n ty Speciale aanbieding ZELFS DE OUDSTE AUTO IS NU BIJ ONS WEER F2000,-WAARD. 59.— antiek Mededeling van PTT-Post CORDUROY BROEKEN Munna) ysMii) ©oMosyaMs) Het Niewe Moollenhuys SUCCESJES Goudend 8-10 Middelburg 01180 - 32911 post makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE 25 jaar Zomeravondvoetbal Zierikzee ANTENNEDIENST A.T.D. LEE LOIS LOVE s CITROËN 8 Dankbaar en blij mogen wij u vertellen dat God aan onze liefde en zorg een dochter heeft toevertrouwd. WILLY ANNE Zusje van JOHAN We noemen haar Willemien FREEK en GONNY CATS-VEL TROMP 7 oktober 1982 Kabbelaarsbank 55 4301 XB Zierikzee Tijd. adres: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Zierikzee. Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 Hierbij willen wij hartelijk bedanken voor de vele kaarten bloemen en kado's, die wij na de geboorte van ons dochtertje MARIEKE mochten ontvangen. JAN en ALEIDA VAN NIEUWENHUIJZE-KRAMER Zierikzee, oktober 1982 Sint Joostmeet 1 HENK SCHEELE en EVELINE DE BRUIN trouwen op donderdag 14 oktober a.s. in 't Hof te Dordrecht. Receptie van 20.00 uur tot 22.00 uur in Restaurant ,,De Luie Man" te Mijnsheerenland. Ons adres: Eerste Kruisweg 15, 3295 LG 's-Gravendeel JACO DE JONGE CORRIE PANNEKOEK hebben de eer u, mede namens hun ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 15 oktober a.s. om 14.00 uur in het stadhuis te Zierikzee. Kerkelijke bevestiging van ons huwelijk vindt plaats om 15.15 uur door de weleerwaarde heer ds. M. van Beek in de kerk der Ger. Gem. in Nederland te Bruinisse. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 uur tot 21.30 uur in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, Zevengetijstraat, Zierikzee. Oktober 1982 Zierikzee. Eendrachtstraat 13 Zierikzee, Steenovenseweg 2 Toekomstig adres: Meekrapstraat 8, 4311 ER Bruinisse Heden overleed onze geliefde schoonzuster en tante M. C. VAN DUKE-VAN DEN BERGE weduwe van MAARTEN VAN DIJKE in de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam, A. VAN DIJKE 6 oktober 1982 Algemene kennisgeving Met droefheid geven wij kennis dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan mijn geliefde man en onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOB VAN VOSSEN op de leeftijd van 79 jaar. Zierikzee: P. VAN VOSSEN-VAN HAAFTEN J. M. VAN VOSSEN J. M. VAN VOSSEN-WILTENBURG Middelburg: C. P. DE LOOZE-VAN VOSSEN A. DE LOOZE Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 7 oktober 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 12 oktober a.s. om 14.00 uur te Zierikzee, voorafgegaan door een rouw dienst in de kerk van de Geref. Gem. in Nederland aan de St. Domusstraat welke aanvangt om 12.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat haar een ver dere lijdensweg gespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde zuster, schoonzuster, tante en oud-tante ANNA KRINA DEURLOO op de leeftijd van 79 jaar. P. J. DE KONING-DEURLOO C. D. DE KONING C. PAASSE-DEU RLOO J. C. DE KONING-DEURLOO D. DE KONING A. MEIJER-DEURLOO C. J. STEENPOORTE-DEURLOO A. STEEN POORTE J. DEURLOO-DEURLOO J. C. VAN DUIVENDIJK-DEURLOO L. VAN DUIVENDIJK Nichten en neven Bruinisse, 7 oktober 1982 Steinstraat 28 Correspondentie-adres: P. J. de Koning-Deurloo, Oudestraat 12, Bruinisse Geen bezoek aan huis De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 11 oktober a.s. om 14.00 uur te Bruinisse, voorafgegaan door een rouwdienst in het Ned. Herv. Ver.gebouw Deestraat 5, welke aanvangt om 13.30 uur. Heden is van ons heengegaan onze geliefde tante en oud tante ANNA KRINA DEURLOO JOHANNES en RIET DIRK en JAAPJE JAAP en LENIE en kinderen Bruinisse. 7 oktober 1982 Te koop: Grenen ledikanten, buro's, stoelen, kasten. Hubo Kar- weishop, Renesse, tel. 01118- 1393 Salontafels nieuw Wenge wit met glas van 425,- voor 125,-. Eikensalontafels rond van 595,- voor 200,-. Salontafels 70 x 130 van f 398,- voor 198,-. Duive- lands Meubelhuls BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Na een aktief en behulpzaam leven, waarin hij altijd klaar stond voor anderen, is tot onze grote verbijstering plotseling van ons heengegaan mijn allerliefste man, on ze dierbare vader en opa JOHANNIS SPRINGVLOET DUBBELD Echtgenoot van FRANCINA DRIESE op de leeftijd van 63 jaar. Middelharnis: F. SPRINGVLOET DUBBELD-DRIESE J. SPRINGVLOET DUBBELD C. W. SPRINGVLOET DUBBELD-KIEVEIT HANS CORINA Zierikzee: H. J. TEN HAAF-SPRINGVLOET DUBBELD W. J. C. TEN HAAF EDWIN 7 oktober 1982 Oranje Nassaustraat 4, 3241 VB Middelharnis Gelegenheid tot condoleren: vrijdag- en zaterdagavond van 7-9 uur aan huis. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 11 oktober a.s. des. nam. 2 uur op de algemene begraafplaats „Vrede rust" te Middelharnis, vanaf het woonhuis. Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden ver zocht om nam. 1.45 uur aanwezig te zijn. Voor uw belangstelling en medeleven die wij mochten ont vangen na het overlijden van onze zeer geliefde vrouw, moe der, groot- en overgrootmoeder HELENA JACOMINA KIK geboren VAN KLINKEN betuigen wij u onze oprechte dank. Namens kinderen en kleinkinderen K. KIK Noordwelle, oktober 1982 Smidsweg 22 Op 12 oktober a.s. verhuist het Postdistrict Middelburg van de Lange-Noordstraat 48 naar M.i.v. dezelfde datum wijzigt eveneens het telefoonnummer. Het Postdistrict is dan be reikbaar onder nummer: Alle afdelingen, KANTOOR. dus ook het HOOFDPOST- Het correspondentie-adres blijft ongewijzigd t.w.: POSTDISTRICT MIDDELBURG Postbus 99110 4330 NA Middelburg Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Tricot herenpyama's 29,50.' Thien, Appelmarkt 24, Zie rikzee. Hoge Kerkstraat 10, Nieu- werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Fiat 127, i.z.g.st., km.st. 75.000. Tel. 01117-1358. Chrysanten in heel veel kleu ren, vanaf 2.50 per bos. Bloe men- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haam stede. Tapijttegels van 15,50 voor 9,98 per stuk. Restant te gels voor de helft van de prijs. Duivelands Meubel huis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Hand- en moesappels o.a. zoete Armgaard. Frultbedrijf fa. v/d Berge, Platte Capelle- dijk 4, tel. 01114-1615, Nieu- werkerk. Z.g.a.n. brommer, merk Hon da MT 50. Tel. 01117-1726. Koelkast ƒ50,-. Tel. 01112- 1621 of 1648. Accu-reparatie-bedrijf Looij. Uit voorraad leverbaar, voor auto's, trekkers, boten, enz. tegen lage prijzen. Ook on derhoudsvrije accu's in voor raad. Tel. 01110-2397. BMW R 60/5, motorisch pri ma 2500,-. Te bevr. bij: Tin- ka Last Ones M.C. 2 2-pers. dekens A f 20,-; com mode 50,-; kinderled. 60 x 120 50.-; haardroogkap 35.- passpiegel 5,-. Te bevr.: tel. 01110-2013. Piano. Tel.: 01114-2280. Opel Rekord 23 D. 1981; Opel Kadett 12 N Spec. 1980; Hon da Civic 1979; Peugeot 304 GL 1978; Ford Escort 1976. Bovag garantie, financiering. Auto bedrijf v. d. Have, St. Joost dijk 45, Oosterland. Tel. 01114-1743 Nieuw. 2-3 zits bankstel wen- gé van 3695,- voor 1995,-. Eiken bankstel (stof, beige) van 2695,- voor 1995,-. Duivelands Meubelhuis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Elek. voetenzak 89,—. Elek- tro v. d. Berge, Zevenhuis straat 6, tel. 2962. 5 opdekdeuren; 1 eikenkast; trouwjapon, maat 36. Tel. 01114-2481, na 17.00 uur. Hand- en kookperen o.a. Gie- se Wilderman. Fruitbedrijf fa. v/d Berge, Platte Capelle- dijk 4, tel. 01114-1615, Nieu- werkerk. Inruil: ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes, 2 lattenbodems plus bed 350,-, bejaardenle dikant 80 x 190 met bodem plus bed 250,-. Duivelands Meubelhuis BV. Tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Makelaar in onroerende goederen en assurantleön Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 teaoDoooBBoeoaoBooeoooBoad IPOOOOOSOOOSOOOOOOOOOOOOOp Receptie zaterdag 16 oktober 1982, van 17.30-19.00 uur in „Ons Dorsphuis", Poststraat 20 te Nieuwer- kerk. Feestavond te 20.00 uur met koud buffet, prijsuit reiking en gezellig samenzijn. Voor alle oud-zomer avondvoetballers, bestuursleden en echtgenoten gelegenheid de feestavond bij te wonen. Informatie wordt u gaarne verstrekt door kommis sie Z.A.V. Zierikzee, telefoon 01110-2736 - 3763 - 2589. Hoge Kerkstraat 12, Nieu- werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Adria de meest verkochte. Nu zolang voorradig 390 L, 390 Q, 390 T, 1982 van 10.195,- 8995,—. „De Smokkelhoek". Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer- kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Rolluiken, in alle maten, past op elk kozijn, verkrijg baar bij: Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Keukentafel met kalonpoot 120x80 van 275,-voor 125,- keukentafel 50 x 80 van 110,- voor 75,-, keukenta fel groen rond 225,-, keu kentafel 50 x 80 met schuifjes 65,-. Duivelands Meubel huis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Tuner versterker met voor keuze knoppen en 2 boxen. Lenco 78 platenspeler. Marij- nen 4 sterren diepvriezer 50 liter. T.e.a.b. Tel.: 01116- 1864. Te koop gevraagd: Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Van part. waterlelies. Tel. 01112-1459. Te huur: Per m2 stalling voor grote landbouwmachines, kranen enz., inrijhoogte 4 m en breedte 7 m, in de gem. Drei schor. Te bevr.: 01114-1477. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Personeel gevraagd: Metselaar voor het stuken van buitenmuurtje. Tel. 01115-1404. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Honden kapsalon Lilian. Voor het vakkundig trim men, knippen, scheren en wassen van uw hond. Renes se, Putterweg 3, tel. 01116- 2058. Geef de dieren een kans. Goed tehuis gezocht voor leu ke honden en mooie jonge en oudere katten. Sophia-Die- renbescherming, Esdoorn- straat 33, tel. 1583, Nieuwer- kerk. Opgevangen omgeving Scha- rendijke: een kleine lap jespoes. Te bevr.: Hoogerhei- de, tel. 01117-1939. Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Casteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk, 01114-1299. Zitdag te Brouwershaven: 11 oktober in het wijkgebouw. Pedicure Podologe A. G. Steendijk. Tel.afspr. 01110- 4440. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. v. d. Ven, K. St. Janstr. 23, Zierikzee, tel. 3407. Geopend di-do-vr. van 13.00-17.00 uur en do-avond. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa.L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Rijks gedipl. schoonheids specialiste Jacomijn Rens- hof, tel. 01110-4371. 1 plaatst en repareert alle antennes voor ontvangst Ned. 1 en 2, België 1 en 2, België-Frans. Plaatsing op pylonen, mast of gevel-mast op rotor of vaste stand. Alle plaatsingen onder garantie. 22 jaar ervaring in antennebouw. Zonder extra kosten in het gebied van heel Zeeland. Reparatie en plaatsing binnen één dag. U BELT 010-183022 TE ROTTERDAM Al uw meubelstof leerwerk wordt na afspraak in één week bij u opgehaald en als nieuw weer bij u thuis be zorgd door Meubelstoffeerde- rij Goudzwaard, Meelstraat 24, Zierikzee, Tel. 01110-2491. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" in de maten 26 t/m 31 HAVENPLEIN 16 - ZIERIKZEE - TEL. 4287 Informeer snel naar de spelregels van deze aantrekkelijke aktie- Tot 17 oktober minstens f 2.000,- voor uw oude auto als u een nieuwe Citroen koopt. Wij verwachten u. KORTE NOBELSTRAAT 37-39 ZIERIKZEE TELEFOON 01110-4951

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8