WIN EEN BROODJE ECHTGOUD ■BMdoen! OUST SUPERMARKT N BEWEGENDE BODEM DAG VAN HET BROOD PAAUWE BV srnm PAMPERS RAARS M mm m -n-mver- uitjes muuwo -m-z/iver- l//7jes w£xetou* mtyg v/epvr/es k/p aardappel' pompjes gezouten v/k jet spek 1.98 1.39 ontbiut- DOE MEE AAN DE "KEN-U W-BROOD-KWIS" Donderdag: Voor iedere klant een krentebol in de hand Fa. VERWIJS BROOD. DAAR ZIT WAT IN. boerenleverworst Slagerij J. de Koning GESLOTEN van 12 t/m 28 oktober Doe-Het-Zelf Van Zoest Gemeente Westerschouwen latten als^K gezonde basis éi MEP/UMERPAIE PP/, PER PIES TVanf®. PERPAK A 22 STUKS UU VASTE SPRUITEN Perkifo Havenplein Zierikzee 10 VAN 2-9 OKTOBER 1982 OF f2.500- CONTANT. Haal in de winkel het wedstrijd formulier en doe mee aan de broodkwis. Met kans op de hoofdprijs t.w.v. f2.500,- of één van de andere prachtige prijzen met een totale waarde van maar liefst f 10.000,-. MEELSTRAAT 43 - 'T HOEKJE MOL 1 Woensdag weer de echte hij Burgh - Telefoon 01115-1440 St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Tel. 01110-3395 De burgemeester van Westerschouwen maakt bekend, dat met ingang van 4 oktober 1982 voor een ieder ter se cretarie van deze gemeente ter inzage ligt het door de adviescommissie voor het welzijnsbeleid gemeente Westerschouwen samengestelde evaluatierapport welzijn, jaarprogramma 1983 sociaal - culturele activiteiten en de procedure - en inspraakregels. Deze bescheiden liggen gedurende 4 weken ter inzage en tijdens deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Westerschouwen, alwaar men woon achtig is of waar een vereniging of instelling domicilie heeft. Voorts is in deze gemeente een hoorzitting belegd door de adviescommissie voor het welzijnsbeleid. Tijdens de ze hoorzitting kan men mondeling bezwaren maken dan wel schriftelijk ingebrachte bezwaren toelichten. Deze hoorzitting is bepaald op dinsdag 2 november 1982 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgh-Haamstede. Hierna zal door de adviescommissie voor het welzijns beleid een openbare vergadering worden gehouden, ten einde de bovengenoemde bescheiden vast te stellen. Mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Adverteren doet verkopen! Goed slapen is de basis voor een aktief leven. Kies daarom voor een medisch verantwoord bed. Kies voor een uitgekiende lattenvering. Één gepa tenteerd systeem voor opti male ondersteuning van» spieren en wervelkolom. Verend gemonteerd en kantelbare latten van ge laagd hardhout passen zich aan bij de vorm van het lichaam. Zowel in horizon tale als in vertikale richting. Aan beide zijden beschik ken de latten over kunststof of rubber gewrichten die op hun beurt aan het frame vastzitten. Een latten- bodem biedt u alle kans op een gezonde nachtrust In kombinatie met een goed matras. Wij hebben alle informatie en de Juiste modellen in huis. Wij gevei u graag een deskundig advies. Alvast tot ziens. ZONNEMAIRE Zuldweg 20a - Telefoon 01112-1318 Hat grootst* Intarlaurcantrum van da Zaauwta an Zuldhollandaa ailandan Ruime parkeergelegenheid. vrijdag koopavond GOEDKOOP 23 POT VOOR 4$0TN POP POT muw KATTEVOERa 4 VAR/ETSETEN \Z4TA4#WtO M BANKGIRO J ONZE SPECIALE HUISWIJN UORPRE y/)/v) BORDEAUX AflOQ A.C.2TIESVOOR /U» I/' Uu>>v éis '"•Ui' WEEK VAN HET BR00P spm H/ERB/J TOO GRAM ZAP) SEUERYSALAPE 2/00 (TRAM PER STOK i 022 CM VEIE WEEK NU PER ZAK VAN 2$0 VOOR ..vnjdag-zaterdan ?EP.rjL0 6 STUKS ÓEKOOKT SREK 260 GRAM NU< CERVELAA TW0RS7JE - 4WGRAM -''"wsvoeitr

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10