Tuincentrum Renesse Amro Bank, IQ want banken verschillen. 12.425,- Nu direct leverbaar hEtGEsdiEnkEnhuis IN HET ZADEL Fa. Gebr. Verton zamnfO [UbMM (BtBeBlIüBlBB) as:,,,,.,,,, r-i Bij Amro heeft de ondernemer een vaste gesprekspartner Laat u bewijzen dat u bij Amro beter af bent. Uit onze afdeling THEOLOGIE Wij zijn weer terug van vakantie KWAKERNAAK Gemeente Westerschouwen BATAVUSH NU PLANTTIJD!Zo'n keus vindt u nergens: HOVENIERSBEDRIJF STO UT JE S DIJK Koopt bij onze adverteerders RUITERSPORT DE VRIEZE Te koop Groot woonhuis Chauffeurs-vakopleiding Truck Training „BERT NEIJENHUIS" TUINHUISJES PRIEELTJES 't Is alweer een paar jaar geleden dat hun omzet zó steeg dat Brouwer en Hiemstra besloten hun machinepark fors uit te breiden. Nu echter stagneert de afzet en blijkt de capaciteit te ruim bemeten. Maatregelen zijn geboden. Want 't is duidelijk dat de huidige situatie op langere termijn de continuïteit van het bedrijf bedreigt. Brouwer en Hiemstra gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze maken plannen om met export hun potentieel weer ten volle te kunnen benutten. Maar, ze missen ervaring op buitenlandse markten. Hoe kom je in contact met een actieve, betrouwbare agent-importeur? Hoe gaat 't met trans acties in vreemde valuta? Vragen te over. Brouwer en Hiemstra besluiten hun licht 'ns op te steken bij 'hun man' van de Amro Bank De contacten tussen bank en ondernemer lopen bij de Amro Bank steeds via één persoon. Zo groeit vaak een vertrouwensrelatie. En die vormt de basis voor een langdurige samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. De vaste Amro gesprekspartner krijgt steeds meer inzicht in de specifieke bedrijfssituatie. Hij kan dus het aanbod van de bank haarfijn op die situatie afstemmen. Ook Brouwer en Hiemstra horen dus van 'hun man bij Amro'geen algemeen verhaal over de voor-en nadelen van export. Nee, ze krijgen steun die wordt afgestemd op hün situatie. Met hulp van gerichte informatie via een Amro buitenlandspecialist wordt een deugdelijk plan voor de export opgesteld, een plan dat rekening houdt met de sterke en zwakke punten van het bedrijf Amro bemiddelt vervolgens bij het contact met een buitenlandse importeur en maakt Brouwer en Hiemstra wegwijs o.a. op het gebied van het inter nationale betalingsverkeer en doet daarbij suggesties om valutarisico's te vermijden. De Amro Bank wil zich positief onderschei den van andere banken. Door de kwaliteit en de om vang van haar diensten. En door de mentaliteit waarmee die diensten worden verleend. Een en ander doet Amro u graag uit de doeken. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek Dan is ook'hard te maken'dat u als ondernemer juist bij de Amro Bank aan het goede adres bent. Want 't is waar dat banken verschillen. Maar ook dat uw bedrijf het andere niet is. ijpr Bedrijfsruimte te huur 14 En toch niet verteerdf 37,50 uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892 Hollandse Geloofsheldenf 32,50 authentieke levensbeschrijving van o.a. J. van Lodenstein - J. Koelman - A. Hellenbroek - J. Vermeer e.a. T. Mateboer - Bunyan's Christenreisf 9,50 naverteld voor jonge mensen J. Eareckson Jonif 21,50 ontroerend relaas van een invalide jonge vrouw en haar levensstrijd J. Eareckson Een stap verderf 20,50 en nog vele anderen bij: Fa W. J.GOUDZWAARD en Zn. NOORDSTRAAT 33-35 - HAAMSTEDE - TEL. 01115-1331 Seringen, wit, paars, rood. Winterjasmijn In pot, bloeit midden In de winter. Groenblljvende kamperfoelie: NIEUW. Laurierkers voor hagen, groeien snel, makke lijk en zijn erg mooi, vele maten. Rhododendron: paars, lila, rood, rose en wit. Dwergspar, dwergden, dwergfljnspar, voor de kleine tuin. Lavendel In pot, erg mooie, welriekende plant. Op het gebied van hout hebben wij erg veel: biel zen, palen, hekwerk, rolborder, schuttingen, riet platen, enz. Kootjes, blokhutten, hobbyschuren. Nu uw gazon zelf ver- tlcuteren: huur onze electrlsche vertlcu- tuurmachlne, uw gazon knapt er gewel dig van op. Tuincentrum Renesse het best gesorteerd van de eilanden. TUINCENTRUM RENESSE BRABER GROENVOORZIENING B V. LAONE 20 TEL.01116 11320 Dus maandag 11 oktober staan wij weer voor u klaar KAASHANDEL - PASSAGE VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Westerschouwen maakt bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 27 september 1982 heeft besloten om te verklaren, dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend gemeente Wester schouwen, sectie A no. 610. Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening vanaf he den ten gemeentehuize te Burgh-Haamstede voor een ie der ter inzage. De burgemeester voornoemd. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Burgh-Haamstede, 8 oktober 1982 Kerkstraat 1 Burgh - Tel. 01115-1324 Brouwer Hiemstra zitten met overcapaciteit en denken aan export. rL.vKorteNobelstraat37-39 Loensweg 6, 4306 NB Nieuwerkerk (Zld) tel. 01114-1453 Hogczoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard Hoge Kerkstraat 12, Nieuwerkerk met zonnige tuin, grote woonkeuken met open haard, achterkamer, 6 slaap kamers. Totale opp. 271 m! Prijs 95.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42. Tel. 01114-1265 Aanmeldings- en informatie-avond a.s. vrijdag 8 ok tober om 19.30 uur in theorielokaal van AUTORIJSCHOOL j Schuithaven 12 - 4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-3742, b.g.g. 5081 tuinarchitectuur - tuinaanleg en -onderhoud - tuinmaterialen Ook voor hartveroverende en 3000 m2 of gesepareerd gedeelte te Stellendam, ha ven, aan autobaan Inl. 01680-28640. Br. POB 749 Breda naar Hoveniersbedrijf Stoutjesdijk Er zijn nu vier nieuwe Visa's: een snelle, een super snelle, een zuinige en een superzuinige. (Visa II super E 5,1 liter/100 km -1:19,6 - bij 90 km/h constant.) Er is altijd zo'n Visa met vijfde deur, die ook beantwoordt aan uw wensen en budget. V.a. f 12.425,- excl. afleveringskosten en ML-tectylbehandeling. Een proefrit vertelt u meer. blijft u wanneer u uw fiets bij de Batavus fielsenvakman koopt. Wij kunnen u vakkundig adviseren bij de koop en helpen u bij reparatie of onderhoud. 4 t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14