Zuidwesters bezorgt All Ready vijfde seizoen-nederlaag: 5-7 Inzet Renesse tegen Robur niet voldoende beloond: 2-3 SKNWK-damesteam wint ook vierde duel: 3-1 Fysieke inbreng blijft beneden peil DFS knokt zich in slotfase naast verlamd Middelburg: 3-3 i ZIERIKZEE - Het wordt eentonig, maar opnieuw is AU Ready er in de eerste klas van het afdelingskorfbal niet in geslaagd om een positief resultaat te bewerkstelligen. In de thuiswedstrijd tegen Zuidwesters moest de ploeg van coach Rinus Kloet de vijfde nederlaag in evenzoveel wedstrijden innemen. Het team van speler/trainer Rolf Kamphuis won op sportpark Bannink met 5-7, nadat hal verwege de stand op 2-3 was bepaald. Vooral in de twee de helft ontbrak het de Zierikzeese formatie aan fysieke kracht om suksesvol af te sluiten. In de eerste 45 minu ten had de roodzwarte formatie nog wel aardig gelijke tred kunnen houden, maar andermaal moest de overi gens hardwerkende ploeg van begin tot eind tegen een achterstand aanhikken, een situatie, die ook frustrerend gaat werken, zeker als dit wedstrijd over wedstrijd het geval is. Spelmoment uit de korfbalwedstrijd tussen All Ready en Zuidwesters, die de vijfde seizoen-nederlaag opleverde voor de Zierikzeese ploeg. Korrie Stout- jesdijk neemt de bal aan om andermaal een aanval op te zetten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH In een spannende en aantrekkelijk gespeelde wedstrijd hebben DFS en Middelburg zaterdagmiddag op het sportpark Van Zuijen de puntjes broederlijk gedeeld (3-3). Beide ploegen lieten een aantrekkelijk spelletje voetbal zien waarbij DFS wel een licht veldoverwicht had maar waarbij de minder talrijke tegenaanvallen van de hoofdstedelingen zeker net zoveel ge vaar inhielden. All Ready had tegen Zuidwesters andermaal de pech. dat de ploeg in een vloek en een zucht op een 0-2 ach terstand werd gemanoeuvreerd. Eerst mocht Rolf Kamphuis een strafworp benutten, die tegen Piet de Ronde werd gefloten en even later gebruikte hij een fraaie doorloop om direkt een gat te slaan. Corrie Kloet bracht All Ready weer terug in de wedstrijd door voor 1-2 te zorgen, maar van afstand knalde Ko de Jon- Vier treffers van Jan van Bemden bij Zierikzee III: 8-0 ZIERIKZEE - Het derde elftal van Zierikzee behaalde zondagmiddag op het sportpark Bannink een royale 8-0 overwinning op Jong Ambon IV. Door twee doelpunten van Jan van Bemden kon de thuisklub de eerste speelhelft met een 2-0 voorsprong af sluiten. Na de hervatting kwam de doel- puntenmachine bij de roodzwarten pas goed op toeren. Nadat Jan van Bemden de stand op 3-0 had gebracht wist Gerard Olyhoek de roos te tref fen (4-0). Jan van Bemden. deze middag in een produktieve bui. liet nummer vijf aantekenen, waarna Henk Ver- meule de stand op 6-0 bracht. Door Jurry Snijders werd het 7-0 en ten slotte door Henk Vermeule 8-0. Ruime zege voor Zierikzee IV: 0-4 GOES - Zierikzee IV heeft zonder een zware krachtsinspanning te moe ten leveren in de uitwedstrijd tegen Goes V op beide puntjes beslag weten te leggen (0-4). In de eerste helft, welke door een doelpunt van Martin Vogelzang met een 1-0 voorsprong werd afgesloten, lieten de Zierikzeese aanvallers nog al wat kansjes liggen. Na de. rust voerde Rinus Ravia met twee tref fers de voorsprong op tot 3-0, waarna Martin Vogelzang voor een 0-4 eindstand zorgde. Dreischor III klopt Zierikzee V: 2-0 DREISCHORHet derde elftal van Dreischor bleef in eigen omgeving met 2-0 de baas over Zierikzee V. Bei de ploegen ontliepen elkaar niet veel maar de thuisklub toonde zich aan vallend net iets gevaarlijker dan de bezoekers. De gebroedeirs De Rijke zorgden voor ae winst van de blauw witten. Rinus opende de score I-0) waarna Jaap nummer twee voor zijn reke ning nam (2-0). ge nummer drie door de Zierikzeese korf. Toch zou een in die fase gedu rende diverse perioden leuk draaien de All Ready-ploeg weer in het kiel zog van Zuidwesters komen, omdat Piet de Ronde zijn revanche kreeg op Rolf Kamphuis en ook hij vanaf de strafworpstip doelpuntte: 2-3. Teleurgesteld Nog een aantal keren miste All Ready de zo belangrijke gelijkma kende treffer, maar ook Zuidwesters kon de marge in de eerste 45 minuten niet meer verhogen. „Er werd vooral in de eerste helft erg hard gewerkt, maar wat natuur lijk belangrijk is, ook redelijk goed gekorfbald", meende aanvoerder Hans van Gastel na afloop teleur gesteld. „We zitten echter in de zo spreekwoordelijke hoek waar de klappen vallen. Als het niet lukt, dan kun je er wel een groot deel van de wedstrijd de moed inhouden, maar op een gegeven moment zit de ploeg volkomen vast en komt er niks meer uit. Het is dan voor een tegenstander een koud kunstje om de partij naar zijn hand te zetten". Ook in de tweede helft was de start voor All Ready desastreus. Daar In de eerste helft maakte de thuis klub de fout om de bezoekers veel te veel ruimte te geven waarvan zij een dankbaar gebruik maakten. Na de rust, toen Renesse zijn spelzwijze had gewijzigd, kwamen de Goescna- ren praktisch niet meer aan de bak maar toen was het onheil reeds og- schied. Al in de 5e minuut kon Robur door Rob Krekelberg voorsprong ne men (0-1). Na een kwartier spelen keek de thuisklub al tegen een 2 0 achterstand aan toen doelman Dick Fierens zich verkeek op een verre in zet van Ruud Woord Wegwezen Nog voor de rust kwam Robur met 3-0 voor te staan toen Ruud Woord wist te profiteren van minder goed uitverdedigen van de Renesser ver dediging. Na de rust waren de bordjes ver hangen en deed de thuisklub er alles aan om de achterstand weg te wer ken. Na een kwartier spelen reageer- waar de roodzwarte aanval voor het verstrijken van de eerste helft vrij wel kontinu had geprobeerd om 3-3 op de borden te krijgen, waardoor de overtuiging mogelijk wat opgevij zeld had kunnen worden, daar had het geluk de All Ready-ploeg ander maal niet toegelachen. In de eerste de beste aanval van Zuidwesters in het tweede bedrijf werd alle opbouwen de werk weer de grond ingeslagen, omdat Chiel van Schijndel opnieuw de twee doelpunten-marge liet aante kenen. Spannend werd het nog een keer in de tiende en elfde minuut. Drie keer in honderd sekonden kreeg de skore-boekhouder werk te ver richten, maar echt profijt kon All Ready ook uit deze opleving niet ha len. Zelvertrouwen Via een doorloopdoelpunt van Leo Fonteine werd de skore 3-4, een tegen Karin Dekker gegeven strafworp werd door Rolf Kamphuis tot 3-5 om gezet en Jacco Stoutjesdijk benutte een van zijn goede akties om ook een doelpunt toe te voegen: 4-5. Opnieuw kwam er hierna een peri ode waarin All Ready uitgebreid de kans kreeg om op gelijke hoogte te komen, maar in tegenstelling tot in de eerste helft ontbrak nu een be langrijk facet: de overtuiging in ei gen kunnen. Beter dan wanneer ook demonstreerden de ploeg waar het grote euvel zit. All Ready ontbeert een chronisch gebrek aan zelfver trouwen. De kwaliteit is er, maar dc vlam moet aangewakkerd worden. Het is onbegrijpelijk, dat een ploeg, die nagenoeg in dezelfde samenstel ling speelt als het vorig jaar nu geen deuk in een pakje boter gooit. Het manko moet onmiskenbaar ergens anders gezocht worden. Mogelijk bij de lucifer, die de vlam moet ontste ken. In de 28e minuut viel de genade klap. Ko de Jonge verraste de moe gestreden All Ready-verdediging en skorde 4-6. Dat het in de laatste vijf minuten nog 4-7 werd door een goed genomen strafworp van Chiel van Schijndel en 5-7 na een vlot opgezette aanvals-aktie van Piet de Ronde en Jaap van Gastel, waarbij de laatste voor de vijfde Zierikzeese treffer te kende, was louter statistisch van be lang. All Ready was voor de vijfde keer in suksessie geklopt, een serie waarbij zeker drie nederlagen zaten, die volkomen onnodig waren. Het gaat knokken worden voor de laatste der Mohikanen op Schouwen-Duive- lands korfbalgebied, maar de ploeg zal het reden, als alles eens helder op een rijtje wordt gezet. Als er kwali teit schuilt in een team, moet die er ook uit kunnen komen, als ze maar wordt aangeboord. DEN HAAG - Het Rijk heeft in 1980 tenminste 7,2 miljoen gulden te veel en in andere gevallen 5,5 miljoen gulden te weinig aan studiefinancie ring betaald. De Algemene Rekenka mer heeft er bezwaar tegen gemaakt, maar de toegezegde maatregelen wa ren onvoldoende om de foutieve be talingen te korrigeren. Dreischor II in tweede helft langs Ovezande IV: 1-3 OVEZANDE - De reserves van Dreischor bleven zondagmiddag met 3-1 de baas over het in eigen omge ving spelende Volharding IV. De eerste helft gaf een gelijkopgaande strijd te zien waarin de thuisklub voorsprong wist te nemen (1-0). Uit een strafschop zorgde Adrie Geelhoed er voor dat met gelijke stand (1-1) kon worden gerust. Na de rust kreeg Dreischor een veldover wicht. Toch duurde het nog een half uur voor Adrie Geelhoed uit een voorzet van Richard Drubbel zijn team voorsprong kon geven (2-1). Drie minuten voor tijd beslistte Ri chard Drubbel uit een pass van Ton- ny Tetteroo de wedstrijd definitief in het voordeel van de bezoekers (1-3). de Leen Rademaker uitstekend op een dieptepass van Rinus Vcrseput waarna hij vervolgens de doelman van Robur kansloos liet (1-3). Na een half uur spelen wist Renes se de achterstand te reduceren tot 2-3 toen Jan Quist In het strafschopge bied onderuit werd gehaald en Leen Rademaker de strafschop benutte (2- 3). In de resterende tijd heeft Renesse er nog alles aangedaan om de gelijk maker alsnog uit het vuur te slepen. Beetje geluk Hoewel het enige keren hier nog zeer dicht bij was ontbrak het net aan dat kleine beetje geluk waarmee de in2et van de thuisklub zou zijn be loond. Ondanks de nipte nederlaag was Rene-tse coach Ko Wlllemse toch niet ontevreden over de verrichtingen van zijn ploeg die In de tweede helft had getoond zeker niet de mindere te zijn van Robur. ROTTERDAM - In de Rotterdamse van Heukelomstraat in de wijk Alexanderpolder is maandagavond bij een ruzie over de hoogte van een rekening en 27-jarige man doodgesto ken. TOG verliest ruim van Goes I Onlangs speelde de schaakvereni ging T.O.G. uit Bruinisse in de Zeeuwse Promotie-klasse tegen het sterke Goes I en ging met 4Vz-2Vz ten onder. Gebrek aan durf en een gemis aan ervaring op dit nivo lagen hier aan ten grondslag. Klubkampioen J. de Jonge verloor van oude rot J. Tholenaar omdat De Jonge zich te verdedigend bleef opstellen. J. v. d. Bos verloor mede door het morele overwicht dat Jaco- busse op het bord etaleerde. M. Hou- kamp verloor in een kombinatie van B. Duvekot, terwijl C. v. d. Berge zijn meerdere moest erkennen in F. Schaeffer. Toch ook positieve verrichten van het team. A. Douw wist knap te win nen van J. de Lange en M. van Driel kreeg met zijn geliefde positiespel J. Thielen plat. J. de Korte behaalde re mise tegen M. Verburg door op een eindspel van één pion en toren aan te sturen. R. Bal tegen Verwijs werd wegens het late uur afgebroken, maar in een later stadium werd deze partij opgegeven. Schaken TOG Na vijf ronden in de huishoudelij ke kompetitie van schaakvereniging T.O.G. uit Bruinisse gaat Jan de Kor te aan kop zonder één enkel ver- liespunt. Vrijdagavond 1 oktober ging Mar tin van Driel voor de bijl tegen de Korte, die een bijzonder sterke start heeft dit seizoen. De nr. twee, K. v. d. Bos kon wegens afwezigheid zijn plaats niet verdedigen. C. v. d. Berge werd vakkundig on deruit gehaald dooe „oude rot" Abr. v. d. Berge. A. Douw gaf A. Knop een schaaklesje, maar nu al is te zien dat er een goed klub-schaker steekt in Knop. Het Nieuwerkerkse lid A. v. Klinken won knap van de voorzitter, de heer J. Reurich, die dit seizoen de eerste wedstrijd speelde. Uitslagen: Abr. v. d. Berge-C. v. d. Berge 1-0; A. Douw-A. Knop 1-0; M. v. Driel-J. de Korte 0-1; J. de Jonge- A. Kik 1-0; L. Kostense-E. Wiebrens 0-1; J. Reurich-A. v. Klinken 0-1. De stand na 5 ronden: 1. J. de Kor te; 2. K. v. d. Bos; 3. A. Douw; 4. Abr. v. d. Berge; 5. J. de Jonge. SKNWK ging direkt vanaf het eerste fluitsignaal fanatiek uit de startblokken, waardoor Zeelandia- keepster Nel Boeijen zich herhaalde lijk moest manifesteren. In de elfde minuut had de thuisploeg zeker over geluk niet te klagen, toen een inzet van Ria Slootmaker de arm van een Zeelandia-verdedigsters toucheerde en de bal op de elf meterstip beland de. Marleen van de Zande deponeer de het leer achter Nel Boeijen: 1-0. Mogelijkheden In de 21e minuut was het voor de tweede keer raak, toen Mariette Bol kenbaas uit een scrimage doel trof. Het begon allemaal met een goed in het hart van het strafschopgebied neergelegde hoekschop van Marleen van de Zande. Ria Slootmaker legde de bal terug op Van dc Zande, die andermaal in bracht, waarna Mariette Bolken-' baas, het nieuwe aanvallende talent van de Nieuwerkerkse ploeg, afrond de: 2-0. Nog voor het verstrijken van de eerste helft kreeg SKNWK volop mogelijkheden om dc strijd defini tief te beslechten, maar de vizieren van dc aanvallende dames stonden allerminst op scherp. Adrie de Looit knalde op de paal en vlak na het begin van de tweede helft schoof Saar Torentsma een Na een kwartier spelen kreeg de vrijstaande Henk Smallegange de kans om Middelburg naar een 1-0 voorsprong te schieten. Vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helft was het Rinus Roon die met een doeltreffend schot de stand weer in evenwicht bracht (1-1). Achterstand Al in de eerste de beste minuut na de hervatting kwam Middelburg door een kopbal van Smallegange weer op voorsprong (1-2). Tien minuten later begon het er zelfs voor de thuisklub donker uit te zien toen El Fadili met enig geluk de voorsprong voor de bezoekers wist op te voeren tot 3-1. DFS toonde echter allerminst van plan te zijn om zich bij deze achter stand neer te leggen en met volledige inzet werd er gestreden voor een be ter resultaat waarbij het de Middel burgers op hun eigen speelhelft wist terug te dringen. Nadat Simon Hart, die had gewisseld met Jan Leen van Waveren, op de paal had geschoten wist hij na een half uur spelen uit een voorzet van Rinus Roon de achter stand terug te brengen tot 2-3. Gelijkmaker De thuisklub bleef hierna onstui mig aanvallen en 5 minuten voor tijd gelukte het Rinus Roon de gelijkma ker achter de Middelburgse doelman te deponeren (3-3). DEN HAAG - Demissionair mi nister De Boer (C.R.M.) wil het in houden van toto- en lottogelden als uiterste drukmiddel achter de hand houden om sportbonden te dwingen gevolg te geven aan de door de rege ring gewenste verbreking van de sportkontakten met Zuid-Afrika. Dit bleek bij het gesprek dat een delega tie van NOC/NSF maandagmiddag had met de C.R.M.-minister naar aanleiding van diens brief van 30 au gustus, waarin hij aandrong op een algemene sportboycot. strafschop naast het doel van de Zee- landianen. Drie minuten hierna toch een derde Nieuwerkerkse treffer en andermaal rondde Mariette Bolken baas attent een fraaie aanval over rechts met Joke Goud in een hoofdrol af. In de twaalfde minuut kwam Zee- landia redelijk fortuinlijk op 3-1. Een misverstand in verdedigend op zicht lag aan de tegentreffer ten grondslag. Margot Capelle verwacht te een terugspeelbal van een van haar verdedigsters, maar Anneke Amier gooide roet in het eten en lob- de de bal over de Nieuwerkerkse keepster: 3-1. In de slotfase kwamen er nog vol doende mogelijkheden voor SKNWK om de marge te vergroten, maar on nauwkeurigheden en goed keepers werk van Nel Boeijen stonden verde re treffers in de weg. SKNWK kan zich nu gaan voorbe reiden op twee achtereenvolgende uitwedstrijden: volgende week voor dc kompetitie tegen Veerc cn een week daarna voor de beker tegen naaste buur WIK uit Kerkwcrve. De ze tweede klasscr wordt ongetwij feld geen „makkie" voor Jaap Goud cn dc zijnen. Dc Kcrkwerfse dames klopten in dc kompetitie dc ploeg van Hanswccrtsc Boys met liefst 16-0 (volgens het wcdstrijdformulier). Dc derde Schouwen-Duivclandsc da rn esploeg, Dreischor, verloor in cn te gen Wcmeldinge met 6-0. In de laatste 5 minuten kwam het 'Middelburgse doel nog onder zware druk te staan waarbij het in de aller laatste minuut nog aan een doorbo ring ontsnapte bij een schot van Wim Boogerd dat door de paal werd ge keerd. WIK II en GPC II delen buit: 1-1 KERKWERVE - De reserves van WIK pakten in een gelijkopgaande wedstrijd de helft van de inzet (1-1) in het treffen met het bezoekende GPC' II. Aan beide kanten werden nogal wat kansjes onbenut gelaten en een 5-5 eindstand had gezien het spel- beeld zeker niet misstaan. Na een kwartier spelen wisten de Vlissingers de score te openen (0-1), waarna 5 minuten later Joost Mannie de stand weer in evenwicht bracht (1- 1). De aanvallers bleken hierna al hun kruit te hebben verschoten zodat de puntjes broederlijk werden ge deeld. ZSC II ontneemt Mevo II illusie: 3-0 SCHARENDIJKE - Een veel ster ker ZSC II boekte zaterdagmiddag in eigen omgeving een 3-0 overwinning op het bezoekende MEVO II. Dankzij het voortreffelijke werk van doel man Jan van der Linde, die een aan tal zekere doelpunten wist te voorko men, wist MEVO de schade tot drie doelpunten te beperken. Aanvallend kwamen de bezoekers praktisch gedurende de gehele wedstrijd niet aan de bak. Al in de 5e minuut wist Gert Jan Kunst met een kopbal uit een voorzet van Sjaak Dorreman de thuisklub voorsprong te geven (1-0). Een van de achterspe lers van MEVO werkte hierna een voorzet van Onno Kramer in eigen doel (2-0) met welke stand de eerste helft werd afgesloten. Ook na de rust een groot overwicht van de thuisklub waarbij de bezoekers de schade wisten te beperken tot nog een tref fer van Leo Dalebout die na een half uur spelen een voorzet van Ko Lau- werse benutte (3-0). DFS reserves te sterk voor Serooskerke IV: 1-3 SEROOSKERKE (W.) De reserves van DFS pakten zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Serooskerke IV de volle winst (1-3). Marcel van den Berge zorgde er voor dat de oranjehemden met een 1- 0 voorsprong de eerste helft konden afsluiten. Na de rust wist Marcel van den Berge de doelman van de thuis klub voor de tweede keer te verschal ken (0-2) waarna Jacob Put de stand op 0-3 bracht en DFS verder een ge wonnen wedstrijd speelde. Kort voor tijd slaagde Serooskerke er nog in de eer te redden (1-3). Ben Wittenberg matchwinnaar voor WIK II. 0-1 WISSENKERKE - WIK III leverde zaterdagmiddag knap werk door de reserves van Wissenkerke in eigen omgeving met 1-0 te kloppen. De enige en beslissende treffer werd reeds in de eerste speelhelft door Ben Wittenberg gescoord (0-1). Hoewel de thuisklub hierna alles in het werk stelde om de stand weer in evenwicht te brengen wist de verde diging van WIK de kostbare voor sprong vast te houden en zo de twee kostbare puntjes mee naar huis te brengen. ZSC IV met 3-0 langs Brouwershaven III SCHARENDIJKE - ZSC IV bleef zaterdagmiddag in eigen omgeving niet 3-0 dc baas over Brouwershaven III. In de eerste helft, welke met blanke stand werd afgesloten, wogen beide partijen goed tegen elkaar op. Na de thee sloeg de thuisklub haar slag. Cor Hillebrand zorgde voor de openingstreffer (1-0), waarna Cor van der Moezel de voorsprong wist op te voeren tot 2-0. ZSC speelde hierna een gewonnen wedstrijd waarbij Lou Louwerse nog de eindstand op 3-0 wist te bepalen. Uitslagen rekreatievolleybal ZIERIKZEE - In dc A-poulc van het rekreatievolleybal verloor Big S met 1-2 van de ploeg van Van Oeveren Re- zien cn had BB W'ansink geen schijn van kans tegen WIK uit Kerkwcrve: 0-3. Ook Mevo bleef aan de winnende hand. De Putters kregen met 3-0 klop. Dc overige uitslagen: Poule B: Opel Team-Renesse 0-3; PJZ-Kwick 2-1; Onderdak-CPJ 3-0; Poule C: Willibrordus—SAZ 1-2; Van Oeveren Reizen II WIK III 0-3; Mevo IV-ZRK Ziekenhuis 11 0-3. Poule DlMevo D3- Renesso 111 2-1; Cluzona Il-Brouw 3-0. Poule D2: WJK D2 Kwiek II 3-0; DFS 11 WIK Dl 1-2; ZRK Ziekenhuis IV PJZ III 3-0 Poule E VCS- Schouwenoord 2-1; Rabobank- Renesse 11 1-2DTS-De Putters II 1-2. Poule J: Renesse I V-K wiek IV 2-1; Cluzona Ill-Kwiek III 1-2; WIK J2- Mevo J 0-3 RENESSE - Het is Renesse niet gelukt om In de thuiswedstrijd tegen Robur de eerste winstpuntjes in eigen omgeving te pakken. Dc duinbewoners moesten ondanks de grote dosis inzet welke aan de dag werd gelegd met een nipte 3-2 nederlaag genoegen nemen. Toch heeft de thuisklub zeker de moge lijkheid gehad op een beterresultaat. Petra Rouw komt net te laat om te kunnen «koren voor de SKNWK-dame Zeelandia-keepster Nel Boeijen onderschept. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) I Formatie Jaap Goud ongeslagen op kop NIEUWERKERK - Na de verrassende 0-1 zege van een week eerder bij Oost- kapelle met een absolute hoofdrol voor keepster Margot Capelle heeft het da mesvoetbalteam van SKNWK zaterdagmorgen haar vierde kompetitie wedstrijd tegen Zeelandia met een positief resultaat afgesloten. Na een 2-0 voorsprong halverwege eindigde het duel in een 3-1 overwinning voor de ploeg van trainer/coach Jaap Goud. De Nieuwerkerkse dames hebben hier mee de leiding in de eerste klas. Komende zaterdag zal worden uitgewezen of deze klassering gewettigd is als een bezoek wordt gebracht aan de ploeg van Veere.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6