het GEsdiEnliEnhui5 ONZE PUZZELRUBRIEK GELD 20% KORTING H. VAN DIJKE MOSSELEXPORT NAAR FRANKRIJK IETS TOEGENOMEN ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING INGEZONDEN STIKKEN NIVON kennismakingsavond te Zierikzee Schouwen zoals het was GOEDKOPE AUTOVERZEKERING MOTORVERZEKERING 40% Visserij Oude VI. 26 verkocht naar Urk 7 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur kand. v. d. Ploeg, Goes. 11.00 uur ds. Kuin, Ouwerkerk. 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh. 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur ds. De Rooij, H.A.; 19.00 uur ds. C. ,,De zegenende ziel wordt over vloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook gezalfd. Van nature is de mens op zichzelf gericht. Hij stelt graag eisen. Hij ver wacht dat iedereen voor hem klaar staat. Liever ontvangen, dan geven. De zegende ziel is de mens van wie zegen uitgaat, die heeft geleerd te ge ven, te delen, te helpen. Ja, heeft dat geléérd, want daar is oefening voor nodig. Het moet je als kind verteld en geleerd worden en worden voorge leefd. Er is oefening voor nodig om de naaste lief te krijgen als jezelf De Bijbel noemt dat bekering, dat is om keren. Terugkeren op de schreden van je eigen weg. Dat kunnen we niet alleen. We heb ben ook hierin een oefen-Meester no dig. Jezus Christus. Hij vertelt het ons in de Naam van God. Hij wil 't ons leren door zijn Geest. Hij heeft 't ons voor-geleefd. Hij was een zege nende ziel. Hij heeft gegeven opdat wij zouden ontvangen: geloof, hoop en liefde. Liefde, die zichzelf niet zocht, maar God en de naaste. Van - Jezus - geleerd kunnen men sen worden tot een zegenende ziel. Tot een mens, van wie goedheid en warmte uitgaat. Een mens, die echt nabij een ander kan zijn en blijven, die trouw is in de liefde, die anderen aanmoedigt en bezielt en op beslis sende momenten anderen helpt dra gen, als de last te zwaar wordt. Een mens die mild is in z'n oordeel, want hij kent zichzelf veel te goed. Ze zijn er, de mensen met wie de ontmoeting vruchtbaar, verrijkend en hoopgevend is. Soms zijn 't men sen, die zelf veel verdriet en moeite en armoede hebben gekend. Omdat ze ooit bijna niets waren, kunnen ze zichzelf gemakkelijker vergeten en tot zegen zijn. Van geven wordt je niet armer. Dat zegt onze tekst ook. De zegende mens wordt verbruikt, overvloedig zelfs. Zoals Jezus ook zegt: ,,het is zaliger te geven, dan te ontvangen" en geeft, en u zal gegeven worden: een goede, gedtrukte, geschudde, overlo pende maat Wie zegent, zal gezegend worden. Wil dan tot een zegen zijn. In de Naam van God. J. Plante Bolijn, dankz. Renesse: 9.30 uur de heer M. Allewijn, Middelburg. Noordwelle: 11.00 uur ds. C. den En gelse. Scharendijke; 9.30 uur ds. Duk. Brouwershaven: 11.00 uur ds. Schneider, H.A. Zonnemaire: 9.30 uur ds. Schneider, H.A.; 11.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers, 17.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool gro ten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban; 17.00 uur in Ger. kerk de heer Rouw, zangdienst. Ooster land: 10.00 uur ds. Plante, 18.00 uur ds. J. H. van Osch, Waarde. Sirjans- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur ds. Tee- kens, H.A.; 17.00 uur ds. Teekens, H.A. en dankz. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Y. J. Tie- mersma, Vlaardingen; 18.30 uur ds. H. A. Speelman, Krabbendijke. Haamstede: 10.00 uur ds. J. C. Eikel boom, H.A.; 19.00 uur ds. Eikelboom. Scharendijke: 10.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat; 19.00 uur ds. Postumus, Urk. Brouwersha- ven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stut voet, 18.30 uur ds. Hage, Stad a/h Haringvliet. Nieuwerkerk: 10.00 uur kand. A. Jobsen, Heinkenszand; 17.00 uur zangdienst de heer Rouw, Ouwerkerk. Bruinisse: 10.00 uur ds. J. de Kievit, Schiedam, H.A.; 17.00 uur de heer A. G. Lergner, Rotter dam, dankzegging. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. N. Brandsma. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 leesdienst, 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Terwijl de bladeren aan de bomen langzaam verkleuren en de tempera tuur daalt, zal het voor velen aange naam zijn bij de zacht snorrende haard de weekpuzzel ter hand te ne men en deze op te lossen. De eerste prijs: M. Dalebout Groenendaal 1 4307 AM Oosterland en de tweede prijs gaat naar: T. Schoonakker St. Domusstraat 74 4301 CN Zierikzee De oplossing van puzzel nr. 2209 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. zelden; 7. dol lar; 13. ovaal; 14. t.a.v.; 16. poema; 17. term; 18. berin; 20. spek; 21. re; 22. voldaan; 24. en; 26. neef; 28. Pool; 31. O.L.; 33. nr.; 34. ben; 36. L.O.; 37. de; 38. mast; 40. prior; 42. mare; 44. mal; 45. dia; 46. bok; 47. aas; 48. arak; 50. tafel; 52. krat; 53. Ds.; 54. as; 56. mol; 57. do; 58. ka; 59. tree; 61. romp; 63. bij; 64. centrum; 67. os; 69. Togo; 71. meeuw; 72. bola; 74. odeon; 76. kim; 77. pijler; 78. terras; 79. balsem. VERTIKAAL: 1. zot; 2. ever; 3. La ren; 4. dam; 5. el; 6. aarbei; 8. op; 9. los; 10. lepel; 11. amen; 12. rak; 14. tel; 15. via; 18. bof; 19. nap; 22. ver; 23. nol; 25. pommade; 27. ent; 29. oom; 30. meestal; 32. laars; 34. braam; 35. nobel; 37. draak; 39. sla; 40. pit; 41. rol; 43. aar; 49. kar; 51. fon tein; 52. kom; 55. sec.; 57. dom; 59. tij ger; 60. Eem; 61. ruw; 62. Pools; 63. bode; 65. nek; 66. rum; 68. slee; 69. tot; 70. oor; 72. bijl; 73. arm; 75. na; 77. p.a. DE NIEUWE PUZZEL Nr. 2124 E HORIZONTAAL: 1. staaf van ge goten kostbaar metaal; 4. bloeiwijze; 7. bevreesd; 10. kledingstuk; 11. op zet. voornemen tot iets; 12. inborst, karakter; 14. stad in Engeland; 17. graansoort; 19. vlaktemaat; 20. ge zichtseinder; 21. familielid; 23. stad in België; 24. sint (afk.); 25. manne lijk beroep; 28. aardrijkskundige aanduiding (afk.); 29. geleedpotig dier; 31. schoenmakerspriem; 32. gas vormig element; 35. onbepaald voor naamwoord; 37. heilig symbool bij primitieve volken; 40. sterk alkoho- lische drank; 41. en dergelijke (afk.); 42. geluid van het schaap; 43. laag, verachtelijk; 44. kleine drukletter- soort; 47. plant; 49. stevig stuk hout; 50. lofdicht; 52. stad in de Bernina Al pen (Zwitserland); 54. op deze wijze; 55. weg voor fietsers; 58. internatio nale organisatie (afk.); 60. boomloot; 62. tweewielig voertuig; 63. ijskegel; 64. honingdrank. 65. koker, foedraal; 67. schrander; 69. klem om een wind molen ineens te doen stilstaan; 70. rang in een bioscoop; 71. wild zwijn; 72. telwoord; 73. telwoord; 74. wa penkreet, devies. VERTIKAAL: 1. luchtbel; 2. Engel se vlaktemaat; 3. strafwerktuig uit vroegere dagen; 4. tapijtachtige stof; 5. gesloten, dicht; 6. stad in Enge land; 7. lokaal voor sterke dranken; 8. plant; 9. voorstelling ener hoeveel heid door cijfers; 13. geneesheer; 15. van een hengsel voorzien vat; 16. be hoefte aan drinken; 18. stop waarmee het vulgat van een vat wordt geslo ten; 20. naïief; 22. soort van baviaan; 25. metaal; 26. verouderde lengte eenheid; 27. ontkenning; 30. uit gestrekte boomloze vlakte in Zuid- Amerika; 33. plaats in Overijssel; 34. lichaamsdeel; 36. plaats op de Velu- %ve; 38. Japanse gordel; 39. griezelig; 45. bloeiwijze; 46. rivier in Frank rijk; 47. letter van het Griekse alfa bet; 48. gewricht; 49. overzetvaar- tuig; 51. lidwoord; 53. ruimte om brood te bakken; 54. vis; 56. deel van een schrijfmachine; 57. R.K. geeste lijke; 59, titel van de keizer van Ethi opië; 61. doorzichtig garenweefsel; 64. tijding; 66. splitsingsprodukt van een molecule; 68. vrucht; 69. blad pa pier. Remonstrants Ger. Gemeente Somineisdijk: 10.00 uur ds. Bierman, Breda. Leger des Heiis Zierikzee: 10.00 uur samenkomst lui tenant De Pree. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur It. P. Dijkstra. KERKNIEUWS Gereformeerde Kerken Beroepen te Hoogezand-Sappe- meer: C. W. Plooy, Ulrum. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Haarlem in samenwer king met dovenzorg: J. J. van Ecke- veld, Zeist; te Borssele: D. Hakken berg, Lisse. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 7-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 5.126.920 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 8,75; 55-56 gram 9,05; 60-61 gram 9,05; 65-66 gram 9,05 - 11,10. Eierveiling: Aanvoer 1.217.160 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 8,85; 56-57 gram 9,00 - 9,05; 61-62 gram 9,15; 66-67 gram 9,10 -ƒ 10,90. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: traag. Eieren van 48-54 gram 8,50 -ƒ 9,35 per 100 stuks, kg-prijs 1,77 -ƒ• 1,73; 57-61 gram 9,75 - 9,90 per 100 stuks, kg-prijs 1,71 - 1,62; 64-67 gram 11,00 - 12,30 per 100 stuks, kg-prijs 1,72 - 1,84. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 7-10. Aanvoer: 237 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1800 - f 3000; voljarige f 1600 - f 2400; 2-jarige, luxe (merries) 1400 - 2100; 2-jarige luxe (hengsten) 1300- 2000; 1-jarige, luxe (merries) 800 - 1650; 1-jarige, luxe (hengsten) 750 - /;1500; veulens, luxe merries 550 - 1000; veulens, luxe hengsten 550 - 950; hitten 475 - 1400; Shetland- se pony's (ruins) 200 - 400; Shet- landse pony's (merries) 210 - 450. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,00 - 6,90; oude slachtpaar- den 5,80 - 6,60. De handel zeer traag. SCHEEPVAART Abida, 6-10 900 west Sal naar Sal. Acmaea, 6-10 155 west Acapulco naar Yokohama. Acteon, 7-10 te Chittagong. Aldabi, 6-10 van Port Gentil naar La Pallice. Alnati, 7-10 te Amsterdam. Nedlloyd Amersfoort, 6-10 van Port Limon naar St. Maarten. Nedlloyd Rockanje, 6-10 van Char leston naar Libië. Ondine, 6-10 110 noord Flores naar New York. BRIGHTON - Op het jaarlijks con gres van de Britse conservatieven in Brighton heeft de minister van finan ciën, Sir Geoffrey Howe, verklaard dat de regering van premier Marga ret Thatcher volgend jaar niet de be lastingen zal verlagen om „stemmen te kopen" voor een nieuwe ambtster mijn. De belastingen zullen alleen naar beneden gaan als en wanneer de regering zich zulks kan veroorloven, aldus de minister. OOST-BERLIJN - De bevolking van Oost-Duitsland zal meer in ploe gendiensten moeten werken om de ambitieuze ekonomische doelstellin gen van de regering te halen. Dit valt op te maken uit het jongste informa tieblad van de regering. De regering streeft er naar in elk groot in dustrieel bedrijf van maandag tot en met vrijdag een drieploegenstelsel in te voeren en op zaterdag en zondag een ploeg te laten werken. Op die ma nier zou de kostbare industriële uit rusting beter worden benut. NIVON is de roepnaam van het Ne derlands Instituut voor Volksont wikkeling en Natuurvriendenwerk. Een organisatie die in ons land al zo'n vijftig jaar aan de weg timmert. Eigenlijk aan zeer vele wegen. In de jaren twintig uit vooruitstre vende kringen voortgekomen, kan men in moderne termen stellen, dat het NIVON één van de eerste „maat schappij-kritische" organisaties is. De verouderde begrippen Volks ontwikkeling en Natuurvrienden- werk dekken thans taken en aktivi- teiten, die zeer veel mensen als hoogst urgent en aktueel ervaren. We denken daarbij aan kernenergie en een goed beheer van het milieu. De V en de N uit NIVON betekenen thans een voortdurende konfrontatie met een maatschappij, die steeds meer wil produceren; een wereld waarin de kwantiteit een allesoverheersen de rol dreigt te gaan spelen en waarin de mens zich verloren voelt. Het NI VON zet zich daar aktief kritisch te gen af. Zij organiseert vormingscursussen, lezingen, gespreksgroepen, films, ex- kursies enzovoort. Zo kent zij vroege strandwandelaars en ijveraars voor wijkcentra in massala monotone hoogbouw. NIVON wil mensen elkaar laten ontmoeten in een normale menselij ke sfeer en situatie. Een aspekt van het NIVON dat daar mee te maken heeft is het organiseren van reizen en het oprichten, in stand houden en be heren van Natuurvriendenhuizen. Huizen die ten dienste staan van de leden, met het doel hun in staat te stellen een goedkope en sfeervolle vakantie te genieten. De huizen va riëren van zeer eenvoudig, tot zeer luxueus. Ons eigen land kent vijftien van die huizen. Over de grens in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland staan nog eens zo'n 725 huizen. Vaak met kampeerterreinen. De NIVON-leden van Schouwen- Duiveland waren lange tijd zoge naamde „landelijke leden". Sinds enige tijd zijn zij echter onderge bracht bij de afdeling Goes met kon- taktadres op Schouwen-Duiveland. Men streeft er echter naar om op Schouwen-Duiveland tot een zelfstandig funktionerende afdeling te komen. Daartoe belegt het NIVON een ken nismakingsavond voor iedereen die iets meer over het NIVON wil weten. De avond wordt gehouden op dins dag 12 oktober 's avonds om 8 uur in het Zeeuws Pannekoekenhuis te Zie rikzee. Men kan daar dan alle ge wenste inlichtingen krijgen en er zul len dia's worden vertoond van diver se Natuurvriendenhuizen, ledereen is daar van harte welkom. Namens het NIVON Andrea Pols Begin november verschijnt een herdruk van: door W. P. de Vrieze In dit boek staan foto's met verklarende tekst uit de perio de 1896-1940 en geschiedkundige bijzonderheden betref fende de voormalige gemeenten Kerkwerve, Serooskerke, Noordwelle, Ellemeet, Elkerzee-Scharendijke en Duiven- dijke. PRIJS: f 30,00 FA. W. J. GOUDZWAARD ZN Noordstradt 33-35 Haamitada Tel. (01115) 1331 HOOGERHUIS B V. Hogezoom 194-200 Renetse Tel. (01116)1343 op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Va% ol 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij wergevers, buren of leveranciers. 2.000,— 24 x 102,23 f 3.000,-36x111,30 5.000,— 48 x 150,46 f 8.000,-60x199,48 f10.000,— 72x218,17 15.000,— 72x320,92 f 20.000,72x423,67 f25.000,— 72x526,42 f30.000,— 120x461,34 f40.000,— 120x610,92 W.A. met gratis groene kaart Boven 23 jaar Beneden 23 jaar 600 kg f189,- f263,- 800 kg f 263,- f 367.- 1000kg f 337,- f470,- enz. Premiebetaling per kwartaal halfjaar en jaar. OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110)2605 Mulockstraat 22 - Zierikzee BRUINISSE/ZIERIKZEE - Frankrijk was tot in het begin van de jaren zeventig het land, waarnaar Neder land de meeste mosselen exporteerde. Door opvoering van de eigen produktie langs de kusten en in de baaien van de Noordzee en het Kanaal (Bretagne en Normandië) ging het de laatste 10 jaar in eigen behoefte voorzien. Ook de Spaanse mosselkuituur was in opkomst en vond een plaats op de Franse markt. Gevolg een gestadige terugloop van de Nederlandse export, iets wat niet in de eerste plaats in geld, maar wel in de verkochte hoeveelheid wordt gevoeld. Met enkele uitschieters van plm. 50,-, was de gemiddelde prijs 23,- tot 30,- per ton. Schepen die in het Mosselfohds terecht komen ontvan gen de bodemprijs van 22,- per ton. Voor beide kategorieën handel en fonds geldt een aftrek van 7,- per ton, waaruit het fonds wordt gevoed. Stortingen in het Fonds worden in de loop van het jaar of aan het einde van het seizoen terugbetaald ais de in houd van de pot boven de 2 miljoen gulden komt. Verleden jaar nam Frankrijk plot seling weer veel meer mosselen af, dan men de laatste jaren gewend was (bijna 2 keer zoveel als in 1980). Dit jaar wil het blijkbaar weer minder lukken. Tot begin oktober wachtte men tevergeefs op een ople ving van de Franse bestellingen. Niet genoeg Hierin is in dc afgelopen week ge lukkig een geringe verbetering geko men, maar niet genoeg om alle ladin gen die werden aangevoerd, door de handel te laten aannemen. Er kwamen namelijk 86 ladingen van het Wad, plus nog enkele uit Zee land en dat betekent een aanvoer van meer dan 60.000 tonnen, of 6 miljoen kilo. Een aaiTtal ladingen die bij iets minder aanvoer zeker door de handel zouden zijn gekocht, moesten uitwij ken naar het Mosselfonds. De prijzen vielen daardoor weer te rug naar het niveau van de week voor 27 september. De VI 26, de 37 meter lange in 1975 gebouwde Noordzeekotter van de heer L. de Nooyer uit Arnemuidcn is verkocht aan dc firma R. Oost te Urk en vaart nu als UK 292. De heer De Nooyer kreeg half sep tember een nieuw schip. In de oude kotter staat een in 1975 gebouwde Deutz dieselmotor (760/1295 pk). De huid van de beer 32. Zonder zich een ogenblik te bedenken, stormt Olaf naar voren en Thorfinn houdt ont hutst zijn paard In. als hij zijn dikke bondge noot brullend op zich toe ziet komen. Maar wanneer hij tussen de bomen een aantal schreeuwende krijgers gewaar wordt, begrijpt hij. dat er wel het een of ander aan de hand moet zijn. „We zijn ontdekt, kijk uit!" hijgt Olaf. Thor finn verliest zijn zakelijke kijk op de dingen niet. „Achterop, vlug!" gebaart hij de benauwde berenjager Even later stormt het taaie paard je met zijn twee vluchtelingen over een smal weggetje, terwijl achter hen het geschreeuw der krijgers langzaam wegsterft. Op een don kere plek, diep in het woud. stijgen ze af en verschrikt luistert Thorfinn naar wat er ge beurd is. „Nou zijn we vogelvrij", steunt Olaf. ..'t Is mooi. Ik ben een vogelvrij opgejaagd stuk wild geworden. Ik geloof, dat we naar de Joms moeten vluchten" Thorfinn knikt. ..Ja' We moeten een boot hebben en dan zoeken we bescherming bij de Joms

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7