnploeg, stond de turninterland in Rotterdam voornamelijk in het teken van het ge dwongen afscheid van de Hongaarse trainster Leona Horvath. De Hongaarse trainster keert aan het eind van deze maand naar haar vaderland terug, om dat het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV) niet langer in staat is de extra kosten voor haar te dragen. ,,Het is bijzonder jammer", stel de zij aan het eind van de interland. „Deze ploeg heeft een grootse toekomst. Ik had deze ploeg dolgraag nog minstens een jaar begeleid. Er zitten uitste kende mogelijkheden in". Leona Horvath kon haar tranen nauwelijks bedwingen, toen de inter land met de ceremonie protocolair zijn besluit kreeg. De Hongaarse trainster van de Nederlandse natio nale ploeg had het niet moeilijk, om dat haar turnsters met bijna zeven tien punten (351,45 tegen 368,15 pun ten) van Hongarije had verloren, maar veel meer daar zij gedwongen afscheid moet nemen. Het KNGV zal het kontrakt met de Hongaarse trainster, die overigens verscheidene malen een aanbod heeft gedaan op gewijzigde voorwaarden haar ver bintenis tot november 1983 vol te ma ken, normaal nakomen. Leona Hor vath en Hans van Zetten, die haar vrijwel zeker als hoofdtrainer zal op volgen, hebben in de tweedaagse wedstrijd met verbazing zitten kij ken naar de groep jeugdige debutan tes. Puik optreden Enkele dagen voor het treffen leek Nederland niet eens in staat een vol ledige ploeg op de been te brengen. De selektiegroep werd hevig ge plaagd door een griepaanval. Dat viel achteraf mee, omdat Miriam van Cleef en jeugdkampioene Carola Eenkhoorn toch nog net op tijd her steld waren. Het verlies tegen Hongarije, dat bij de wereldkampioenschappen van no vember vorig jaar in Moskou als achtste acht plaatsen voor Nederland eindigde, was tevoren verwacht. Wat niet in de lijn der verwachtingen lag was het puike optreden van de jeug dige Nederlandse selektie, die louter in Ellen Dees een turnster had met enige ervaring in een interland wedstrijd. Nadat Nederland in de verplichte oefenstof 8,75 punten had moeten toegeven, groeide het ver schil in de keuzestof nog eens met 7,95 punten. Over veertien dagen mag de ploeg het allemaal nog eens dunnetjes overdoen, wanneer in Dronrijp het machtige Roemenië als tegenstander aantreedt. Wel is dan Miriam Eigenhuysen weer van de partij. Jeugdkampioene Carola Eenk hoorn, die na de eerste dag de vijfde plaats deelde met Ellen Dees, terwijl Carianne Berrevoets een uitstekende achtste positie bekleedde, werd uit eindelijk de beste Nederlandse. Zij werd vijfde met een totaal van 71,60 punten, een gemiddelde van bijna ne gen voor de acht onderdelen. Ellen Dees totaliseerde 70,35 punten en Ca rianne Berrevoets benaderde haar uiteindelijk met slechts tweetiende punt met 70,15 punten. Carola Eenk hoorn maakte vooral indruk met haar vrije oefening, waarin onder meer een dubbele schroef was ver werkt. De jury beloonde haar schitte rende oefening met 9.50 punten. El len Dees deed nauwelijks voor haar onder met 9,35 punten en Carianne Berrevoets excelleerde eveneens tij dens de vrije oefening. Zij kreeg van de jury 9,05 punten voor een fraaie vrije oefening. Carola Eenkhoorn werd in de vrije oefening alleen over troffen door de Hongaarse Tünde Zsi- linski, die 9,65 punten mocht opstrij ken. Zsilinski kwam ook op de balk het beste voor de dag met een oefening, die haar 9,70 punten opleverde. Zij moest hierop overigens haar landge note Andrea Kozak naast zich dul den. Bij de Nederlandse meisjes kwam alleen Carola Eenkhoorn bo ven de negen punten op dit uiterst moeilijke toestel. Zij kreeg 9,10 pun ten toebedeeld. Carianne Berrevoets noteerde voor haar balk-oefening 8,65 punten, na dat zij tijdens de verplichte oefenstof op 8,50 punten was blijven steken. Bij de brug-oefening was de hoogste waardering van Andrea Szabo die 9,55 punten mocht inkasseren. Pris ka van Dijk kreeg van de Nederland se meisjes verrassend de hoogste waardering met 9,00 punten. Carian ne Berrevoets kwam met 8,80 punten eveneens uitstekend voor de dag. Op dit toestel klopte zij zelfs haar eeuwi ge rivale Carola Eenkhoorn met vijf tienhonderdste punt. Op het vierde onderdeel, de sprong, kon Carianne Berrevoets zich als gebruikelijk meten met de al- lerbesten. Nadat zij tijdens de ver plicht opgelegde sprong al 9,05 pun ten had mogen ontvangen, kwam zij tijdens de vrije keuzesprong tot 8,85 punten. Van de Nederlandse meisjes was alleen Carola Eenkhoorn een- tiende punt hoger aangeslagen, ter wijl bij de Hongaarse meisjes alleen individueel winnares Andrea Szoba en Andrea Horacek nipt beter wer den gewaardeerd. In de eindklassering eiste Andrea Szabo de eerste plaats op met 75,25 punten, een totaal dat op een fraktie na gelijk was was aan haar puntento taal, waarmee zij in Moskou 24e werd tijdens de wereldkampioen schappen, hetgeen wel aantoont, dat er in Rotterdam turnsport van we reldniveau te bewonderen was. De tweede plaats was voor Tünde Zsi linski met 74,55 punten en Adrea Ho racek werd met 73,25 punten derde. Carola Eenkhoorn werd met 71,60 punten vijfde en beste Nederlandse. Zij bleef Carianne Berrevoets slechts 1,45 punt voor. De Zierikzeese mag terugzien op een meer dan voortref felijk interlanddebuut hetgeen niet alleen een waardering is voor de 14- jarige turnster zelf, maar zeker ook voor de Delta Sport-trainers en - trainsters, die haar zoveel jaren heb ben begeleid. Carianne Berrevoets had een voortreffelijk interland-debuut in de Rotter damse Alexanderhal. Achter Carola Eenkhoorn en Ellen Dees werd de Zierik zeese turnster de derde Nederlandse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Nederland-Hongarije in cijfers (achtereenvolgens totaal verplichte stof, sprong, brug, balk en vrije oefening en totaal over de acht waarderingen): 1. Andrea Szabo37,55 9,30 9,55 9,50 9,75 75,25 2. Tünde Zsilinski37,40 8,85 9,45 9,70 9,65 74,55 3. Andrea Horacek36,50 9,05 9,25 9,05 9,49 73,25 4. Andrea Kozak36,30 8,65 9,00 9,70 9,20 72,85 5. Carola Eenkhoorn35,40 8,95 8,65 9,10 9,50 71,60 6. Andrea Trajanosz35,05 8,55 9,15 8,75 9,20 70,70 7. Ellen Dees35,40 8,70 8,20 8,70 9,35 70,35 8. Carianne Berrevoets34,80 8,85 8,80 8,65 9,05 70,15 9. Priska van Dijk34,55 8,00 9,00 8,50 8,75 68,90 10. Miriam van Cleef33,40 8,80 8,15 8,90 8,05 68,10 11. Adri Verhoeff33,60 8,50 8,45 8,15 8,45 67,15 12. Rita Papp32,60 8,80 - - 9,30 50,70 Voor de landen-uitslag telden steeds de vijf beste waarderingen per toestel. Nederland kwam daardoor op een totaal van 351,45 punten, terwijl Hongarije aan 368,15 punten kwam. ZIERIKZEE - De herenvolleybalploeg' van het Zierik zeese Mevo '80 heeft ook haar tweede kompetitieduel in de tweede klas van het distrikt 17 met een overtuigende 3-0 overwinning afgesloten. Met uitzondering van de eerste set, toen HPV nog redelijk gelijke tred kon hou den met de Zierikzeese formatie, domineerde het zeven tal van trainer/coach Marco Reedijk voortdurend. „Me vo '80 heeft voornamelijk karakter getoond. Dat is een sterk punt van de ploeg. Ze hebben getoond, dat ze ook willen blijven knokken na een achterstand. Dat was het vorig seizoen wel eens anders". De eerste damesploeg van Mevo '80 kwam met een teleurstellend 2-2 gelijkspel terug van de uitwedstrijd bij Geervliet. Opnieuw moest een 2-0 achterstand door de ploeg van trainer/coach Hans Boot worden weggewerkt. De herenploeg van Mevo '80 ging tegen HPV erg matig uit de start blokken, waardoor het aanvankelijk leek alsof de Rotterdammers minstens gelijkwaardig waren aan de Zierikzeese formatie. Via 6-3 en 6- 6 kwamen de Rotterdammers met 8- 11 aan de leiding. Vooral Jan de Vlie ger en Leo Jacobs maakten het in de ze fase de erg lauw verdedigende Zie rikzeese ploeg erg moeilijk. Een time-out van Marco Reedijk stelde evenwel orde op zaken. Plotseling draaide de ploeg aanmerkelijk ge- konsentreerder en HPV werd in het nauw gedreven, zeker toen Gerrit van Splunter zich bewust met het ge beuren kwam bemoeien. Met een se rie enorme klappen werd de achter stand in een mum van tijd wegge werkt, maar tussendoor bleek ook Jan de Vlieger nog niet zijn laatste kruit te hbben verschoten. Bij 13-14 kreeg HPV het eerste setpoint, maar een goed blok van Van Splunter be lette Jacobs het vijftiende punt te produceren. Twee klappen van Ton- ny Merle zorgden ervoor, dat Mevo '80 alsnog de zo belangrijke eerste set op zak mocht steken. Goede stops In de tweede set was het eerste punt voor HPV, maar daarna duurde het tot 11-1 vooraleer de Rotterdam mers weer wat in mochten brengen. HPV maakte in deze fase vooral in het achterveld ontstellend veel fou ten, waardoor Mevo '80 erg simpel de skore kon opvoeren. Een paar oplevingen van Rotter damse zijde zorgden nog wel voor drie punten, maar goede stops van Jupp Henning en Piet Zoon hadden de laatste twee punten tot gevolg voor de Zierikzeese formatie (15-4). In de derde set leefde HPV weer be hoorlijk op. De Rotterdammers kwa men zelfs met 0-3 aan de leiding, maar de thuisploeg krabbelde toch voortdurend weer in het zog van de bezoekers. Bij 7-7 stonden de ploegen weer op gelijke hoogte, maar HPV wenste zich nog niet neer te leggen bij een nederlaag in straight sets. Leo Jacobs knalde twee keer dwars door de verdediging van de Zierikzeese ploeg en ook Jan de Vlieger voegde enkele punten aan de produktie toe, waardoor HPV met 10-13 aan de lei ding kwam en de set eigenlijk min of meer voor het oprapen lag. Op dit kruciale moment de monstreerde Mevo '80 evenwel op nieuw niet voor niets het vorige sei zoen ongeslagen te zijn gebleven. Gerrit van Splunter bracht het elfde punt aan en na een door HPV aange vraagde time-out denderde de Zierik zeese ploeg in een ruk door naar 15- 13, daarmee HPV een illusie ontne mend. ,,We moesten vandaag met te veel jeugdspelers aantreden om een gelijkwaardig tegenstander voor Me vo '80 te zijn", erkende Jan de Vlie ger. ,,Ik betwijfel evenwel of we kompleet enige potten hadden kun nen breken, want de Zierikzeese ploeg heeft op mij een erg degelijke indruk gemaakt, ondanks het feit, dat ze ons een paar keer in de waan lieten, dat we kans zouden hebben op een setzege. Een kompleet HPV had er evenwel voor gezorgd, dat er een boeiend duel gespeeld zou zijn. Daar was nou totaal geen sprake van. Een veegpartij was het, meer niet, maar ze kunnen straks in Rotterdam op een warme ontvangst rekenen. Dat geloof ik vast". Povere partij De damesploeg van Mevo '80 speel de bij Geervliet een erg matige partij volleybal, waarbij de eerste twee sets herinneringen opriepen aan het eerste seizoentreffen in sporthal On derdak tegen het sterke Ibis. „Toen hadden we evenwel met sterke tegenstander af te rekenen. Het is in zo'n geval geen schande als je wordt weggetikt", meende co ach Hans Boot, „maar nu was het een heel ander verhaal. Geervliet speelt een klas minder volleybal en dan mag je je als tegenstander niet zo la ten wegdrukken. Na die twee eerste sets zag ik ons al de boot ingaan". Toch kwamen de Zierikzeese dames nog naastzij, voornamelijk door ge- konsentreerd spel van Coby de Looff en Ludy Boomer, de twee gerouti neerde speelsters in de oranje ploeg. Na de 15-7 en 15-7 uit de eerste twee sets kon Mevo '80 via 10-15 en 14-16 alsnog een zwaar bevochten 2-2 ge lijkspel uit het vuur slepen. „Een po vere partij volleybal, waarvan ik hoop dat we er niet meer krijgen", stelde een teleurgestelde damesco- ach. Het tweede herenteam kon de goe de kompetitiestart tegen Volley/vdB II niet kontinueren. Na onnodig ver lies in de eerste set, leek Mevo '80 door setoverwinningen in de tweede en derde set door te stomen naar een 3-1 overwinning toen in de vierde set een 14-3 voorsprong werd bereikt. Een onbegrijpelijke black-out lever de data C/D III alsnog de setwinst op en een onverdiend wedstrijdpunt (2- 2). Het derde herenteam leed een ver wachte nederlaag (3-0) bij het enige team van Kwiek in Bruinisse. Het vierde herenteam tenslotte boekte een fraaie 3-0 zege in sporthal Onder dak op Volley/vdB IV. Het jeugdige Zierikzeese team is tot nu toe onmis kenbaar de verrassing van het nog jonge seizoen. Rob van Pinxteren en Leo van Hattum zijn twee jeugdspe lers met dispensatie in dit Mevo '80- team. Het vierde damesteam verloor regelmatig met 0-3 van Spivo III uit Spijkenisse en dames II zag haar wedstrijd niet doorgaan, omdat V/Quick III uit Strijen zich inmid dels uit de kompetitie terug trok. Dreischor II haalt fors uit (6-1) HANSWEERT - Met een klinkende 6-1 overwinning op Hansweertse Boys IV hebben de reserves van Drei schor hun vijfde achtereenvolgende zege weten te behalen. Doordat Pa trijzen III niet binnen de lijnen kwam is het er zelfs in geslaagd de leiding van de 4e klasse A in handen te nemen. Voor de rust werd de thuisklub met goede kombinaties geheel weg gespeeld. Alle zes de doelpunten wer den dan ook in de eerste helft ge- skoord. Na de rust behield Dreischor wel een groot veldoverwicht maar toen werd er zo nonchalant met de kansen omgesprongen dat er geen en kel doelpunt meer werd toegevoegd aan de produktie. Piet Hoederop zorgde met twee doelpunten voor een 2-0 voorsprong, waarna een in het nauw gebrachte verdediger van Hansweertse Boys tot tweekeer toe zijn eigen doelman het nakijken gaf (0-4). Door Toon Tet- teroo werd het vervolgens 0-5 waar na Kees Roggeband het halve dozijn (0-6) vol maakte. Na de rust wisten de Boys nog de eer te redden (1-6) en liet Dreischor op het ondanks de vele re gens uitstekend bespeelbare terrein nog vele doelrijpe skoringskansen liggen. Hengelsportseizoen weer geopend WESTERSCHOUWEN - Een zestig tal leden van de h.s.v. Oosterschelde visten afgelopen zaterdag op het strand van Westenschouwen voor de eerste kompetitiewedstrijd zeehen- gelen seizoen 82-'83. De vangst was niet geweldig maar wel gevarieerd. Na afloop van de wedstrijd kwam er bot, schol, schar, paling en tong op de weegschaal. Hoewel tong slechts zel den overdag gevangen wordt, wer den er ditmaal een paar gevangen. Slechts 32 hengelaars wisten één of meer vissen te vangen. Het was A. L. Mol die met 770 pnt. als eerste wist te eindigen. De verder uitslag luidt: 2. M. P. J. Ravia, 520 pnt.; 3. R. Ravia, 490 pnt.; 4. J. Hubers, 467 pnt.; 5. C. Rossen, 381 pnt.; 6. L. Bolier, 340 pnt.; 7. J. C. Berrevoets jr., 170 pnt.; 8. P. Roskam, 161 pnt.; 9. A. Verloo, 120 pnt.; 10. J. de Jonge, 94 pnt.; 11. T. de Vlieger, 91 pnt.; 12. C. Seijbel, 87 pnt.; 13.1. C. Hilleman, 84 pnt.; 14. C. P. v. d. Werve, 80 pnt.; 15. J. v. d. Werve, 71 pnt.; 16. J. M. Dekker, 61 pnt.; 17. C. H. v. Schelven, 46 pnt.; 18. C. J. Schot, 42 pnt.; 19-20. J. de Jonge en J. Bolle, 41 pnt.; 21-22. M. Kramer en A. J. Verwest, 31 pnt.; 23. M. Salo mons, 30 pnt. en 24-25. J. Pannekoek en mevr. M. Geluk, 3 pnt. De volgende verenigingswedstrijd staat voor zaterdag 23 oktober op het programma. Voor de wedstrijdvis sers is er voorts nog gelegenheid om deel te nemen aan de internationale hengelwedstrijd van H.V.K.K. Ka- pelle op zaterdag 16 oktober, aan vang 13.00 uur. Er wordt gevist in de Westerschelde. Voor zondag 17 oktober staat er een zeehengelwedstrijd te Blankenberge op de agenda. Er wordt gevist vanaf het strand van 11 tot 14 uur. De huid van de beer Tonny Merle nummer l) en Wim uan de Zande vormen samen een goed blok. De smash van Leo Jacobs smoort in de opgettoken handen van hét tweetal. Piet Zoon (nummer 9) is attent voor het geval de bal alsnog door het blok komt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 33. Thorfinn's paard begint zacht te snuiven en op hun hoede loeren de twee mannen om zich heen. Daar, wijst Thorfinn. waar een aan tal zwaarbewapende krijgers tusen de stam men bijeen staan. Zo geruisloos mogelijk trekken de twee vluchtelingen zich terug en terwijl Olaf en Thorfinn aldus pogen het vege lijf te redden, zit Gurd Hal ft and. toonbeeld van trouw en op passendheid. tegenover de koningin. ..Mijn mannen zullen die twee schurken wel krijgen, vrouwe", zegt hij zelfverzekerd. Het feit. dat hij 's konings krijgers „mijn mannen" noemt, doet Winonah licht fronsen, maar ze wil de man, die haar nu zo braaf terzijde staat niet kwetsen, dus zwijgt ze „Ik zou willen voorstellen, vrouwe, in alle eenvoud en nederigheid", zegt Gurd. „een fik se legermacht uit te rusten, om de burcht van de verdoemde Joms eens van boven tot onder te doorzoeken. Wel is de kans groot, dat Erwin al niet meer in leven is, maar dan worden toch de medeplichtigen aan Olaf's misdaad ge straft." Hij haalt peinzend de schouders op en glimlacht vaderlijk. „Laat gij de moed toch nog niet zakken, dap pere vrouwe", vervolgt hij. „wellicht is onze beminde prins nog in leven in dat geval moet het mogelijk zijn, hem uit handen van de Joms te krijgen Per slot weten we nu de hele toe dracht. en een handig iemand zou zich voor kunnen doen als een der getrouwen van OlafDus. er zou één enkele boot, als ver spieder vooruit gezonden moeten worden, om er achter te komen, wat er met Erwin aan de hand is. Weten we dit. laat dan Erwin's eigen mannen, het gehele Noorse leger op de Joms los Winonah knikt. „Een goed plan. heer Gurd het lijkt me dan het beste, dat gij de leiding neemt over hel verkennersschip Dat is dan alvast een kleine erkenning van uw verdiensten Gurd buigt licht. „Ik dank u, vrouwe", zegt hij eenvoudig en zijn ogen schitteren Want dat is nu precies, wat Gurd wil Helaas heeft de koningin daar geen vermoeden van. evenmin als van het duivelse plan, dat in Gurd's sluwe brein rondspookt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8