BALLY markt Legemaate TALBOT HORIZON DIESEL GA NÜ NAAR DE TALBOT DEALER EN PROFITEER SNEL VAN HET HORIZON DIESEL VOORDEEL Visserij Haringvissen begon te laat Garnalen en schol in overvloed Zierikzeesche Nieuwsbode SUCCESJES 7 MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 5 oktober 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie 50,50 - 51,25, uit eigen opslag 52,20; zomergerst (brouw- gerst), basis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 48,50; haver 46,80; erwten (kleine groene) 77,50 - 83,50; Capucijners 77,50 - 85,50; Schokkers 77,50 - 86,50; bruine bo nen, vrij van grond en halve bonen, 18 vocht, 152,50 - 160,00; karwij (boerenschoon) 242,50 - 247,50; karwij (prima doorsneekwaliteit) 260,00 - 264,00; blauwmaanzaad, geschoond en droog 282,50 -/ 327,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 13,00 - 14,00 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 14,00 - 15,00 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Exklu sief b.t.uf. Notering Rotteramse Beurs dd\ 4 oktober 1982: Bintje35-50 mm/ 16,50 - 17,50 per 100 kg; Bintje 50 mm op waarts 17,00-/ 17,50 per 100 kg. Ex klusief b.t.w. Uien Zaaiuien, veldsgewas, 0,10 -ƒ 0,115 per kg. Zaaiuien, 35 mm op waarts 0,11 - 0,12 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 275,— -ƒ 325,—; dijkhooi 210,— - 260,—; Luzernehooi 300,—; tarwestro 120,—; gerste stro 140,—; Roodzwenk 100,— - 130,-; Rietzwenk/ 100,— - 130,—; Veldbeemd 170,—; Raaigrassen 135,— - 150,—; erwtenstro tot 150,—; schokkerstro tot 100,—; bruine bonenstro tot 135,—. De Eierveilingen BARNEVELD, 5-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 3.482.640 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 8,50 - 8,25; 55-56 gram 9,00 - 8,90; 60-61 gram 9,05 -ƒ 9.00; 65-66 gram 9,30 - 10,50. De Eierveilingen BARNEVELD, 6-10. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.413.800 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 52-53 gram 8,70; 55-56 gram 9,05; 60-61 gram 9,20 - 9,40; 65-66 gram 9,25 - 10,60. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 6-10. Aanvoer; totaal 7897, runderen 2728, graskalveren 438, vette kalveren 57, nuchtere kal veren 2002, schapen 1757; geiten 54, slachtvarkens 801, slachtrunderen 1381. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2300 - 3125; guiste koeien 1450 - 2000; kalfvaarzen roodbont 2200 - 3075; zwartbont 2000 - 2825; klamvaarzen 1650 - 2025; guiste vaarzen 1450 - 1900; pinken 900 - 1750; graskalveren 600 - 1200; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 370 - 670; zwartbont 175 - 565; weidescha- pen 80 -ƒ 160; lammeren 70 - 150; vette schapen 130 - 200; vette lam meren 120 - 215. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,75 - 9,35, 2e 7,75 - 8,75; vaarzen le 7,85 - 8.85. 2e 7,20 - 7,85; koeien le 7,85 - 8,70, 2e 6,95 - 7,85, 3e 6,50 - 6,95; worstkoeien 5,60 - 6,95; dikbillen extra boven note ring 9,40 - 13,40 (slachtveeprijzen zijn volgens slacht en wegen-P.V.V.). Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,35 - 6,50, 2e 6,20 - 6,35, 3e 5,90 -ƒ 6,20; slachtzeugen le 2,25 - 3,40, 2e 3,10- 3,25, 3e 2,50 - 3,10. Overzicht, melk- en kalfkoeien. aanvoer groter, handel vlot, en prij zen hoger; guiste koeien graskalve ren: aanvoer gelijk, handel normaal, en prijzen gelijk; vette kalveren: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen gelijk; nuchtere kalveren: aanvoer kleiner, handel lui, en prij zen gelijk; schapen en lammeren: aanvoer gelijk, handel rustig, en prij zen gelijk; slachtvee: aanvoer groter, handel levendiger, en prijzen gelijk; en slachtzeugen: aanvoer groter, han del vlot, en prijzen gelijk. SCHEEPVAART Atlantic Star. 5-10 te New York. Nedlloyd Barcelona, 5-10 van Hoek van Holland naar Genua. Vitrea, 5-10 80 noord La Coruna naar Coryton. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Ridderkerk (nieuwe predikantsplaats): R. van Kooten, Zeist; te Rotterdam-IJsselmonde: J. Rowaan, Nieuwerkerk ad. IJssel (deelgemeente ..De Bron"); te Oolt- gensplaat: H. Harkema, Brakel; te Hollandscheveld: T. Robijn, Hauler- wijk. Aangenomen naar Baarn: J. C. van Dongen. Rossum; naar Beerzerveld: E. Westrik, kand Utrecht, die be dankte voor Maasdijk (toez.) en voor Ouwsterhaule; naar Ommen: J. K. Vlasblom, St. Johannesga-Delfstra- huizen. die bedankte voor Alblasser- dam. Bedankt voor Veenendaal: H. Har kema, Brakel. Beroepbaarstelling: J. W. C. van Driel, Aquamarijnstraat 203, 9743 PE Groningen, tel 050-710987 Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-Charlols: B. J. Oldenhuis, Zuidhom. Aangenomen naar Zwolle (part time) (Vs dagtaak): mevr. J. W. J. Fijn van Draat-Kolf, Ermelo. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Schildwolde: J. Slot man, Enschede-West; voor Dokkum: G. A. Snip, Amsterdam-Zuidwest. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Zaandam: T. Harder, Amersfoort; te Bussum: B. de Graaf, Zierikzee. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Meliskerke en te Wer kendam: J. C. Weststrate, 's-Graven- polder; te Oostkapelle: C. Harinck, Dordrecht. ROTTERDAM - De Rotterdamse recherche heeft vijf mannen uit Delft gearresteerd in verband met de brand, eind juli van dit jaar, aan boord van een in de Veerhaven in de Maasstad liggend jacht. Twee van hen, de 35-jarige P. van de S. en de 20- jarige A. W., hebben volgens de poli tiewoordvoerder inmiddels bekend die brand te hebben aangestoken met het doel de verzekeringspenningen te innen. Mokkend zijn deze week de kotters uitgevaren om op de Kanaalharing te gaan vissen, waarvan Nederland 13.000 ton kreeg toegewezen, maar waarvan voorlopig 8600 ton voor de spanvissers is gereserveerd. De traw lers, die nu nog op de makreel zitten zullen later dit jaar nog 4400 ton bij vangen. Mokkend en woedend omdat wan neer men deze haring 4 maanden vroeger had mogen wegvissen ze vele miljoenen meer had opgebracht. De ze zelfde haring zat in het late voor jaar in het midden van de Noordzee, ze had toen de maatjes kwaliteit. Nu zit ze vol hom of kuit en is ze op weg naar de Seine baai om te gaan paai en. De kunst is om ze nu te vangen, ze is dan bestemd voor de rokerijen, om als bokking te worden verwerkt. Straks als het paaien gebeurd is, is de lege haring (ijle haring) nog min der waard dan de volle. Mochten vo rig jaar 36 schepen op de haring vis sen, voor 1982 zijn 40 vergunningen afgegeven. Naast grote hoeveelheden garnalen die door garnalenvissers in Bres- kens, Colijnsplaat en Lauwersoog worden aangebracht, is er in Scheve- ningen, IJmuiden en andere Noord- zeevissersplaatsen, een - ?eei; ^over vloedige scholaanvoer. Ook de ka beljauw aanvoer is nog goed, veel be ter dan de tong, die het wat laat af weten. Maar ook de IJsselmeervissers heb ben weinig reden tot klagen, gezien de grote hoeveelheden IJsselmeerpa- lingen die ze aan de markt weten te brengen. Wel heeft de grote aanvoer een nadelige invloed op de prijzen. of Switzerland Neem eens een PROEFABONNEMENT Naam: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 -1'V - -1 'V t» >1.1*t. Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Hollandse druiven 500 gram Italiaanse Muskaatdruiven p. kilo Hagelwitte champignons 250 gram Gekookte onbijtspek 100 gram Berliner 150 gram Van de warme bakker 1 ompoezen 4 voor Krentebollen 6 voor Bontjas, mt. 40-42, zilvervos. Tel. 01115-2046. Fiat 127, i.z.g.st., km.st. 75.000. Tel. 01117-1358. Donkerbruine rib kinder wandelwagen met toebeho ren. Tel. 01110-5987. Peugeot 304, i.p.st., met ga- sinstall. Vr.pr. 950,-; Dat- sun, i.p.st. Vr.pr. 1250,-. Tel. 01112-1515, na 18.00 uur. Hoge voetbalsch. (Adidas Li verpool) met schroefdoppen (2 s.), slechts 2x gebr. voor slechts 100,- (nw. 195,-). Tel. 01114-1243. Nieuwe piano's. Klasse pia no's met 10 jaar garantie, nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam, 010-363500. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstr. 26, tel. 2588. 1 kg magere speklappen 7,98, 100 gram kogelbief 3,-. Woensdag 1 kg gehakt 8,80. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Elke zaterdag: goudreinetten vanaf 20 kg voor 6,-; hand en stoofperen, Cox, Golden, enz. H. M. Flikweert, Lau- rensweegje 7, Oosterland, 01114-1941. Te koop: Chrysanten in heel veel kleu ren, vanaf 2.50 per bos. Bloe men- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haam stede. Heeft u rugklachten. Wij heb ben nu spitgordels in 4 matp£ voorradig. J. v. d. Bos, Tvlo- lenstraat 10, Bruinisse. Winterheide, HeBe, enz. enz., in vele kleuren. Tuincentrum „Sluijs", Hogezoom 44, Haamstede. Badstof kleuterpyama's 14,50. Thien, Appelmarkt 24, Zierikzee. Hubo Karweishop Renesse voor karweiklare doe-het- zelf machines, zoals schuur, decoupeerzaag, cirkelzaag machines van Bosch en Black en Decker. Vraagt naar onze aanbiedingen. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Nieuwste brilmonturen, alle grijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Nieuw. 2-3 zits bankstel wen- gé van 3695,- voor 1995,-. Eiken bankstel (stof, beige) van 2695,- voor 1995,-. Duivelands Meubelhuis BV. Tel. 01114-1213 of 01113-1513. Specialist in verse kwaliteitsprodukten 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 Voor deze aktie geldt op op Automoötelbedritf "De NobHpMft" B.V., Zierikzee Oudeweg 2-6. tel. 01110-4453 De ene Horizon is nog zuiniger dan de andere. En de ollerzuinigste is de nieuwste Horizon, de diesel: 1 op 22,2 bij 90 km/u. Vergelijk de Horizon Diesel met andere diesels in z'n klasse en u merkt dat er niet één zo zuinig is, niet één zo snel is en er niet één 5 deuren standaard heeft. Typisch Talbot,'om meteen weer als beste voor de dag te komen. Het laagste verbruik. In het dagelijks gebruik gedraagt de Horizon Diesel zich als een auto met een pittige benzinemotor. Met dit verschil dat-ie een stuk zuiniger is. Sterker nog, de Horizon Diesel met 5-bak is de zuinigste van alle diesels: 1 op 22,2 bij 90 km per uur constant! De beste prestaties. De Horizon Diesel is uitgerust met een 1,9 liter krachtbron van 47 kW (65 pk). En dat is te merken. Aan de acceleratie: van 0 tot 100 km in 17,9 seconden. En aan de topsnelheid: 156 km per uur. De vóórspoiler staat mede garant voor een perfecte weg- ligging onder alle omstandigheden. Het grootste comfort. De Horizon Diesel versies profiteerden uiteraard ook van de verbeteringen die voor alle '83 Horizon modellen gelden. Zoals 6 cm extra beenruimte voor de ochterpossogiers. En een bagage ruimte die nog 10% groter werd. Waarmee de Horizon Diesel niet alleen de snelste en de zuinigste, maar ook nog eens de royaalste diesel in z'n klasse is. Al vanaf 21.195 (ind. BTW, excl. af leverings kosten). 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7