HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Hoofdmacht BC Zierikzee hoekt gelijkspel hij sterk Kolibrie Alleen tweede damesteam komt met zege uit de bus Badminton-overzicht Uitbreiding polderland belangrijk Nederlandse landbouwpost in Portugal Flitsen uit het buitenland 'Wat biedt de BEELDBUIS? Mosselaanvoer matig in Yerseke v ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 oktober 1982 Nr. 23191 5 GOES/Z1ERIKZEE - Het eerste badmintonteam van BC Zierikzee heeft in sporthal De Poel in Goes een verdienstelijk gelijkspel (4-4) behaald tegen het sterke, verjongde team van Kolibrie. Opmerkelijk was het verlies van drie enkelspelen. Van de lagere teams speelde Zierikzee 2 zich in de tweede klas naar een 7-1 zege op Sjuttul 2, terwijl Zierikzee 3 een fikse nederlaag kreeg aangemeten bij Marathon 6 (8-0). Het vierde team kwam in de derde klas aan een goede 5-3 zege op Astroide 5, terwijl Zierikzee 5 met dezelfde cijfers klop kreeg van Kortgene 1. Van de jeugdteams won het hoogste team met de maxi male skore van DOK 2 en verloor het tweede team met 1-7 van Terneuzen 20. Team 8 tenslotte won met 8-0 bij Wings 10. Donderdag 7 oktober, 20.15 uur, Nederland 1:Airline". Een scène uit deze nieuwe Engelse serie. Het Goese Kolibrie had voor de start van dit seizoen een forse verjon ging doorgevoerd, waardoor de ta lentrijke jeugd van deze vereniging nu goed aan de bak kon komen. Het team, dat nu het eerste team vormt in de eerste klas werd het vorig seizoen met vlag en wimpel jeugdkampioen van Zeeland. Vooral de Zierikzeese heren hadden het bijzonder zwaar te gen hun goedspelende tegenstanders. Beiden moesten daarom dan ook ka- pituleren tegen hun jeugdige oppo nenten. Dave Clarke verloor op het nippertje in een zeer spannend duel met 15-13, 18-13 en André Koster werd duidelijk geklopt: 15-12, 15-5. Winstpartij Van de twee dames-enkelpartijen ging er een verloren. Petra Krello moest in drie sets haar meerdere er kennen in haar Goese tegenstander (11-2, 7-11, 11-6). De enige winstpartij in deze fase van de wedstrijd kwam op naam van Corry Keizer. Michele Scholten kon het tegen de sterke Zierikzeese niet redden en moest een 8-11, 4-11 neder laag innemen. In het heren-dubbel spel ging de winst eveneens naar Ko librie, waardoor Zierikzee op een ho peloos lijkende 4-1 achterstand werd gemanoeuvreerd. Dave Clarke en André Koster verloren na een span nend duel met 15-10,15-13. Zierikzee kwam vervolgens knap terug via het dames-dubbelspel en de twee gemengd-dubbelspelen en sleepte alsnog een verdienstelijk 4-4 gelijkspel uit de strijd. Petra Krello en Corry Keizer wonnen de eerste set op het nippertje met 14-17, maar den derde in de tweede set schijnbaar moeiteloos over de Goese dames: 2- 15. In de gemengd dubbelspelen won nen Dave Clarke en Petra Krello met 11-15, 9-15 van het Goese dubbel, ter wijl André Koster en Corry Keizer tot het uiterste moesten gaan om met 4-15, 17-15 en 12-15 het vierde en ge lijkmakende punt binnen te halen. Op zondag 10 oktober wordt Terneu- Nadat het eerste herenteam aan het eind van de vorige kompetitie pro moveerde naar de derde klas, blijkt men daarin duidelijk af te rekenen te hebben met aanpassingsmoeilijkhe den. Weliswaar trof de ploeg het niet erg, dat men in de eerste wedstrijden meteen de sterkste tegenstanders moest bekampen, maar de grote ne-. derlagen geven toch wel te denken voor een verder verloop. Er zal op korte termijn gewonnen moeten wor den om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen. Gelijke tred In Bergen op Zoom had de ploeg moeite op dreef te komen. De kombi- naties verliepen in de beginfase niet al te best. waardoor Jumping Crabs meteen flink afstand kon nemen van de Zierikzeese tegenstander. Halverwege het duel leidde de Bra bantse formatie met 21-8. In de twee de helft draaide Mevo'80 een stuk be ter en in die periode kon dan ook ge lijke tred worden gehouden, al bleef de marge vrijwel steeds gelijk. Via diverse breaks skoorde Mevo'80 aar dig wat punten, maar de Bergenaren wonnen redelijk gemakkelijk met 45-28. In een van de eerste tot de laatste minuut spannende wedstrijd verloor Mevo'80 van Operatie uit Souburg. zen 3 de volgende, uiterst lastige te genstander voor Zierikzee. Ook deze ploeg speelde 4-4 tegen Kolibrie. Vijf uit drie Het eerste team van de BC Zierik zee heeft nu vijf punten uit drie duels en dat is voor een net gepromoveerde ploeg een erg knap resultaat. Na drie wedstrijden heeft het twee de team bestaande uit Marieke de Meulmeester, Karin de Vos, Lies Hanse, Frans Vuijk, Jan-Job van de Zande en Boy Lupgens vijf punten op zak. Na een 4-4 gelijkspel tegen Wings 4 werd achtereenvolgens met 7-1 gewonnen van Avanti 6 en Sjuttul 2. Twee punten uit drie wedstrijden heeft het derde team. Ercia Vuijk, Jeanette Beek, Riet Hanse, Hans Rij- bering, Ben Schimmelpennink en Ger Kops wonnen met 5-3 van Wings 3, maar moesten hun meerdere er kennen in Terneuzen 6 (5-3) en Mara thon 6 (8-0). Team 4 en 5 spelen hun kompetitie wedstrijden in twee verschillende af delingen van de derde klas. Team 4, bestaande uit Aljo Klumper, Carla Krello, Lydia Geels, Gerard Boek- holt, Rob van 't Loo en Paul den Boer won met 5-3 van Wings 6 en Astroide 5, maar verloor van Avanti 8 met de zelfde cijfers. Team 5, dat wordt ge vormd door Cor Weps, Yvonne Ge luk, Corrie de Ruiter, Ad Horst, Mi chel Delfgaauw en Rop Weps ging wel ruim winnend van start tegen Marathon 8 (8-0), maar verloor daar na achtereenvolgens van Pluumpje 2 (8-0) en Kortgene 1 (3-5). Jeugdteams Het eerste jeugdteam van de BC Zierikzee kwam inmiddels al vijf keer in aktie. Sacha Vuijk, Inge Bruggeman, Remco Vuijk en René Schimmelpennink boekten daarin vier overwinningen en een gelijkspel en draaien daardoor hoog mee in het klassement. Halverwege gingen de Mevo'80-da- mes nog aan de leiding, omdat Hetty Mol in de slotminuut voor de zesde keer de basket doorboorde, waar door Mevo'80 met 12-10 aan de lei ding kwam. In de tweede helft ver hoogde Operatie het tempo aanzien lijk, hetgeen iets te veel was van het goede voor de Zierikzeese dames. Operatie kwam afgetekend aan de leiding, even nog krabbelde Mevo '80 terug, maar het laatste woord was toch voor de Zeeuwsvlaamse dames, die met 20-24 de winst mee naar huis mochten nemen. Beter verging het het tweede da mesteam. In een voortreffelijk gespeelde wedstrijd kon dit team een voortdurende voorsprong tegen BC Sas uitstekend vasthouden. De eerste helft werd met een lichte voorsprong (12-8) afgesloten, terwijl de verdediging in de tweede helft uit stekend gesloten werd gehouden, waardoor de BC Sas slechts drie pun ten kon toevoegen aan het totaal. Me vo '80 kwam uit op twintig punten, zodat andermaal verdiend de zege op zak werd gestoken: 20-11. Het meisjes-adspirantenteam draait ook nog allerminst naar wens. In de wedstrijd tegen Marathon konden de jongste Mevo '80- vertegenwoordigsters niet een keer de basket vinden, terwijl Marathon daar tien keer in slaagde: 20-0. Minder goed verging het het twee de jeugdteam in de Zeeuwse badmin- tonkompetitie. In twee wedstrijden werd evenzoveel keren verloren door Manon Dijkstra, Inge Lupgens, Mo nique de Vlieger, Erik de Vos, Edwin Eggink, Roger van der Veken en Mare Saijers. Het derde jeugdteam tenslotte, bestaande uit Natascha Lupgens, Aniek van Anraad, Hanco de Vos, Anthonie van de Zande en Jethro van As won twee keer met de maximale 8-0 skore, terwijl een keer met 2-6 werd verloren van Backhand 5. LELYSTAD - Een oppervlakte van tachtig miljoen hectare, verspreid over de gehele wereld, zal de komen de jaren ingepolderd moeten worden om de groeiende wereldbevolking rond de eeuwwisseling van voldoen de voedsel te kunnen voorzien. Dit heeft prof. ing. W. Segeren van de afdeling polderontwikkeling van de Technische Hogeschool in Delft berekend. Hij sprak maandag op het TNO-symposium over polders in de wereld in Lelystad. Voedselproduktie De wereldbevolking, die thans wordt geschat op 4,2 miljard mensen, zal naar verwachting groeien tot 6,6 miljard tegen het jaar 2000. Vanwege deze groei zal de voedselproduktie sterk opgevoerd moeten worden. Bij na driekwart van deze produktiever- hoging zal moeten komen van de hui dige 1500 miljoen hectare landbouw grond. Dit betekent dat de huidige landbouw gemiddeld veertig procent meer zal moeten opbrengen. DEN HAAG - Met het oog op de toe komstige toetreding van Portugal tot de Europese Gemeenschappen heeft het ministerie van landbouw en vis serij besloten in januari een land bouwpost in de hoofdstad Lissabon te openen, zo is maandag meege deeld. Landbouwraad wordt ir. J. Groe nendijk, die op het ogenblik deze funktie in Djakarta vervult. Groe nendijk wordt in Indonesië opgevold door ir. F. E. Schulze, tot voor kort direkteur van het International In stitute for Land Reclamation and Im provement in Wageningen. WARSCHAU - Het militaire hoog gerechtshof in Polen heeft maandag de voormalige Poolse ambassadeur in Japan, Romuald Spasowski, bij verstek ter dood veroordeeld. Dit heeft het Poolse persbureau PAP ge meld. Hem was „verraad" ten laste gelegd. Spasowski nam zijn ontslag toen in Polen de noodtoestand werd afgekondigd en vroeg politiek asiel in de Verenigdde Staten. WARSCHAU - De primaat van Po len, aartsbisschop Jozef Glemp van Warschau, en alle Poolse bisschop pen hebben vanwege de aanstaande ontbinding van de bestaande vak bonden hun voorgenomen bezoek aan Rome afgezegd. Dit is maandag van welingelichte kerkelijke zijde in Warschau vernomen. BRUSSEL - Het Belgische wapen- bedrijf FN (Fabrique Nationale) in Herstal heeft een Amerikaanse order van 32 miljoen dollar in de wacht gesleept. Het bedrijf gaat 13.200 mi trailleurs van het type M-249 (mini- mi) met toebehoren leveren en 16 mil joen SS-109 patronen. De leveranties worden gespreid over de jaren '83 tot '85. De order levert werk op voor 670 mensen gedurende één jaar. TORONTO - Glenn Gould, de Cana dese pianist van internationale faam, is maandag in een ziekenhuis in Toronto overleden aan de gevol gen van een zware hersenbloeding die hem een week tevoren twee da gen na zijn 50ste verjaardag, had ge troffen. COLUMBUS, OHIO - President Reagan van de Verenigde Staten heeft zijn demokratische tegenstan ders er maandag van beschuldigd dat zij hysterische aanvallen op zijn eko- nomïsche politiek zijn begonnen om de „ekonomische chaos" te camoufle ren die hij bij zijn ambtsaanvaarding van hen erfde. Carianne Berrevoets komende weekeinde in nationale ploeg ZIERIKZEE Het komende week einde wordt In de Alcxander-sport- hal In Rotterdam de Interland tum- wedstrijd tussen de A-ploegen van Nederland en Hongarije afgewerkt. In de Nederlandse ploeg is ook de Zierikzeese turnster Carianne Berre voets opgenomen. De 13-jarige turnster komt zater dagavond in aktie tijdens de ver plichte oefenstof, terwijl zondagmid dag de vrije oefenstof wordt afge werkt. NEW YORK - De Veiligheidsraad der Verenigde Naties heeft maandag avond met algemene stemmen een beroep op Iran en Irak gedaan, on verwijld hun reeds twee jaar duren de strijd te staken en hun troepen achter internationaal erkende gren zen terug te trekken. BEIROET-JERUZALEM - Israëli sche gevechtsvliegtuigen hebben maandag enige tijd Syrische stellin gen langs de grote weg van Beiroet naar Damascus bestookt. Dat ge beurde bijna een etmaal nadat wat westeiijker in een hinderlaag zes Is raëlische militairen waren gedood en 22 gewond. BASSANO DEL GRAPPA, ITA LIË - Vijf gewapende en gemaskerde mannen hebben in de nacht van zon dag op maandag een 53-jarige restau rateur van antieke meubelen uit zijn villa in het plaatsje Bassano del Grappa, Noord-Italië, ontvoerd. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 4-10. Aanvoer totaal 1415, waarvan: slachtrunderen 1126, schapen en lammeren 289. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,55 - 8,75, 2e 6,70 - 7,50; koeien le 7,55 - 8,75, 2e 7,00 - 7,45, 3e 6,25 - 6,95; worstkoeien 5,65 - 6,80; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 190 - 230. Overzicht: slachtrunderen: aan voer normaal, handel rustig, en prij zen stagiel, stieren duur; schapen en lammeren: aanvoer minder, handel rustig; en prijzen stabiel. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Workum (toez.): G. H. Frederikse, Hoornaar en (part-time): drs. D. Nijenhuis, Tjerkwerd en Ded- gum (part-time); te Welsrijp-Baijum: J. P. Neels, kand., Utrecht; te Geer- truidenberg: A. A. van Houwelingen, kand., Leiden. Aangenomen naar Holten (toez.): R. Visser, Deil en Enspijk. Gereformeerde Kerken Aangenomen de benoeming tot geestelijk verzorger in het psych cen trum „Bloemendaal" te Den Haag- Loosduinen (per 1 febr. '83): J. W. Zijlstra, 's-Gravenzande. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Zwijndrecht: J. de Gelder, Damwoude-Driesum. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Broeksterwoude: J. Breman, kand., Spakenburg; te Al melo: G. Bijkerk, Enschede-Oost; te Kornhorn: H. R. H. A. de Boer, kand., Huizen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rijssen (Zuiderkerk): N- W. Schreudér, Goes; te Woerden: J. van Haaren, Ahïërsfoort; te Arn hem: R. Kattenberg, Lelystad. Oud Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Krimpen a.d. IJssel: M. Pronk, Dordrecht. Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND - Voor de Gerefor meerde Gemeente te Oosterland hoopt op donderdagavond 7 oktober in het kerkgebouw aan de Sint Joost- dijk op te treden ds. J. C. Weststrate, predikant der Gereformeerde Ge meente te 's-Gravenpolder. Deze ex tra dienst begint om half acht. SCHEEPVAART Acmaea, 2-10 van Balbao naar Yoko hama Moordrecht, 3-10 te Donaldsville Nedlloyd Amersfoort, 4-10 te Puerto Limon Nedlloyd Rockanje, 2-10 van New port News naar Charleston Nedlloyd Tasman, 3-10 van Tilbury naar Rotterdam Vitrea, 2-10 20 zuid oost Almeria naar Coryton 20 Nu ja, hij heeft me voor die tijd ge waarschuwd; ik kan hem niets verwij ten. Misschien begrijp je nu, waarom ik veertien dagen geleden zo was. Tegen jou. Toen je ook hier zat en Ina niet thuis was en Bert evenmin". H(j herinnerde het zich nog en het was met een zekere gêne, dat hij er aan terugdacht Ina was een dag naar tante Dien, die aan het andere eind van de stad woonde. Zelf was hij enkele uren eerder thuisgekomen dan gepland was. Daarom was hij bij de buren naar binnen gegaan. Bert had hen een borrel geschonken en ze hadden samen pret- tig gebabbeld. Maar Bert moest nog weg en zo was hij met Jannie alleen ge bleven. Ze hadden een beetje geflirt Aanvankelijk heel onschuldig Jannie is een aantrekkelijke vrouw en je kunt de hele wereld niet haten om één. Mis schien was hijzelf in een uitgelaten bui geweest Op een gegeven ogenblik hadden ze elkaar gekust Dat gebeurde wel meer. Als er iemand jarig was, dan kuste men elkaar. En met Nieuwjaar. Niets bijzonders. Maar nu omhelsden ze elkaar, tot Frans z'n positieve weer bij elkaar had en haar van zich af duwde. Tenminste, dat wilde hij. Maar Jannie had hem stevig vastgehouden en hem met hese stem in het oor ge fluisterd: „Kom mee, naar bovea Bert komt de eerste paar uur niet thuis en Ina komt ook niet voor zessea Laten we van dit moment profiteren, Frans, ik Ze stond voor hem met een blik in WOENSDAG 6 OKTOBER NED. I: De NCRV brengt een nieu we dertiendelige serie op het scherm die als titel heeft ,,Duivenplein". ,,De jongen en de cello" is de titel van een Japanse tekenfilm. ,,Een vader met fantasiebesluit het middag programma. Na ,,Van gewest tot ge west" brengt de NOS de Poolse film Terrarium" op het scherm. Het evenwichtige leven van een toneelac trice wordt overhoop gegooid door een hartstochtelijke liefdesrealtie mert een jonge student. Natuurlijk kan deze relatie geen stand houden en daardoor komt de vrouw in een crisis situatie terecht. De avond wordt besloten met ,,Cinevisie", Studio Sport, ,,Den Haag vandaag" en ,,Open school". NED. II: Nadat het VPRO pro gramma geopend is met de rubriek ,,BGTV" volgt een aflevering van ,,You bet yor lifevan Groucho Marx. IJf Blokker en Adeline van Lier starten hun tweede serie thema programma's ,,Puur natuur". De se rie omvat acht programma's die de volgende thema's zullen hebben: Warmte, voeding, vuilnis, gif, nattig heid, gezondheid, huisdieren, onder dak en Wat is natuur?. De avond wordt besloten met het popprogram ma ..Götterdammerung 2000". WOENSDAG 6 OKTOBER NED. I: 10.00 Schooltelevisie: 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 15.30 Duivenplein15.45 De jongen en de cello; 16.50 Een vader met fanta sie; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politie ke partijeü; 20.00 Terrarium; 20.55 Cinevisie; 21.37 Journaal; 21.55 Den Visserijberichten BRUINISSE/YERSEKE - De mos selaanvoer bij de dependance van het mosselkantoor te Yerseke was afge lopen week maar de helft van de nor male hoeveelheid. Dat kwam door dat bijna alle mosselkwekers op mosselzaad visten. De wet van vraag en aanbod deed ook nu opgeld; er werden weinig par tijen als niet geschikt voor de handel naar het mosselfonds verwezen. De wel geaccepteerde partijen konden - als ze van goede kwaliteit waren - en kele guldens meer ontvangen dan de laatste weken. Deze week wordt een grote aan voer verwacht. haar ogen, die hij er nooit in had gezien. Om bang te worden. Frans had haar ruw van zich afgeschud. „Je bent gek", had hij haar toegebeten. Jij bent ge trouwd en ik ook. Waarom zullen we aan deze dwaasheid beginnen?" Hij dacht na. Had ze toen ook al iets geïnsinueerd omtrent Bert en Ina? Hij wist het niet meer, omdat hij van streek was door Jannie's heftige uitlating. Ditmaal antwoordde hij haar op zachte toon: „Misschien heb je niet voldoende bevrediging in je huwelijk met Bert Dat weet ik niet Misschien zijn er narigheden, Jannie. Maar die mag je niet op mij af reageren, dot is niet reëeL Ina en ik, we zijn gelukkig; wij houden van elkaar en hebben ge noeg aan ons beiden. Ik ben niet van plan mijn vrouw te bedriegen, niet met jou, niet een andere". Ze knikte. „Zo je wilt meneer ter Scheure. Maar ik herhaal nog eens: je bent een stommeling. Een grote stom meling. En zoek nu zelf maar uit wat ik daarmee bedoel. Heb je je thee op? Smeer 'm dan alsjeblieft want als je vrouw onderhand is thuisgekomen, zoekt ze er misschien wat achter". Wal heeft Frans enwn gedacht* Ina ter Scheure keek haar man ver wonderd aan, toen hij de kamer bin nenstapte. „Waar kom jij vandaan? Ik zag de VW staan, heb het halve huis doorgeschreeuwd, maar jij was ner gens". Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 22.35 Teleac; 22.55 Journaal; 23.00 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.56 Schade en schande; 19.24 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.28 Socu- tera; 20.33 BGTV; 21.03 You bet your life; 21.30 Puur natuur; 22.15 Götter dammerung 2000; 23.00 Teleac; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. ÖONDERDAG 7 OKTOBER NED. I: De TROS start het middag programma met Aktua matinee ge volgd door de aflvering ,,Sons and Daughters". Het programma wordt afgesloten met een film over wildwa- ter varen in Zuid Afrika. Katachtige dieren staan in het middelpunt in de aflevering ,,Het wonder der natuur". Driester" brengt onder meer een be zoek aan zwaar gehandicapten en neemt een kijkje bij het vrachtver voer op Schiphol. Dan start de A VRO met een nieuwe serie met als titel Airline". Na de tweede wereldoor log vliegt Jack Ruskin Engelse solda ten van het Verre Oosten terug naar het vaderland. Jack is bezeten van vliegtuigen en geen opdracht is hem te gek. Dan een registratie van een concert in de Royal Albert Hall van de drie gitaristen John McLaughin, Paco da Lucia en Larry Coryell. De NOS brengt tot slot dan nog het tweede deel van .Avonturen aan de wilde kust". Vanavond komt het tijdperk 1700-1813 aan bod. NED. II: De NCRV opent de uizten- ding met de Harold Lloyd show". Het journaal wordt gevolgd door een aflevering van ,,De zevensprong". Meester van der Steg krijgt te maken met een geheimzinnige bromfietser. ,,Mijn leven op Bamfylde" is dê titel van een Engelse serie. David Powlett Jones verlaat in 1918 het leger als oorlogsinvalide en wordt aangesteld als leraar op de jongenskostschool Bamfylde. De mysterieuze wereld van het bovennatuurlijke komt aan bod in ..Tussen hemel en aarde". Jan van der Waardt en Regine Clauwaert presenteren weer het prograsmma ..Speel's met licht klassiek". DONDERDAG 7 OKTOBER NED. I: 10.30 Schooltelevisie; 9.30, 13.00 en 18.23 Nieuws voor doven; 16.00 Aktua matinee; 16.20 Sons and daughters; 16.45 Wildwatervareb, een gevaarlijke sport?; 18.43 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Het wonder der natuur; 19.25 Diester; 20.15 Airline; 21.05 The meeting of the spirits; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag: 22.10 Avonturen aan de wilde kust; 23.15 Journaal. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.56 De Harold Llloyd show; 19.25 De zevensprong; 20.00 Journaal; 20.28 Mijn leven op Bamfylde; 21.20 Hier en nu; 21.55 Tussen hemel en aarde; 22.20 Speel's met licht klassiek; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor doven. Door GRÉ DE BOER „O, ik was even hiernaast", ant woordde hij, zijn vrouw plichtmatig kussend „Jannie heeft een kop thee voor me ingeschonken. We hebben even wat gebabbeld". „Noem je dat „even?" Ik ben zeker al een half uur thuis". Hij keek op zijn horloge en zag. dat het kwart over zeven was. „Nu ja, je weet hoe Jannie is. Ze babbelt graag". „Was Bert niet thuis?" „Nee". „O". „Wat o?" Hij keek zijn vrouw scherp aaa „Bedoel je daar wat mee?" Een kwasie-verbaasde blik was de reaktie van de andere zijde. „Wat zou ik daarmee bedoelen, lieverd?" „O, ik weet 't niet Je zegt het op zo'n eigenaardige tooa Dat ben ik helemaal niet van je gewend". Ze ging tegenover hem zittea „Nu moet jij eens goed luisteren, Frans. Je zegt, dat je twee of drie dagen weg blijft, maar komt onverwacht vroeg in de avond thuis, gaat dan naar de buur vrouw en zit daar een paar uur, terwyl haar man niet thuis is". „Geen paar uur. Hoogstens een uurtje. Tja, dat Bert er niet was, kon ik niet weten. Aprospos, waar was jij eigenlijk de hele dag?" Haar mond viel open van verbazing. „Welja, gaan we elkander nu tekst en uitleg vragen van onze gedragingen? Geef ik daar aanleiding toe, meneer mijn echtgenoot?" (wordt vervolgd) Basketball ZIERIKZEE - Vijf van de zes basketballteams van Mevo kwamen het afge lopen weekeinde in aktie in kompetitie-duels. Het respijt was bepaald niet al te hoopgevend. Alleen het tweede damesteam van de Zierikzeese vereniging kwam met een overwinning uit de bus. Alle overige teams moesten genoegen nemen met een nederlaag. Het eerste herenteam verloor in Bergen op Zoom van Jumping Crabs met 45-28 en het tweede herenteam moest een monsterne derlaag inkasseren tegen Scheldesport II. In Terneuzen werd het na een een zijdig duel 60-5. Het eerste damesteam verloor in een spannend duel met 20-24 van Operatie, terwijl het tweede damesteam met een 20-11 positieve uitslag uit de bus kwam. Ook de meisjes-adspiranten verloren opnieuw.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5