feest bij esselink zierikzee voor iedereen, die denkt aan bouw of verbouw van huis en haard open huis bij esselink Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland SUCCESJES VANBEKKUM Saman's I I GEMEENTE ZIERIKZEE ESSELINK HOUDT OPEN HUIS OP DO. 7, VR. 8 EN ZA. 9 OKTOBER 8 Met grote vreugde en dank baarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje ADRIANUS Wij noemen hem Arend KEES en LENNY DORSMAN VAN DER WEELE 3 oktober 1982 Bilderdijkstraat 71 2951 TB Alblasserdam Tijdelijk adres: R.K. Ziekenhuis, kraamafd. Houttuinen 10, Dordrecht. Langs deze weg willen wij ie dereen bedanken voor de be langstelling en geschenken na de geboorte van onze zoon JOHAN. ADDIE en ANJA VAN KUIJK Brouwershaven, oktober 1982 Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Met deze wil ik, ook mede namens mijn man en zoon, harte lijk bedanken voor de vele belangstelling tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis ..Dijkzigt" en bij mijn thuiskomst ontvangen. Alle dorpsgenoten, kennissen en familie heel veel dank. H. HANSE-v. d. BERGE Oktober 1982 Dillingsweg 1 4308 NV Sirjansland Met droefheid geven wij kennis dat op 83-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en groot vader 1ZAK LEENDERT VAN AST Goes: P. H. VAN AST-VERHAGE Voorschoten: A. M. VAN DEN HOEK-VAN AST D. J. VAN DEN HOEK HELEEN en FRANK-JAN PETER en MARGO Roosendaal: M. C. VAN AST A. M. W: VAN AST-HERRINGS MONIQUE MARTIN PAULINE 4 oktober 1982 Kievitlaan 38, 4461 RB Goes Wat buigt gij u neder, o' mijn ziel. En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!" Psalm 42 - Vers 12 Voor ons onverwachts heeft de HERE tot zich genomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en tante JACOBA CORNELIA VAN DER KLIS-VELTMAN weduwe van M. VAN DER KLIS v.d.m. in de leeftijd van 79 jaar. Veenendaal: W. A. v. d. KLIS Willemstad, G. C. v. d. K1IS Curacao: A. H. v. d. KLIS-DRIEËNHUIZEN HANNEKE ANNEMIEKE MARJOLEIN Maarssen: G. K. v. d. KLIS W. v. d. KLIS-KONING Papendrecht, 5 oktober 1982 Prof. P. S. Gerbrandystraat 19 Moeder is opgebaard in de rouwkamer bij de algemene begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg, alwaar ge legenheid tot condoleren, vrijdagavond van 7 uur tot 7.45 uur en na de begrafenis. De begrafenis vindt plaats zaterdag 9 oktober a.s. na de rouwdienst, welke om 1.30 uur in de aula zal aanvangen. Degene die hierbij aanwezig wil zijn, wordt verzocht om 1.15 uur aldaar te komen. Heden overleed-, nog onverwacht, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder MARIA CORNELIA VAN DIJKE-VAN DEN BERGE weduwe van MAARTEN VAN DIJKE in de ouderdom van 84 jaar. Biddinghuizen: A. C. ZEEMAN-VAN DIJKE C. L. ZEEMAN Oosterland: P. W. VAN DIJKE J. W. VAN DIJKE-DE VOS Uithoorn: W. C. VAN DIJKE M. VAN DIJKE-PELLICAAN Klein- en achterkleinkinderen Bruinisse, 6 oktober 1982 Bejaardentehuis ,,In 't Opper" Correspondentie-adres: Burg. v. d. Havestraat 46, 4307 BD Oosterland De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 9 okto ber a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Oosterland, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula van het Bejaardentehuis ,,ln 't Opper", aanvang 10.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula, na afloop van de begrafenis. Nog geheel onverwachts overleed onze zuster, schoon zuster en tante M. C. VAN DIJKE-VAN DEN BERGE op de leeftijd van bijna 85 jaar. Uit allernaam, E M HOOGERHUIS-VAN DEN BERGE Sirjansland, 6 oktober 1982 Kerklaan 28 Voor de vele blijken van deelneming en medeleven, ons be toond na het overlijden van onze lieve en zeer zorgzame moe der en oma WILLEMINA FLIKWEERT-VAN HEKKE zeggen wij u hartelijk dank. Noordwelle: Familie BOOT-FLIKWEERT Kampen: Familie BAKKER-FLIKWEERT Zierikzee: Familie VAN DEN HOUTEN-FLIKWEERT Zierikzee, oktober 1982 Te koop Vrijstaande woning met grote garage Voorzien van CV (gas) en dubbele beglazing. In prima staat van onderhoud. Ooststraat 45 Nieuwerkerk - Telefoon 01114 .10.74 2 kilo extra mooie Cox'sf 2,25 2 kilo fijne handperenf 2,50 y» kilo witloff 1,95 Mandarijnen nieuwe oogst, zonder pit 8 voorf 2,95 Mooie Hollandse bloemkoolf 1,75 Extra mooie Chrysantenf 2,95 2 hossenf 5,00 TELEFOON (01114) 2028 1SVWW*AA/\/W>AAAA/WV\/V\AAAAASV%AAAAAA/\AAJ Te koop: De echte engelse truien, alle maten in voorraad. J. v. d. Bos, Molenstraat 10, Bruinis se. Citroen Dyane 6, b.j. '74. Tel. 01119-1460 ma. 17.00 uur. Keukentafel met kalonpoot 120x80 van 275,-voor 125,- keukentafel 50 x 80'van 110,- voor 75,-, keukenta fel groen rond 225,-, keu kentafel 50 x.80 met schuifjes 65,-. Duivelands Meubel huis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Last van koude voeten of rugklachten? Een elek. ver warmingskussen brengt uit kómst. Prijs 42,50. Elektro v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Salontafels nieuw. Wenge wit met glas van 425,- voor 125,-. Eikensalontafels rond van 595,- voor 200,-. Salontafels 70 x 130 van 398,- voor 198,-. Duive lands Meubelhuis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. I.g.st. verkerende koelkast. Korte Groendal 14, Zierik- Een zeer snel allround funbo- ard, t.e.a.b., 4 mnd. oud. on- gebr. dames-surfpak, m. 76 en Mistral surfschoenen, m. 39; gebr. surfschoenen, m. 43. Tel. 01119-1482. Inruil: ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes, 2 lattenbodems plus bed 350,-, bejaardenle dikant 80 x 190 met bodem plus bed 250,-. Duivelands Meubelhuis BV. Tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Hulpmiddelen voor gehandicapten Erkend Ziekentondsleverancier I SPREEKUREN Zweeds Rode Kiuis Ziekenhuis Iedere 1e dinsdag v d maand van 9 00 tot 12 00 uur invalidewagens toiletsloelen loophulpmiddelen ROTTERDAM: Goudsesingel 223-225 Zuidpleinflat 117 Motorstraat 7-9 SCHIEDAM: St. Liduinastraat 15 Visreklame Visreklame 1 kilo Zeeuwse garnalen3,50 1 kilo zeeverse wijting 2,50 1 kilo zeeverse schol2,50 Elke dag aanvoer van verse Zeeuwse mosselen per kiloj 1,50 7 kilo voor10,00 Baal van 25 kilo32,50 Vis- en Palinghandel Visstraat 13 - Zierikzee - Tel. 3296 Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! 1 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERING De vaste commissie van advies en bijstand voor onder wijs vergadert 12 oktober aanstaande om 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: informatie over bouw O.L.S. ,,Theo Thijssen"; prognose aantallen kleuters en leerlingen voor de jaren 1985-1990-1995; informatie over aanpassing schoolgebouw aan de Raamstraat; krediet voor plaatsing van 2 nood-lokalen bij de prot. chr. kleuterschool ,,De Speeldoos" en de ,,J. W. van den Doelschool"; informatie over medezeggenschap in het onderwijs; benoemingseisen voor het openbare onderwijs. Open huis bij Esselink in Zierikzee. Dat mag zo lang zamerhand wel eens. Esse link bouwmaterialen „woont" nu intussen al 9 maanden aan het Groene- weegje 15 in Zierikzee en hoe! Dat mogen alle men sen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overtlakkee best eens komen bekijken. Want in de showroom zijn heel veel mooie dingen te zien, die door iedereen gezien mogen worden. Vandaar!! Tegels Een rijkdom aan tegels voor wand en vloer. Kleurenkom- binaties in overvloed. En wat voor ons eigenlijk van zelf spreekt: eerste kwaliteit tegels. Dat betekent voor u gegarandeerd goed. Natuursteen Een tijdloze en onverslijtba- re vloer in kamer of hal bestaat uit natuursteen. Maar ook daarin zijn veel va rianten te vinden. Bekijk het zelf eens bij Esselink. Sanitair Na de verbouwing hebben we vrijwel alle bestaande sanitairkleuren in huis. U zult verbaasd staan van het spelen met de kleuren. Wapt bij elke sanitairkleur werd een mooie tegelkombi- natie uitgezocht. Om u te la ten zien, hoe mooi het kan zijn. Maar sanitair is niet alleen een bad of een duobloc. Een badkamermeubel maakt een „gewone" badkamer tot een luxe ruimte. Een meubel be gint al bij 40 cm breed. Esselink kan het u laten zien. Kom, kijk en kombi- neer zelf. Open haarden kachels Ook in open haarden en ka chels treft u bij ons een sca la van mogelijkheden. In de ze tijd van bezuinigingen is een energiebesparende haard een regelmatig ge vraagd artikel. Voor de bestaande open haarden geeft een inset- haard een rendementsverbetering van 300%. Er zijn uitvoeringen voor alle typen open haarden. En na tuurlijk wordt het assorti ment kompleet met voorzet- kachels, gewone open haar den en accessoires. Steenstrippen Voor steenstrippen is het raadzaam eerst eens bij Es selink uw licht op te steken. Om de echte, natuurlijke handvormstrippen te zien. En om te weten, dat Esse link zowel strippen, als ste nen levert. En dan zijn er nog zoveel bouwmaterialen dat het de vakmensen wel eens duizelt. Zoveel dat de ze krant er vol van geschre ven kan worden. Echter een kleine greep: van dakpannen tot dak vensters van spiltrappen tot vlieringtrappen van dak- en wandisolatie van aluminium puien en ramen van hardhouten puien en ramen van zonwering en regenwaterafvoeren Bij Esselink krijgt u een des kundig advies. En zo nodig brengen wij u in kontakt met een deskundige aannemer-installateur. Zodat u een goed stuk vak werk krijgt. Want Esselink wil tevreden klanten. Dan komt u nog eens terug. Aktie Gedurende de 3 open huis dagen zijn er voor u de vol gende „verrassingen": op een PAPIERPERS krijgt u een korting van 20 elke bezoeker ontvangt een attentie. elke koper krijgt een waardevol kado enkele speciale aanbie dingen in onze showroom. DONDERDAG 7 OKTOBER VAN 10.00-21.00 UUR VRIJDAG 8 OKTOBER VAN 10.00-17.00 UUR ZATERDAG 9 OKTOBER VAN 10.00-15.00 UUR Groeneweegje 15 4301 RN Zierikzee Tel. 01110-5551 Telex 55630 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8