Brouwershaven in het nieuw Eerste thuiswedstrijd voor Mevo '80 heren 6 x X 8 X X X x VOETBALKLUBS VERBAASD OVER ENORME AANSLAGEN WATERSCHAP X X X X X X X X X X X X y X X X X X X X X X X X X X y X X X X X ZSC neemt zaterdagmiddag fweede terrein in gebruik Ad den Boer Rinus Bakker Cor v/d Werve 1 Goes-Bruse Boys 2 Zierikzee-Middelburg 3 DFS-Duiveland 4 Apollo-WIK 5 Brouwershaven-Hoedekenskerke 6 ZSC -Bevelanders 7 SDO-Renesse 8 WalcherenlI-Dreischor 9 Ouwerkerk-RCS IV 10 EMM-Delta Sport 11 Mevo '80-HPV 12 Tjoba Ill-All Ready 13 Veere-SKNWK (d) 14 Dreischor-Kruiningen (d) 15 WIK-Smerdiek (d) ZIERIKZEE - In de zesde Nieuwsbode-Toto zochten we onze kandidaten eens een keer uitsluitend aan de Schouwse kant van het voormalige eiland. Twee van de drie Totoïsten zijn in voetbalverenigingen bestuurlijk aktief en een „dient" zijn vereniging binnen de krijtlij nen. Bij DFS was voorzitter Rinus Bakker genegen zijn licht te laten vallen op ons zesde rijtje van vijftien wedstrijden, in Dreischor was VV Dreischor-penning- meester en paardenfreak Cor van der Werve beschikbaar en in Kerkwerve vonden we WIK-speler Ad den Boer be reid om ook een gooi te doen naar een toppositie in het tussenklassement van de Nieuwsbode-Toto in het sei zoen 1982-1983. De taak van het drietal is allesbehalve gemakkelijk. Sinds de vorige week hebben we twee kop lopers. Nadat Bert de Vos in de eerste aflevering tot tien goede voorspellingen kwam, schaarde SKNWK-speler Arie Folmer zich de afgelopen week aan zijn zij. De drie ondervraagden kregen deze week een hele serie fikse problemen op te lossen: twee KNVB-bekerwedstrijden, zeven afdelings kompetitieduels, een handbal-, een volleybal- en een korfbalwedstrijd en de ontmoetingen van de drie eilandelijke damesvoetbalteams. Ondanks de 3-2 nederlaag van Bru- se Boys de vorige week in het kompe titieduel tegen het Brabantse Good Luck, hebben de drie ondervraagden hun vertrouwen in de ploeg van Jan Englebert nog lang niet verloren. Za terdagmiddag moet de ploeg naar Goes om daar te bekeren tegen de plaatselijke zondag derde klasser. De twee verenigingsbestuurders hou den het op Bruse winst. „Ik ben wel optimistisch", zegt Cor van der Wer ve. „Een tweede klasser tegen een derde klasser. Dat moet toch kunnen voor Bruse Boys". Ad den Boer tipt op een gelijkspel. „Als Bas de Zeeuw de juiste formule heeft gevonden voor zijn ploeg, dan moet het lukken tegen Middelburg", denkt DFS-voor- zitter Rinus Bakker. „En ik geloof, dat hij die formule al heeft. Ten minste als ik de laatste twee uitsla gen zo eens bekijk", onderstreepte Cor van der Werve. Toch durft Bak ker niet verder te gaan dan een pun- tendeling. De beide anderen tippen op een Zierikzeese zege. Niet gemakkelijk Rinus Bakker krabt zich eens be denkelijk achter de oren bij de derde wedstrijd van Toto 6: DFS- Duiveland. „Wat WIK kan, kan DFS toch ook. Dus een zege voor ons", zegt hij snel met een brede lach. Ad den Boer, die de vorige week een belangrijk aandeel had in de zege van WIK op Duiveland, houdt het nu op een zege voor de ploeg van Piet Roks. Ook hij kan een lachje niet on derdrukken als hij de „twee" aan kruist. Cor van der Werve op zijn beurt houdt de deugd een beetje in het midden en tipt op een puntende- ling in de eilandelijke derby. „Meer als een gelijkspel zie ik voor ons niet zitten bij Apollo. Daar hebben we het nog nooit gemakkelijk gehad", on derstreept Ad den Boer zijn drietje bij Apollo-WIK. Ook Rinus Bakker gokt op een gelijkspel, terwijl Cor van der Werve een kleine Kerkwerf- se overwinning wel ziet zitten. „Dat mag beslist geen punt wezen voor Brouwershaven", vindt Rinus Bakker rijkelijk optimistisch bij Brouwershavan-Hoedekenskerke. Ad den Boer geeft de punten aan de bezoekers mee en Cor van der Werve hoopt op een puntje voor de Brouwe- naren. Unaniem zijn de voorspellin gen bij ZSC-Bevelanders. In een re- kordtempo verschijnen er drie eent jes. „Ik vul een zege vorZSC in, maar ze zullen het niet gemakkelijk krij gen". denkt Ad den Boer. „Wij heb ben er met WIK tegen geoefend, maar dat Bevelanders heeft een leuk voet ballende ploeg. Wij werden er ko- plcet weggetikt". Ook Renesse mag zich nog niet verheugen in de gunst van de gokkers. Alleen Rinus Bak ker ziet een gelijkspelletje zitten, ter wijl de andere twee SDO tippen als winnaar in het zondagse afdelingsdu el. Realistisch Dreischor heeft in het seizoen 1982/1983 nog niet het zoet van een overwinning mogen smaken. Drie keer kwam de ploeg van Kees Kom mer met een gelijkspel uit de bus. Logisch eigenlijk, dat alle drie de ondervraagden ook nu uitgaan van een puntendeling. „Ik zou eigenlijk super-chauvinistisch moeten zijn", meent Dreischor-bestuurslid Cor van der Werve. „maar ik ben maar rea listisch en hoop voorlopig op een ge lijkspel. maar ik wil deze uitslag best fout hebben, doordat het toch een zege wordt voor Dreischor". Ou- werkerk heeft duidelijk de gunst van het drietal gewonnen. Drie keer een Ouwerkerkse zege onderstreept deze veronderstelling. „Dat wordt een makkie", stelt Rinus Bakker. Problematischer wordt het bij de volgende drie Toto-wedstrijden, branchevreemde sporten. EMM- Delta Sport is een van de laatste oe fenwedstrijden van het heren hand balteam van trainer/coach Cor Mol. Ad den Boer en Rinus Bakker hou den het blindelings op een zege voor de eilandelijke formatie, maar Cor van der Werve meent ergens in zijn achterhoofd te weten, dat EMM „ho ger" speelt dan de Zierikzeese ploeg en laat de winst in Middelburg zit ten. De volleybalploeg van de heren van Mevo '80 ging uiterst knap van start in de eerste kompetitie wedstrijd in een hogere klas. Via de Zierikzeesche Nieuwsbode weet het drietal dat Marco Reedijk en de zij nen wat in hun mars hebben: drie keer een Zierikzeese zege op HPV en dus drie keer een kruisje in het eerste vakje. Het blijft nog steeds tobben met All Ready. Toch durven Ad den Boer en Rinus Bakker de Zierikzeese korfbal eerste klasser een puntje te voorspellen in de uitwedstrijd tegen Tjoba III. Van der Werve tipt op Zie- rikzees verlies. Damesvoetbal Veere krijgt in de eerste klas van het damesvoetbal het dit jaar sterk akterende SKNWK op bezoek. „Vee- re is erg sterk", vindt Ad den Boer, „maar toch een kleine zege voor de Nieuwerkerkers". Rinus Bakker gaat op het Schouwen-Duivelandse chauvinisme af, maar Cor van der Werve meent, dat een gelijkspel al erg mooi zou zijn voor de Nieuwer- kerkse dames. De damesploeg van Dreischor „gaat" dit seizoen nog niet zo lekker. Vandaar dat Ad den Boer en Cor van der Werve realistisch zijn en Krui- ningse winst voorspellen in Drei schor. Rinus Bakker tipt op winst voor de dames van coach Adrie Geel hoed. De vijftiende en laatste wedstrijd uit het rijtje is die van de dames van WIK. Smcrdiek komt naar Kerkwerve. „Eigenlijk zou ik de Thoolse dames moeten laten win nen, maar dan mag ik vast niet meer komen kijken, dus vul ik maar een „een" in", zegt Ad den Boer glunde rend. Cor van der Werve blijkt ook op de hoogte van de kracht van de Kerkwerfse dames. „Ze kunnen daar niet anders dan winnen, dus dat is niet zo moeilijk". Rinus Bakker vult bescheiden een drietje in. In deze zesde aflevering van de To to zouden we gezien de overtollige re gen van de laatste 36 uren best eens te maken kunnen krijgen met een of meerdere afgelastingen. Vandaar hierbij ter kennisname de regeling bij geval van afgelastingen. De sport - redaktie van de Zierikzeesche Nieuwsbode verzorgt in onderling overleg ook een Toto-rijtje, dat als vervangend zal worden gehanteerd. Niet dat de redaktie er van uitgaat, dat zij de wijsheid in pacht heeft, maar anders zou bij eventueel een of twee afgelastingen „vervalsing" op treden in de aantallen mogelijkhe den van de Totoïsten. Zolang er niet meer dan zes vervangende uitslagen toegepast hoeven te worden blijft het afgedrukte Toto-formulier in wer king. Bij meer dan zes afgelastingen vervalt het formulier en krijgen de drie deelnemers in een later stadium een nieuwe kans. Programma rekreatiekompetitie volleybal ZIERIKZEE - Vanavond (vrijdag) staan er in sporthal Onderdak weer twintig wedstrijden uit de rekreatie- volleybalkompetitie op het program ma. 18.45 uur: DFS 3-Renesse 4 (J); Kwiek 4-WIK jl (J); Brouw-Mevo D2 (Dl); WIK j2-Kwiek 5 (J). 19.35 uur: ZRKZiekh. 1-CSG (A); ZWN-Brogum (C); Mevo Dl- ZRKZiekh. 4 (D2); Renesse 2-VCS (E). 20.25 uur: Zeelandia 1-Renesse 1 (B); Mevo 4-Fiscus 1 (C); ZRKZiekh. 3-Renesse 3 (Dl); PJZ 2-PTT (E). 21.15 uur: Mevo 2-Havenpark (A); WIK 3-Fiscus 2 (C); DFS 2-Kwiek 2 (D2); PJZ 1-Onderdak (B). 22.05 uur: De Putters 1-BB Wan- sink (A); Kwiek 1-Cluzona 1 (B); Me vo D3-DFS 1,(D1); Rabobank-Zeelan- dia 2 (E). Basketball Mevo '80 ZIERIKZEE - Het komende week einde komen alle zes de teams van basketballvereniging Mevo '80 in ak- tie. Op vrijdagavond (vandaag) spe len zowel het eerste damesteam en het meisjes aspirantenteam een uit wedstrijd. De dames spelen in Vrou wenpolder tegen De Polder. Aan vangstijd is 19.30 uur. Om 20.00 uur begint in Colijnsplaat de wedstrijd van de aspiranten tegen Delta Colijn. Zaterdagavond 9 oktober spelen vier Mevo '80-teams hun wedstrijden in sporthal Onderdak. De meisjes junioren bijten om 16.30 uur het spits af tegen Smokkelhoek 2. Een uur la ter speelt het tweede damesteam te gen Volharding. Om 18.30 uur treedt het tweede herenteam aan tegen Dy namo '70 3 en om 19.30 uur is het de beurt aan het eerste herenteam om Operatie van repliek te dienen. Programma HSD Zaterdag 9 oktober Jongens A: HSD-Warande 4, 13.30 uur. Jongens B: Hercules-HSD, 14.30 uur, vertrek 12.45 uur vanaf het club gebouw. Jongens C: HSD-Middel- burg 2, 11.30 uur. Jongens D: Made- HSD, 11.00 uur, vertrek 09.15 uur vanaf het klubgebouw. Jongens ED: vrij. Meisjes A: HSD-Push 3, 11.30 uur. Meisjes B: HSD-Zevenbergen, 14.30 uur. Meisjes B2: HSD-Pelikaan 2, 10.00 uur. Meisjes D: Etten Leur 2- HSD, 13.15 uur, vertrek 11.45 uur vanaf het klubgebouw. Zondag 10 oktober Dames: HSD-Vlissingen 2, 12.00 uur. Heren 1: Goes-HSD, 14,45 uur, vertrek 13.45 uur vanaf het klubge bouw. Heren 2: HSD 2-Tempo 6, 14.00 uur. Heren 3: Etten Leur B-HSD A, 14.30 uur, vertrek 13.00 uur vanaf het klubgebouw. Nieuw rekord zevenkamp voor Jacolies van Gastel HELMOND - Tijdens de junioren- atletiek-interland tussen Nederland en België, die in Helmond werd afge werkt, heeft Delta Sport-atlete Jaco lies van Gastel een klubrekord op de zevenkamp gevestigd. De B-juniore, die nu in aktie kwam bij de A- meisjes kwam over de zeven discipli nes aan een totaal van 4833 punten, een verbetering van het Delta Sport- rekord met ruim 400 punten. In de eindklassering legde de Zie rikzeese atlete beslag op de vierde plaats achter drie landgenotes. Haar 4833 punten bouwde zij achtereenvol gens als volgt op: 100 meter horden in 15,02 sek., kogelstoten 10.01 meter met de 4 kilo-kogel, hoogspringen 1.63 meter, 200 meter 26,56 sek., speerwerpen 29.50 meter en de 800 meter in 2.30,7 min. De prestaties op de 100 meter horden, het kogelstoten en de 200 meter betekenden stuk voor stuk persoonlijke rekords. BROUWERSHAVEN - Het eerste team van voetbalvereniging Brouwershaven werd de afgelopen week voorzien van nieuwe shirts. Schildersbedrijf Hagestein/Verboom was de gulle gever. Ter gelegenheid van het eerste officiële optre den in de nieuwe outfit poseerde de ploeg met trainer Kees van Dijke voor de fotograaf van de Zierikzeesche Nieuws bode. Regio-vergadering in klubhuis DFS in Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE - Tijdens een goed bezochte regio-vergadering van Schouwen-Duivelandse voetbal verenigingen zijn weer een heel serie problemen en pro bleempjes aan de orde geweest, die in het eilandelijke voetbalgebeuren leven. De vergadering werd dit keer ge houden in de kantine van sportpark Van Zuijen in Burgh-Haamstede en omdat DFS gastheer was, werd de vergadering geleid door Rinus Bakker, voorzitter van de Burgh-Haamsteedse voetbalklub. Behalve vertegen woordigers van twaalf van de dertien verenigingen (al leen de SV Ouwerkerk was met berichtgeving afwezig), waren er ook afgevaardigden van het zaalvoetbalgebu- ren, de kommissie zomeravondvoetbal van het rayon Zierikzee en last but not least Dick Mooij, lid van het bestuur van de afdeling Zeeland van de KNVB. Eerste belangrijke diskussiepunt van de vergadering was de verras sende mededeling van de afdeling Zeeland van de KNVB, dat zij van zins zouden zijn om vanwege het exploitatie-overschot van 29.024,58, ontstaan door een reeks kostenbesparende maatregelen, de klubs per lid een gulden terug te be talen. „Deze mededeling komt een beetje vreemd op mij over", meende Dig Vleugel van de VV Bruse Boys. „Elders in het jaarverslag over 1981/1982 wordt gesuggereerd dat de afdeling in de toekomst bij de klubs aan zal moeten komen kloppen voor een hogere bijdrage. Kunnen we in dat licht dan niet beter voorstellen, dat ze die gulden nu maar houden en in een reserve-potje stoppen". Reserveren „Dat is allemaal leuk en aardig, maar maken ze dan dat geld in Mid delburg niet voor andere zaken op", argumenteerde Johan van de Vaate van VV Renesse. Ook Gerard Kra keel van VV Duiveland voelde enigs zins de^e angst. Volleybal ZIERIKZEE Zaterdag 9 oktober worden in sporthal Onderdak in Zierikzee vier thuiswedstrijden van Mevo'80 volleybalteams afgewerkt. Zonder wat af te willen doen aan de belangrijkheid van de overige teams, springt het eerste optreden van de eerste herenplocg van de Zierikzeese vereniging in eigen om geving er duidelijk uit. Na het sukscsvollc kompctiticdcbuut tegen het uit Pernis afkomstige Pollux in de Rotterdamse sporthal De Enk, waarbij de ploeg van Marco Reedijk vooral Indruk maakte in de tweede set, die met maar liefst 15-0 werd gewonnen, is iedereen nu natuurlijk benieuwd wat de ploeg er in eigen hal van gaat bakken. AMSTERDAM De afdeling Amsterdam van de ambtenarenbond ABVA/KABO vreest dat er volgend jaar 750 800 arbeidsplaatsen verlo ren zullen gaan bij de gemeente Amsterdam door bezuinigingen. Andermaal fungeert een Rotter damse ploeg als opponent. Dit keer valt HPV de eer te beurt om tegen Mevo'80 te mogen aantreden. Dit team degradeerde het vorig seizoen uit de eerste klas naar de tweede klas, terwijl het tweede team van de ze vereniging een stapje omhoog deed. Evenals Mevo'80 promoveerde deze ploeg van de derde naar de twee de klas. De tegenstander van zater dagavond kan mede daardoor abso luut een zware dobber worden ge noemd. waartegen Mevo'80 kan to nen, dat de Zierikzeese ploeg momen teel uit het juiste hout is gesneden. De wedstrijd begint om 18.00 uur en de ploeg van Reedijk zal beslist de nodige publieke steun kunnen ge bruiken. Reserve teams Het tweede herenteam van Mevo'80 speelt eveneens een thuis wedstrijd. Data C/D III uit Oud- Beijerland fungeert om 18.00 uur als tegenstander. Om 16.45 uur spelen zowel het vierde dames- als vierde herenteam. Het goed gestarte vierde heren- team krijgt bezoek van Volley/vdB IV uit Mljnshecrcnland. Dit team van dc Zierikzeese vereniging moet in staat geacht worden om ook dc wedstrijd positief af tc sluiten. Het vierde damesteam kwam in dc kom petitie nog niet in aktie en ontmoet nu het derde damesteam van Spivo uit Spljkenlssc. Het eerste damesteam van coach Hans Boot ging in de eerste kompeti tiewedstrijd tegen het sterke Ibis uit erst nerveus van start, kwam met 0-2 in sets achter, maar sleepte uiteinde lijk op karakter alsnog een wed- strijdpunt uit het vuur. Zaterdag avond speelt de ploeg in en tegen Geervliet haar tweede wedstrijd. Een kleine zege ligt in de lijn van de verwachtingen. Het derde da mesteam trekt naar Brielle om 19.45 uur in sporthal De Dukdalf de strijd aan te binden met TOP IV. Het derde herenteam tenslotte komt om 17.30 uur in gymzaal De Dreef in Bruinisse in aktie tegen het eerste herenteam van Kwiek, hetgeen waarschijnlijk te zware kluif zal zijn. „Laat ze die gulden per lid maar te rugstorten. Je weet maar nooit hoe ver die gesuggereerde „toekomst" nog weg is. Anders ligt het als die verhoging er het volgend jaar al gaat komen. Laat ze het dan maar houden". Leo van den Ouden van VV Mevo was het met de stellingname van Krakeel wel eens, „want", zo meende hij, „we moeten niet te veel geld in Middelburg achterlaten, dat er niet hoeft te zijn". Navraag onder de verenigingen maakte duidelijk dat er een duidelijke patstelling aan de orde was: zes verenigingen waren voor reservering, zes voor terugbeta ling. Voorlopig gaf het zaalvoetbal de doorslag naar het reserveren. Aan de orde kwam vanzelfspre kend ook het plan om het systeem met de regio-afgevaardigden na een kort, maar hevig bestaan, af te schaf fen. „We moeten onszelf de vraag stellen of het zinvol is, dat regio afgevaardigden blijven bestaan, of dat we blij moeten zijn dat ze ver dwijnen", stelde Rinus Bakker. „Punt is in ieder geval wel, dat we er met z'n allen van overtuigd zijn dat een dergelijk systeem in ieder geval eilandelijk moet blijven bestaan. Het is van groot belang, dat de der tien verenigingen hier met regelma tige tussenpozen met elkaar van ge dachten wisselen over de problema tiek die er bij deze en gene vereni ging speelt. Mogelijk kunnen we dan met z'n allen een oplossing bedenken voor het mankement waar een van de verenigingen mee heeft af te reke nen". Kontakten „Dc regio Beveland/Schouwen- Duiveland heeft naar zijn mening - en hierin slu ik zeker niet alleen - goed gcfunktioneerd", legde Dig Vleugel als een van de regio afgevaardigden van deze regio uit. „Je kon in zo'n beperkt groepje be hoorlijk diep op dc materie ingaan. Wc zullen het overleg best missen, maar er zijn al stemmen opgegaan om straks, als het afdelingsbestuur besluit het systeem overhoord te gooien, toeh de goede kontakten tus sen dc klubs in dc regio Bcvcland/ Schouwen-Duiveland gaande te hou den. Wij als Schouwen-Duivelandse regio-afgevaardigden zullen het systeem best missen, maar duidelijk is, dat we in de gegeven situatie niet anders kunnen. Het systeem heeft geen nut gehad, en wat geen nut heeft, moet maar weg". Dick Mooij verwoordde het stand punt van het afdelingsbestuur waarom besloten is tc stoppen met dc regio-afgevaardigden. „Er is gewoon niets uitgekomen. Juist daarom wil het hoofdbestuur stoppen met de1 regio-afgevaardigden. De regio Zeeuws-Vlaanderen funktioneerde totaal niet en op Walcheren was het al nauwelijks beter. Het is in zo'n ge val best wel jammer voor die ene re gio, waarin wel serieus werd ge werkt aan het goed draaien van een dergelijk, onomstotelijk positief li chaam, maar het is niet anders. Beve land /Schouwen-Duiveland is nu wel degelijk de dupe van de laksheid van de kollega's in de twee andere regio's. Waterschap Tijdens de rondvraag kwam Bruse Boys-penningmeester Kees Heule met de vraag aan de vergadering of het bij de andere verenigingen was opgevallen, dat ook bij hen de aan slagen verontreinigingsrechten op een afschuwelijke manier de pan uit rijzen. „In 1978 betaalden wij 129,- en nu moeten we al 1.286,40 betalen aan het waterschap. Dat is toch wel een beetje te bar", vond Heule. Konkrete cijfers konden de andere verenigingen staande de vergadering niet geven, maar wel werd gesteld door diverse afgevaardigden, dat ook bij hen was opgevallen, dat er een enorme stijging in de aanslagen was geweest. „Misschien is het wel zinvol om met z'n allen een bezwaar schrift in te dienen", stelde Rinus Bakker voor, een voorstel dat una niem werd aangenomen. Als extra suggestie werd voorgesteld de zaak in handen te leggen van Herman Fe- ringa van de BUMA, een lichaam, dat sinds een jaar ook de belangen van de sportverenigingen op zich heeft genomen. Ook uit de koker van Bruse Boys kwam het voorstel om te trachten op korte termijn een kursus voor jeugd trainers op Schouwen-Duiveland te krijgen. „Het is wel leuk, dat diverse senioren-voetballers als jeugdtrai ners funktioneren, maar het lijkt me toch zinvol als er ook een aantal ko men met een theoretische scholing. Naast de goede wil van de leden is enige theoretische kennis van wat men leert onontbeerlijk", meende Dig Vleugel. Op aanraden van de DFS-voorzitter werden alle vereni gingen aangespoord om de mogelijk heden per vereniging te peilen en het resultaat aan Vleugel door te geven, zodat de kursus er op korte termijn kan komen. Openstelling Ton Petiet van de voetbalvereni ging ZSC kwam met de verheugende mededeling, dat zaterdag 9 oktober het nieuwe terrein van de Scharen- dijkse vereniging in gebruik geno men gaat worden. Burgemeester W. den Boer van Middenschouwen zal zaterdagmid dag de aftrap verrichten van de kom petitiewedstrijd tegen Bevelanders, waarmee het terrein dan offcieel in gebruik zal zijn. „Men zal de komen de maanden waarschijnlijk een be hoorlijke puinhoop aantreffen op ons komplcx, maar dat is onoverkome lijk. Ik hoop en verwacht dat d kollega-vcrenigingen daar begrip voor op kunnen brengen", voegde Petiet nog aan zijn berichtgeving toe. In zijn afrondend woordje wilde Dick Mooij nog even terug komen op de problematiek met de regio- afgevaardigden. „Als jullie hier op Schouwen-Duiveland door willen gaan met inter-klub-overleg. dan vinden wij als afdelingsbestuur dat prachtig en ik zal er dan ook persoon lijk voor zorgen, dat bij dergelijke vergaderingen steeds iemand van het afdelingsbestuur aanwezig is". De volgende vergadering, medio maart 1983, wordt gehouden in het klubhuis van Dreischor. DEN HAAG - De plannen van mi nister Gardeniers (volksgezondheid) voor de sluiting van ziekenhuizen en zickenhuisafdelingen moeten van ta fel. Dat betoogden de provincies en de Nationale Ziekenhuisraad in Den Haag op een hoorzitting van de vaste kamerkommissie voor volksgezond heid over het beddenreduktieplan van de minister. DEN HAAG - Bij de verwerking van de aanvragen voor studiebeur zen is een achterstand ontstaan. Uit gaande van de maatstaf dat aan vraagformulieren die voor 1 juli zijn ontvangen voor 1 september tot een beslissing behoren te leiden was er op laatst genoemde datum een ach terstand van enkele duizenden aan vragen. Het aantal berekende toela gen bedroeg op dat moment ongeveer 53.000, dat is ongeveer 1500 meer dan het vorig jaat op hetzelfde tijdstip

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6