Formatie Bas de Zeeuw in boeiend bekerduel in verlenging onderuit Ouwerkerk haalt fors uit in ontmoeting met RCS IV Benutte strafschop levert Dreischor eerste zege op Wim Dekker schiet Middelburg in 106e minuut naar triomf Zierikzee verzuimt Middelburg in eerste half uur te kloppen TOTO X X X X X X X X X X 1L ZIERIKZEE - „Als je alles duidelijk op een rijtje zet, dan is het resultaat van de bekerwedstrijd tegen Middel burg best teleurstellend", meende trainer Bas de Zeeuw na afloop van een boeiend en van tijd tot tijd ook hoogstaand bekerduel tussen Zierikzee en Middelburg. „In het eerste half uur hadden we Middelburg op de knieën moeten dwingen, maar omdat we niet verder kwamen dan de benutte strafschop van Kees Verkaart na 100 sekonden, kreeg de tweede klasser na de staking door arbiter Piet Harinck de kans terug te krabbelen. Bij ons was toen een periode de konsentratie weg, waarvan de hoofdstedelingen goed hebben geprofiteerd. Binnen een kwartier stonden we plotseling met 1-2 achter. In de tweede helft zat er niet meer in dan de gelijkmaker en in de verlenging was een zwak moment in de verdediging ons fataal. Dat het uiteindelijk nog 2-4 werd was een lo gisch gevolg van het alles-of-niets-offensief in de laatste minuten. Het is jammer en eigenlijk ook wel onver diend, maar het is niet het einde van de wereld. De ploeg heeft goed gespeeld en zondag gaan we vol goede moed weer verder aan de kompetitie, verlost van bekerperike len". Robby Wijnstekers speelde tegen Middelburg een attente wedstrijd, maar kon toch ook niet voorkomen dat de formatie van Bas de Zeeuw in de laatste vijf minuten van de ontmoeting de boot in ging. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het zag er allemaal zo fraai uit voor de ploeg van Bas de Zeeuw, ze ker toen Kees Verkaart na nog geen twee minuten spelen vanaf de elf me- terstip voor 1-0 mocht zorgen. Rini Stoutjesdijk werd na een vergissing van Gijs Baan door dezelfde speler onderuit gekegeld in het strafschop gebied, een charge waarvoor scheids rechter Haring uit 's Heer Hendriks- kinderen niet anders kon dan een strafschop offreren aan de voor het eerst met shirt-reklame spelende Zie- rikzeese ploeg. Doelman Ad Vermeu len gokte op de verkeerde hoek en Zierikzee zat in een voortreffelijke uitgangspositie. Voor de strafschop had aan de andere kant Gerrie Eiken hout zijn visitekaartje al afgegeven via twee traaie aanvalsakties, waar de Zierikzeese verdediging alle moei te van de wereld mee had. Geïrriteerd Opmerkelijkste Zierikzee-aanval- ler in de eerste fase van het duel was onmiskenbaar Rini Stoutjesdijk. Drie keer kort achter elkaar dolde hij zijn direkte opponent Nico Koster dusdanig, dat deze bijzonder geïrri teerd raakte. Meer en meer drukte Zierikzee Middelburg in de verdruk king en in een tweede treffer leek slechts een kwestie van tijd. In de 21ste minuut was de thuisploeg bijzonder dicht bij de op dat moment zeer terecht geweest zijnde tweede doorboring, maar Jan- Leen Boot had pech, dat zijn kopstoot door de staander naast de geslagen Ad Vermeulen uitkomst bracht voor de Middelburgers. Boot rondde met zijn aktie een goede aanvals-opzet van Wim Overweel en Kees Verkaart af. In de 28e minuut „slofte" Middelburg, dat Gijs Baan nog net een toucheetje aan een inzet van Wim Overweel kon geven, zodat Kees Verkaart net niet meer zijn voet tegen het leer kon krijgen. Direkt hierna kwam een voor Zie rikzee, naar later zou blijken krucia- le ingreep van arbiter Harinck. Na dat reeds een paar minuten eerder enkele bliksemschichten over het Zierikzeese sportpark Bannink had den geschitterd, besloot de Beveland- se wedstrijdleider het duel voorlopig voor gezien te houden, nadat hij ruim 29 minuten op diens stopwatch wa ren weggetikt. Terwijl publiek en spelers een voorlopige schuilplaats opzochten ontlaadde zich een enorme onweersbui, zoals die ook de dagen voordien veelvuldig de sportvelden veranderden in kolossale watermas sa's. Door de vele „nattigheid" geïnspireerd lanceerde scheidsrech ter Harinck aanvankelijk het idee de wedstrijd te beëindigen, maar nadat de arbiter op aanraden van KNVB- konsul Jaap Dogger het terrein aan een herkeuring had onderworpen, werd alsnog besloten het duel een klein kwartier later voort te zetten. Konsentratieverlies „Ik denk dat we daar de wedstrijd hebben verloren", meende Bas de Zeeuw na afloop. „Middelburg begon helemaal opnieuw en André Wurth had zijn mannen inmiddels gewezen op wat er allemaal fout ging. Tak- tisch natuurlijk erg slim, maar fu nest voor ons. Middelburg profiteer de van het ontstane konsentratiever lies aan Zierikzeese zijde". Wim Overweel joeg in de tweede minuut de bal nog wel rakelings voor het doel van Ad Vermeulen door, na dat Marcel van Grunsven hem het leer koppend had toegespeeld en Rini Stoutjesdijk knalde even later vol op de Middelburgse sluitpost op aange ven van Wim van der Maas. In de zes de minuut was het evenwel gelijk, toen Gerrie Eikenhout zo vrij als een vogeltje mocht intikken op een puike breedtepass van Johan Le Conté, die doelman Ronald Lievense niet vol doende kon toucheren: 1-1. Vlak voor het einde van de eerste helft kwam de koude douche voor de thuisploeg. Invaller John Leemans (hij verving al na 20 minuten de aan de enkel ge blesseerde Maikel Dek) mocht vanaf 25 meter vrij aanleggen. Zijn sner pend schot kreeg door een laagje wa ter, dat op het veld was blijven staan na de stortbui, nog meer snelheid en Ronald Lievense schatte het schot niet op zijn juiste waarde. In plaats van de bal klemvast te pakken, liet hij het leer van zijn handen springen voor de voeten van de aalvlugge John Tahapary, die even op zij tikte, waarna Henny Wijs ingleed (1-2). „Stom van me, natuurlijk", erkende Lievense na afloop. „Ik had die bal meteen af moeten klemmen, maar liet hem gewoon wegspringen. Dan vraag je om moeilijkheden en die wa ren er prompt ook. Die Middelburgse aanvallers laten zich zo'n buiten kansje natuurlijk niet ontglippen. Dat bleek wel". Gelijkmaker Toch herstelde dè thuisploeg zich .drie minuten later - er werd tussen de eerste en tweédé hèlft niet meer gé-r<' rust, omdat Harinck vond, dat de sta kingsperiode voldoende „rust" had opgeleverd - toen een schitterende aanval van Zierikzee treffer nummer twee opleverde. Rob Wijnstekers lanceerde de in de diepte sprintende Sjaak Vasseur, die op zijn beurt kort voor de achterlijn een werkelijk sublieme breedtepass op maat lanceerde, die even later op een even sublieme wijze achter doel man Ad Vermeulen werd gejast door Kees Verkaart: 2-2. Drie minuten la ter had Kees van der Sluis al zijn klasse nodig om een venijnige om haal van Jan-Leen Boot naast het doel te werken. Hierna volgde een erg agressief kwartiertje van Zierik- zee-zijde, maar de aanvalsgolven werden - zij het van tijd tot tijd met het nodige kunst- en vliegwerk - aan de rand van het strafschopgebied op- •- gevangen door de bezoekers. In de tiende minuut verbruikte Middelburg de tweede wissel. Kees Jellema verving de aangetikte Johan Le Conté. Toen Jellema eniszins was warmgedraaid ebden de aanvalsgol ven van Zierikzee voor een groot ge deelte weg: er was zichtbaar een peri ode van „op adem komen" nodig. Op het uiterst zware terrein had de licht gewicht ploeg van Bas de Zeeuw rij kelijk gestrooid met de krachten en daardoor moest er wat gas.terug ge nomen worden. Middelburg dreigde hiervan te gaan profiteren, voorna melijk door de inbreng van de su persnelle vleugelspits Kees Jellema, die regelmatig door de mazen van de verdediging glipte en dit vereiste een taktische ingreep. Bas de Zeeuw besloot Jellema's direkte tegenstan der Han van de Sande in te wisselen voor middenvelder Rini Verwest, terwijl Rob Wijnstekers de bewaking van Jellema op zijn schouders kreeg. Per ongeluk Ronald Lievense maakte voor een niet onbelangrijk deel zijn fout uit de slotminuut van de eerste helft goed, toen hij met een vervaarlijke snoek- duik de doorgebroken Henny Wijs van skoren afhield en Zierikzee had zes minuten voor het verstrijken van de officiële speelhelft geluk, toen een omhaal van Kees Jellema „per onge luk" tegen het standbeen van Rob Wijnstekers kwam vlak voordat de bal over de doellijn dreigde te gaan. Luttele sekonden voor het einde tenslotte miste een schot van Henny Wijs op millimeters zijn doel. Dat de ze inzet niet met sukses werd be loond, betekende wel dat er een half uur „overwerk" kwam voor de 22 moegestreden akteurs, overwerk dat het uiterste van de konditie zou ver gen. Al in de tweede minuut leek de beslissing te vallen, toen Marcel van Grunsven zich verslikte in de goed doorgaande Kees Jellema, maar voordat de Middelburger tot een schot kon komen, plooide Rob Wijnstekers de situatie recht. In de tiende minuut opnieuw een ideale mogelijkheid voor Middel burg. Tom Huiskens bracht de bal op, kaatste met John Tahapary en het ziedende schot van Wim Dekkers vloog millimeters over de veste van Zierikzee-goalie Ronald Lievense. Juist voor het verstrijken van de .eerste verlenging eindigde een knap pe solo van Rini Verwest in de voeten van de goed spelende laatste man Kees van der Sluis. Toch rook Mid delburg mogelijkheden. Diverse Zie- rikzee-spelers haden merkbaar kon- ditionele problemen en vooral de twee Middelburgse invallers en ze ker ook uitblinker Gerrie Eikenhout verhoogden de druk. In de vierde mi nuut van de tweede verlenging kon Ronald Lievense de beslissende tref fer nog voorkomen door Eikenhout af te stoppen, maar vier minuten voor de strafschoppen was het pleit toch beslist. Kees van der Sluis rukte mee op, lanceerde Kees Jellema, die naar de voor hem vreemde flank was verhuisd en hij kruiste in een keer tot bij Wim, Dekker, die meedogen loos uithaalde: 2-3. 106 minuten „Een zwak momentje in de Zierik- zee-verdediging hebben we goed af gestraft", glunderde André Wurth. „Als ze ons even de ruimte geven is het gebeurd met de koopman. Mid delburg heet geduld, een s moet de fout komen. We hebben 106 minuten moeten wachten, maar het is het wachten waard geweest, al had ik ook liever gezien, dat het in de nor male speeltijd was gebeurd. Maar het is al met al een goede konditietest ge worden". Toch mocht Wurth niet mopperen, want luttele sekonden voor de Middelburgse treffer had Middel burg geluk, toen Kees van der Sluis - wer hij - een knappe inzet van Wim Overweel na een een-twee met Kees Verkaart van de doellijn moest kop pen om erger te voorkomen. Na de derde Middelburgse treffer trok Zie rikzee massaal in de aanval, met als bijna logisch gevolg, dat balverlies wel eens in een vierde tegentreffer zou kunnen resulteren, hetgeen dan ook prompt gebeurde. Een mislukte pass kwam bij Kees Jellema terecht, die een totaal vrij veld voor zich trof. Na een fikse rush, waarbij doel man Ronald Lievense, die tot aan de middellijn mee was opgerukt, syste matisch terug werd gedrongen, schoof Jellema de bal beheerst in de touwen en juist op dat moment, dat Lievense hem wilde attakeren: 2-4. De strijd was definitief gestreden. Nadat Zierikzee in de eerste ronde 120 minuten nodig had gehad om SKNWK op de knieën te krijgen, was het nu zelf op een identieke manier van verder deelname uitgesloten door een met uitzondering van het eerste half uur, goed spelend Middel burg. Van klasseverschil was even wel niet de minste sprake. Gehavend Renesse verliest bij matig SDO: 2-0 LAMSWAARDE - Renesse heeft het in het Zeeuwsvlaamseland tegen SDO niet kunnen klarenb. Zonder Ad Wandel (sukkelt met een rugbles sure) en Wim Veerhoek (plotseling gestopt) trokken de Renessenaren met 2-0 aan het kortste eind. Gedurende de eerste helft werd er door beide ploegen redelijk goed ge voetbald maar na de rust viel het spelpeil aanmerkelijk terug. Bij Re nesse ontbrak het vooral aan vol doende stootkracht in de aanvalsli- nie. Uit een door Johan de Rijke benut te strafschop kon SDO in de le helft een 1-0 voorsprong nemen. Na de rust lieten de bezoekers enige goede mo gelijkheden liggen om de de stand weer in evenwicht te brengen. Vijf minuten voor tijd besliste Piet Ver- eecken de wedstrijd definitief in het voordeel van SDO (2-0). Renesse II naar middenmoot door 3-1 overwinning RENESSE - Met een 3-1 overwin ning op het bezoekende Robur III zijn de reserves van Renesse erin geslaagd aansluiting te krijgen met de middenmoot van de 3e klasse B. Het team van Renesse toonde zich in deze wedstrijd, waarin het krachtsverschil niet groot was, net iets produktiever dan de Goesena- ren. Met een bekeken doelpunt wist Herman de Bie voorsprong te geven (1-0) welke de gasten evenwel weer ongedaan konden maken (1-1). Met een fraai schot in de kruising zorgde Jaap Boerma er voor dat de thuis klub de eerste speelhelft met een 2-1 voorsprong kon afsluiten. Na de rust slaagde Renesse erin het spel goed in handen te houden waar bij het nog kon uitlopen tot 3-1 toen een van de Robur verdedigers de pech had het leder achter zijn eigen doelman te deponeren. Eerste seizoenzege voor Renesse III RENESSE - Na twee gelijke spelem kon Renesse III zondagmiddag op het sportpark „Laone" in het treffen met Goes IV haar eerste overwinning in dit seizoen (3-2) laten noteren. Een kleine, maar verdiende over winning voor de duinbewoners die over het geheel genomen het beste van het spel hadden. Door René Baarsen kwam de thuisklub op voor sprong (1-0) waarna de bezoekers de skore weer in evenwicht (1-1) wisten te brengen. Na de rust gaf René Baarsen de Re nessenaren weer voorsprong (2-1) welke door Harry Kostense werd op gevoerd tot 3-1. In de allerlaatste mi nuut kon Goes nog de achterstand tot 3-2 terug brengen, maar de Renesse- overwinning kwam niet meer in ge vaar. VLISSINGEN - In de uitwedstrijd tegen de reserves van Walcheren is het Dreischor gelukt met een nipte 1- 0 overwinning op beide kostbare puntjes beslag te leggen. Door deze winst heeft Dreischor zich wat ver der van de gevaarlijke degradatie plaatsen weten te distantiëren en be zet het nu een plaats in de midden moot van dc 2c klasse A. Nu Rens Compeer geblesseerd is <hij zal waarschijnlijk voor het gehe le seizoen uitgeschakeld zijn) bezette .Johnny van der Linde de plaats als laatste man en opereerde Kees West- dorp op het middenveld. Gedurende de eerste 45 minuten kwam Drei schor uitstekend uit dc verf om in de 2e helft echter weer terug te vallen. In de le helft werd er bij Dreischor Sjaak Vasseur en doelman Vermeulen komen bepaald niet al zachtzinnig met elkaar »n aanraking no een sliding van de aalvlugge Zierikzee-spits Beiden missen de bal en Tom Huiskens zal opruimen Aanvoerder Kees uan der Sluis be kijkt de situatie kritisch, evenals de Zierikzeese kollega Kees Verkaart (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) OUWERKERK - Met een klinken- de 7-1 overwinning op RCS IV heeft Ouwerkerk bewezen ernstig van plan te zijn om haar verloren gegane plaats in de 2e klasse weer zo snel mogelijk in te nemen. In de ontmoe ting tegen de Souburgers gaf de thuisklub volledig de toon aan. Door het middenveld goed bezet te houden kwamen de bezoekers er aanvallend praktisch gedurende de gehele wedstrijd niet aan te pas. Bij de thuisklub was René Waar denburg bijzonder goed op dreef. Met niet minder dan vijf treffers had hij een groot aandeel in de mime over- Zierikzee IV in tweede helft voorbij Ouwerkerk II: 3-2 ZIERIKZEE - Na een Ü-Ü ruststand is het in de tweede helft van de wedstrijd tussen Zierikzee IV en Ou werkerk II toch nog leuk geworden, mede door het attraktieve skorever- loop. Vijf keer moesten de doellieden nog het werk verrichten, waarvoor zij in principe niet tussen de palen staan. Zierikzee IV had een keer meer sukses en won derhalve met 3-2. Na acht minuten in de tweede helft kreeg Zierikzee IV een eerste uitgele zen mogelijkheid om de skore te ope nen toen Rinus Pankow in het straf schopgebied werd onderuit gehaald en arbiter Cees Gieskens de bal op de strafschopstip deponeerde. Cor Mil tenburg zag zijn strafschop evenwel gestopt. Twee minuten later was het alsnog raak en dit keer rondde Pan kow zelf af: 1-0. In de 20e minuut kwam Ouwer kerk naastzij, toen Leen Ouwerkerk goed doorgaan van Wim van Bemden afrondde (1-1). Drie minuten later weer een Zierikzeese voorsprong door Dirk Verloo, maar opnieuw vier minuten later mocht Wim van Bem den een strafschop wegens hands be nutten. Het laatste woord was aan Zierikzee-aanvoerder Leen Nelisse, die voor 3-2 zorgde. Andermaal was een strafschop wegens handspel de oorzaak. Koppositie voor Zierikzee III na uitzege: 1-4 KORTGENE - Met een 4-1 overwin ning in de uitwedstrijd tegen de re serves van Cortgene blijft Zierikzee III meedraaien in de kopgroep van de 3e klasse B. Zierikzee toonde zich duidelijk de betere ploeg en boekte dan ook een verdiende overwinning. Gerard Olijhoek opende voor de rood-zwarten de skore (0-1), waarna Anthonie van Velthoven voor een 2-0 voorsprong zorgde. De thuisklub bracht hierna even de spanning terug (1-2) maar Gerard Olijhoek zorgde er voor dat Zierikzee de eerste helft met een 3-1 voorsprong kon afsluiten. Na de hervatting bleef Zierikzee de teugels goed in handen houden waar door het door René Hoogerheide nog een keer wist te skoren (1-4). JUNIOREN-UITSLAGEN BEKERVOETBAL Duiveland AI-Robur AI 1-7. KOMPETITIE Groep BIV: Zierikzee BII-SVD BI 0-5. Groep BUI: SKNWK B-Ouwerkerk BI 4-3; Duiveland BI-DFS BI 0-1; WIK BI-Bruse Boys BI 1-0. Groep Cl: Bruse Boys CI-Colpl. Boys Cl 1-1; MEVO Cl-Zierikzee C1I 5-1; Brouwershaven CI-Renesse Cl 6- 0. Groep CII: SKNWK CII-Cortgene Cl 1-3; Zierikzee CIII-Kloetinge C IV 5-2. Groep CIII: Zierikzee CI-Kruinin- gen Cl 5-0. Groep Dl: SKNWK DI-Dreischor Dl 11-0. Groep EI: SKNWK EI-Bruse Boys EI 1-5. goed gekombineerd en had het ook een veldoverwicht. Halverwege deze speelhelft kon het ook de enige en beslissende treffer skoren toen Wim van der Linde in het strafschopge bied werd gepakt en Marcel IJze- brand de strafschop benutte (0-1). PSV-Ajax Luxemb.-Griekenland Portugal-Polen MVV-De Graafschap Telstar-Den Bosch Amersfoort-Veendam Emmen-SVV DOVO-Helmond Sp. VVV-Rohda V Vitesse-WKE Longa-Hcracles DETO-DS'79 De rust scheen beide ploegen geen goed te hebben gedaan en het spel peil viel na de hervatting dan ook aanmerkelijk terug. Walcheren kreeg nog een uitstekende kans om de stand in evenwicht te brengen toen het een strafschop kreeg te ne men waarbij het echter de pech had deze op de lat te schieten. De thuis klub ontbrak het hierna aan kracht in de aanvalslinie om de zege van Dreischor nog in gevaar te kunnen brengen. De winnende kolom van de toto ziet er als volgt uit: 1-2-1-2-1-2-1-2-1 -1-3-1. Aantal deelnemers: 77.770. Inleg: 309.605. Beschikbaar voor prijzen: 152.798. Toto-Gelijk De winnende wedstrijden zijn: 2 - 6 - 13 - 18-23. Toegevoegde wedstrijd: 17. Aantal deelnemers: 7965. Inleg: 33.214,00. Beschikbaar voor prijzen: 15.777,00. Lotto De winnende getallen zijn: 3 -14 -17 - 25 - 26 - 40; en het reservegetal is: 16. Aantal deelnemers: 633.328. Inleg: 3.332.939. Prijzengeld: 1.709.807. Eredivisie PSV-Ajax 4-0. winning. Reeds in de le speelhelft namen de thuisspclers afstand (3-0) van de bezoekers. Nadat René Waar denburg voor de openingstreffer had gezorgd (1-0) werd het door Nico Hesp 2-0 en bepaalde René Waarden- burg de ruststand op 3-0. Na de rust was het overwicht van Ouwerkerk nog groter. Door René Waardenburg werd het 4-0 waarna Nico Hesp de vijfde treffer liet aante kenen (5-0). Nadat Waardenburg de RCS-doelman nog twee keer het na kijken had gegeven (7 0) slaagden de Souburgers er kort voor tijd nog in de eer te redden (7-1). PSV 9 8 0 1 16 29- 9 Feyenoord 9 6 2 1 14 18-12 Ajax 9 6 1 2 13 22-10 Roda JC 9 6 1 2 13 21-10 AZ'67 9 5 1 3 11 18-11 Sparta 9 4 2 3 10 20-16 Groningen 9 2 6 1 10 11-12 Fortune S 9 3 3 3 9 9-10 Excelsior 9 3 2 4 8 13-14 FC Utrecht 9 3 2 4 8 13-14 GA Eagles 9 2 4 3 8 14-18 Haarlem 9 1 5 3 7 7-13 Helmond Sport 9 2 3 4 7 13-21 NEC 9 2 3 4 7 6-14 Willem II 9 2 2 5 6 9-12 FC Twente 9 4 4 f, 11-16 NAC 9 1 3 5 5 9 21 PEC Zwolle 9 0 4 5 4 9-19

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6