SLAGERIJ ORNÉE.... BUURTSUPER BOUWMAN KLOET MMNDRENTE DEPOSITO Bezuinigen? pampers paars, ...alsu maandelijks rente wilt. SCHOUDER CARBONADE TARTAARTJES 4 halen - 3 betalen GEBRADEN GEHAKT W. Rikken b.v. MEE* G. J. WILBRINK FEESTAVOND Uw slager voor vers vlees: DEZE WEEK: Gemeente Brouwershaven SUCCESJES Banketbakkerij Toon Hage Donderdag a.s. weer geopend Reformatorisch Contact 'n Pfaff htm er nog wet af Burghse Ring 1 - 2 tel. 01115-1213 Burgh Met vakantie van 11 t/m 25 oktober Slagerij J. A. Knop Geld dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken om vaste lasten te verlichten. Geld dat ook aangewend kan worden om al die leuke extra's te doen die het leven veraangenamen. Elke maand opnieuw een financieel ruggesteuntje. Dat is het prettige voordeel van dit maandrentedeposito. Hoe werkt zo'n extra inkomstenbron nu in de praktijk? Minimaal moet u er 20.000 gulden op storten voor een vaste periode van 3 of 5 jaar. Het rentepercentage blijft gedurende die periode hetzelfde. Dat is uw zekerheid. Een vaste hoge rente gedurende een lange termijn met maandelijkse rentebetaling. Voor een deskundig, persoonlijk advies daarover bent u van harte welkom op ons kantoor NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 8 oktober 9 500 gram f 5,95 150 gram f 1,45 SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Stukken inzake welzijnsbeleid De burgemeester van Brouwershaven maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 6 oktober tot en met 5 no vember 1982 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage liggen de volgende stukken: a. het ontwerp-welzijnsprogramma voor 1983, waarin is vermeld aan welke instellingen die aktiviteiten ontplooien op het terrein van het sociaal-cultureel werk, zal worden voorgesteld subsidie toe te kennen; b. een ontwerp-evaluatierapport, waarin een terugblik wordt gegeven op de wijze waarop tot op heden aan de welzijnsplanning gestalte is gegeven; c. het ontwewrp van herziene (vereenvoudigde) Procedure- en Inspraakregels voor de totstandko ming van een welzijnsplan en -programma. Aan de instellingen die zijn vermeld in het welzijnspro- gramma genoemd onder a. zal bovendien een exemplaar van deze stukken ter kennisneming worden toegezon den. Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen door een ieder schriftelijke reakties worden kenbaar gemaakt, in te dienen bij het college van burgemeester en wethou ders, Markt 2 te Brouwershaven. Ten aanzien van het ontwerp-programma en net ontwerp-evaluatierapport kan bovendien mondeling worden gereageerd tijdens een openbare hoorzitting, te houden op maandagavond 25 oktober 1982, in het dorps huis te Dreischor, Ring 32 te Dreischor, aanvang 20.00 uur. Afhankelijk van de inhoud van de reakties zullen de ontwerpen eventueel worden bijgesteld. Daarna zal be handeling plaatsvinden .door het college van burge meester en wethouders en uiteindelijk zullen de stuk ken in definitieve vorm worden vastgesteld door de ge meenteraad. De burgemeester van Brouwershaven, C. SLABBEKOORN Brouwershaven. 5 oktober 1982 Diversen: Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Alles weer kersvers uit de oven Toon Hage uw warme bakker Poststraat 26 - Zierikzee - Telefoon 2 D. V. donderdag 7 oktober om 19.45 uur in het Ver.ge- bouw te Sirjansland lezing door ds. D. J. BUDDING, Ned. Herv. pred. te Scherpenisse. Verkiezing en Verantwoordelijkheid Rikken heeft tijdelijk de prijzen van een aantal PFAFF en KAYSER naaimachines fors verlaagd!. Nu een PFAFF kopen is extra voordelig. NAAIMACHINEHANDEL- REPARATIE- INRICHTING Zuivelstraat 19, Bergen op Zoom, Tel. 01640-35878 Wij be. 9 week f en Set, bezoeken iedere Flakkee Schouwen! Dat kan: maak uw kleding zelf! UW NAAIMACHINE DEFEKT? Wij repareren verantwoord, betaalbaar en zeer vak kundig onder garantie in eigen werkplaats. BENT U AAN VERNIEUWING TOE? Naaimachines te kust en te keur: Elna, Husqvarna, Lewenstein. Kom eens kijken en vraag vrijblijvend prijs. Te repareren machines zeif brengen en halen geeft u veel voordeel! Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel.: 01110-2923 Dinsdag hopen wij weer tot uw dienst te zijn BRUINISSE f favenpark 16. Telefoon (01110) 4051 Sterk tapijt En mooi en zacht en warm. Eigenschappen van Signature, de nieuwe, ongekend fraaie tapijt- collectie van Desso. Authentiek geweven uit zuiver scheerwol, voor die mensen die klassieke schoonheid fantasie rijk willen combineren met persoonlijke stijl en allure. Nu exclusief te bekijken bij: van de Stichting Interieur Dorpshuis met trekking van de loterij in het dorpshuis te Renesse Aanvang 21.00 uur m.m.v. Kees Hoogesteger en Piet de Keijzer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9